Vytvoření publika ze segmentů

Vytvoření publik pro marketing a testování

 

Když dokážete izolovat podmnožiny údajů, získáváte tím jednu výhodu navíc. Můžete je totiž použít jako základ pro segmenty publika (konkrétní skupiny uživatelů, na které cílí vaše kampaň Google Ads nebo experimenty Optimalizace). Pokud třeba určíte podmnožinu uživatelů, kteří už do svého košíku dali zboží, ale nákup nedokončili, tvoří tito uživatelé ideální publikum pro remarketingovou kampaň. Abyste je přiměli udělat při nakupování další krok, můžete jim třeba zobrazit reklamy na slevy zboží, které měli v košíku, reklamy na dopravu zdarma nebo nové reklamy na stejné výrobky.

Publikum můžete vytvořit z libovolného segmentu.

 

Obsah tohoto článku:

 

Vytvoření publika ze segmentů

Chcete-li vytvořit publikum ze segmentu:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Otevřete výběr dat obsahující segment, který chcete použít.
 3. Otevřete Přehledy. Začít můžete u libovolného přehledu.
 4. Klikněte na +Přidat segment.
  Přehled publika se zvýrazněnou možností + Přidat segment
  Otevře se seznam segmentů.
  Seznam segmentů.
 5. Vyhledejte segment, ze kterého chcete publikum vytvořit (v tomto příkladu se jedná o segment Návštěvy s transakcemi).
  Seznam segmentů se zvýrazněným segmentem Návštěvy s transakcemi.
 6. Kliknutím na Akce > Vytvořit publikum
  Seznam segmentů, segment Návštěvy s transakcemi, nabídka Akce > příkaz Vytvořit publikum.

  ...otevřete konfigurační stránku Publikum.
  Konfigurační stránka Publikum s příslušným výběrem dat a možnostmi propojení reklamního účtu.
 7. Nastavte možnosti propojení:
  • Výběr dat: Vyberte výběr dat Analytics, do kterého chcete dané publikum uložit.
  • Cílový účet: Vyberte účet, se kterým chcete publikum sdílet (např. Google Ads, Display & Video 360 nebo Optimalizace).
 8. Kliknutím na Další krok přejděte k nastavení Definování publika.
  Konfigurační stránka publika s ovládacími prvky Definování publika.
   

  U segmentů, jejichž rozsah vychází z požadavků na server nebo návštěv, se zobrazují jenom výše uvedené možnosti Uživatelé za posledních sedm dníDélka trvání členství.

  U segmentů, jejichž rozsah vychází z uživatelů, lze navíc nastavit okno hloubky pohledu na 7, 14 nebo 30 dnů:
 9. Nastavení definice publika:
  • Počet dní hloubky pohledu (pouze u segmentů, jejichž rozsah vychází z uživatelů): Určete období k vyhodnocení chování, kterým se uživatelé kvalifikují do daného publika. Hloubku pohledu můžete nastavit na 7, 14 nebo 30 dnů. Pokud vaše filtry například zahrnují uživatele z Jihomoravského kraje, počet transakcí vyšší než 2 a hloubku pohledu 14 dnů, přidají se do publika všichni uživatelé z Jihomoravského kraje, u nichž za posledních 14 dnů přesáhl souhrnný počet transakcí 2.
  • Uživatelé za posledních sedm dní (pouze ke čtení): Slouží k odhadování velikosti publika za posledních sedm dní. Vychází při tom z počtu uživatelů webu nebo aplikace, kteří splňují kritéria daného publika.
  • Délka trvání členství: Nastavte počet dnů, po které se budou oprávněným uživatelům spadajícím do příslušné definice publika zobrazovat reklamy. Maximální délka trvání je 540 dnů.
  • Způsobilost: Cíle, kde můžete na základě definice publika zobrazovat příslušné reklamy. Možné cíle zahrnují inzerci ve Vyhledávací a Obsahové síti Google (například Obsahová síť Google Ads, seznamy RLSA Google Ads, Display & Video 360) a služby využívající publika k experimentům nebo personalizaci, například Optimalizace Google. Máte-li účet Klientského centra (MCC) Google Ads, je zde zahrnut v rámci Google Ads.

   Pokud segment publika zahrnuje dimenze Věk, Pohlaví nebo některou ze zájmových dimenzí, lze ho využívat pouze v Obsahové síti Google Ads.
  • Název segmentu publika: Zadejte požadovaný název publika.
 10. Buď ponecháte současnou definici publika (která je stejná jako u segmentu), nebo kliknutím na ikonu úprav (tužku)
  Nástroj pro segmentaci

  ...definici změníte. Pokud se definici rozhodnete upravit, spustí se nástroj pro segmentaci.
  Nástroj pro segmentaci

  Proveďte potřebné změny a pak se kliknutím na možnost Použít vraťte na konfigurační stránku Publikum.
 11. Klikněte na tlačítko Uložit.

 

 

Další postup

Jakmile publikum vytvoříte, můžete ho použít v účtu, s nímž jste ho sdíleli. Pokud jste publikum sdíleli například s účtem Google Ads, přidáte ho potom do jedné ze svých reklamních sestav, aby se uživatelům z tohoto publika mohly zobrazovat reklamy vašich remarketingových kampaní Google Ads.

Další informace o používání publika pro remarketing v Google Ads

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?