Přehledy rozšířeného elektronického obchodu

Rozšířený elektronický obchod poskytuje celou řadu detailních přehledů s údaji, na základě kterých se můžete rozhodovat o dalším postupu. Dále uvádíme příklady některých přehledů, které budete mít k dispozici, když pro výběr dat zapnete rozšířený elektronický obchod.

Obsah tohoto článku:

Požadavky

 1. Ve své službě využíváte značky ec.js
 2. Zapnutí rozšířeného elektronického obchodu pro výběr dat

Přehledy rozšířeného elektronického obchodu

Zobrazení přehledů rozšířeného elektronického obchodu:
 1. Přihlaste se ke svému účtu Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte možnosti Konverze > Elektronický obchod.

Dostupné údaje

Souhrnný přehled poskytuje informace o celkovém stavu obchodní činnosti a obsahuje tři kategorie souvisejících metrik:

Tržby a míra konverze

 • Tržby (celkové tržby z transakcí elektronického obchodu, může zahrnovat daně a poplatky za doručení)
 • Míra konverze elektronického obchodu (procento návštěv, které vyústily v transakci elektronického obchodu)

Transakce

 • Transakce (celkový počet dokončených transakcí na webu)
 • Průměrná hodnota objednávky (průměrná hodnota jednotlivých objednávek)
 • Průměrné množství (průměrné množství produktů prodaných v rámci jedné transakce)

Marketing

Počet zobrazení pro interní propagace.

Celkový počet transakcí, celkové tržby a průměrná hodnota objednávky pro:

 • Kampaně
 • Kód kupónu objednávky
 • Affiliate partnerství

Kromě souhrnných metrik můžete zobrazit také metriky tržeb podle jednotlivých produktů, kategorií produktů a značek produktů.

Pomocí grafu v horní části přehledu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci časových období, která používáte.

Přehled elektronického obchodu

Souhrnné přehledy poskytují shrnutí těchto informací:

 • Tržby
 • Konverzní poměr elektronického obchodu
 • Transakce
 • Průměrná hodnota objednávky
 • Marketing (Kampaně, Interní propagace, Kód kupónu objednávky, Partner)
 • Nejprodávanější (podle produktu, kategorie a značky)

Analýza chování nakupujících

Přehled Analýza chování nakupujících umožňuje zobrazit počet návštěv, které absolvovaly všechny fáze vaší nákupní cesty, kolik návštěv pokračovalo od jednoho kroku k druhému a u kolika návštěv došlo v jednotlivých fázích k opuštění cesty. Pokud je v kroku cesty uvedeno opuštění (červená šipka v dolní části kroku), znamená to, že uživatelé v rámci dané návštěvy už nedokončili žádné další kroky cesty. Uživatelé se mohou na cestu vrátit do kterékoli fáze, což je znázorněno modrým pruhem v horní části kroku. Příklad: Pokud uživatel při jedné návštěvě vložil něco do nákupního košíku a pak se vrátil dokončit nákup při následující návštěvě, započítá vizualizace cesty opětovný vstup tohoto uživatele v kroku placení.

Můžete vyhodnotit dojmy uživatelů od zobrazení produktu po transakci.

Služba Analytics určuje kroky cesty na základě vašeho označení. Další informace o označování cesty k nákupu

Pomocí vizualizace cesty můžete určit silné a slabé stránky nákupní cesty. Příklady analýzy uvádí část Vyhodnocení výkonu nákupní cesty.

Kromě toho, že budete moci zobrazit počet návštěv, které cestu absolvovaly, můžete také pomocí vizualizace vytvořit segmenty návštěv (například návštěvy, při kterých došlo ke zhlédnutí produktu, nebo návštěvy, při kterých došlo k opuštění cesty při placení). K vytvoření segmentu stačí kliknout na krok cesty nebo šipku opuštění. Další informace o vytváření segmentů z cesty

Kromě cesty umožňuje tabulka vyhodnotit také různé dimenze a metriky v obecném kontextu návštěv nebo v kontextu návštěv, při kterých došlo k opuštění nákupní cesty.

Způsob mapování dimenzí Rozšířeného elektronického obchodu popisujících nákupní fázi k metrikám kroku cesty
Dimenze nákupní fáze Metrika kroku cesty
VŠECHNY_NÁVŠTĚVY Všechny návštěvy
ŽÁDNÁ_NÁKUPNÍ_AKTIVITA Žádná nákupní aktivita
Uživatel cestu opustil během prvního kroku. S požadavkem na server nebyla odeslána žádná akce zobrazení stránky s podrobnostmi, přidání zboží do košíku, placení ani provedení nákupu.
ZOBRAZENÍ_PRODUKTU Návštěvy se zhlédnutím produktů
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce zobrazení podrobných informací.
ŽÁDNÉ_PŘIDÁNÍ_DO_KOŠÍKU Žádné přidání do košíku
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce zobrazení podrobných informací, avšak žádná akce přidání do košíku, placení ani nákupu.
PŘIDÁNÍ_POLOŽKY_DO_KOŠÍKU Návštěvy s přidáním do košíku
PŘIDÁNÍ_POLOŽKY_DO_KOŠÍKU_BEZ_PROHLÉDNUTÍ Návštěvy s přidáním do košíku (horní pruh)
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci zobrazení podrobností.
PŘIDÁNÍ_POLOŽKY_DO_KOŠÍKU_S_PROHLÉDNUTÍM Návštěvy s přidáním do košíku (spodní pruh)
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce zobrazení podrobností. Obsahuje předchozí a aktuální krok.
OPUŠTĚNÍ_KOŠÍKU Opuštění košíku
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce přidání do košíku, ale žádná akce placení ani nákupu.
PLACENÍ Návštěvy s akcí platby za zboží
PLACENÍ_BEZ_PŘIDÁNÍ_DO_KOŠÍKU Návštěvy s akcí platby za zboží (horní pruh)
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci přidání do košíku.
PLACENÍ_S_PŘIDÁNÍM_DO_KOŠÍKU Návštěvy s akcí platby za zboží (spodní pruh)
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce přidání do košíku. Obsahuje předchozí a aktuální krok.
PŘEDČASNÉ_OPUŠTĚNÍ_PROCESU_PLATBY Předčasné ukončení procesu platby za zboží
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení, ale žádná akce provedení nákupu.
TRANSAKCE Návštěvy s transakcemi
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna nákupní akce.
TRANSAKCE_BEZ_PŘECHODU_K_POKLADNĚ Návštěvy s transakcemi (horní pruh)
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci placení.
TRANSAKCE_S_PŘECHODEM_K_POKLADNĚ Návštěvy s transakcemi (spodní pruh)
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna nákupní akce a jedna akce placení. Požadavek obsahuje předchozí a aktuální krok.

Analýza chování při placení

Přehled Analýza chování při placení umožňuje zjistit, s jakou úspěšností prochází uživatelé vaším procesem placení. Vizualizace cesty placení znázorňuje, kolik uživatelů přešlo od jednoho kroku k dalšímu, kolik uživatelů opustilo proces v jednotlivých krocích a kolik uživatelů do procesu v jednotlivých krocích vstoupilo.

Služba Analytics určuje kroky cesty na základě vašeho označení. Další informace o označování cesty placení

Pomocí vizualizace cesty můžete zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky vaší cesty placení. Příklady analýzy uvádí část Výkon cesty procesu platby.

Kromě toho, že budete moci zobrazit počet návštěv, které prošly cestou, můžete také pomocí vizualizace vytvořit segmenty návštěv (například návštěvy obsahující krok 1, návštěvy obsahující přechod z kroku 1 do kroku 2, návštěvy, při nichž došlo k opuštění cesty v posledním kroku, případně návštěvy, při nichž došlo ke vstupu na cestu v posledním kroku). K vytvoření segmentu stačí kliknout na krok cesty, přechod, šipku opuštění nebo vstup na daný krok (nejvyšší oddíl kroku). Další informace o vytváření segmentů z cesty

Kromě cesty umožňuje tabulka vyhodnotit také různé dimenze a metriky v obecném kontextu návštěv nebo v kontextu návštěv, při kterých došlo k opuštění cesty placení.

Způsob mapování dimenzí Rozšířeného elektronického obchodu popisujících chování při placení k metrikám kroku cesty
Dimenze chování při placení Metrika kroku cesty
PLACENÍ_1 První krok procesu platby za zboží, například fakturace
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení s parametrem Krok = 1, nebo alespoň jedna akce placení bez uvedení kroku.
PLACENÍ_1_OPUŠTĚNÍ Opuštění prvního kroku procesu platby za zboží, například opuštění fakturace
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení bez uvedení kroku nebo s uvedeným krokem 1, nedošlo však k žádným dalším krokům placení ani nákupu.
PLACENÍ_2_BEZ_PŘECHODU_K_POKLADNĚ Druhý krok procesu platby za zboží (horní pruh), například způsob dopravy
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci placení s parametrem Krok = 1.
PLACENÍ_2 Druhý krok procesu platby za zboží (spodní pruh), například způsob dopravy
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení. Obsahuje předchozí a aktuální krok.
PLACENÍ_2_OPUŠTĚNÍ Opuštění druhého kroku procesu platby za zboží, tedy opuštění zadávání způsobu dopravy
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení s parametrem Krok = 2, nebyly však provedeny žádné další kroky placení ani nákupu.
PLACENÍ_3_BEZ_PŘECHODU_K_POKLADNĚ Třetí krok procesu platby za zboží (horní pruh), například způsob platby
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci placení s parametrem Krok = 2.
PLACENÍ_3 Třetí krok procesu platby za zboží (spodní pruh), například způsob platby
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení. Obsahuje předchozí a aktuální krok.
PLACENÍ_3_OPUŠTĚNÍ Opuštění třetího kroku procesu platby za zboží, tedy opuštění zadávání způsobu platby
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení s parametrem Krok = 3, nebyly však provedeny žádné další kroky placení ani nákupu.
PLACENÍ_4_BEZ_PŘECHODU_K_POKLADNĚ Čtvrtý krok procesu platby za zboží (horní pruh), například kontrola údajů
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci placení s parametrem Krok = 3.
PLACENÍ_4 Čtvrtý krok procesu platby za zboží (spodní pruh), například kontrola údajů
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení. Obsahuje předchozí a aktuální krok.
PLACENÍ_4_OPUŠTĚNÍ Opuštění čtvrtého kroku procesu platby za zboží, tedy opuštění při kontrole údajů
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna akce placení s parametrem Krok = 4, nebyly však provedeny žádné další kroky placení ani nákupu.
TRANSAKCE Návštěvy s transakcemi
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna nákupní akce.
TRANSAKCE_BEZ_PŘECHODU_K_POKLADNĚ Návštěvy s transakcemi (horní pruh)
Uživatel na cestu vstoupil v tomto kroku. Požadavek na server neobsahuje žádnou akci placení s parametrem Krok = 4.
TRANSAKCE_S_PŘECHODEM_K_POKLADNĚ Návštěvy s transakcemi (spodní pruh)
S požadavkem na server byla odeslána alespoň jedna nákupní akce a jedna akce placení. Požadavek obsahuje předchozí a aktuální krok.

Cesty chování nakupujících a chování při placení

Tato část vysvětluje, jak přehled chování nakupujících a přehled chování při placení řeší vracení se zpět na stránkách cesty, přeskakování stránek cesty a nesledování posloupnosti cesty.

Příklady používají třístránkovou cestu: stránka A > stránka B > stránka C

Vracení se zpět

Stránka A > stránka B > stránka C > stránka B > stránka C

Uživatel se vrátil ze stránky C na stránku B, pak pokračoval v posloupnosti cesty a následně několikrát otevřel stránky B a C.

Přehledy ukazují, že se uživatel se pohybuje cestou od začátku do konce, jelikož během této návštěvy nepřeskočil žádné stránky.

Uživatel je pro každou stránku započítán pouze jednou, protože cesta zobrazuje počet návštěv, během kterých byla každá stránka otevřena.

Přeskakování stránek

Stránka A > stránka C

Uživatel vůbec neotevřel stránku B.

Přehled ukazuje, že uživatel přeskočil stránku B.

Nesledování posloupnosti cesty

Stránka B > stránka A > stránka C

Přehledy ukazují, že se uživatel pohybuje cestou ze začátku do konce, protože otevřel všechny 3 stránky během jedné návštěvy. Nezáleží na tom, v jakém pořadí uživatel stránky otevřel.

Výkon produktu

U standardních a vlastních dimenzí na úrovni produktů nejsou filtry typu Vyhledat a nahradit podporovány.

V přehledu Výkon produktu zjistíte, jaký výkon podávaly vaše produkty ze dvou hledisek:

 • Souhrn: Výkon produktu měřený podle tržeb, ceny a prodaného množství. Obsahuje dvě metriky chování nakupujících.
 • Chování nakupujících: Výkon produktu z pohledu interakce zákazníků s vašimi produkty (např. zobrazení podrobnosti o produktu, přidání produktu do nákupního košíku či jeho odebrání, dokončení procesu placení).

Výběr dat Souhrn obsahuje následující metriky:

 • Výkon prodeje
  • Tržby za produkt (tržby z prodeje jednotlivých produktů)
  • Unikátní nákupy
  • Množství (počet prodaných kusů)
  • Průměrná cena (průměrné tržby za produkt)
  • Průměrné množství
  • Částka refundace za produkt (částka vrácená uživateli jako refundace)
 • Chování nakupujících
  • Poměr přidání do košíku a zobrazení podrobností (počet produktů přidaných do košíku k počtu zobrazení podrobností o produktu)
  • Poměr nákupů a zobrazení podrobností (počet produktů zakoupených k počtu zobrazení podrobností produktu)

Výběr dat Chování nakupujících obsahuje následující metriky:

 • Výkon prodeje
  • Zobrazení produktu v seznamu
  • Zobrazení podrobností o produktu
  • Přidání produktu (do nákupního košíku)
  • Odebrání produktu (z nákupního košíku)
  • Zaplacení produktu
  • Unikátní nákupy
 • Chování nakupujících
  • Poměr přidání do košíku a zobrazení podrobností (počet produktů přidaných do košíku k počtu zobrazení podrobností o produktu)
  • Poměr nákupů a zobrazení podrobností (počet produktů zakoupených k počtu zobrazení podrobností produktu)

Dostupné primární dimenze jsou Produkt, Kód SKU produktu, Kategorie produktu, Značka produktu a Fáze nákupu.

Pomocí grafu v horní části přehledu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci časových období, která používáte.

Výkon prodeje

Přehled Výkon prodeje umožňuje ohodnotit prodej podle jedné ze dvou primárních dimenzí:

 • Transakce (datum, čas, ID transakce)
 • Datum (kumulativní údaje o transakcích podle data)

Přehled Výkon prodeje obsahuje následující metriky:

 • Tržby (celkové tržby z transakcí elektronického obchodu; v závislosti na vaší implementaci může tato hodnota obsahovat daň a cenu za dopravu)
 • Daň (celková daň účtovaná u transakcí elektronického obchodu)
 • Cena dopravy (celkové přepravní náklady pro transakce elektronického obchodu)
 • Refundovaná částka (refundovaná částka transakce uvedená ve vybrané měně)
 • Množství (počet kusů prodaných v rámci transakcí elektronického obchodu)

Výkon seznamu produktů

Seznamy produktů jsou logická seskupení produktů na webu založená na označování ec.js. Mohou představovat:

 • stránky katalogu,
 • bloky následného prodeje,
 • bloky dodatečného prodeje,
 • bloky souvisejících produktů,
 • stránky výsledků vyhledávání.

Přehled Výkon seznamu produktů umožňuje zobrazit výkon seznamů produktů na webu na základě následujících metrik:

 • Zobrazení produktů v seznamu (kolikrát uživatel zhlédnul produkty, když se zobrazily v seznamu produktů)
 • Kliknutí na produkty v seznamu (kolikrát uživatel kliknul na produkty, když se zobrazily v seznamu produktů)
 • CTR seznamu produktů (míra s jakou uživatelé klikali na seznam produktů, aby zobrazili produkty (počet kliknutí na počet zobrazení seznamu))

Dostupné primární dimenze jsou Název seznamu produktů, Pozice v seznamu produktů, Produkt a Kód SKU produktu.

Pomocí grafu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci použitého období.

Interní propagace

Přehledy interní propagace a atribuce souvisejících kliknutí a zobrazení jsou kompatibilní s knihovnou a typy požadavků na server rozšířeného elektronického obchodu.

Mezi interní propagace patří například bannery, které zobrazujete v jedné části svého webu a inzerují jeho jinou část.

Přehled Interní propagace umožňuje zobrazit výkon interní propagace z pohledu následujících metrik:

 • Zobrazení interní propagace (kolikrát se uživatelům zobrazila interní propagace)
 • Kliknutí na interní propagaci (kolikrát uživatelé klikli na interní propagaci)
 • CTR interní propagace (míra, s jakou uživatelé klikali na interní propagaci, tj. poměr počtu zobrazení k počtu kliknutí)

Primární dimenzí je Název interní propagace.

Pomocí grafu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci použitého období.

Způsob připisování transakcí

Přehled Interní propagace připisuje transakce buď ke kliknutí na interní propagaci nebo k jejímu zobrazení.

Každý požadavek na server během návštěvy v rámci elektronického obchodů může mít:

 • 0 nebo 1 kliknutí na interní propagaci,
 • 0 nebo více zobrazení interní propagace.

Transakce je připsána ke kliknutí na interní propagaci

Pokud požadavek na server obsahuje jedno kliknutí na interní propagaci, je transakce připsána k ní.

Pokud návštěva obsahuje více kliknutí na interní propagaci, je transakce připsána k interní propagaci, na kterou uživatel klikl naposledy.

Pokud požadavek na server sice žádná kliknutí na interní propagaci neobsahuje, ale jeden z předchozích požadavků stejného uživatele ano, je transakce připsána té interní propagaci, které se dané kliknutí z předchozího požadavku týká.

Transakce je připsána k zobrazení interní propagace

Pokud není splněna žádná z uvedených podmínek, ale požadavek na server obsahuje jedno či více zobrazení interní propagace, je transakce připsána všem zobrazením interní propagace v rámci dané návštěvy.

Kupón objednávky

Přehled Kupón objednávky umožňuje zobrazit kupóny na úrovni objednávek z pohledu následujících metrik:

 • Tržby (celkové tržby z transakcí elektronického obchodu; v závislosti na vaší implementaci může tato hodnota obsahovat daň a cenu za dopravu)
 • Transakce (celkový počet dokončených nákupů na webu)
 • Průměrná hodnota (průměrná hodnota transakcí elektronického obchodu)

Primární dimenze je Kód kupónu objednávky.

Pomocí grafu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci použitého období.

Kupón produktu

Přehled Kupón produktu umožňuje zobrazit kupóny na úrovni produktů z pohledu následujících metrik:

 • Tržby (celkové tržby z transakcí elektronického obchodu; v závislosti na vaší implementaci může tato hodnota obsahovat daň a cenu za dopravu)
 • Unikátní nákupy (celkem kolikrát byl konkrétní produkt nebo skupina produktů předmětem transakce)
 • Tržby za produkt z nákupu (průměrné tržby za produkt na jeden nákup)

Primární dimenze je Kód kupónu produktu.

Pomocí grafu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci použitého období.

Kód spřízněného subjektu

Přehled Kód affiliate partnera umožňuje zjistit, jak weby vašich affiliate partnerů přispívaly k výkonu elektronického obchodu z pohledu následujících metrik:

 • Tržby (celkové tržby z transakcí elektronického obchodu; v závislosti na vaší implementaci může tato hodnota obsahovat daň a cenu za dopravu)
 • Transakce (celkový počet dokončených transakcí na webu)
 • Průměrná hodnota objednávky (průměrná hodnota transakcí elektronického obchodu)

Primární dimenze je Affiliate partnerství.

Pomocí grafu můžete porovnat dvě metriky elektronického obchodu v rámci použitého období.

Další informace o použití těchto přehledů k analýze chování při nakupování, hospodářského výkonu a reklamního úsilí

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?