Ulepszone raporty e-commerce

Ulepszone e-commerce oferuje wiele przydatnych raportów. Stają się one dostępne, gdy ulepszone e-commerce jest włączone dla widoku. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Tematy w tym artykule:

Wymagania wstępne

 1. Oznacz swoją usługę tagiem ec.js
 2. Włącz Ulepszone e-commerce dla widoku danych

Jak wyświetlić raport Ulepszone e-commerce

Aby uzyskać dostęp do raportów Ulepszone e-commerce:
 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno Konwersje > E-commerce.

Dostępne dane

Raport Przegląd pozwala zobaczyć ogólny stan firmy i dostarcza powiązane dane w trzech kategoriach:

Przychody i współczynnik konwersji

 • Przychody (łączne przychody z transakcji e-commerce, mogą zwierać podatek i koszt wysyłki)
 • Współczynnik konwersji e-commerce (odsetek sesji, które doprowadziły do transakcji e-commerce)

Transakcje

 • Transakcje (łączna liczba ukończonych transakcji w Twojej witrynie)
 • Średnia wartość zamówienia (średnia wartość każdego zamówienia)
 • Średnia ilość (średnia liczba sprzedanych produktów, przypadających na transakcję)

Marketing

Łączna liczba wyświetleń w przypadku reklam wewnętrznych

Łączna liczba transakcji, łączna suma przychodów i średnia wartość zamówienia dla następujących elementów:

 • Kampanie
 • Kod kuponu zamówienia
 • Przynależność

Poza zebranymi danymi widoczne są także dane o przychodach według indywidualnych produktów, kategorii produktów i ich marki.

Użyj wykresu w górnej części raportu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w używanym zakresie dat.

E-commerce ogółem

Raporty Ogółem udostępniają podsumowanie obejmujące następujące dane:

 • Przychody
 • Współczynnik konwersji e-commerce
 • Transakcje
 • Średnia wartość zamówienia
 • Marketing (kampanie, reklamy wewnętrzne, kod kuponu zamówienia, przynależność)
 • Najczęściej kupowane (według produktu, kategorii i marki)

Analiza zachowań zakupowych

W raportach analizy zachowania zakupowego zobaczysz liczbę sesji, w których miał miejsce każdy etap ścieżki zakupów, liczbę sesji kontynuowanych krok po kroku oraz liczbę sesji, w których porzucano ścieżkę na wszystkich etapach. Miejsce, gdzie ścieżka wskazuje porzucenie (czerwona strzałka na dole kroku), oznacza, że ci użytkownicy nie ukończyli żadnych dodatkowych kroków na ścieżce podczas tej samej sesji. Użytkownicy mogą wrócić na ścieżkę w dowolnym momencie (co wskazuje niebieski pasek u góry kroku), na przykład jeśli użytkownik dodał artykuł do koszyka podczas jednej sesji, a następnie wrócił, by dokończyć zakupy w kolejnych sesjach, wizualizacja ścieżki policzy tego użytkownika jako powracającego na etapie kasy.

Możesz ocenić stopień zadowolenia klienta z zakupów od wyświetlenia produktu do transakcji.

Analytics określa kroki na ścieżce na podstawie Twojego tagowania. Więcej informacji o tagowaniu ścieżki zakupów.

Użyj wizualizacji ścieżek, by zidentyfikować silne i słabe strony w ścieżce zakupów. Sprawdź przykłady analiz w artykule Ocena skuteczności kanału zakupowego.

Poza możliwością wizualizacji liczby sesji, które przeszły przez ścieżkę, możesz użyć wizualizacji, by utworzyć segmenty swoich sesji, na przykład liczba sesji, które zawierały wyświetlenia produktu lub które porzuciły ścieżkę przy kasie. Wystarczy, że klikniesz krok na ścieżce lub strzałkę porzucenia, aby utworzyć segment. Więcej informacji o tworzeniu segmentów ze ścieżek.

Poza ścieżką tabela pozwala ocenić liczbę wymiarów i danych w kontekście sesji w ogóle lub sesji, podczas których użytkownicy porzucili ścieżkę zakupów.

Jak wygląda odwzorowanie wymiarów etapów zakupów Ulepszonego e-commerce na dane etapów ścieżki
Wymiar etapów zakupów Dane etapów ścieżki
ALL_VISITS Wszystkie sesje
NO_SHOPPING_ACTIVITY Zakupy – brak aktywności
Opuszczenie ścieżki na pierwszym etapie bez wysłania razem z działaniem czynności polegającej na wyświetleniu szczegółów, dodaniu produktu do koszyka, realizacji transakcji lub sfinalizowaniu zakupu
PRODUCT_VIEW Sesje z wyświetleniem produktu
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na wyświetleniu szczegółów
NO_CART_ADDITION Pusty koszyk
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na wyświetleniu szczegółów, ale brak dodania produktu do koszyka, realizacji transakcji lub sfinalizowania zakupu
ADD_TO_CART Sesje z pełnym koszykiem
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Sesje z pełnym koszykiem (górny wycinek)
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na wyświetleniu szczegółów
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Sesje z pełnym koszykiem (dolny wycinek)
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na wyświetleniu szczegółów, obejmuje poprzedni i bieżący etap
CART_ABANDONMENT Porzucenia koszyka
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na dodaniu produktu do koszyka, ale brak realizacji transakcji lub sfinalizowania zakupu
CHECKOUT Sesje z realizacją transakcji
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Sesje z realizacją transakcji (górny wycinek)
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na dodaniu produktu do koszyka
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Sesje z realizacją transakcji (dolny wycinek)
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na dodaniu produktu do koszyka, obejmuje poprzedni i bieżący etap
CHECKOUT_ABANDONMENT Rezygnacja z realizacji transakcji
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji, ale brak sfinalizowania zakupu
TRANSACTION Sesje z transakcjami
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na sfinalizowaniu zakupu
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sesje z transakcjami (górny wycinek)
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na realizacji transakcji
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Sesje z transakcjami (dolny wycinek)
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji i 1 czynności polegającej na sfinalizowaniu zakupu; obejmuje poprzedni i bieżący etap

Analiza zachowań na etapie realizacji transakcji

Raport analizy zachowania przy kasie pozwala sprawdzić, jak udało się Twoim użytkownikom przejść proces transakcji. Wizualizacja ścieżki transakcji pokazuje, ilu użytkowników przeszło od jednego kroku do następnego, ilu porzuciło proces, a ilu do niego dołączyło na danym etapie.

Analytics określa kroki na ścieżce na podstawie Twojego tagowania. Więcej informacji o tagowaniu ścieżki sprzedaży.

Użyj wizualizacji ścieżek, by zidentyfikować silne i słabe strony w ścieżce transakcji. Sprawdź przykłady analiz w artykule Skuteczność ścieżki transakcji.

Poza możliwością wizualizacji liczby sesji, które przeszły przez ścieżkę, możesz użyć wizualizacji, by utworzyć segmenty swoich sesji; na przykład sesje obejmujące Krok 1, sesje obejmujące przejście użytkownika z Kroku 1 do Kroku 2, sesje, które porzuciły ścieżkę lub weszły na nią przy kasie. Aby utworzyć segment, wystarczy, że klikniesz krok na ścieżce, przejście lub strzałkę porzucenia lub wejście na danym etapie (górny słupek etapu). Więcej informacji o tworzeniu segmentów ze ścieżek.

Poza ścieżką tabela pozwala ocenić liczbę wymiarów i dane w kontekście sesji w ogóle lub sesji, podczas których użytkownicy porzucili ścieżkę transakcji.

Jak wygląda odwzorowanie wymiarów etapów realizacji transakcji Ulepszonego e-commerce na dane etapów ścieżki
Wymiar zachowań na etapie realizacji transakcji Dane etapów ścieżki
CHECKOUT_1 Etap 1 realizacji transakcji, np. Płatność
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności realizacji transakcji z wartością Etap = 1 lub co najmniej 1 czynności realizacji transakcji bez określonego etapu
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Rezygnacja na etapie 1 realizacji transakcji, np. Rezygnacja z płatności
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji bez określonego etapu lub z wartością Etap = 1, ale brak dalszych etapów realizacji transakcji lub sfinalizowania zakupu
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Etap 2 realizacji transakcji (górny wycinek), np. Dostawa
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 1
CHECKOUT_2 Etap 2 realizacji transakcji (dolny wycinek), np. Dostawa
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji, obejmuje poprzedni i bieżący etap
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Rezygnacja na etapie 2 realizacji transakcji, np. Rezygnacja z dostawy
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 2, ale brak dalszych etapów realizacji transakcji lub sfinalizowania zakupu
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Etap 3 realizacji transakcji (górny wycinek), np. Płatność
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 2
CHECKOUT_3 Etap 3 realizacji transakcji (dolny wycinek), np. Płatność
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji, obejmuje poprzedni i bieżący etap
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Rezygnacja na etapie 3 realizacji transakcji, np. Rezygnacja z płatności
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 3, ale brak dalszych etapów realizacji transakcji lub sfinalizowania zakupu
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Etap 4 realizacji transakcji (górny wycinek), np. Ocena
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 3
CHECKOUT_4 Etap 4 realizacji transakcji (dolny wycinek), np. Ocena
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji, obejmuje poprzedni i bieżący etap
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Rezygnacja na etapie 4 realizacji transakcji, np. Rezygnacja z oceny
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 4, ale brak dalszych etapów realizacji transakcji lub sfinalizowania zakupu
TRANSACTION Sesje z transakcjami
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na sfinalizowaniu zakupu
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Sesje z transakcjami (górny wycinek)
Wkroczenie na ścieżkę na tym etapie, brak wysłania razem z działaniem czynności polegającej na realizacji transakcji z wartością Etap = 4
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Sesje z transakcjami (dolny wycinek)
Wysłanie razem z działaniem co najmniej 1 czynności polegającej na realizacji transakcji i 1 czynności polegającej na sfinalizowaniu zakupu; obejmuje poprzedni i bieżący etap

Zachowania zakupowe i ścieżki zachowań na etapie realizacji transakcji

W tej sekcji wyjaśniamy, w jaki sposób w raportach zachowań zakupowych i zachowań na etapie realizacji transakcji są traktowani użytkownicy wracający do poprzednich stron w ścieżce, użytkownicy pomijający strony w ścieżce i użytkownicy, którzy nie przestrzegają sekwencji w ścieżce.

W przykładach wykorzystaliśmy ścieżkę złożoną z trzech stron: strona A > strona B > strona C

Wracanie do poprzednich stron

Strona A > strona B > strona C > strona B > strona C

Użytkownik powrócił ze strony C do strony B i kontynuował sekwencję ścieżki, w wyniku czego kilka razy otworzył kolejno strony B i C.

W raportach widać, że użytkownik porusza się po ścieżce od początku do końca, ponieważ podczas tej jednej sesji nie pominął żadnych stron.

Użytkownik jest liczony tylko raz dla każdej strony, ponieważ ścieżka odzwierciedla liczbę sesji, podczas których użytkownik otworzył wszystkie strony.

Pomijanie stron

Strona A > strona C

Użytkownik nie otworzył strony B.

Raport podaje, że użytkownik pominął stronę B.

Nieprzestrzeganie sekwencji na ścieżce

Strona B > strona A > strona C

Z raportów wynika, że użytkownik przechodzi przez ścieżkę od początku do końca, ponieważ otworzył wszystkie trzy strony podczas jednej sesji. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności to zrobił.

Skuteczność produktu

Filtry Wyszukaj i zastąp nie są obsługiwane ani w przypadku standardowych, ani niestandardowych wymiarów na poziomie produktu.

Raport skuteczności produktu pozwala zobaczyć skuteczność produktu z dwóch różnych punktów widzenia:

 • Podsumowanie: skuteczność produktu pod kątem przychodu, cen i ilości. Zawiera dwa rodzaje danych zachowania zakupowego.
 • Zachowanie zakupowe: skuteczność produktu pod kątem relacji użytkownika do produktu (np. przeglądanie produktu i szczegółów, dodawanie produktów do koszyka i usuwanie ich z niego, zakończenie transakcji).

Widok podsumowania obejmuje następujące dane:

 • Skuteczność sprzedaży
  • Przychody z produktu (przychody ze sprzedaży poszczególnych produktów).
  • Unikalne zakupy
  • Ilość (liczba sprzedanych jednostek)
  • Średnia cena (średni przychód na produkt)
  • Średnia ilość
  • Kwota zwrotu produktów (kwota oddana użytkownikom w ramach zwrotu)
 • Zachowania zakupowe
  • Współczynnik koszyka do szczegółów (liczba dodanych produktów do liczby wyświetleń szczegółów produktu)
  • Współczynnik kupna do szczegółów (liczba kupionych produktów do liczby wyświetleń szczegółów produktu)

Widok zachowania zakupowego obejmuje następujące dane:

 • Skuteczność sprzedaży
  • Wyświetlenia produktu na liście
  • Widoki szczegółów produktu
  • Produkt dodawany (do koszyka)
  • Usuwanie produktu (z koszyka)
  • Transakcje zakupu produktu
  • Unikalne zakupy
 • Zachowania zakupowe
  • Współczynnik koszyka do szczegółów (liczba dodanych produktów do liczby wyświetleń szczegółów produktu)
  • Współczynnik kupna do szczegółów (liczba kupionych produktów do liczby wyświetleń szczegółów produktu)

Dostępne podstawowe wymiary to produkt, kod SKU produktu, kategoria produktu, marka i etap zakupów.

Użyj wykresu w górnej części raportu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w używanym zakresie dat.

Skuteczność sprzedaży

Raport skuteczności sprzedaży pozwala ocenić sprzedaż pod kątem dwóch głównych wymiarów:

 • Transakcja (data, czas, identyfikator transakc)
 • Data (łączne dane transakcji według daty)

Raport skuteczności sprzedaży zawiera następujące dane:

 • przychody (łączne przychody z transakcji e-commerce; w zależności od implementacji mogą zawierać podatek i koszt wysyłki);
 • Podatek (łączna kwota podatków naliczonych z tytułu transakcji e-commerce)
 • Dostawa (łączna kwota kosztów dostawy w przypadku transakcji e-commerce)
 • Kwota zwrotu (kwota pieniężna zwrócona za transakcję)
 • Ilość (liczba jednostek sprzedanych w transakcjach e-commerce)

Skuteczność listy produktów

Listy produktów logicznie grupują produkty w Twojej witrynie na podstawie tagowania ec.js. W ten sposób możesz wizualizować:

 • strony katalogu,
 • bloki sprzedaży krzyżowej,
 • bloki sprzedaży dodatkowej,
 • bloki produktów powiązanych,
 • strony wyników wyszukiwania.

Raport skuteczności listy produktowej pozwala sprawdzić skuteczność list produktowych w Twojej witrynie pod kątem następujących danych:

 • wyświetlenia listy produktów (liczba kliknięć produktów przez użytkowników po ich pojawieniu się na liście produktów),
 • kliknięcia listy produktów (liczba kliknięć produktów przez użytkowników po ich pojawieniu się na liście produktów),
 • wskaźnik CTR listy produktów (stawka, za jaką użytkownicy kliknęli listę produktów, by wyświetlić produkty [liczba kliknięć/liczba wyświetleń listy]).

Dostępne podstawowe wymiary to nazwa listy produktów, pozycja na liście produktów, produkt i SKU produktu.

Użyj wykresu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w wybranym zakresie dat, z którego korzystasz.

Reklama wewnętrzna

Raporty na temat reklamy wewnętrznej oraz atrybucja kliknięć i wyświetleń reklamy wewnętrznej są zgodne tylko z biblioteką i typami działania Ulepszonego e-commerce.

Reklamy wewnętrzne obejmują np. banery, które wyświetlasz w jednej części witryny, aby reklamowały drugą jej część.

Raport reklamy wewnętrznej pozwala sprawdzić jej skuteczność pod kątem następujących danych:

 • wyświetlenia reklam wewnętrznych (ile razy użytkownicy wyświetlali reklamę wewnętrzną),
 • kliknięcia reklam wewnętrznych (ile razy użytkownicy kliknęli reklamę wewnętrzną),
 • wskaźnik CTR reklamy wewnętrznej (stawka za jaką użytkownicy kliknęli reklamy wewnętrzne [wyświetlenia/kliknięcia]).

Nazwa reklamy wewnętrznej jest wymiarem podstawowym.

Użyj wykresu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w wybranym zakresie dat, z którego korzystasz.

Atrybucja transakcji

W raporcie Reklama wewnętrzna transakcje są przypisywane kliknięciom reklam wewnętrznych lub wyświetleniom reklam wewnętrznych.

Każde działanie w ramach sesji e-commerce może mieć:

 • 0 lub 1 kliknięcie reklamy wewnętrznej
 • 0 lub więcej wyświetleń reklamy wewnętrznej

Atrybucja kliknięć reklam wewnętrznych

Jeśli działanie obejmuje kliknięcie reklamy wewnętrznej, transakcja jest przypisywana tej reklamie wewnętrznej.

Jeśli sesja obejmuje wiele kliknięć reklamy wewnętrznej, transakcja jest przypisywana ostatnio klikniętej reklamie wewnętrznej.

Jeśli w ramach działania nie występują kliknięcia reklam wewnętrznych, ale jedno z wcześniejszych działań użytkownika obejmuje kliknięcie reklamy wewnętrznej, transakcja jest przypisywana poprzedniemu kliknięciu reklamy wewnętrznej.

Atrybucja wyświetleń reklamy wewnętrznej

Jeśli nie jest spełniony żaden z powyższych warunków, ale działanie obejmuje co najmniej jedno wyświetlenie reklamy wewnętrznej, transakcja jest przypisywana wszystkim wyświetleniom reklamy wewnętrznej w ramach sesji.

Kupon zamówienia

Raport kuponu zamówienia pozwala sprawdzić skuteczność kuponów na poziomie zamówienia pod kątem następujących danych:

 • przychody (łączne przychody z transakcji e-commerce; w zależności od implementacji mogą zawierać podatek i koszt wysyłki);
 • transakcje (łączna liczba ukończonych zakupów w Twojej witrynie);
 • średnia wartość (średnia wartość transakcji e-commerce).

Kod kuponu zamówienia jest wymiarem podstawowym.

Użyj wykresu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w wybranym zakresie dat, z którego korzystasz.

Kupon produktu

Raport kuponu produktu pozwala sprawdzić skuteczność kuponów na poziomie produktu pod kątem następujących danych:

 • przychody (łączne przychody z transakcji e-commerce; w zależności od implementacji mogą zawierać podatek i koszt wysyłki);
 • unikalne zakupy (łączna liczba przypadków, w których określony produkt [lub zestaw produktów] był elementem transakcji);
 • przychody z produktu przypadające na zakup (średni przychód z produktu przypadający na zakup).

Kod kuponu produktu jest podstawowym wymiarem.

Użyj wykresu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w wybranym zakresie dat, z którego korzystasz.

Kod podmiotu stowarzyszonego

Raport kodu podmiotów stowarzyszonych pozwala sprawdzić, jaki wpływ miały stowarzyszone witryny na skuteczność e-commerce pod kątem następujących danych:

 • przychody (łączne przychody z transakcji e-commerce; w zależności od implementacji mogą zawierać podatek i koszt wysyłki);
 • transakcje (łączna liczba ukończonych zakupów w Twojej witrynie);
 • średnia wartość zamówienia (średnia wartość transakcji e-commerce).

Przynależność to wymiar podstawowy.

Użyj wykresu, by porównać dwa rodzaje danych e-commerce w wybranym zakresie dat, z którego korzystasz.

Więcej informacji o używaniu tych raportów do analizy zachowań kupujących, skuteczności ekonomicznej i wysiłków promocyjnych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem