Сценарији за структурирање сумарних производа

У овом чланку:

Обухватање регионалних веб-сајтова за регионално и глобално извештавање

Пример компаније

  • Дели пословање према регионима као што су Северна и Јужна Америка, Европа, Азија
  • Користи више веб-сајтова како би се обратила одређеним географским областима у сваком региону (нпр. Северна Америка > западне државе САД; Европа > Немачка)

Примери структура сумарних производа

Регионални сумарни производ

У регионалном сумарном производу сваки веб-сајт шаље податке релевантном регионалном сумарном производу.

Северна и Јужна Америка (сумарни производ) Европа (сумарни производ) Азија (сумарни производ)
Веб-сајт 1 за Северну и Јужну Америку (изворни производ) Веб-сајт 1 за Европу (изворни производ) Веб-сајт за Азију 1 (изворни производ)
Веб-сајт 2 за Северну и Јужну Америку (изворни производ) Веб-сајт 2 за Европу (изворни производ) Веб-сајт за Азију 2 (изворни производ)
Веб-сајт 3 за Северну и Јужну Америку (изворни производ) Веб-сајт 3 за Европу (изворни производ) Веб-сајт за Азију 3 (изворни производ)

Глобални сумарни производ

У глобалном сумарном производу сваки од девет веб-сајтова шаље податке глобалном сумарном производу.

Глобални (сумарни Производ)
Веб-сајт 1 за Северну и Јужну Америку (изворни производ) Веб-сајт 1 за Европу (изворни производ) Веб-сајт за Азију 1 (изворни производ)
Веб-сајт 2 за Северну и Јужну Америку (изворни производ) Веб-сајт 2 за Европу (изворни производ) Веб-сајт за Азију 2 (изворни производ)
Веб-сајт 3 за Северну и Јужну Америку (изворни производ) Веб-сајт 3 за Европу (изворни производ) Веб-сајт за Азију 3 (изворни производ)

Пошто изворни производи могу да шаљу податке већем броју сумарних производа, сваки веб-сајт може да се користи за прављење како регионалних тако и глобалних сумарних производа.

Обухватање веб-сајтова бренда

Пример компаније

  • Раздваја пословање према бренду
  • Има одвојене сајтове за сваки бренд

Пример структуре сумарних производа

Ова структура вам омогућава да упоређујете податке међу сајтовима за одређени бренд.

Бренд А (сумарни производ) Бренд Б (сумарни производ) Бренд В (сумарни производ)
Веб-сајт 1 бренда А (изворни производ) Веб-сајт 1 бренда Б (изворни производ) Веб-сајт 1 бренда В (изворни производ)
Веб-сајт 2 бренда А (изворни производ) Веб-сајт 2 бренда Б (изворни производ) Веб-сајт 2 бренда В (изворни производ)
Веб-сајт 3 бренда А (изворни производ) Веб-сајт 3 бренда Б (изворни производ) Веб-сајт 3 бренда В (изворни производ)

Праћење учинка садржаја на више сајтова

Пример компаније

  • Власник је више медијских сајтова
  • Објављује исти садржај на више сајтова

Пример структуре сумарног производа

Глобални корпоративни (сумарни производ)
Веб-сајт 1 (изворни производ): чланак А Веб-сајт 2 (изворни производ): чланак А Веб-сајт 3 (изворни производ): чланак А

Додатни сценарији

Можете да користите горенаведене сценарије као радну верзију за скоро сваку врсту сумарног извештавања које желите да примените.

На пример, ако имате више сајтова по франшизи или на више сајтова имате активну исту огласну кампању, односно кампању на друштвеним медијима, можете да направите сумарне производе да бисте олакшали упоредну анализу тих сајтова или кампања.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?