Przykład importu danych o produkcie

Importowanie kolorów i rozmiarów ubrań z katalogu produktów.

Import metadanych produktów ułatwia Ci zbieranie informacji o swojej ofercie, ponieważ dodajesz do zgromadzonych danych Analytics wymiary związane z produktami, np. rozmiar, kolor i styl.

Aby korzystać z tej funkcji, usługa musi używać wtyczki Ulepszone e-commerce.

Musisz mieć też możliwość zmodyfikowania swojego kodu e-commerce, by wysyłać z każdym działaniem kody SKU produktów.

Tematy w tym artykule:

Scenariusz:

Prowadzisz internetową sprzedaż detaliczną odzieży i chcesz zobaczyć, które kolory i rozmiary w Twojej witrynie są najpopularniejsze.

Krok 1: otaguj swoją witrynę wtyczką ec.js

Zgodnie z wytycznymi w artykule Dodaj do strony wtyczkę ec.js, możesz otagować listy produktów, strony ze szczegółami o produkcie, promocje wewnętrzne, koszyk i strony transakcji.

Krok 2: zdecyduj, które dane chcesz zaimportować

Poza Analytics przechowujesz pliki danych, w których każda sztuka odzieży ma przypisany kolor i rozmiar. Chcesz przesłać te informacje do Analytics.

Krok 3: utwórz wymiar niestandardowy

W Analytics nie ma takich wymiarów jak kolor czy rozmiar, musisz więc utworzyć je jako wymiary niestandardowe.

Krok 4: utwórz zbiór danych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, do której chcesz przesłać dane.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych.
 4. Kliknij Nowy zbiór danych.
 5. Wybierz typ Dane produktu.
 6. Nadaj zbiorowi danych nazwę „Kolory i rozmiary”.
 7. Wybierz co najmniej jeden widok danych, w którym chcesz wyświetlać te dane.
 8. Zdefiniuj schemat, używając poniższego przykładu jako wzorca.

Przykładowy schemat

W swoich danych działań nie wysyłasz w sposób jawny koloru ani rozmiaru, ale wysyłasz identyfikator produktu. Aby go dołączyć, wybierz Kod SKU produktu jako swój klucz.

Ustawienia schematu:

Klucz: Kod SKU produktu
Zaimportowane dane: Kolor, Rozmiar
Zastąp dane działania: Tak

Zapisz zbiór danych.

Krok 5: utwórz plik CSV

Generowanie pliku CSV do przesłania jest procesem dwuetapowym:

1. Pobierz nagłówek pliku CSV

W tabeli zbiorów danych kliknij Kolor i rozmiar, by otworzyć konfigurację tego zbioru danych.

Kliknij Pobierz schemat.

Zobaczysz tekst podobny do następującego:

  CSV header
  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24

 

Użyj tego nagłówka jako pierwszego wiersza przesyłanych plików CSV. Poniższa tabela przedstawia kolumny:

Kod SKU produktu Kolor Rozmiar
ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24

2. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny i wyeksportuj go jako plik CSV

Utwórz arkusz kalkulacyjny Google zgodny z powyższym schematem. W pierwszym wierszu (nagłówku) arkusza kalkulacyjnego należy stosować wewnętrzne nazwy wymiarów (np. ga:productSku zamiast Kod SKU produktu) podane w oknie Pobierz schemat w kroku opisanym powyżej. Kolumny pod każdą komórką nagłówka powinny zawierać odpowiednie dane dla poszczególnych nagłówków.
 

ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24
12345 Czerwony S
12345 Czerwony M
23456 Biały M
23456 Niebieski L

 

Wyeksportuj ten arkusz kalkulacyjny w formacie CSV. Twój plik będzie wyglądać mniej więcej tak:

  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24
  12345,Czerwony,S
  12345,Czerwony,M
  23456,Biały,M
  23456,Niebieski,L

Krok 6: prześlij dane

Teraz prześlij utworzony plik CSV do Analytics. Istnieją dwa sposoby przesyłania danych: samodzielnie, za pośrednictwem interfejsu użytkownika Analytics, lub programowo, za pośrednictwem interfejsu API zarządzania.

Przesyłanie samodzielne
 1. W tabeli zbiorów danych odszukaj wiersz Kolory i rozmiary.
 2. Kliknij Zarządzanie przesyłaniem obok zbioru danych Kolory i rozmiary.
 3. Kliknij Prześlij plik, wybierz plik i kliknij Prześlij.
Przesyłanie za pomocą interfejsu API zarządzania
 1. W tabeli zbiorów danych odszukaj wiersz Kolory i rozmiary.
 2. Kliknij nazwę zbioru danych.
 3. Kliknij Pobierz identyfikator niestandardowego źródła danych…
 4. Skopiuj identyfikator.
 5. Wykonaj te instrukcje, by przesłać dane za pomocą interfejsu API zarządzania.

Krok 7: zaktualizuj kod e-commerce

Po przesłaniu danych produktów zaktualizuj kod e-commerce, by wraz z działaniami wysyłać kody SKU produktów oraz dodatkowe informacje do umieszczenia w raportach, np. wymiary lub dane niestandardowe.

Uwaga: przy wysyłaniu danych e-commerce do Analytics nie ma specjalnego pola o nazwie Kod SKU produktu, ale zamiast niego występuje pole identyfikatora widoczne w poniższym przykładzie.

// Przykład wysyłania transakcji przy łączeniu z zaimportowanymi danymi produktów.
ga('create', 'UA-XXXX-Y');
ga('require', 'ec', 'ec.js'); // Wczytanie wtyczki Ulepszone e-commerce. Wymagane.

// Nazwa produktu oraz jego cena i inne dane zostaną dodane do tego działania
// w momencie zbierania danych, jeśli wartość pola identyfikatora odpowiada
// przesłanemu kodowi SKU produktu.
ga('ec:addImpression', {
 'id': '12345',       // Identyfikator/kod SKU produktu (klucz). Wymagany.
 'list': 'Search Results',
 'position': 1,
 'dimension1': 'Member'
});

ga('send', 'pageview');    // Wysłanie wyświetlenia z działaniem związanym z odsłoną.

 

Identyfikatory produktów wysłane przez Twoją implementację ulepszonego e-commerce zostaną teraz dopasowane do kodów SKU produktów w zaimportowanym zbiorze danych o produktach. Twoje raporty będą automatycznie wypełniane dodatkowymi, przesłanymi wcześniej danymi produktów.

Krok 8: wyświetl dane w raportach

Kolor i rozmiar to wymiary niestandardowe, więc nie pojawiają się automatycznie w standardowych raportach, ale możesz je dodać jako wymiary drugorzędne. Na przykład w raporcie Skuteczność produktu możesz wybrać Kod SKU produktu jako wymiar podstawowy, a następnie dodać Kolor lub Rozmiar jako wymiar drugorzędny.Możesz też utworzyć raport niestandardowy z dowolnymi danymi Ulepszonego e-commerce (np. Przychody z produktu, Niepowtarzalne zakupy, Ilość), a następnie dodać jako wymiary Kod SKU produktu, Kolor, i Rozmiar.

Zanim przesłane dane zaczną pojawiać się w raportach, trzeba je przetworzyć. Gdy zakończy się przetwarzanie, zaimportowane dane zaczną być stosowane do napływających danych działań po upływie maksymalnie 24 godzin.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?