Tento článek se týká služby Universal Analytics. Pokud používáte novou generaci služby Google Analytics, přečtěte v tomto centru nápovědy část věnovanou službám Google Analytics 4.

Příklad importu údajů o vrácených platbách

Příklad importu vrácených plateb u online prodejce oblečení

Importem údajů o vracení plateb si můžete sjednotit interní přehledy týkající se elektronického obchodu s přehledy služby Analytics.

Abyste mohli používat tuto funkci, musí vaše služba používat plugin Rozšířený elektronický obchod.

Obsah tohoto článku:

Vrácení platby za transakci lze ve službě Analytics provést do 6 měsíců od původního nahlášeného data transakce. Transakce musí být zaslány v novém formátu Rozšířeného elektronického obchodu. Pokud k úpravě čísla transakce používáte filtry, zašlete vrácení platby s původním číslem transakce (před aplikací filtru).

Údaje o vracení plateb nelze po nahrání do účtu Analytics smazat ani upravit. Veškerou zodpovědnost za ověření správnosti údajů o vracení plateb před jejich odesláním nebo nahráním do Analytics nesete vy.

Scénář:

Jste maloobchodní prodejce oděvů a chcete importovat údaje o vracení plateb, abyste mohli analyzovat dopad na vaši firmu pomocí přehledů Analytics pro rozšířený elektronický obchod.

Krok 1: určení údajů, které chcete importovat

Mimo Analytics máte datový soubor, který spojuje každý oděvní produkt se všemi případy vrácení platby pro daný produkt.

Krok 2: vytvoření souboru dat

Abyste mohli vrácení plateb zpracovat, musíte shromáždit údaje o transakcích pomocí pluginu ec.js.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a vyberte službu, do které chcete údaje nahrát.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na možnost Import údajů.
 4. Klikněte na položku Nový soubor dat.
 5. Jako typ vyberte Údaje o vracení plateb.
 6. Soubor dat nazvěte třeba „Vracení plateb“.
 7. Definujte schéma. Použijte při tom níže uvedený příklad jako předlohu.

Příklad schématu

Jako výchozí klíč je nastaveno ID transakce.

Nastavení schématu:

Klíč: ID transakce
Dimenze: skladová jednotka produktu
Metriky: cena produktu, vrácené množství, tržby

Uložte soubor dat.

Krok 3: vytvoření souboru CSV

Soubor CSV, který budete nahrávat, vytvoříte ve dvou krocích:

1. Získání záhlaví pro soubor CSV

V tabulce souboru dat klikněte na Vracení plateb. Otevře se konfigurace souboru dat.

Klikněte na Získat schéma.

Zobrazí se text podobný tomuto:

Záhlaví souboru CSV  ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue

 

Toto záhlaví byste měli použít jako první řádek nahrávaných souborů CSV. Význam záhlaví sloupců vysvětluje následující tabulka:

Transakce Skladová jednotka produktu Cena Vrácené množství Tržby z transakce
ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue

2. Vytvořte tabulku a exportujte ji jako soubor CSV

Vytvořte tabulku Google s výše uvedeným formátem. V prvním řádku (záhlaví) tabulky je třeba použít interní názvy dimenzí (například ga:transactionId namísto názvu Transakce) zadané v dialogovém okně Získat schéma, jak je uvedeno výše. Sloupce pod jednotlivými buňkami záhlaví musí obsahovat údaje odpovídající danému záhlaví.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345 11,99 1 11,99
T00002 23456 11,99 2 23,98
T00003 34567 11,99 3 35,97
T00004 45678 11,99 4 47,96

Exportujte tabulku ve formátu CSV. Soubor bude vypadat nějak takto:

  ga:transactionId,ga:productSku,ga:productPrice,ga:quantityRefunded,ga:transactionRevenue
  T00001,12345,11.99,1,11.99
  T00002,23456,11.99,2,23.98
  T00003,34567,11.99,3,35.97
  T00004,45678,11.99,4,47.96
 

Plné vs. částečné vrácení platby

Úplné a částečné refundace v jednom nahrávaném souboru nelze míchat. Pro každý typ refundace použijte jiný soubor k nahrání.

Chcete-li refundovat celou transakci, mělo by být na každém řádku vašeho souboru k nahrání pouze ID transakce.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001        

 

Chcete-li refundovat část transakce, měly by být na každém řádku vašeho souboru k nahrání uvedeno ID transakce, skladová jednotka produktu a refundované množství.

ga:transactionId ga:productSku ga:productPrice ga:quantityRefunded ga:transactionRevenue
T00001 12345   1  

Krok 4: nahrání údajů

Vytvořený soubor CSV je nyní třeba nahrát do služby Analytics. Můžete to provést ručně pomocí uživatelského rozhraní Analytics nebo pomocí programového rozhraní API pro správu.

Ruční nahrání
 1. V tabulce souboru dat najděte řádek pro Vracení plateb.
 2. Klikněte na Spravovat nahrané položky pro soubor dat Vracení plateb.
  Dialogové okno Správa nahraných položek
 3. Klikněte na Nahrát soubor, vyberte soubor a klikněte na Nahrát.
Nahrání přes rozhraní API pro správu
 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na možnost Správce a vyberte službu, do které chcete údaje nahrát.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na možnost Import údajů.
 4. V seznamu klikněte na název souboru dat.
 5. Klikněte na Získat ID zdroje vlastních dat…
 6. Vytvořte kopii ID.
 7. Nahrajte údaje přes rozhraní API pro správu podle těchto pokynů (v angličtině).

Krok 5: zobrazení údajů v přehledech

Až údaje o vráceních plateb nahrajete, uvidíte je v přehledu Výkon prodeje.

Můžete také vytvořit vlastní přehled, který bude používat libovolné metriky vracení plateb (např. Částka místního vrácení platby za produkt, Částka místního vrácení platby, Vracení plateb za produkt, Částka vrácení platby za produkt, Vrácené množství, Částka vrácení platby), a pak přidat libovolné dostupné dimenze.

Nahrané údaje je třeba zpracovat a přidat ke stávajícím. Může trvat až 24 hodin, než se importované údaje objeví v přehledech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false