Αναφορές Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου

Το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο σάς παρέχει διάφορες χρήσιμες και πρακτικές αναφορές. Ακολουθούν ορισμένες από τις αναφορές που βρίσκονται στη διάθεσή σας, όταν ενεργοποιείτε το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο για μια αναλυτική προβολή.

Σε αυτό το άρθρο:

Προϋποθέσεις

 1. Επισημάνετε την ιδιοκτησία σας με την ετικέτα ec.js
 2. Ενεργοποίηση του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου για μια αναλυτική προβολή

Δείτε τις αναφορές Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου

Για πρόσβαση στις αναφορές Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Analytics.
 2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Επιλέξτε Μετατροπές > Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διαθέσιμα δεδομένα

Η αναφορά "Επισκόπηση" σας επιτρέπει να δείτε τη συνολική κατάσταση της επιχείρησής σας και παρέχει τρεις κατηγορίες σχετικών μετρήσεων:

Έσοδα και ποσοστό μετατροπών

 • Έσοδα (συνολικά έσοδα από τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου τα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φόρους και έξοδα αποστολής)
 • Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου (ποσοστό περιόδων σύνδεσης που κατέληξαν σε συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου)

Συναλλαγές

 • Συναλλαγές (συνολικός αριθμός ολοκληρωμένων συναλλαγών στον ιστότοπό σας)
 • Μέση αξία παραγγελίας (μέση αξία κάθε παραγγελίας)
 • Μέση ποσότητα (μέση ποσότητα προϊόντων που πωλούνται ανά συναλλαγή)

Μάρκετινγκ

Αριθμός των εμφανίσεων για εσωτερικές προωθήσεις.

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών, τα συνολικά έσοδα και η μέση αξία παραγγελίας για:

 • Καμπάνιες
 • Κωδικός κουπονιού παραγγελίας
 • Συνεργασία

Εκτός από τις συγκεντρωτικές μετρήσεις, μπορείτε επίσης να δείτε ξεχωριστές μετρήσεις εσόδων ανά μεμονωμένο προϊόν, κατηγορία προϊόντος και επωνυμία προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε το γράφημα στο επάνω μέρος της αναφοράς, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Επισκόπηση ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι αναφορές επισκόπησης σας παρέχουν μια σύνοψη των εξής:

 • Έσοδα
 • Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συναλλαγές
 • Μέση αξία παραγγελίας
 • Μάρκετινγκ (καμπάνιες, εσωτερικές προωθήσεις, κωδικός κουπονιού παραγγελίας, συνεργασία)
 • Κορυφαίοι πωλητές (κατά προϊόν, κατηγορία και επωνυμία)

Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς

Η αναφορά "Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς" σας επιτρέπει να δείτε τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης που συμπεριέλαβαν κάθε στάδιο της διοχέτευσης αγορών σας, πόσες περίοδοι σύνδεσης συνεχίστηκαν από ένα βήμα στο επόμενο και πόσοι εγκατέλειψαν τη διοχέτευση σε κάθε στάδιο. Όπου η διοχέτευση υποδηλώνει εγκατάλειψη (ένα κόκκινο βέλος στο κάτω μέρος ενός βήματος), αυτοί οι χρήστες δεν ολοκλήρωσαν επιπλέον βήματα της διοχέτευσης κατά την ίδια περίοδο σύνδεσης. Οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στη διοχέτευση σε οποιοδήποτε στάδιο (υποδηλώνεται από την ξεχωριστή μπλε γραμμή στο επάνω μέρος ενός βήματος). Για παράδειγμα, αν κάποιος χρήστης προσέθεσε κάτι στο καλάθι αγορών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης και, στη συνέχεια, επέστρεψε για να ολοκληρώσει την αγορά σε επόμενη περίοδο σύνδεσης, η Οπτικοποίηση διοχέτευσης θα προσμετρούσε ότι ο χρήστης εισήλθε εκ νέου στο βήμα "Ολοκλήρωση αγοράς".

Μπορείτε να αξιολογήσετε την εμπειρία αγορών των χρηστών σας από την εμφάνιση προϊόντων έως τη συναλλαγή.

Το Analytics καθορίζει τα βήματα διοχέτευσης με βάση την επισήμανσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση της διοχέτευσης αγοράς.

Χρησιμοποιήστε την Οπτικοποίηση διοχέτευσης, για να προσδιορίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στη διοχέτευση αγοράς σας. Για παραδείγματα αναλύσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Αξιολόγηση απόδοσης διοχέτευσης αγοράς.

Πέραν της δυνατότητας οπτικοποίησης του αριθμού των περιόδων σύνδεσης που προχώρησαν στη διοχέτευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπτικοποίηση, για να δημιουργήσετε τμήματα των περιόδων σύνδεσής σας. Για παράδειγμα, τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης που περιείχαν προβολές προϊόντων ή τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης κατά τις οποίες σημειώθηκε εγκατάλειψη της διοχέτευσης στην ολοκλήρωση αγοράς. Για να δημιουργήσετε ένα τμήμα, απλώς κάντε κλικ σε ένα βήμα διοχέτευσης ή ένα βέλος εγκατάλειψης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία τμημάτων από τη διοχέτευσή σας.

Εκτός από τη διοχέτευση, ο πίνακας σάς δίνει τη δυνατότητα να αξιολογείτε διάφορες ιδιότητες και μετρήσεις στο πλαίσιο των περιόδων σύνδεσης γενικά ή των περιόδων σύνδεσης κατά τις οποίες οι χρήστες εγκατέλειψαν τη διοχέτευση αγοράς.

Πώς οι ιδιότητες σταδίου αγοράς του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου αντιστοιχούν στις μετρήσεις βήματος διοχέτευσης
Ιδιότητα σταδίου αγοράς Μετρήσεις βήματος διοχέτευσης
ΟΛΕΣ_ΟΙ_ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Όλες οι περίοδοι σύνδεσης
ΚΑΜΙΑ_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_ΑΓΟΡΩΝ Καμία δραστηριότητα αγοράς
Έξοδος από το πρώτο βήμα χωρίς αποστολή ενέργειας λεπτομέρειας, προσθήκης, ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς με επίσκεψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΠΡΟΒΟΛΗ_ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Περίοδοι σύνδεσης με αναλυτικές προβολές προϊόντων
Τουλάχιστον 1 αποστολή ενέργειας λεπτομέρειας με επίσκεψη
ΧΩΡΙΣ_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΣΤΟ_ΚΑΛΑΘΙ Χωρίς προσθήκη στο καλάθι
Τουλάχιστον 1 ενέργεια λεπτομέρειας, αλλά χωρίς αποστολή ενέργειας προσθήκης, ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς με επίσκεψη
ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΣΤΟ_ΚΑΛΑΘΙ Περίοδοι σύνδεσης με προσθήκη στο καλάθι
ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΣΤΟ_ΚΑΛΑΘΙ_ΧΩΡΙΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΠΡΟΒΟΛΗ Περίοδοι σύνδεσης με προσθήκη στο καλάθι (επάνω τμήμα)
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς αποστολή ενέργειας λεπτομέρειας με επίσκεψη
ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΣΤΟ_ΚΑΛΑΘΙ_ΜΕ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ_ΠΡΟΒΟΛΗ Περίοδοι σύνδεσης με προσθήκη στο καλάθι (κάτω τμήμα)
Τουλάχιστον 1 αποστολή ενέργειας λεπτομέρειας με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ_ΚΑΛΑΘΙΟΥ Εγκατάλειψη καλαθιού
Τουλάχιστον 1 ενέργεια προσθήκης, αλλά χωρίς αποστολή ενέργειας ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς με επίσκεψη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Περίοδοι σύνδεσης με ολοκλήρωση αγοράς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_ΧΩΡΙΣ_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΣΤΟ_ΚΑΛΑΘΙ Περίοδοι σύνδεσης με ολοκλήρωση αγοράς (επάνω τμήμα)
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς αποστολή ενέργειας προσθήκης με επίσκεψη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_ΜΕ_ΠΡΟΣΘΗΚΗ_ΣΤΟ_ΚΑΛΑΘΙ Περίοδοι σύνδεσης με ολοκλήρωση αγοράς (κάτω τμήμα)
Τουλάχιστον 1 αποστολή ενέργειας προσθήκης με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΓΟΡΑΣ Εγκατάλειψη ολοκλήρωσης αγοράς
Τουλάχιστον 1 ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς, αλλά χωρίς αποστολή ενέργειας αγοράς με επίσκεψη
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Περίοδοι σύνδεσης με συναλλαγές
Τουλάχιστον μία αποστολή ενέργειας αγοράς με επίσκεψη
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ_ΧΩΡΙΣ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Περίοδοι σύνδεσης με συναλλαγές (επάνω τμήμα)
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς αποστολή ενέργειας ολοκλήρωσης αγοράς με επίσκεψη
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ_ΜΕ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Περίοδοι σύνδεσης με συναλλαγές (κάτω τμήμα)
Τουλάχιστον μία ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς και μία αποστολή ενέργειας αγοράς με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα

Ανάλυση συμπεριφοράς ολοκλήρωσης αγοράς

Η αναφορά "Ανάλυση συμπεριφοράς ολοκλήρωσης αγοράς" σας επιτρέπει να δείτε πόσο επιτυχημένα κινήθηκαν οι χρήστες σας στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Η οπτικοποίηση της διοχέτευσης ολοκλήρωσης αγοράς απεικονίζει πόσοι χρήστες μετέβησαν από ένα βήμα στο επόμενο και πόσοι εγκατέλειψαν τη διαδικασία σε κάθε βήμα, καθώς και πόσοι εισήλθαν στη διαδικασία σε κάθε βήμα.

Το Analytics καθορίζει τα βήματα διοχέτευσης με βάση την επισήμανσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση της διοχέτευσης ολοκλήρωσης αγοράς.

Χρησιμοποιήστε την Οπτικοποίηση διοχέτευσης, για να προσδιορίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στη διοχέτευση ολοκλήρωσης αγοράς σας. Για παραδείγματα αναλύσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Απόδοση διοχέτευσης ολοκλήρωσης αγοράς.

Πέραν της δυνατότητας οπτικοποίησης του αριθμού των περιόδων σύνδεσης που προχώρησαν στη διοχέτευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπτικοποίηση, για να δημιουργήσετε τμήματα αυτών των περιόδων σύνδεσης. Για παράδειγμα, περιόδους σύνδεσης που περιείχαν το Βήμα 1, περιόδους σύνδεσης που περιείχαν μεταβάσεις χρηστών από το Βήμα 1 στο Βήμα 2, περιόδους σύνδεσης κατά τις οποίες σημειώθηκε εγκατάλειψη της διοχέτευσης στο τελικό βήμα ή περιόδους σύνδεσης που εισήλθαν στη διοχέτευση στο τελικό βήμα. Για να δημιουργήσετε ένα τμήμα, απλώς κάντε κλικ σε ένα βήμα διοχέτευσης, μια μετάβαση, ένα βέλος εγκατάλειψης ή την είσοδο σε ένα δεδομένο βήμα (η ανώτατη ράβδος σε ένα βήμα). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία τμημάτων από τη διοχέτευσή σας.

Εκτός από τη διοχέτευση, ο πίνακας σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε διάφορες ιδιότητες και μετρήσεις στο πλαίσιο των περιόδων σύνδεσης γενικά ή των περιόδων σύνδεσης κατά τις οποίες οι χρήστες εγκατέλειψαν τη διοχέτευση ολοκλήρωσης αγοράς.

Πώς οι ιδιότητες συμπεριφοράς ολοκλήρωσης αγοράς του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου αντιστοιχούν στις μετρήσεις βήματος διοχέτευσης
Ιδιότητα συμπεριφοράς ολοκλήρωσης αγοράς Μετρήσεις βήματος διοχέτευσης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_1 Βήμα 1 ολοκλήρωσης αγοράς, π.χ. Χρέωση
Αποστολή με επίσκεψη: τουλάχιστον 1 ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς με Βήμα = 1 ή τουλάχιστον 1 ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς χωρίς καθορισμένο βήμα
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΓΟΡΑΣ_1 Εγκατάλειψη βήματος 1 ολοκλήρωσης αγοράς, π.χ. Μείωση χρέωσης
Αποστολή με επίσκεψη: τουλάχιστον 1 ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς χωρίς καθορισμένο βήμα ή με το Βήμα 1 καθορισμένο, αλλά χωρίς επικείμενα βήματα ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_2_ΧΩΡΙΣ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Βήμα 2 ολοκλήρωσης αγοράς (επάνω τμήμα), π.χ. Αποστολή
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς με αποστολή Βήμα = 1 με επίσκεψη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_2 Βήμα 2 ολοκλήρωσης αγοράς (κάτω τμήμα), π.χ. Αποστολή
Τουλάχιστον 1 αποστολή ενέργειας ολοκλήρωσης αγοράς με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΓΟΡΑΣ_2 Εγκατάλειψη βήματος 2 ολοκλήρωσης αγοράς, π.χ. Μείωση αποστολής
Αποστολή με επίσκεψη: τουλάχιστον 1 ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς με Βήμα = 2, αλλά χωρίς επικείμενα βήματα ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_3_ΧΩΡΙΣ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Βήμα 3 ολοκλήρωσης αγοράς (επάνω τμήμα), π.χ. Πληρωμή
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς με αποστολή Βήμα = 2 με επίσκεψη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_3 Βήμα 3 ολοκλήρωσης αγοράς (κάτω τμήμα), π.χ. Πληρωμή
Τουλάχιστον 1 αποστολή ενέργειας ολοκλήρωσης αγοράς με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΓΟΡΑΣ_3 Εγκατάλειψη βήματος 3 ολοκλήρωσης αγοράς, π.χ. Μείωση πληρωμής
Αποστολή με επίσκεψη: τουλάχιστον 1 ολοκλήρωση αγοράς με Βήμα = 3, αλλά χωρίς επικείμενα βήματα ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_4_ΧΩΡΙΣ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Βήμα 4 ολοκλήρωσης αγοράς (επάνω τμήμα), π.χ. Αξιολόγηση
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς με αποστολή Βήμα = 3 με επίσκεψη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ_4 Βήμα 4 ολοκλήρωσης αγοράς (κάτω τμήμα), π.χ. Αξιολόγηση
Τουλάχιστον 1 αποστολή ενέργειας ολοκλήρωσης αγοράς με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΓΟΡΑΣ_4 Εγκατάλειψη βήματος 4 ολοκλήρωσης αγοράς, π.χ. Μείωση αξιολόγησης
Αποστολή με επίσκεψη: τουλάχιστον 1 ολοκλήρωση αγοράς με Βήμα = 4, αλλά χωρίς επικείμενα βήματα ολοκλήρωσης αγοράς ή αγοράς
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Περίοδοι σύνδεσης με συναλλαγές
Τουλάχιστον μία αποστολή ενέργειας αγοράς με επίσκεψη
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ_ΧΩΡΙΣ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Περίοδοι σύνδεσης με συναλλαγές (επάνω τμήμα)
Είσοδος στη διοχέτευση σε αυτό το βήμα, χωρίς ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς με αποστολή Βήμα = 4 με επίσκεψη
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ_ΜΕ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΑΓΟΡΑΣ Περίοδοι σύνδεσης με συναλλαγές (κάτω τμήμα)
Τουλάχιστον μία ενέργεια ολοκλήρωσης αγοράς και μία αποστολή ενέργειας αγοράς με επίσκεψη, περιλαμβάνει το προηγούμενο και το τρέχον βήμα

Διοχετεύσεις αγοραστικής συμπεριφοράς και συμπεριφοράς ολοκλήρωσης αγοράς

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς οι αναφορές Αγοραστική συμπεριφορά και Συμπεριφορά ολοκλήρωσης αγοράς διαχειρίζονται τους χρήστες που επιστρέφουν μέσω σελίδων μιας διοχέτευσης, τους χρήστες που παραβλέπουν σελίδες σε μια διοχέτευση και τους χρήστες που δεν τηρούν την αλληλουχία της διοχέτευσης.

Στα παραδείγματα χρησιμοποιείται μια διοχέτευση τριών σελίδων: Σελίδα A > Σελίδα B > Σελίδα Γ

Επιστροφή σε σελίδες

Σελίδα A > Σελίδα B > Σελίδα Γ > Σελίδα B > Σελίδα Γ

Ο χρήστης επέστρεψε στη Σελίδα B από τη Σελίδα Γ, συνέχισε στην αλληλουχία της διοχέτευσης και, συνεπώς, άνοιξε τις Σελίδες B και Γ πολλές φορές.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο χρήστης ακολούθησε τη διοχέτευση από την αρχή μέχρι το τέλος, αφού δεν παρέβλεψε καμία σελίδα στη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης, μεμονωμένης περιόδου σύνδεσης.

Ο χρήστης υπολογίζεται μόνο μία φορά για κάθε σελίδα, επειδή η διοχέτευση απεικονίζει τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης κατά τις οποίες άνοιξε κάθε σελίδα.

Παράβλεψη σελίδων

Σελίδα Α > Σελίδα Γ

Ο χρήστης δεν άνοιξε ποτέ τη Σελίδα Β.

Η αναφορά δείχνει ότι ο χρήστης παρέλειψε τη Σελίδα B.

Μη τήρηση της αλληλουχίας της διοχέτευσης

Σελίδα B > Σελίδα A > Σελίδα Γ

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο χρήστης ακολούθησε τη διοχέτευση από την αρχή μέχρι το τέλος, αφού άνοιξε και τις τρεις σελίδες στη διάρκεια μιας μεμονωμένης περιόδου σύνδεσης. Δεν έχει σημασία με ποια σειρά άνοιξε τις σελίδες.

Απόδοση προϊόντος

Τα φίλτρα αναζήτησης και αντικατάστασης δεν υποστηρίζονται για τυπικές ή προσαρμοσμένες ιδιότητες σε επίπεδο προϊόντος.

Η αναφορά "Απόδοση προϊόντος" σας επιτρέπει να βλέπετε την απόδοση των προϊόντων σας από δύο διαφορετικές οπτικές:

 • Σύνοψη: Απόδοση προϊόντων όσον αφορά στα έσοδα, την τιμή και την ποσότητα. Περιλαμβάνει δύο από τις μετρήσεις αγοραστικής συμπεριφοράς.
 • Αγοραστική συμπεριφορά: Απόδοση προϊόντος όσον αφορά στην αφοσίωση των χρηστών στα προϊόντα σας (π.χ. προβολή προϊόντων και λεπτομερειών, προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων από καλάθια αγορών, ολοκλήρωση αγορών).

Η αναλυτική προβολή "Σύνοψη" περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Απόδοση πωλήσεων
  • Έσοδα από το προϊόν (έσοδα από πωλήσεις μεμονωμένων προϊόντων)
  • Μοναδικές αγορές
  • Ποσότητα (αριθμός μονάδων που πωλήθηκαν)
  • Μέση τιμή (μέσα έσοδα ανά προϊόν)
  • Μέση ποσότητα
  • Ποσό επιστροφής χρημάτων για προϊόν (ποσό που επεστράφη στους χρήστες ως επιστροφές χρημάτων)
 • Αγοραστική συμπεριφορά
  • Αναλογία προσθήκης στο καλάθι προς προβολή λεπτομερειών (αριθμός προϊόντων που προστέθηκαν στο καλάθι προς αριθμό προβολών λεπτομερειών προϊόντος)
  • Αναλογία αγοράς προς προβολή λεπτομερειών (αριθμός προϊόντων που αγοράστηκαν προς αριθμό προβολών λεπτομερειών προϊόντος)

Η αναλυτική προβολή "Αγοραστική συμπεριφορά" συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Απόδοση πωλήσεων
  • Προβολές λίστας προϊόντων
  • Προβολές λεπτομερειών προϊόντος
  • Προσθήκες προϊόντος (στα καλάθια αγορών)
  • Αφαιρέσεις προϊόντος (από τα καλάθια αγορών)
  • Ολοκληρώσεις αγοράς προϊόντος
  • Μοναδικές αγορές
 • Αγοραστική συμπεριφορά
  • Αναλογία προσθήκης στο καλάθι προς προβολή λεπτομερειών (αριθμός προϊόντων που προστέθηκαν στο καλάθι προς αριθμό προβολών λεπτομερειών προϊόντος)
  • Αναλογία αγοράς προς προβολή λεπτομερειών (αριθμός προϊόντων που αγοράστηκαν προς αριθμό προβολών λεπτομερειών προϊόντος)

Οι διαθέσιμες κύριες ιδιότητες είναι "Προϊόν", "SKU προϊόντος", "Κατηγορία προϊόντος", "Επωνυμία προϊόντος" και "Στάδιο αγοράς".

Χρησιμοποιήστε το γράφημα στο επάνω μέρος της αναφοράς, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Απόδοση πωλήσεων

Η αναφορά "Απόδοση πωλήσεων" σας επιτρέπει να αξιολογείτε τις πωλήσεις βάσει οποιασδήποτε από τις δύο κύριες ιδιότητες:

 • Συναλλαγή (ημερομηνία, ώρα, αναγνωριστικό συναλλαγής)
 • Ημερομηνία (αθροιστικά δεδομένα συναλλαγών ανά ημερομηνία)

Η αναφορά "Απόδοση πωλήσεων" περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Έσοδα (συνολικά έσοδα από συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναλόγως της ενσωμάτωσής σας, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φόρους και έξοδα αποστολής)
 • Φόρος (συνολικοί φόροι για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου)
 • Έξοδα αποστολής (συνολικές χρεώσεις αποστολής για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου)
 • Ποσό επιστροφής χρημάτων (ποσό σε τοπικό νόμισμα που επιστράφηκε για μια συναλλαγή)
 • Ποσότητα (αριθμός των μονάδων που πωλήθηκαν σε συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου)

Απόδοση λίστας προϊόντων

Οι λίστες προϊόντων αναπαριστούν μια λογική ομαδοποίηση των προϊόντων στον ιστότοπό σας, βάσει της επισήμανσης ec.js. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να αντιπροσωπεύουν:

 • Σελίδες καταλόγου
 • Μπλοκ συναφών πωλήσεων
 • Μπλοκ επιπρόσθετων πωλήσεων
 • Μπλοκ συναφών προϊόντων
 • Σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης

Η αναφορά "Απόδοση λίστας προϊόντων" σας επιτρέπει να δείτε πόσο καλά απέδωσαν οι λίστες προϊόντων του ιστότοπού σας, με βάση τις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Προβολές λίστας προϊόντων (πόσες φορές οι χρήστες προέβαλαν προϊόντα, όταν εμφανίστηκαν στη λίστα προϊόντων)
 • Κλικ λίστας προϊόντων (πόσες φορές οι χρήστες έκαναν κλικ σε προϊόντα, όταν εμφανίστηκαν στη λίστα προϊόντων)
 • CTR λίστας προϊόντων (αναλογία στην οποία οι χρήστες έκαναν κλικ στη λίστα προϊόντων, για να προβάλουν ένα προϊόν (αριθμός κλικ διαφορές που εμφανίστηκε η λίστα))

Οι διαθέσιμες κύριες ιδιότητες είναι "Όνομα λίστας προϊόντων", "Θέση στη λίστα προϊόντων", "Προϊόν" και "SKU προϊόντος".

Χρησιμοποιήστε το γράφημα, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Εσωτερική προώθηση

Οι αναφορές εσωτερικών προωθήσεων και η απόδοση σε κλικ και αναλυτικές προβολές εσωτερικών προωθήσεων είναι συμβατές μόνο με τη βιβλιοθήκη και τους τύπους επίσκεψης "Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο".

Οι εσωτερικές προωθήσεις περιλαμβάνουν πράγματα όπως τα banner τα οποία προβάλλετε σε μια ενότητα του ιστοτόπου σας, για να διαφημίσετε μια άλλη ενότητα του ιστοτόπου σας.

Η αναφορά "Εσωτερική προώθηση" σας επιτρέπει να δείτε την απόδοση των εσωτερικών προωθήσεών σας, όσον αφορά στις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Προβολές εσωτερικών προωθήσεων (πόσες φορές οι χρήστες προέβαλαν εσωτερικές προωθήσεις)
 • Κλικ εσωτερικών προωθήσεων (πόσες φορές οι χρήστες έκαναν κλικ σε εσωτερικές προωθήσεις)
 • CTR εσωτερικών προωθήσεων (αναλογία στην οποία οι χρήστες κάνουν κλικ σε εσωτερικές προωθήσεις (προβολές/κλικ))

Η κύρια ιδιότητα είναι το "Όνομα εσωτερικής προώθησης".

Χρησιμοποιήστε το γράφημα, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Πώς αποδίδονται οι συναλλαγές

Η αναφορά "Εσωτερική προώθηση" αποδίδει συναλλαγές σε κλικ εσωτερικής προώθησης ή αναλυτική προβολή εσωτερικής προώθησης.

Κάθε επίσκεψη σε περίοδο σύνδεσης ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει:

 • 0 ή 1 κλικ εσωτερικής προώθησης
 • 0 ή περισσότερες αναλυτικές προβολές εσωτερικής προώθησης

Απόδοση κλικ εσωτερικής προώθησης

Αν κάποια επίσκεψη περιλαμβάνει ένα μεμονωμένο κλικ εσωτερικής προώθησης, τότε για τη συναλλαγή πιστώνεται η συγκεκριμένη εσωτερική προώθηση.

Αν κάποια περίοδος σύνδεσης περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κλικ εσωτερικής προώθησης, τότε για τη συναλλαγή πιστώνεται η εσωτερική προώθηση που έγινε με το τελευταίο κλικ.

Αν κάποια επίσκεψη περιλαμβάνει μηδενικά κλικ εσωτερικής προώθησης, αλλά μία από τις προηγούμενες επισκέψεις του συγκεκριμένου χρήστη περιλαμβάνει κλικ εσωτερικής προώθησης, τότε για τη συναλλαγή πιστώνεται η εσωτερική προώθηση από το προηγούμενο κλικ.

Απόδοση προβολής εσωτερικής προώθησης

Αν καμία από τις παραπάνω συνθήκες δεν είναι αληθής, αλλά μια επίσκεψη περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προβολές εσωτερικής προώθησης, τότε η συναλλαγή πιστώνεται σε όλες τις προβολές προώθησης εντός της περιόδου σύνδεσης.

Κουπόνι παραγγελίας

Η αναφορά "Κουπόνι παραγγελίας" σας επιτρέπει να δείτε την απόδοση των κουπονιών σε επίπεδο παραγγελιών, όσον αφορά στις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Έσοδα (συνολικά έσοδα από συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναλόγως της ενσωμάτωσής σας, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φόρους και έξοδα αποστολής)
 • Συναλλαγές (συνολικός αριθμός ολοκληρωμένων αγορών στον ιστότοπό σας)
 • Μέση αξία (μέση αξία των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου)

Η κύρια ιδιότητα είναι ο "Κωδικός κουπονιού παραγγελίας".

Χρησιμοποιήστε το γράφημα, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Κουπόνι προϊόντος

Η αναφορά "Κουπόνι προϊόντος" σας επιτρέπει να δείτε την απόδοση των κουπονιών σε επίπεδο προϊόντων, όσον αφορά στις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Έσοδα (συνολικά έσοδα από συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναλόγως της ενσωμάτωσής σας, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φόρους και έξοδα αποστολής)
 • Μοναδικές αγορές (πόσες φορές συνολικά ένα συγκεκριμένο προϊόν (ή σύνολο προϊόντων) αποτέλεσε μέρος μιας συναλλαγής)
 • Έσοδα από το προϊόν ανά αγορά (μέσα έσοδα από το προϊόν ανά αγορά)

Η κύρια ιδιότητα είναι ο "Κωδικός κουπονιού προϊόντος".

Χρησιμοποιήστε το γράφημα, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Κωδικός συνεργάτη

Η αναφορά "Κωδικός συνεργάτη" σας επιτρέπει να δείτε πώς οι ιστότοποι συνδεδεμένων εταιρειών συμβάλλουν στην απόδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου σας, όσον αφορά τις ακόλουθες μετρήσεις:

 • Έσοδα (συνολικά έσοδα από συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Αναλόγως της ενσωμάτωσής σας, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν φόρους και έξοδα αποστολής)
 • Συναλλαγές (συνολικός αριθμός ολοκληρωμένων αγορών στον ιστότοπό σας)
 • Μέση αξία παραγγελίας (μέση αξία των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου)

Η κύρια ιδιότητα είναι η "Συνεργασία".

Χρησιμοποιήστε το γράφημα, για να συγκρίνετε δύο από τις μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στο εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση αυτών των αναφορών, για την ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς, της οικονομικής απόδοσης και των πρωτοβουλιών σας σχετικά με τα εμπορικά προϊόντα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;