Příklad importu údajů o nákladech

Zjistěte, jak importovat údaje o výkonu reklam kampaně „Jarní slevy“ z jiných zdrojů, než je Google.

Importujete-li spolu s údaji nashromážděnými službou Analytics také údaje o kliknutích, nákladech a zobrazeních v reklamní síti třetí strany (jiné než Google), umožní vám jejich analýza získat podrobnější a úplnější informace o výkonu vaší online inzerce.

Obsah tohoto článku:

Scénář

Jiří je marketingový manažer online zverimexu. Chce spustit kampaň propagující jarní slevy pomocí klíčových slov nakoupených z Google Ads a reklamních sítí mimo Google. Chtěl by mezi sebou porovnat výkon klíčových slov na obou platformách. Jiří propojil účty Google Ads a Analytics, takže se mu tyto metriky automaticky zobrazují v přehledech Analytics. Pro reklamy mimo Google však bude muset nahrát údaje o kliknutích a nákladech.

Krok 1: označení adres URL kampaně

Podle pokynů v článku o vlastních kampaních poskytne Jiří do reklamní sítě označené adresy URL s požadovanými hodnotami zdroje, média, kampaně a klíčového slova jako v níže uvedeném příkladu:

http://www.example.com/?utm_source=ad%20network&utm_medium=cpc&utm_term=kosti&20pro&20psy&utm_campaign=Jarni%20slevy
http://www.example.com/?utm_source=ad%20network&utm_medium=cpc&utm_term=pamlsky&20pro&20psy&utm_campaign=Jarni%20slevy
http://www.example.com/?utm_source=ad%20network&utm_medium=cpc&utm_term=zverimex&utm_campaign=Jarni%20slevy

Krok 2: vytvoření souboru dat

Jiří chce měřit kliknutí, náklady a zobrazení reklam v kampani na propagaci jarních slev. Bude muset vytvořit soubor dat, který bude tyto údaje obsahovat, a přiřadit jej k alespoň jednomu výběru dat. K tomu slouží následující postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Vyberte kartu Správce.
 3. Přejděte do požadovaného účtu.
 4. Zvolte požadovanou službu.
 5. Ve sloupci SLUŽBA kliknutím na možnost Import údajů zobrazte tabulku Soubor dat.
 6. Klikněte na tlačítko +Nový soubor dat.
 7. Zvolte možnost Údaje o nákladech.
 8. Soubor dat pojmenujte Jarní slevy.
 9. Vyberte aspoň jedno zobrazení, které chcete spojit s tímto souborem dat.
 10. Definujte schéma souboru dat tak, aby zahrnovalo tyto následující dimenze a metriky:
  1. médium
  2. zdroj
  3. kliknutí
  4. cena
 11. Klikněte na tlačítko Uložit.
 12. Klikněte na možnost Získat schéma a zkopírujte schéma souboru dat k použití v níže uvedenému kroku 4.

Schéma se skládá z klíče (jedna nebo více dimenzí nebo metrik, pomocí kterých se nahrávané údaje párují se stávajícími požadavky na server) a jedné nebo více importovaných dimenzí nebo metrik, které obsahují nahrávané údaje.

Další informace o schématech souborů dat

Krok 3: stažení údajů

Několik dní po spuštění kampaně Jarní slevy Jiří použije nástroj pro export poskytovaný reklamní sítí a pomocí něj stáhne souhrnné denní údaje a uloží je do souboru CSV. Obsah souboru bude vypadat podobně, jako v tomto příkladu:

Datum,Název kampaně,Klíčové slovo,Počet zobrazení,Počet prokliků,Útrata
6/11/2014,Jarní slevy,kosti pro psy,9387,288,100.3   
6/11/2014,Jarní slevy,pamlsky pro psy,1684,52,19.35
6/11/2014,Jarní slevy,zverimex,3187,143,76.23
6/12/2014,Jarní slevy,kosti pro psy,10005,356,121.67 
6/12/2014,Jarní slevy,pamlsky pro psy,1534,68,25.16
6/12/2014,Jarní slevy,zverimex,3398,201,80

V souboru je však nutno provést několik změn:

 • Záhlaví sloupců poskytnutá reklamní sítí neodpovídají názvům, které Analytics očekává.
 • Chybí dimenze zdroj a médium.
 • Formát data musí být RRRRMMDD.

Než bude možné údaje nahrát, musí Jiří tyto problémy opravit.

Pokud svůj soubor CSV formátujete pomocí Tabulek Google, můžete použít funkci pro vlastní číselný formát a definovat výstupní formát pole data jako rrrrMMdd. Další informace o formátování čísel a dat

Krok 4: úprava souboru CSV

Jiří otevře soubor CSV pomocí svého oblíbeného programu pro práci s tabulkami a upraví jej, aby jeho formát splňoval požadavky Analytics. Konkrétně změní záhlaví sloupců tak, aby odpovídala názvům dimenzí a metrik Analytics, přidá chybějící dimenze a hodnoty a změní formát data. Jeho data nyní vypadají takto:

Soubor CSV je nyní připraven k nahrání do Analytics. Jiří jej uloží pod názvem „reklamnisit_jarnislevy_2014-09-12.csv“.

Krok 5: nahrání údajů do Analytics

Jiří se vrátí do účtu Analytics a zobrazí stránku Správa nahraných položek pro soubor dat, který obsahuje údaje o nákladech kampaně Jarní slevy:

 1. Klikne na Správce v nabídce v horní části libovolné stránky.
 2. Ve sloupci ÚČET vybere účet Analytics, který obsahuje nadřazenou službu pro soubor dat.
 3. Ve sloupci SLUŽBA vybere službu, která daný soubor dat obsahuje.
 4. Klikne na Import údajů. Tím zobrazí tabulku souborů dat.
 5. Klikne na odkaz Spravovat nahrané položky u souboru dat Jarní slevy.
 6. Klikne na tlačítko Nahrát soubor.

Jiří si dával pozor a ujistil se, že nahraný datový soubor je správně naformátován. Nahrání proto proběhne úspěšně. (Pokud by však došlo k nějaké chybě, Jiřímu by se tato chyba zobrazila ve sloupci Stav v tabulce nahraných položek.)

Krok 6: zobrazení údajů v přehledech

Uf! Jiří konečně může zobrazit výkon klíčových slov z reklamní sítě pomocí přehledy Analýza nákladů. Tento přehled uvádí výkonnostní údaje o návštěvách, nákladech a tržbách pro kanály placeného marketingu. Pomocí nahraných údajů může Jiří také vytvořit vlastní přehledy.

Nahrané údaje je třeba zpracovat a přidat ke stávajícím. Může trvat až 24 hodin, než se importované údaje objeví v přehledech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?