Last opp og administrer data

Finn ut hvordan du laster opp filer, sletter filer og sjekker statusen for opplastede data

Administrer opplastinger-siden er stedet der du laster opp nye data til Analytics. Hvert datasett har sin egen Administrer opplastinger-side. På denne siden vises statusen for filene som du og andre brukere har lastet opp for det aktuelle datasettet. Du kan også slette data du har lastet opp, på denne siden.

Du må ha redigeringstillatelse på områdenivå for å kunne laste opp data eller slette opplastede filer. Du kan se opplastede datafiler hvis du har lese- og analyseringstillatelse.

Du kan ikke slette eller endre refusjonsdata etter at du har lastet dem opp til Analytics-kontoen din.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Visning av Administrer opplastinger-siden

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Klikk på Administrator, og naviger til området som inneholder datasettet du vil administrere.
  3. Klikk på Dataimportering i OMRÅDE-kolonnen. Nå vises Datasett-tabellen.
  4. Finn datasettet du v administrere.
  5. Klikk på Administrer opplastinger-linken til høyre for datasettet. Nå vises Administrer opplastinger-siden.
Manage uploads page
Administrer opplastinger-siden

Opplasting av data

Slik laster du opp nye data til Analytics:

  1. Hent opp Administrer opplastinger-siden for datasettet som skal motta dataene.
  2. Klikk på Last opp fil-knappen.
  3. Velg filene du ønsker å laste opp, og klikk deretter på Last opp.

Behandlingstid og -status

De opplastede dataene må behandles før de kan bli vist i rapportene. Det betyr at det kan ta opptil et døgn før dataene blir vist i rapportene dine.

Administrer opplastinger-siden kan du se behandlingsstatusen til alle filer som er lastet opp.

Status for filopplasting
Status Beskrivelse
Venter Filen er lastet opp og venter på behandling.
Fullført

Filen er behandlet.

Når behandlingen er ferdig, kan det ta opptil et døgn før dataene blir tilgjengelige i rapportene.

 

Mislyktes Det har oppstått en behandlingsfeil. Se Mislykkede opplastinger og opplastingsfeil-avsnittet nedenfor.

Hvis du vil se om statusen for en fil er endret, klikker du på Oppdater-knappen øverst på Administrer opplastinger-siden.

Mislykkede opplastinger og opplastingsfeil

Hvis det blir funnet feil i en opplastet fil, blir ingen av dataene i filen behandlet, og statusen Mislyktes vises på Administrer opplastinger-siden. Klikk på Se feil-linken for å se den spesifikke feilmeldingen. Finn ut mer om håndtering av opplastingsfeil.

Sletting av data du har lastet opp

Hvis du vil slette en opplastet fil fra et datasett, går du til Administrer opplastinger-siden for datasettet. Velg filen(e) som skal slettes, og klikk på Slett valgte-knappen.

Følger av sletting

Hvis du sletter en opplastet datafil, forhindrer du at disse dataene slås sammen med fremtidige treff. Treff som allerede er slått sammen med de opplastede dataene, blir imidlertid ikke påvirket. De opplastede dataene kan altså ikke bli vist i rapporter som kjøres etter at filen er slettet, men de blir fortsatt vist i historiske rapporter som ble kjørt før slettingen.

Fjerning av tilknytning mellom rapporteringsvisninger

Et datasett må tilhøre minst én rapporteringsvisning for at det skal være aktivt. Hvis du fjerner alle rapporteringsvisningene fra et datasett, blir datasettet derfor deaktivert. Hvis du legger til en rapporteringsvisning i et eksisterende datasett, blir dataene for denne rapporteringsvisningen slått sammen med eksisterende data i datasettet fra og med datoen da rapporteringsvisningen ble lagt til (underlagt eventuelle føringer i modusen for datasettet).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?