Denna artikel handlar om Universal Analytics. Om du använder nästa generation av Google Analytics kan du läsa mer i avsnittet för Google Analytics 4-egendomar i detta hjälpcenter.

Analysera e-handelsdata

En hel del av den analys som du utför runt e-handelsuppgifter är ganska enkel att utföra: du spårar Intäkter, Konverteringsfrekvens och Genomsnittligt ordervärde. Den här artikeln täcker den grundläggande analysen, tillsammans med att använda e-handelsrapporter för att utvärdera annan data som du samlar in.

Konverteringsfrekvens och Genomsnittligt ordervärde

Om du vill spåra konverteringsfrekvens och genomsnittligt ordervärde använder du rapporten Översikt över e-handel.

Snabböversikterna under diagrammet visar en sammanfattning av ditt företag indelat i fem mätvärden:

Av dessa fem mätvärden är Konverteringsfrekvens för e-handel och Genomsnittligt ordervärde särskilt informationsrika.

Konverteringsfrekvens för e-handel anger procentandelen besök som leder till en e-handelstransaktion och är ett bra mått på effekten av din marknadsföring och webbdesign. Ger marknadsföringen en målgrupp som är redo att handla, och är webbplatsen utformad så att det är lätt för användare att handla?

Visserligen varierar konverteringsfrekvenserna från vertikal till vertikal, men en liten undersökning av genomsnittliga konverteringsfrekvenser för din vertikal och för företag av din storlek kan ge ett bra riktmärke att börja med.

Om du redan har en uppfattning om lämplig konverteringsfrekvens för ditt företag kan du använda den här rapporten för att se hur det aktuella datumintervallet ser ut jämfört med den frekvensen. Du kan använda jämförande datumintervall för att se trender över tid (fick vi bättre siffror den senaste månaden, förra året?).

Med Genomsnittligt ordervärde kan du se hur bra det går att slutföra försäljningar på din webbplats. Väcker dina produktlistor intresse för fler produkter? Är du bra på korsförsäljning av relaterade produkter (om du säljer en kappa lyckas du även sälja en mössa och handskar som passa bra ihop med den)? Erbjuder du mängdrabatter som uppmuntrar användare att köpa flera exemplar?

Om du använder jämförande datumintervall kan du se om dina siffror blir bättre eller om du bara ligger kvar på samma nivå.

Kampanjresultat

I översiktsrapporten kan du se hur det går för dina kampanjer, både när det gäller övergripande marknadsföring och i jämförelse med webbplatsen som helhet.

Analytics ser på marknadsföring ur synpunkter som kampanjer, beställningskuponger, och affiliate-marknadsföring, och spårar följande tre mätvärden för varje komponent:

 • Transaktioner
 • Intäkter
 • Genomsnittligt ordervärde

Du kan se det totala resultatet för varje komponent (t.ex. det kollektiva resultatet för dina kampanjer) och snabbt se om dina kampanjer ger de resultat du hade tänkt dig.

Du kan använda snabböversikterna ovanför avsnittet Marknadsföring så att du kan jämföra webbplatsens övergripande resultat med enskilda marknadsföringskomponenter:

Du kan studera kampanjens resultat i detalj i rapporterna Kampanjer och Google Ads-kampanjer. Om de mätvärden du ser här inte är vad du hade hoppats på, kan du gå in på detaljer i enskilda kampanjer för att se var bristerna finns. Å andra sidan, om rapporten Översikt visar på ett bra kampanjresultat kan du i de andra rapporterna se om framgången är begränsad till en enda kampanj, eller om det finns stöd för siffrorna i samtliga kampanjer.

Resultat för köptratten

I rapporten Analys av köpbeteende kan du utvärdera starka och svaga punkter i din köptratt.

I denna visualisering kan du se flödet av användare genom och ut ur tratten. Om du vid någon punkt märker ett ovanligt stort bortfall bör du titta närmare på det innehållet.

Om användarna överger tratten efter att ha tittat på produktinformation och utan att lägga till varor i sina kundvagnar, kan det tyda på att produktbeskrivningarna inte är övertygande nog eller inte ger rätt balans av information. Om din målgrupp exempelvis består av vanliga konsumenter och om dina produktbeskrivningar är alltför tekniska, är all information kanske inte övertygande. Det kan också bero på att ett tekniskt fel gör så att användare inte kan lägga varor i kundvagnen.

Om användare överger en kundvagn som innehåller varor kan det tyda på att de jämför priser och fyller vagnar för att se vilka återförsäljare som följer upp med det bästa erbjudandet för att slutföra transaktionen. Jämför dina priser och erbjudanden med det andra återförsäljare erbjuder. Om dina varor ligger kvar i övergivna kundvagnar kan det tyda på att din prissättning inte är konkurrenskraftig. Om den däremot ligger nära alla andras, kanske du har en möjlighet att komma först med ett pris eller ett erbjudande som skiljer dig från mängden.

Om användarna överger betalningsprocessen är den kanske onödigt invecklad, eller så kommer höga fraktkostnader som en obehaglig överraskning i sista minuten.

Riskerna för misslyckanden är oändliga, men med denna trattvisualisering får du en detaljerad karta som visar var dina svaga punkter finns. Du vet exakt var du ska börja utveckla lösningar.

Resultat från betalningstratten

Med rapporten Analys av beteende i kassafunktionen kan du utvärdera de platser där användare överger kassaprocessen.

Om du t.ex. ser att flest användare hoppar av vid det första steget där du ber dem logga in på ett konto, kan du överväga att lägga till en möjlighet att betala som gäst, eller låta dem logga in med ett befintligt Google- eller Twitter-konto. Detta skapar en mer inbjudande upplevelse för kunder som inte vill skapa ännu ett konto och lösenord.

Om många användare överger processen vid en viss punkt kan det även peka på ett tekniskt problem. Om du t.ex. låter användare logga in med ett annat konto kan du t.ex. få problem med att acceptera OpenID-autentisering. Det kan också vara något så enkelt om att inläsningen av en sida tar alldeles för lång tid.

Om orsakerna till avhoppningarna inte är uppenbara kan du utföra ett test av användbarhet för att se var det finns flest användarreaktioner.

Produktresultat

Medan rapporten Översikt gör det möjligt att utvärdera samlade resultat kan du med rapporten Produktresultat utvärdera resultat för enskilda produkter.

Rapporten ger två perspektiv på produktresultat:

 • Sammanfattning: Intäkterna som produkten genererar, antalet sålda produkter, genomsnittligt pris, återbetalningsbelopp samt förhållanden mellan kundvagn/detaljer och köp/detaljer.
 • Köpbeteende: Hur ofta användare tittar på en produkt i en lista, hur ofta de tittar på produktinformation, hur ofta de lägger till produkter till och tar bort dem från sina kundvagnar, hur många gånger varje produkt inkluderades vid en betalning och antalet unika köp, tillsammans med förhållanden mellan kundvagn/detaljer och köp/detaljer.

Du vill naturligtvis att se vilken typ av intäkter som produkten genererar, och i vilka kvantiteter de inhandlas, men den ytterligare informationen i denna rapport ger mer av en helhetsbild som visar hur väl din webbdesign uppmuntrar användare att handla. I bilden som du får av köpbeteenden kan du exempelvis se produkters resultat i produktlistor: hur ofta uppmuntrar listplaceringen användare att titta på olika produkter, hur väl uppmuntrar och underlättar webbdesignen visningen av produktinformation och hur lätt är det att från dessa detaljvyer lägga till produkterna i kundvagnen och slutföra inköp?

Dina kategori- och varumärkeschefer kan använda dimensionerna Produktkategori och Produktvarumärke för att visa data i samband med deras särskilda funktioner, och utvärdera hur väl deras respektive strategier lyckas baserat på mätvärden för försäljning och shopping.

Produktlistresultat

Förutom att spåra den marknadsföring som leder användarna till din webbplats vill du veta hur det går för den interna webbplatsmarknadsföringen, dvs. produktlistorna du visar användarna för att illustrera produktalternativ och relaterade produkter, eller listorna som du använder för merförsäljning eller korsförsäljning.

I rapporten Resultat för produktlistor kan du se hur bra det går för listor och enskilda produkter i samverkan med varandra.

Om du vill titta på data från ett listperspektiv kan du använda Namn på produktlista som primär dimension. För varje lista ser du antalet produkter i listan som användare tittade på, hur många gånger användare klickade på produkter i listan och klickfrekvensen för listan. Med den här kombinationen av mätvärden kan du se hur bra listan fungerar när det gäller att visa produkter för användare, och om layout, text och grafik uppmuntrar användare att klicka vidare till mer detaljerad information om dina produkter.

Du kan använda Position i produktlista som primär dimension om du vill se vilka positioner i listan som fungerar bäst.

Använd Produkt som primär dimension om du vill se hur bra det går för enskilda produkter i de listor där de visas.

Använd Produkt som primär dimension och Position i produktlista som sekundär dimension för att se hur produkterna presterar i förhållande till sina positioner. Om en produkt i en lägre position får bättre resultat än produkter i högre positioner kan du flytta produkten med bättre resultat till en mer framträdande position i listan.

Kupong- och affiliate-marknadsföring

Med Analytics kan du spåra konverteringar som omfattar produkt- och beställningskupongkoder och som kommer från affiliate-marknadsföring.

För produktkupongkoder ser du:

 • Produktintäkt: intäkter från alla produkter där en produktkupong har använts vid inköpet
 • Unika köp : antalet unika köp som omfattas av en produktkupongkod
 • Produktintäkt/köp: den genomsnittliga produktintäkten för varje köp som omfattas av en produktkupongkod

För beställningskupongkoder och affiliate-koder ser du:

 • Intäkt: den totala intäkten för varje beställningskupong eller affiliate-kod
 • Transaktioner: det totala antalet transaktioner kopplade till varje beställningskupongkod eller affiliate-kod
 • Genomsnittligt ordervärde: genomsnittligt ordervärde för alla transaktioner kopplade till varje beställningskupongkod eller affiliate-kod

Uppgifterna i rapporterna Produktkupong och Beställningskupong ger dig obearbetade siffror för all aktivitet kopplad till kupongkoder. För att förstå hur dessa insatser påverkar hela ditt företag kan du använda rapporten Översikt där du ser hur företagets övergripande siffror påverkades under de tidsperioder då du erbjuder och löser in kuponger. Exempel:

 • Om du erbjuder kuponger i veckan före påsk eller mors dag kan du använda jämförande datumintervall för att jämföra den veckan med veckan före och veckan efter för att se eventuella ökningar och minskningar.
 • Om du erbjuder kuponger i ett geografiskt område men inte ett annat, kan du segmentera per område för det datumintervall så att du kan utvärdera skillnaden i intäkter och transaktioner mellan områdena, och avgöra om kupongerna var effektiva.

Använd rapporten Affiliate-kod för att se vilka av dina partner som genererar mest värdefulla konverteringar åt dig.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false