Przykład importu danych o zwrocie środków

Importowanie danych o zwrocie środków na przykładzie detalicznej sprzedaży odzieży.

Importowanie danych o zwrocie środków pozwala połączyć z Analytics dane pochodzące z wewnętrznych mechanizmów generowania raportów e-commerce.

Aby korzystać z tej funkcji, usługa musi używać wtyczki Ulepszone e-commerce.

Tematy w tym artykule:

Zwrot środków za transakcję można otrzymać tylko w ciągu 6 miesięcy od pierwotnej, zarejestrowanej daty transakcji pod warunkiem, że transakcja została wysłana w nowym formacie ulepszonego e-commerce. Jeśli używasz filtrów do zmiany identyfikatora transakcji, wyślij zwrot środków z oryginalnym, niefiltrowanym identyfikatorem.

Po przesłaniu danych o zwrotach środków na konto Analytics nie można ich usuwać ani modyfikować. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zweryfikowanie trafności danych dotyczących zwrotów przed ich przesłaniem do Analytics.

Scenariusz:

Prowadzisz internetową sprzedaż detaliczną odzieży i chcesz zaimportować dane o zwrocie środków, by przeanalizować ich wpływ na Twoją firmę, korzystając z ulepszonych raportów e-commerce.

Krok 1: zdecyduj, które dane chcesz zaimportować

Niezależnie od Analytics dysponujesz plikiem danych, w którym są zapisywane informacje o zwrotach poszczególnych artykułów.

Krok 2: Utwórz zbiór danych

Przetwarzanie zwrotów wymaga zebrania danych o transakcjach za pomocą wtyczki ec.js.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, do której chcesz przesyłać dane.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych.
 4. Kliknij Nowy zbiór danych.
 5. Wybierz typ Dane dotyczące zwrotów.
 6. Nazwij zbiór danych: „Zwroty”
 7. Zdefiniuj schemat, używając poniższego przykładu jako wzorca.

Przykładowy schemat

Identyfikator transakcji ustawiony jako domyślny klucz.

Ustawienia schematu:

Klucz: identyfikator transakcji
Wymiar: klucz SKU produktu
Dane: cena produktu, zwrócone produkty, przychody

Zapisz zbiór danych.

Krok 3: utwórz plik CSV

Generowanie pliku CSV do przesłania jest procesem dwuetapowym:

1. Pobierz nagłówek pliku CSV

W tabeli Zbiór danych kliknij Zwroty, by otworzyć konfigurację zestawu danych.

Kliknij Pobierz schemat.

Zobaczysz tekst podobny do następującego:

CSV header
ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue

 

Użyj tego nagłówka jako pierwszego wiersza przesyłanych plików CSV. Poniższa tabela przedstawia kolumny:

Transakcja Kod SKU produktu Cena Zwrócone produkty Przychody z transakcji
ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue

2. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny i wyeksportuj go jako plik CSV

Utwórz arkusz kalkulacyjny Google zgodny z powyższym schematem. W pierwszym wierszu (nagłówku) arkusza kalkulacyjnego należy stosować wewnętrzne nazwy wymiarów (np. ga:transactionId zamiast Transakcja) podane w oknie Pobierz schemat w kroku opisanym powyżej. Kolumny pod każdą komórką nagłówka powinny zawierać odpowiednie dane dla poszczególnych nagłówków.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345 11.99 1 11.99
T00002 23456 11.99 2 23.98
T00003 34567 11.99 3 35.97
T00004 45678 11.99 4 47.96

Wyeksportuj ten arkusz kalkulacyjny w formacie CSV. Twój plik będzie wyglądać mniej więcej tak:

  ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue
  T00001,12345,11.99,1,11.99
  T00002,23456,11.99,2,23.98
  T00003,34567,11.99,3,35.97
  T00004,45678,11.99,4,47.96
 

Pełne i częściowe zwroty środków

W jednym pliku importu nie wolno mieszać zwrotów pełnych i częściowych. Dla każdego typu zwrotu użyj innego pliku importu.

Aby wykonać zwrot środków dla całej transakcji, w każdym wierszu pliku importu należy wstawić wyłącznie identyfikator transakcji:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001        

 

Aby wykonać zwrot środków dla transakcji częściowej, w każdym wierszu pliku importu należy podać identyfikator transakcji, SKU produktu i ilość zwracanych środków:

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345   1  

Krok 4: prześlij dane

Teraz prześlij utworzony plik CSV do Analytics. Istnieją dwa sposoby przesyłania danych: samodzielnie, za pośrednictwem interfejsu użytkownika Analytics, lub programowo, za pośrednictwem interfejsu API zarządzania.

Przesyłanie samodzielne
 1. W tabeli Zbiór danych odszukaj wiersz Zwroty.
 2. Kliknij Zarządzaj przesyłaniem obok zestawu danych Zwroty.
  Okno dialogowe zarządzania przesyłaniem
 3. Kliknij Prześlij plik, wybierz plik i kliknij Prześlij.
Przesyłanie za pośrednictwem interfejsu API zarządzania
 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, do której chcesz przesyłać dane.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Import danych.
 4. Na liście kliknij nazwę zbioru danych.
 5. Kliknij Pobierz identyfikator niestandardowego źródła danych…
 6. Skopiuj identyfikator.
 7. Wykonaj te instrukcje, by przesłać dane za pomocą interfejsu API zarządzania.

Krok 5: wyświetl dane w raportach

Po przesłaniu danych o zwrocie możesz je przeglądać w raporcie Skuteczność sprzedaży.

Możesz też utworzyć raport niestandardowy zawierający dowolne dane o zwrocie środków (np. lokalną kwotę zwrotu kosztów produktu, lokalną kwotę zwrotu, zwrot kosztów produktu, kwotę zwrotu kosztów produktu, zwrócone produkty, kwotę zwrotu), a następnie dodać dowolny z dostępnych wymiarów.

Przesłane dane muszą zostać przetworzone i połączone z dotychczasowymi danymi. Zaimportowane dane pojawią się w raportach po upływie maksymalnie 24 godzin.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?