Příklad importu údajů o produktech

Postup importu barev a velikostí oblečení z katalogu produktů

Pokud importujete metadata o produktech, budete moci shromažďované údaje ve službě Analytics rozšířit o dimenze týkající se produktů (například velikost, barvu nebo styl) a získat tak lepší přehled o propagaci.

Abyste mohli používat tuto funkci, musí vaše služba používat plugin Rozšířený elektronický obchod.

Je také nutné upravit kód elektronického obchodu tak, aby se u jednotlivých transakcí odesílaly i kódy SKU produktů.

Obsah tohoto článku:

Scénář:

Prodáváte oblečení v elektronickém obchodu a chcete zjistit, které barvy a velikosti jsou na webu nejoblíbenější.

Krok 1: označení webu pomocí pluginu ec.js

Podle pokynů v článku o označení webu pomocí pluginu ec.js označíte své seznamy produktů, stránky s podrobnostmi o produktech, interní propagační akce a stránky nákupního košíku a dokončení nákupu.

Krok 2: určení údajů, které chcete importovat

Mimo službu Analytics máte datový soubor, ve kterém jsou oděvní produkty spojeny s barvami a velikostmi, a chcete tyto informace nahrát do Analytics.

Krok 3: vytvoření potřebných vlastních dimenzí

Protože dimenze barvavelikost ve službě Analytics neexistují, je třeba je vytvořit jako vlastní dimenze.

Krok 4: vytvoření souboru dat

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a vyhledejte službu, do které chcete údaje nahrát.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Import údajů.
 4. Klikněte na položku Nový soubor dat.
 5. Jako typ vyberte Data produktu.
 6. Soubor dat nazvěte třeba „Barvy a velikosti“.
 7. Vyberte jeden nebo více výběrů dat, ve kterých chcete tyto údaje zobrazovat.
 8. Definujte schéma. Použijte při tom níže uvedený příklad jako předlohu.

Příklad schématu

Zatímco barvu a velikost v odesílaných datech požadavků na server výslovně neuvádíte, ID produktu odesíláte. Chcete-li přidávat údaje na základě ID produktu, měli byste jako klíč zvolit Skladovou jednotku produktu.

Nastavení schématu:

Klíč: Skladová jednotka produktu
Importované údaje: Barva, Velikost
Přepsat data požadavku na server: Ano

Uložte soubor dat.

Krok 5: vytvoření souboru CSV

Soubor CSV, který budete nahrávat, vytvoříte ve dvou krocích:

1. Získání záhlaví pro soubor CSV

V tabulce souborů dat klikněte na Barvy a velikosti. Tím otevřete konfiguraci souboru dat.

Klikněte na Získat schéma.

Zobrazí se text podobný tomuto:

  CSV header
  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24

 

Toto záhlaví byste měli použít jako první řádek nahrávaných souborů CSV. Význam záhlaví sloupců vysvětluje následující tabulka:

Skladová jednotka produktu Barva Velikost
ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24

2. Vytvořte tabulku a exportujte ji jako soubor CSV

Vytvořte tabulku Google s výše uvedeným formátem. První řádek (záhlaví) tabulky by měl používat interní názvy dimenzí (např. ga:productSku místo Skladová jednotka produktu) zadané v dialogovém okně Získat schéma, jak je uvedeno výše. Sloupce pod jednotlivými buňkami záhlaví musí obsahovat údaje odpovídající danému záhlaví.
 

ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24
12345 Červená S
12345 Červená M
23456 Bílá M
23456 Modrá L

 

Exportujte tabulku ve formátu CSV. Soubor bude vypadat nějak takto:

  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24
  12345,Červená,S
  12345,Červená,M
  23456,Bílá,M
  23456,Modrá,L

Krok 6: nahrání údajů

Vytvořený soubor CSV je nyní třeba nahrát do služby Analytics. Můžete to provést ručně pomocí uživatelského rozhraní Analytics nebo pomocí programového rozhraní API pro správu.

Ruční nahrání
 1. V tabulce souborů dat vyhledejte řádek pro Barvy a velikosti.
 2. Klikněte na Spravovat nahrané položky pro soubor dat Barvy a velikosti.
 3. Klikněte na Nahrát soubor, vyberte soubor a klikněte na Nahrát.
Nahrání přes rozhraní API pro správu
 1. V tabulce souborů dat vyhledejte řádek pro Barvy a velikosti.
 2. Klikněte na název souboru dat.
 3. Klikněte na Získat ID zdroje vlastních dat…
 4. Vytvořte kopii ID.
 5. Nahrajte údaje přes rozhraní API pro správu podle těchto pokynů (v angličtině).

Krok 7: aktualizace kódu elektronického obchodu

Po nahrání produktových dat aktualizujte kód elektronického obchodu, aby u každé transakce odesílal kódy SKU produktů spolu s doplňujícími údaji, které chcete do přehledu zahrnout (například vlastními dimenzemi nebo metrikami).

Poznámka: Při odesílání dat elektronického obchodu do služby Analytics neexistuje žádné konkrétní pole s názvem SKU produktu – tuto položku zastupuje pole id jako v tomto příkladu:

// Příklad odeslání transakce při spojování s importovanými produktovými daty
ga('create', 'UA-XXXX-Y');
ga('require', 'ec', 'ec.js'); // Načte plugin Rozšířený elektronický obchod. Tento krok je povinný.

// Název, cena a další produktová data se přidají k tomuto požadavku na server
// při shromažďování dat, pokud hodnota pole id odpovídá kódu SKU produktu,
// který jste nahráli.
ga('ec:addImpression', {
 'id': '12345',       // Označuje ID/SKU produktu (klíč). Tento údaj je povinný.
 'list': 'Search Results',
 'position': 1,
 'dimension1': 'Member'
});

ga('send', 'pageview');    // Odešle zobrazení s požadavkem na server typu zobrazení stránky.

 

ID produktu z implementace pluginu Rozšířený elektronický obchod se nyní budou spojovat s kódy SKU produktů v importovaných produktových datech a do přehledů se automaticky uloží i další nahraná produktová data.

Krok 8: zobrazení údajů v přehledech

Protože Barva a Velikost jsou vlastní dimenze, nezobrazují se ve standardních přehledech automaticky. Můžete je však přidat jako sekundární dimenze. Příklad: V přehledu Výkon produktu můžete zvolit dimenzi Skladová jednotka produktu jako primární a pak přidat dimenzi Barva nebo Velikost jako sekundární.Můžete také vytvořit vlastní přehled s metrikami rozšířeného elektronického obchodu (např. tržby za produkt, unikátní nákupy, množství) a pak přidat jako dimenze údaje Skladová jednotka produktu, Barva a Velikost.

Aby se mohly nahrané údaje zobrazovat v přehledech, je třeba je nejprve zpracovat. Po dokončení zpracování může trvat až 24 hodin, než se importované údaje aplikují na příchozí data požadavků na server.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?