Exempel på import av produktdata

Läs om hur du importerar färger och storlekar på plagg från din produktkatalog.

Genom att importera metadata om dina produkter kan du få en bättre uppfattning om sortimentet, eftersom den insamlade Analytics-informationen kompletteras med produktrelaterade dimensioner som storlek, färg och modell.

För att du ska kunna använda den här funktionen måste egendomen använda plugin-programmet Förbättrad e-handel.

Du måste dessutom kunna modifiera din e-handelskod så att det skickas med artikelnummer med alla träffar.

Innehåll i artikeln:

Scenario:

Du har en webbutik där du säljer kläder och vill se vilka färger och storlekar som är mest populära på webbplatsen.

Steg 1: Tagga webbplatsen med pluginprogrammet ec.js

Följ riktlinjerna i Tagga sidorna med pluginprogrammet ec.js och tagga dina produktlistor, produktdetaljsidor, interna erbjudanden och kundvagns- och kassasidor.

Steg 2: Bestäm vilken data som ska importeras

Du har en datafil utanför Analytics där varje plagg är kopplat till en färg och storlek, och du vill överföra den informationen till Analytics.

Steg tre: Skapa den anpassade dimensionen

Eftersom Färg och Storlek inte är fördefinierade dimensioner i Analytics måste du skapa dem som anpassade dimensioner.

Steg 4: Skapa datamängden

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på den egendom dit du vill överföra data.
 3. Klicka på Dataimport i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på Ny datamängd.
 5. Välj Produktdata som Typ.
 6. Ge datamängden namnet ”Färger och storlekar”.
 7. Välj en eller flera vyer där du vill se informationen.
 8. Definiera schemat med hjälp av exemplet nedan.

Schemaexempel

Du skickar inte uttryckligen med färg och storlek som en del av träffinformationen, men däremot skickar du alltid med ett produkt-id. Välj Artikelnummer som nyckel om du vill definiera kopplingar baserat på produkt-id.

Schemainställningar:

Nyckel: Artikelnummer
Importerad data: Färg, Storlek
Ersätt träffdata: Ja

Spara datamängden.

Steg 5: Skapa CSV-filen

Generera CSV-filen i två steg:

1. Hämta rubriken i CSV-filen

Klicka på Färg och storlek i tabellen Datamängd så att du ser konfigurationen av datamängden.

Klicka på Hämta schema.

Information liknande den nedan visas:

  CSV header
  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24

 

Det här är den rubrik som du ska använda som första rad i CSV-filerna du överför. Kolumnerna identifieras i tabellen nedan:

Artikelnummer Färg Storlek
ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24

2. Skapa ett kalkylark och exportera det som en CSV-fil

Skapa ett Google-kalkylark enligt formatet ovan. Första raden (rubriken) i kalkylarket ska bestå av de interna dimensionerna (till exempel ga:productSKU i stället för Artikelnummer) enligt informationen i dialogrutan Hämta schema ovan. Kolumnerna under rubrikcellerna ska innehålla data som motsvarar respektive rubrik.
 

ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24
12345 Röd S
12345 Röd M
23456 Vit M
23456 Blå L

 

Exportera kalkylarket som en CSV-fil. Filen ser ut ungefär så här:

  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24
  12345,Röd,S
  12345,Röd,M
  23456,Vit,M
  23456,Blå,L

Steg 6: Överför informationen

Nu ska du överföra CSV-filen till Analytics. Du har två alternativ för att överföra informationen: manuellt via Analytics-gränssnittet eller genom kodning med hanterings-API:et.

Överför manuellt
 1. Leta reda på raden Färger och storlekar i tabellen Datamängd.
 2. Klicka på Hantera överföringar för datamängden Färger och storlekar.
 3. Klicka på Överför fil, markera filen och klicka på Överför.
Överför via hanterings-API:et
 1. Leta reda på raden Färger och storlekar i tabellen Datamängd.
 2. Markera datamängden.
 3. Klicka på Hämta id för anpassad datakälla …
 4. Kopiera id:t.
 5. Överför informationen via hanterings-API:et genom att följa de här anvisningarna.

Steg 7: Uppdatera e-handelskoden

När du har överfört produktdata uppdaterar du e-handelskoden så att artikelnummer skickas med alla träffar, tillsammans med ytterligare data som du vill se i dina rapporter, som anpassade dimensioner eller mätvärden.

Obs! När du skickar e-handelsdata till Analytics finns det inget specifikt fält med namnet Artikelnummer. Det motsvaras av id-fältet enligt exemplet nedan.

// Exempel på en transaktion som skickas sammanfogad med importerad produktdata.
ga('create', 'UA-XXXX-Y');
ga('require', 'ec', 'ec.js'); // Läs in pluginprogrammet Förbättrad e-handel. Obligatoriskt.

// Produktnamn, pris och annan produktdata läggs till i träffen
// i samband med insamlingen om värdet på id-fältet matchar ett
// artikelnummer som du har överfört.
ga('ec:addImpression', {
 'id': '12345',       // Produkt-id/artikelnummer (nyckel). Obligatoriskt.
 'list': 'Search Results',
 'position': 1,
 'dimension1': 'Member'
});

ga('send', 'pageview');    // Skicka visningen med en sidvisningsträff.

 

Produkt-id:n som skickas från Förbättrad e-handel matchas med artikelnummer i den importerade produktdatamängden. Rapporterna fylls i automatiskt med den ytterligare produktdata som du har överfört.

Steg 8: Se informationen i rapporterna

Eftersom Färg och Storlek är anpassade dimensioner visas de inte automatiskt i standardrapporterna. Däremot kan du lägga till dem som sekundära dimensioner. I rapporten Produktresultat kan du till exempel välja Artikelnummer som primär dimension och sedan lägga till Färg eller Storlek som sekundär dimension. Du kan också skapa en anpassad rapport med något av mätvärdena för Förbättrad e-handel (som Produktintäkt, Unika köp eller Kvantitet) och sedan lägga till Artikelnummer, Färg och Storlek som dimensioner.

Den överförda informationen måste bearbetas innan den kan visas i rapporterna. När bearbetningen är klar kan det ta upp till 24 timmar innan den importerade informationen används på inkommande träffdata.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?