Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Tworzenie list odbiorców z segmentów

Tworzenie list odbiorców do wykorzystania w marketingu i testach.

 

Dodatkową korzyścią wydzielania podzbiorów danych jest możliwość wykorzystania ich do tworzenia list odbiorców (np. określonych grup użytkowników, na których kierujesz kampanie Google Ads lub eksperymenty optymalizacyjne). Na przykład użytkownicy, którzy dodali produkty do koszyka, ale nic nie kupili, będą idealnymi odbiorcami remarketingu: możesz wyświetlać im reklamy zniżek na produkty w ich koszykach, reklamy darmowej wysyłki albo nowe reklamy tych samych produktów, aby skłonić ich do podjęcia decyzji o zakupie.

Do stworzenia listy odbiorców możesz użyć dowolnego segmentu.

 

Tematy w tym artykule:

 

Tworzenie list odbiorców z segmentów

Aby utworzyć listę odbiorców z segmentu:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Otwórz widok zawierający segment, którego chcesz użyć.
 3. Otwórz Raporty. Możesz zacząć od dowolnego raportu.
 4. Kliknij + Dodaj segment...
  Raport Odbiorcy ogółem z zaznaczoną opcją + Dodaj segment.
  ...aby otworzyć listę segmentów.
  Lista segmentów.
 5. Znajdź segment, na podstawie którego chcesz utworzyć listę odbiorców (w tym przykładzie jest to segment Sesje z transakcjami).
  Lista segmentów z zaznaczonym segmentem Sesje z transakcjami.
 6. Kliknij Działania > Utwórz listę odbiorców...
  Lista segmentów; segment Sesje z transakcjami; menu Działania > opcja Utwórz listę odbiorców.

  ...aby otworzyć stronę konfiguracji listy odbiorców.
  Strona konfiguracji listy odbiorców z opcjami widoku i łączenia konta reklamowego.
 7. Wybierz opcję połączenia:
  • Widok: wybierz widok Analytics, w którym chcesz zapisać listę odbiorców.
  • Konto docelowe: wybierz konto, na którym chcesz udostępnić listę odbiorców (np. Google Ads, Display & Video 360 lub Optimize).
 8. Kliknij Dalsze kroki, aby otworzyć panel określania listy odbiorców.
  Strona konfiguracji listy odbiorców z otwartym panelem określania listy odbiorców.
   

  W przypadku segmentów obejmujących działania lub sesje dostępne są tylko opcje Użytkownicy w ostatnich 7 dniach i Okres członkostwa widoczne powyżej.

  Gdy utworzysz segment obejmujący użytkowników, dostępna jest dodatkowa opcja okresu ważności, który można ustawić na 7, 14 lub 30 dni.
 9. Ustaw definicję listy odbiorców:
  • Okres ważności (tylko dla segmentów obejmujących użytkowników): ustaw okres ważności na 7, 14 lub 30 dni, aby określić zakres dni do analizy zachowania, które kwalifikuje użytkowników do listy odbiorców. Na przykład jeśli Twoje filtry obejmują użytkowników z Azji Środkowej i Transakcje w liczbie większej niż 2, a okres ważności jest ustawiony na 14 dni, do listy odbiorców zostanie dodany każdy użytkownik z Azji Środkowej, który dokonał co najmniej dwóch transakcji w ciągu ostatnich 14 dni.
  • Użytkownicy w ostatnich 7 dniach (tylko do odczytu): oszacuj wielkość listy odbiorców na podstawie liczby użytkowników Twojej strony lub aplikacji w ciągu ostatnich siedmiu dni, którzy spełniają wybrane przez Ciebie kryteria odbiorców.
  • Okres członkostwa: określ liczbę dni, przez jaką mogą oglądać Twoje reklamy użytkownicy, którzy odpowiadają definicji odbiorców. Maksymalna wartość to 540.
  • Możliwości użycia: miejsca docelowe, w których możesz opublikować tę listę odbiorców na podstawie jej definicji. Do kont docelowych należą: sieci wyszukiwania i reklamowa Google (np. Google Ads – sieć reklamowa, RLSA w Google Ads, Display & Video 360) oraz usługi, np. Google Optimize, w której możesz używać list odbiorców do eksperymentowania lub personalizacji. Jeśli masz konto Moje Centrum Klienta Google Ads (MCK), również kwalifikuje się ono do użycia.

   Jeśli lista odbiorców obejmuje takie dane jaki Wiek, Płeć lub dowolne z wymiarów zainteresowań, możesz używać jej tylko na koncie Google Ads – sieć reklamowa.
  • Nazwa listy odbiorców: wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tej listy odbiorców.
 10. Zachowaj obecną definicję odbiorców, która jest taka sama jak segmentu, lub kliknij ikonę edycji (ołówka)...
  Kreator segmentów.

  ...aby zmienić definicję. Jeśli to zrobisz, otworzy się narzędzie tworzenia segmentów.
  Kreator segmentów.

  Wprowadź zmiany i kliknij Zastosuj, aby powrócić do strony konfiguracji listy odbiorców.
 11. Kliknij Zapisz.

 

 

Dalsze kroki

Gdy utworzysz listę odbiorców, możesz ją zastosować na koncie, na którym została udostępniona. Na przykład jeśli jest to konto Google Ads, możesz dodać listę do jednej z grup reklam, aby użytkownikom z tej listy mogły wyświetlać się reklamy z Twojej kampanii remarketingowej Google Ads.

Więcej informacji o korzystaniu z list odbiorców remarketingu w Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false