Перевірка фільтрів представлення даних

Заощаджуйте час і захищайте свої дані, перевіряючи фільтри перед застосуванням у представленні даних.

Перевірка фільтра дає змогу ще до його створення побачити результати впливу фільтра на вхідний трафік. Фільтри варто перевіряти з ряду перелічених нижче причин.

 • Щоб побачити в даних результати від застосування фільтра, потрібен час (до 24 годин). Перевірка фільтра дає змогу одразу побачити можливі результати.
 • Фільтр застосовується назавжди: відфільтровані дані неможливо відновити до початкового стану. Перевірка фільтра дає змогу усунути всі недоліки та помилки ще до того, як вони вплинуть на реальні дані.
 • Перевірка спрощує розробку нових варіантів фільтрів.

Саме тому варто завжди перевіряти фільтр, перші ніж зберегти його.

Зміст

Відеоогляд

Якщо у вас обмаль часу, перегляньте це коротке відео (~3 хвилини).

Перевірка роботи фільтра

Як перевірити фільтр

Навіть якщо ви перевіряєте фільтри, НАПОЛЕГЛИВО рекомендуємо застосовувати нові фільтри спершу до тестового представлення даних, а вже потім – до робочих елементів.
 1. Створіть фільтр, дотримуючись цих вказівок, і застосуйте його до представлення даних.
 2. Перш ніж зберегти фільтр, натисніть посилання Перевірити цей фільтр.
 3. За потреби підкоригуйте фільтр і натисніть посилання Перевірити ще раз. Робіть це, доки вибірка даних "після" не набуде потрібного вам вигляду.
 4. Якщо замість результатів фільтрації ви бачите повідомлення
  "Цей фільтр не може змінити дані",
  
  змініть фільтр або натисніть посилання Перевірити з використанням більшого набору даних.
 5. Якщо результати роботи фільтра вас задовольняють, натисніть кнопку Зберегти.

Як здійснюється перевірка фільтра

Процедура перевірки полягає в застосуванні нового (ще не збереженого) фільтра до 7-денної вибірки фактичних даних у певному представленні даних. Потім результати дії нового фільтра порівнюються з вихідною вибіркою даних і складається список змінених рядків. Ця процедура схожа на функцію Порівняти файли в текстовому редакторі або на операцію командного рядка diff.

Результати перевірки фільтра відображаються як змінені рядки в таблиці попереднього перегляду, яка містить стовпці До застосування фільтра й Після застосування фільтра. Стовпець До застосування фільтра містить рядки вихідних даних, які могли б змінитися, якщо б запропонований фільтр було застосовано тиждень тому. Стовпець Після застосування фільтра показує, як ці рядки виглядали б після застосування новоствореного фільтра. За відмінностями між цими двома стовпцями можна оцінити, як би працював новий фільтр у разі його збереження 7 днів тому. (Це схоже на машину часу Analytics.)

На зображенні нижче показано приклад таблиці попереднього перегляду. Використаний фільтр виключає звернення, якщо поле імені хосту містить "ads.google.com". У частині таблиці "до застосування" (позначена цифрою 1) відображаються рядки з даними до застосування фільтра, а в частині "після" (з позначкою 2) – як фільтр вилучив би ці рядки.

Screenshot of filter verification preview table showing before and after columns for a filter excluding hostname contains adwords.google.com. Before table shows 2 rows affected by the filter. After table contains no rows, showing the filter would exclude those rows.
Таблиця перегляду результатів перевірки фільтра

Іноді вихідні дані вибірки не містять рядків, що відповідають критеріям фільтра. У такому випадку таблиця попереднього перегляду не відображатиметься. Натомість з’явиться можливість відкоригувати фільтр (можливо, ви не налаштували його належним чином) або застосувати наявний фільтр до більшої кількості рядків вибірки. Якщо вибрати останній варіант, Analytics застосує той самий фільтр, але збільшить кількість оброблених рядків.

Що робити, якщо таблиця попереднього перегляду не відображається

Якщо системі Analytics не вдається знайти рядки, на які вплине запропонований фільтр, імовірно, у поточному представленні даних просто не налаштовано збір даних, на які націлено цей фільтр. У такому випадку радимо вибрати інше представлення даних або перевірити, чи не спричиняють проблеми інші фільтри, застосовані в поточному представленні даних.

Приклад перевірки фільтра

Скажімо, ви налаштували збирання даних про звернення з 3 хостів: support.mycompany.com, sales.mycompany.com і ads.mycompany.com. Вам потрібно створити представлення даних, яке показує звернення лише до домену підтримки. Тож ви налаштовуєте для нового представлення даних спеціальний фільтр із полем імені хосту, яке відповідає шаблону фільтра support\.mycompany\.com.

Щоб перевірити цей фільтр, Analytics обчислює частоту вибірки та створює базовий набір рядків фактичних значень за минулі 7 днів для цього представлення даних. Отримані дані можуть виглядати, як показано в таблиці нижче.

 

Дані вибірки
Ім’я хосту Сеанси Переглянуті сторінки
service.mycompany.com 337 1011
support.mycompany.com 3707 35 722
sales.mycompany.com 148 280 1 357 773
   

 

Далі Analytics застосовує новостворений фільтр до вихідних даних вибірки та визначає рядки, які змінилися б унаслідок такої фільтрації. Це і є набір рядків До застосування фільтра. Лише ці записи, які могли б бути включені, виключені або змінені новим фільтром, з’являються в частині таблиці "до застосування фільтра".

Набір рядків Після застосування фільтра показує, як насправді фільтр вплинув би на згадані рядки (тобто, виключив би їх, включив або змінив).

У цьому прикладі здійснюється фільтрація домену support\.mycompany\.com. Стовпець До застосування фільтра містить усі рядки, де ім’я хосту включає цей домен (у нашому прикладі – лише один рядок). Стовпець Після застосування фільтра показує результати його дії на всі дані вибірки, тобто містить лише один рядок, який відповідає критеріям фільтра.

 

До застосування фільтра
Ім’я хосту Сеанси Переглянуті сторінки
support.mycompany.com 3707 35 722
Після застосування фільтра
Ім’я хосту Сеанси Переглянуті сторінки
support.mycompany.com 3707 35 722

Обмеження перевірки фільтра

 • Оскільки під час перевірки фільтра використовується обчислена вибірка даних, не варто очікувати абсолютно точні результати в усіх випадках. Завжди потрібно зберігати нефільтроване представлення даних як резервну копію.
 • Через обмеження конфіденційності неможливо перевіряти фільтри з полями геоданими.
 • Перевірка розширених фільтрів не підтримується.

Створення фільтрів представлення даних і керування ними.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?