Przykład importu danych o produkcie

Importowanie kolorów i rozmiarów ubrań z katalogu produktów.

Import metadanych produktów ułatwia Ci zbieranie informacji o swojej ofercie, ponieważ dodajesz do zgromadzonych danych Analytics wymiary związane z produktami, np. rozmiar, kolor i styl.

Aby korzystać z tej funkcji, usługa musi używać wtyczki Ulepszone e-commerce.

Musisz mieć też możliwość zmodyfikowania swojego kodu e-commerce, by wysyłać z każdym działaniem kody SKU produktów.

Tematy w tym artykule:

Scenariusz:

Prowadzisz internetową sprzedaż detaliczną odzieży i chcesz zobaczyć, które kolory i rozmiary w Twojej witrynie są najpopularniejsze.

Krok 1: otaguj swoją witrynę wtyczką ec.js

Zgodnie z wytycznymi w artykule Dodaj do strony wtyczkę ec.js, możesz otagować listy produktów, strony ze szczegółami o produkcie, promocje wewnętrzne, koszyk i strony transakcji.

Krok 2: zdecyduj, które dane chcesz zaimportować

Poza Analytics przechowujesz pliki danych, w których każda sztuka odzieży ma przypisany kolor i rozmiar. Chcesz przesłać te informacje do Analytics.

Krok 3: utwórz wymiar niestandardowy

W Analytics nie ma takich wymiarów jak kolor czy rozmiar, musisz więc utworzyć je jako wymiary niestandardowe.

Krok 4: utwórz zbiór danych

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, do której chcesz przesłać dane.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych.
 4. Kliknij Nowy zbiór danych.
 5. Wybierz typ Dane produktu.
 6. Nadaj zbiorowi danych nazwę „Kolory i rozmiary”.
 7. Wybierz co najmniej jeden widok danych, w którym chcesz wyświetlać te dane.
 8. Zdefiniuj schemat, używając poniższego przykładu jako wzorca.

Przykładowy schemat

W swoich danych działań nie wysyłasz w sposób jawny koloru ani rozmiaru, ale wysyłasz identyfikator produktu. Aby go dołączyć, wybierz Kod SKU produktu jako swój klucz.

Ustawienia schematu:

Klucz: Kod SKU produktu
Zaimportowane dane: Kolor, Rozmiar
Zastąp dane działania: Tak

Zapisz zbiór danych.

Krok 5: utwórz plik CSV

Generowanie pliku CSV do przesłania jest procesem dwuetapowym:

1. Pobierz nagłówek pliku CSV

W tabeli zbiorów danych kliknij Kolor i rozmiar, by otworzyć konfigurację tego zbioru danych.

Kliknij Pobierz schemat.

Zobaczysz tekst podobny do następującego:

  CSV header
  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24

 

Użyj tego nagłówka jako pierwszego wiersza przesyłanych plików CSV. Poniższa tabela przedstawia kolumny:

Kod SKU produktu Kolor Rozmiar
ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24

2. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny i wyeksportuj go jako plik CSV

Utwórz arkusz kalkulacyjny Google zgodny z powyższym schematem. W pierwszym wierszu (nagłówku) arkusza kalkulacyjnego należy stosować wewnętrzne nazwy wymiarów (np. ga:productSku zamiast Kod SKU produktu) podane w oknie Pobierz schemat w kroku opisanym powyżej. Kolumny pod każdą komórką nagłówka powinny zawierać odpowiednie dane dla poszczególnych nagłówków.
 

ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24
12345 Czerwony S
12345 Czerwony M
23456 Biały M
23456 Niebieski L

 

Wyeksportuj ten arkusz kalkulacyjny w formacie CSV. Twój plik będzie wyglądać mniej więcej tak:

  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24
  12345,Czerwony,S
  12345,Czerwony,M
  23456,Biały,M
  23456,Niebieski,L

Krok 6: prześlij dane

Teraz prześlij utworzony plik CSV do Analytics. Istnieją dwa sposoby przesyłania danych: samodzielnie, za pośrednictwem interfejsu użytkownika Analytics, lub programowo, za pośrednictwem interfejsu API zarządzania.

Przesyłanie samodzielne
 1. W tabeli zbiorów danych odszukaj wiersz Kolory i rozmiary.
 2. Kliknij Zarządzanie przesyłaniem obok zbioru danych Kolory i rozmiary.
 3. Kliknij Prześlij plik, wybierz plik i kliknij Prześlij.
Przesyłanie za pomocą interfejsu API zarządzania
 1. W tabeli zbiorów danych odszukaj wiersz Kolory i rozmiary.
 2. Kliknij nazwę zbioru danych.
 3. Kliknij Pobierz identyfikator niestandardowego źródła danych…
 4. Skopiuj identyfikator.
 5. Wykonaj te instrukcje, by przesłać dane za pomocą interfejsu API zarządzania.

Krok 7: zaktualizuj kod e-commerce

Po przesłaniu danych produktów zaktualizuj kod e-commerce, by wraz z działaniami wysyłać kody SKU produktów oraz dodatkowe informacje do umieszczenia w raportach, np. wymiary lub dane niestandardowe.

Uwaga: przy wysyłaniu danych e-commerce do Analytics nie ma specjalnego pola o nazwie Kod SKU produktu, ale zamiast niego występuje pole identyfikatora widoczne w poniższym przykładzie.

// Przykład wysyłania transakcji przy łączeniu z zaimportowanymi danymi produktów.
ga('create', 'UA-XXXX-Y');
ga('require', 'ec', 'ec.js'); // Wczytanie wtyczki Ulepszone e-commerce. Wymagane.

// Nazwa produktu oraz jego cena i inne dane zostaną dodane do tego działania
// w momencie zbierania danych, jeśli wartość pola identyfikatora odpowiada
// przesłanemu kodowi SKU produktu.
ga('ec:addImpression', {
 'id': '12345',       // Identyfikator/kod SKU produktu (klucz). Wymagany.
 'list': 'Search Results',
 'position': 1,
 'dimension1': 'Member'
});

ga('send', 'pageview');    // Wysłanie wyświetlenia z działaniem związanym z odsłoną.

 

Identyfikatory produktów wysłane przez Twoją implementację ulepszonego e-commerce zostaną teraz dopasowane do kodów SKU produktów w zaimportowanym zbiorze danych o produktach. Twoje raporty będą automatycznie wypełniane dodatkowymi, przesłanymi wcześniej danymi produktów.

Krok 8: wyświetl dane w raportach

Kolor i rozmiar to wymiary niestandardowe, więc nie pojawiają się automatycznie w standardowych raportach, ale możesz je dodać jako wymiary drugorzędne. Na przykład w raporcie Skuteczność produktu możesz wybrać Kod SKU produktu jako wymiar podstawowy, a następnie dodać Kolor lub Rozmiar jako wymiar drugorzędny.Możesz też utworzyć raport niestandardowy z dowolnymi danymi Ulepszonego e-commerce (np. Przychody z produktu, Niepowtarzalne zakupy, Ilość), a następnie dodać jako wymiary Kod SKU produktu, Kolor, i Rozmiar.

Zanim przesłane dane zaczną pojawiać się w raportach, trzeba je przetworzyć. Gdy zakończy się przetwarzanie, zaimportowane dane zaczną być stosowane do napływających danych działań po upływie maksymalnie 24 godzin.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem