Rapporter for Utvidet netthandel

Med Utvidet netthandel får du en rekke rapporter med nyttig statistikk du kan treffe veloverveide beslutninger ut fra. I det følgende kan du se noen av rapportene du har til din disposisjon, når du slår på Utvidet netthandel for en rapporteringsvisning.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Forutsetninger

 1. Merk området ditt med ec.js
 2. Slå på Utvidet netthandel for en visning

Se rapporter for Utvidet netthandel

Slik kan du lese rapporter for Utvidet netthandel
 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Velg Konverteringer > Netthandel.

Tilgjengelige data

I Oversikt-rapporten kan du se den generelle tilstanden til bedriften din, og den inneholder tre kategorier med relaterte beregninger:

Inntekter og konverteringsfrekvens

 • Inntekter (totalinntekten fra netthandelstransaksjoner, eventuelt inkludert mva. og frakt)
 • Konverteringsfrekvens for netthandel (prosentandelen av økter som førte til en netthandelstransaksjon)

Transaksjoner

 • Transaksjoner (totalt antall gjennomførte transaksjoner på nettstedet ditt)
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi (gjennomsnittsverdien for hver bestilling)
 • Gjennomsnittsantall (gjennomsnittlig antall solgte produkter per transaksjon)

Markedsføring

Antall visninger for interne kampanjer.

Totalt antall transaksjoner, totalinntekt og gjennomsnittlig bestillingsverdi for:

 • kampanjer
 • koden for bestillingskupongen
 • tilknytning

I tillegg til de samlede beregningene kan du også se separate inntektsberegninger for enkeltprodukter, produktkategorier og produktmerker.

Med diagrammet øverst i rapporten kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Oversikt over netthandel

I oversiktsrapportene kan du se et sammendrag av

 • inntektene
 • konverteringsfrekvensen for netthandel
 • transaksjonene
 • gjennomsnittlig bestillingsverdi
 • markedsføringen (tilknytninger, kampanjer, interne promoteringer og kupongkoder brukt til bestillinger)
 • bestselgere (inndelt etter produkt, kategori og merkevare)

Analyse av e-handelsatferd

I Analyse av e-handelsatferd-rapporten kan du se hvor mange økter som omfattet hvert trinn i kjøpstrakten din, hvor mange økter som fortsatte fra ett trinn til det neste, og hvor mange som forlot trakten på hvert trinn. Når trakten indikerer et avbrudd (en rød pil nederst i et trinn), betyr dette at de aktuelle brukerne ikke gjennomførte ytterligere trinn i trakten i løpet av den samme økten. Brukerne kan gå inn i trakten igjen på ethvert trinn (angitt med et eget blått felt øverst i et trinn). Hvis for eksempel en bruker la noe i handlekurven i én økt, og så kom tilbake for å fullføre kjøpet i en senere økt, viser traktvisualiseringen at brukeren kom tilbake på betalingstrinnet.

Du kan evaluere brukernes handleopplevelse fra produktvisning til transaksjonen.

Analytics bestemmer trakttrinnene basert på merkingen din. Finn ut mer om merking av handletrakten din.

Bruk traktvisualiseringen til å identifisere styrker og svakheter i kjøpstrakten. Du finner analyseeksempler via denne linken: Evaluer resultatene fra kjøpstrakten.

I tillegg til at du kan visualisere antallet økter som har gått gjennom trakten, kan du bruke visualiseringen til å opprette segmenter av øktene dine – for eksempel antallet økter som omfattet produktvisninger, eller antallet økter der brukeren forlot trakten ved betaling. Klikk på et trakttrinn eller en avbruddspil for å opprette et segment. Finn ut mer om hvordan du oppretter segmenter fra trakten din.

Foruten det du kan gjøre med trakten, kan du bruke tabellen til å evaluere en rekke dimensjoner og beregninger i forbindelse med økter generelt eller økter der brukere forlot kjøpstrakten.

Forholdet mellom dimensjoner i Shopping-fasen i Utvidet netthandel og beregninger for trinn i trakt
Dimensjoner i Shopping-fasen Beregninger for trinn i trakt
ALL_VISITS Alle økter
NO_SHOPPING_ACTIVITY Ingen Shopping-aktivitet
Avsluttet første trinn uten noen detalj-, legg til-, betalings- eller kjøpshandlinger sendt med treffet
PRODUCT_VIEW Økter med produktvisninger
Minst 1 detaljhandling sendt med treffet
NO_CART_ADDITION Ingen varer i handlekurven
Minst 1 detaljhandling, men ingen legg til-, betalings-, eller kjøpshandlinger sendt med treffet
ADD_TO_CART Økter med varer i handlekurven
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Økter med Legg til i handlekurv (øvre segment)
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen detaljhandling sendt med treffet
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Økter med Legg til i handlekurv (nedre segment)
Minst 1 detaljhandling sendt med treffet, inkluderer tidligere og gjeldende trinn
CART_ABANDONMENT Handlekurvavbrudd
Minst 1 legg til-handling, men ingen betalings- eller kjøpshandling sendt med treffet
CHECKOUT Økter med betaling
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Økter med betaling (øvre segment)
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen legg til-handling sendt med treffet
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Økter med betaling (nedre segment)
Minst 1 legg til-handling sendt med treffet, inkluderer tidligere og gjeldende trinn
CHECKOUT_ABANDONMENT Betalingsavbrudd
Minst 1 betalingshandling, men ingen kjøpshandling sendt med treffet
TRANSACTION Økter med transaksjoner
Minst 1 kjøpshandling sendt med treffet
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Økter med transaksjoner (øvre segment)
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen betalingshandling sendt med treffet
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Økter med transaksjoner (nedre segment)
Minst én betalingshandling og én kjøpshandling er sendt med treffet, inkluderer tidligere og gjeldende trinn

Analyse av betalingsatferd

I Analyse av betalingsatferd-rapporten kan du se hvor effektivt brukerne har beveget seg gjennom utsjekkprosessen. Traktvisualiseringen for utsjekk illustrerer hvor mange brukere som fortsatte fra ett trinn til det neste, og hvor mange som forlot prosessen på hvert trinn, og hvor mange som kom inn i prosessen på hvert trinn.

Analytics bestemmer trakttrinnene basert på merkingen din. Finn ut mer om merking av betalingstrakten.

Bruk traktvisualiseringen til å identifisere styrker og svakheter i betalingstrakten. Du finner analyseeksempler via denne linken Resultatene til betalingstrakten.

I tillegg til at du kan visualisere antallet økter som har gått gjennom trakten, kan du bruke visualiseringen til å opprette segmenter av disse øktene – for eksempel økter som omfattet trinn 1, økter som omfattet situasjoner der brukeren gikk fra trinn 1 til trinn 2 (en brukerovergang), økter der brukeren forlot trakten på det siste trinnet, eller økter der brukeren gikk inn i trakten på det siste trinnet. Du kan opprette et segment ved å klikke på et trakttrinn, en overgang, en avbruddspil eller inngangen på et bestemt trinn (den øverste linjen i et trinn). Finn ut mer om hvordan du oppretter segmenter fra trakten din.

Foruten det du kan gjøre med trakten, kan du bruke tabellen til å evaluere en rekke dimensjoner og beregninger i forbindelse med økter generelt eller økter der brukere forlot betalingstrakten.

Forholdet mellom dimensjoner for betalingsatferd i Utvidet netthandel og beregninger for trinn i trakt
Dimensjon for betalingsatferd Beregninger for trinn i trakt
CHECKOUT_1 Betalingstrinn 1, f.eks. Fakturering
Sendt med treff: minst 1 betalingshandling med Trinn = 1 eller minst 1 betalingshandling uten noen trinn angitt
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Betalingstrinn 1-avbrudd, f.eks. Frafall ved fakturering
Sendt med treff: minst 1 betalingshandling uten noe trinn angitt eller med Trinn 1 angitt men uten påfølgende betalings- eller kjøptstrinn
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Betalingstrinn 2 (øvre segment), f.eks. Frakt
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen betalingshandling med Trinn = 1 sendt med treff
CHECKOUT_2 Betalingstrinn 2 (nedre segment), f.eks. Frakt
Minst 1 betalingshandling sendt med treff, inkluderer tidligere og gjeldende trinn
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Betalingstrinn 2-avbrudd, f.eks. Avbrudd ved frakt
Sendt med treff: minst 1 betalingshandling med Trinn = 2, men uten noe påfølgende betalings- eller kjøpstrinn
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Betalingstrinn 3 (øvre segment), f.eks. Betaling
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen betalingshandling med Trinn = 2 sendt med treff
CHECKOUT_3 Betalingstrinn 3 (nedre segment), f.eks. Betaling
Minst 1 betalingshandling sendt med treff, inkluderer tidligere og gjeldende trinn
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Betalingstrinn 3-avbrudd, f.eks. Avbrudd ved betaling
Sendt med treff: minst 1 betalingshandling med Trinn = 3, men uten påfølgende betalings- eller kjøpstrinn
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Betalingstrinn 4 (øvre segment), f.eks. Gjennomgang
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen betalingshandling med Trinn = 3 sendt med treff
CHECKOUT_4 Betalingstrinn 4 (nedre segment), f.eks. Gjennomgang
Minst 1 betalingshandling sendt med treff, inkluderer tidligere og gjeldende trinn
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Betalingstrinn 4-avbrudd, f.eks. Avbrudd ved gjennomgang
Sendt med treff: minst 1 betalingshandling med Trinn = 4, men uten påfølgende betalings- eller kjøpshandling
TRANSACTION Økter med transaksjoner
Minst 1 kjøpshandling sendt med treffet
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Økter med transaksjoner (øvre segment)
Kom inn i trakten på dette trinnet, ingen betalingshandling med Trinn = 4 sendt med treff
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Økter med transaksjoner (nedre segment)
Minst én betalingshandling og én kjøpshandling er sendt med treffet, inkluderer tidligere og gjeldende trinn

Trakter for e-handelsatferd og kjøpsatferd

Hvis brukere går tilbake til tidligere besøkte sider i en gitt trakt, om de hopper over sider i denne trakten, eller om de ikke følger den naturlige sekvensen i trakten, må dette håndteres på bestemte måter i rapportene om handle- og kjøpsatferd. I denne delen forklarer vi hvordan dette skjer.

I eksemplene bruker vi en trakt bestående av tre sider: side A > side B > side C

Brukeren returnerer til tidligere sider (trakttrinn)

Side A > side B > side C > side B > side C

Brukeren gikk tilbake fra side C til B, fortsatte så den naturlige sekvensen og åpnet som en følge av dette både side B og C flere ganger.

I rapporten får du se at brukeren fulgte tunnelen fra start til slutt. Grunnen til dette er at brukeren ikke hoppet over noen sider i løpet av den aktuelle enkeltøkten.

Brukeren blir bare talt én gang for hver side fordi trakten illustrerer antallet økter der hver side ble åpnet.

Brukeren hopper over sider

Side A > side C

Brukeren åpnet aldri side B.

Rapporten viser at brukeren hoppet over side B.

Brukeren følger ikke traktesekvensen

Side B > side A > side C

I rapporten får du se at brukeren fulgte tunnelen fra start til slutt. Grunnen til dette er at brukeren åpnet alle de tre sidene i løpet av den aktuelle enkeltøkten. Det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge brukeren åpnet sidene.

Produktresultater

Søk og erstatt-filtre støttes ikke for verken standard eller egendefinerte dimensjoner på produktnivå.

I rapporten Produktresultat kan du se resultater for produktene dine fra to ulike perspektiver:

 • Sammendrag: Produktresultater vedrørende inntekter, pris og mengde. Omfatter to av beregningene for handleatferd.
 • E-handelsatferd: Produktresultater vedrørende brukerengasjement i forhold til produktene dine (f.eks. at brukere har sett på produkter og detaljer, lagt til og fjernet produkter i handlekurver eller gjennomført betalingsprosessen).

Sammendragsvisningen inneholder følgende beregninger:

 • Salgsresultater
  • Produktinntekter (inntekter fra individuelle produktsalg)
  • Unike kjøp
  • Mengde (antall solgte enheter)
  • Gjennomsnittspris (gjennomsnittlig inntekt per produkt)
  • Gjennomsnittsantall
  • Tilbakebetalingsbeløpet for produktet (beløpet som er refundert til brukere)
 • E-handelsatferd
  • Forholdet mellom handlekurven og produktinformasjonen (antall tilføyde produkter per antall produktdetaljvisninger)
  • Forholdet mellom kjøpet og produktinformasjonen (antall kjøpte produkter per antall produktdetaljvisninger)

Visningen av e-handelsatferd inneholder følgende beregninger:

 • Salgsresultater
  • Antallet visninger av produktet i produktlisten
  • Visninger av produktdetaljer
  • Antallet produkter som er lagt til (i handlekurver)
  • Antallet produkter som er fjernet (fra handlekurver)
  • Antall ganger produktet ble behandlet i kassen
  • Unike kjøp
 • E-handelsatferd
  • Forholdet mellom handlekurven og produktinformasjonen (antall tilføyde produkter per antall produktdetaljvisninger)
  • Forholdet mellom kjøp og visning av produktinformasjonen (antall kjøpte produkter per antall produktdetaljvisninger)

De tilgjengelige primærdimensjonene er Produkt, Produkt-SKU, Produktkategori, Merkevare og Shopping-fase.

Med diagrammet øverst i rapporten kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Salgsresultater

Med Salgsresultater-rapporten kan du evaluere salg basert på én av to primærdimensjoner:

 • Transaksjon (dato, tidspunkt, transaksjons-ID)
 • Dato (akkumulerte transaksjonsdata etter dato)

Rapporten Salgsresultater inneholder følgende beregninger:

 • Inntekter (totalinntekten fra netthandelstransaksjoner, inkludert avgifter og frakt i noen implementeringer)
 • Avgifter (totalt avgiftspåslag for netthandelstransaksjoner)
 • Frakt (totale fraktkostnader for netthandelstransaksjoner)
 • Tilbakebetalingsbeløp (valutabeløpet som er refundert for en transaksjon)
 • Kvantitet (antallet solgte enheter i netthandelstransaksjoner)

Produktlisteresultater

Produktlister representerer en logisk gruppering av produkter på nettstedet ditt, basert på ec.js-merking. Du kan bruke dem for å presentere:

 • katalogsider
 • blokker for kryssalg
 • blokker for mersalg
 • blokker av relaterte produkter
 • søkeresultatsider

I Produktlisteresultater-rapporten kan du se resultatene produktlistene på nettstedet ditt kaster av seg, basert på følgende beregninger:

 • Produktlistevisninger (antallet ganger brukere har sett på produktene når de ble vist i produktlisten)
 • Produktlisteklikk (antallet ganger brukere har klikket på produkter når de ble vist i produktlisten)
 • CTR for produktlisten (frekvensen for hvor ofte brukere har klikket på produktlisten for å se på produkter – antallet klikk delt på antallet ganger listen ble vist)

De tilgjengelige primærdimensjonene er Produktlistenavn, Produktlisteposisjon, Produkt og Produkt-SKU.

Med diagrammet kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Intern markedsføring

Når intern markedsføring skal rapporteres og tilskrives klikk og visninger i den interne markedsføringen, er dette noe som bare fungerer med biblioteket og trefftypene for Utvidet netthandel.

Intern markedsføring omfatter blant annet bannerannonser du viser på én del av nettstedet ditt, for å promotere en annen del av nettstedet.

Rapporten Intern markedsføring viser resultater for interne markedsføringer i form av følgende beregninger:

 • Visninger av intern markedsføring (antall ganger brukere har sett på interne markedsføringer)
 • Klikk på intern markedsføring (antall ganger brukere har klikket på interne markedsføringer)
 • Klikkfrekvens for intern markedsføring (i hvor stor grad brukere klikker på interne markedsføringer (visninger/klikk))

Primærdimensjonen er «Navnet på den interne reklamen».

Med diagrammet kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Hvordan transaksjoner tilskrives

Rapporten Intern markedsføring tilskriver transaksjoner enten til et klikk i intern markedsføring eller en visning i intern markedsføring.

Hvert treff i en netthandelsøkt kan ha følgende:

 • 0 eller 1 klikk i intern markedsføring
 • 0 eller flere visninger i intern markedsføring

Attribusjon av klikk i intern markedsføring

Hvis et treff omfatter et enkeltklikk i intern markedsføring, blir den interne markedsføringen kreditert for transaksjonen.

Hvis en økt omfatter flere klikk på intern markedsføring, blir den siste interne markedsføringen som ble klikket på, kreditert for transaksjonen.

Hvis et treff omfatter null klikk på intern markedsføring, men et av brukerens tidligere treff omfatter et klikk på intern markedsføring, blir den interne markedsføringen fra det tidligere klikket kreditert for transaksjonen.

Attribusjon av rapporteringsvisninger av intern markedsføring

Hvis ingen av vilkårene ovenfor er oppfylt, men et treff omfatter en eller flere rapporteringsvisninger av intern markedsføring, krediteres transaksjonen til alle rapporteringsvisningene av intern markedsføring.

Bestillingskupong

I Bestillingskupong-rapporten kan du se resultater for kuponger på bestillingsnivå i form av følgende beregninger:

 • Inntekter (totalinntekten fra netthandelstransaksjoner, inkludert avgifter og frakt i noen implementeringer)
 • Transaksjoner (totalt antall gjennomførte kjøp på nettstedet ditt)
 • Gjennomsnittsverdi (gjennomsnittlig verdi av netthandelstransaksjoner)

Primærdimensjonen er Bestillingskupongkode.

Med diagrammet kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Produktkupong

I Produktkupong-rapporten kan du se resultater for kuponger på produktnivå i form av følgende beregninger:

 • Inntekter (totalinntekten fra netthandelstransaksjoner, inkludert avgifter og frakt i noen implementeringer)
 • Unike kjøp (totalt antall ganger et bestemt produkt (eller et sett med produkter) var med i en transaksjon)
 • Produktinntekt per kjøp (gjennomsnittlig produktinntekt per kjøp)

Primærdimensjonen er Produktkupongkode.

Med diagrammet kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Kode for samarbeidspartner

I Kode for samarbeidspartner-rapporten kan du se hvordan partnernettstedene dine har bidratt til netthandelsresultatene dine, i form av følgende beregninger:

 • Inntekter (totalinntekten fra netthandelstransaksjoner, inkludert avgifter og frakt i noen implementeringer)
 • Transaksjoner (totalt antall gjennomførte kjøp på nettstedet ditt)
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi (gjennomsnittlig verdi av netthandelstransaksjoner)

Primærdimensjonen er Tilknytning.

Med diagrammet kan du sammenligne to av Netthandel-beregningene gjennom datoperioden du bruker.

Finn ut mer om hvordan du kan bruke disse rapportene for å analysere handle- og kjøpsatferd, økonomiske resultater og markedsføringstiltakene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?