Bu makale Universal Analytics hakkındadır. Yeni nesil Google Analytics'i kullanıyorsanız bu yardım merkezinin Google Analytics 4 özellikleri bölümüne bakın.

Verileri İçe Aktarmayla İlgili Sınırlamalar

Verileri İçe Aktarma işleminin ayrıntılarını ve sınırlarını anlayın.
Bu makalede ele alınan konular:

İzleme kodu gereksinimleri

Universal Analytics (analytics.js), kullanılabilir tüm içe aktarma türlerini destekler ve Kullanıcı Verilerini ve Özel Verileri içe aktarmak için gereklidir. Ayrıca, Ürün Verilerini ve Geri Ödeme Verilerini içe aktarma türlerini kullanabilmek için Geliştirilmiş E-Ticaret (ec.js) kullanıyor olmanız gerekir.

Klasik Analytics'i (ga.js) aşağıdakiler için hâlâ kullanabilirsiniz:

  • İçerik Verileri
  • Kampanya Verileri
  • Maliyet Verileri

(Aşağıda bulunan ga.js ile boyut ve metriklerin üzerine yazma ile ilgili notu dikkate alın.)

Kullanılabilir boyutlar ve metrikler

Her içe aktarma türü için, anahtar veya içe aktarma boyutu/metriği olarak kullanılabilecek boyutların ve metriklerin önceden tanımlı bir listesi vardır. Veri Kümenizi oluştururken kullanılabilir boyutları ve metrikleri içeren bir listeden seçim yaparsınız.

Şu anda aşağıdakileri kullanarak içe aktarma yapamazsınız:

  • özelleştirilebilen değişkenler
  • zaman tabanlı boyutlar (saat, dakika vs.)
  • coğrafi boyutlar (ülke, şehir vs.)

ga.js ile boyut ve metriklerin üzerine yazma

Sitenizde hâlâ ga.js tabanlı snippet kullanıyorsanız ve Analytics'te standart boyut veya metrik olarak var olmayan boyutları ve metrikleri (ör. Yazar) içe aktarmak isterseniz mevcut bir boyutu (ör. Sayfa Başlığı) geçersiz kılmanız gerekir. Bu yaklaşımı kullanacaksanız yeni bir görünüm oluşturmanız şiddetle önerilir. Bu tür bir üzerine yazma işlemi, seçtiğiniz görünüm için özel verilerinizin kalıcı olarak söz konusu boyuttaki verilerin yerini almasına yol açar.

Gerçek Zamanlı raporlama özel boyutları desteklemez

İçe aktardığınız özel boyutlar, Gerçek Zamanlı raporlarda görüntülenmez.

Kullanıcı Verilerini içe aktarmada hiçbir kimlik bilgisi yüklenemez

Kullanıcı Verilerini İçe Aktarma'yı kullanarak kimlik bilgileri yükleyemez veya ilişkilendiremezsiniz.

Verileri İçe Aktarma ve filtreler

İçe aktarılan veriler filtrelemeden önce işlem görür. Filtre uygularken bunu göz önünde bulundurmalısınız.

Boş dizeler

İçe aktardığınız tüm boş dizeler, raporlarda "not set" olarak görünür.

Ayırıcı virgüller arasında değer bulunmayan içe aktarma dosyanızdaki tüm alanlar boş bir dize olabilir. Ör.

foo,,baz

Yukarıdaki örnekte, foo ve baz arasındaki alan boştur.

Negatif değerler

Negatif değerler yükleyemezsiniz. Veri İçe Aktarma, bir yükleme dosyasında negatif sayılarla karşılaştığında şuna benzer bir hata gösterir:

<number>. satır, <number>. sütundaki <value> hücre verisi geçersiz. Beklenen veri türü: DOUBLE.

Doğrudan Olmayan Son Tıklama geri gelen kullanıcıları için kampanya verileri

Yeni kampanyalardan gelen kullanıcılarla ilgili veriler için, işlem zamanı verilerini içe aktarma işlemini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, işlem zamanı verilerini içe aktarma, söz konusu bilgiler Doğrudan Olmayan Son Tıklama ilişkilendirme modeline dayanan kampanyalardan geldiğinde geri gelen kullanıcılara yönelik kampanya verilerini güncellemeyi desteklemez.

Bu sınırlama, sorgu zamanı Veri İçe Aktarımı için geçerli değildir.

Yüksek kardinaliteye sahip verileri yükleme

Veri İçe Aktarma, Google Analytics kardinalite sınırlarına tabidir.

Yinelenen verileri içe aktarma 

Veri İçe Aktarma, yinelenen anahtar boyutlarını içe aktarmayı desteklemez. Yüklediğiniz anahtar boyutlarının benzersiz olduğundan emin olmalısınız. Daha önce içe aktardığınız bir anahtar değerini güncellemek için, anahtarı içeren mevcut yükleme dosyasını silin ve yeni değeri yükleyin. 

Yükleme sınırları

Verileri İçe Aktarma aşağıdaki genel sınırlara tabidir:

Bu sınırlara ulaşıldıktan sonra, önceden yüklenen dosyaları silene kadar daha fazla veri yükleyemezsiniz.

Maliyet Verilerine özel sınırlar

  • Veri Kümesi için tarih (ga:date) başına 90 MB. Örneğin; 2017-10-10 için bir yüklemede 50 MB ve ikinci bir yüklemede de 40 MB veri yüklediyseniz söz konusu Veri Kümesinde 2017-10-10 için 90 MB sınırına ulaşılmıştır.

Geri Ödeme Verilerine özel sınırlar

  • 100 MB günlük dosya boyutu sınırı.
  • 6 aydan eski işlemler geri ödenemez.
  • Kısmi geri ödemeler ve tam geri ödemelerin ayrı ayrı yüklenmesi gerekir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false