Tworzenie segmentów ulepszonego e-commerce

Można utworzyć segmenty ulepszonego e-commerce, klikając kroki ścieżki i strzałki powodujące odrzucenie elementów w raportach o zachowaniu zakupowym i zachowaniu przy kasie, a także wybrać opcję przejścia w przypadku zachowania przy kasie (np. metodę płatności kartą Visa lub Mastercard). Nazwy kroków w ścieżce zachowania przy kasie pochodzą z nazwy etykiet podanych w ustawieniach e-commerce (w sekcji Administrator > Widok).

Pamiętaj, że jeśli utworzysz segment i zaakceptujesz domyślną nazwę i konfigurację kilka razy, pojawi się kilka wystąpień takiego samego segmentu w Twojej liście. W ten sposób może powstać lista potencjalnie wprowadzająca w błąd oraz pojawić się ryzyko, że szybko osiągniesz limit segmentów (obecnie 1000 na konto, 100 na dany widok).

Obowiązuje limit 1000 segmentów na konto i 100 segmentów na widok.

Jeśli zastosujesz segmenty o różnych zakresach, np. produkt i użytkownik, możesz zauważyć rozbieżności między nimi.

Segmenty na podstawie kroków ścieżki i porzucenie

W następującym przykładzie użyjemy raportu analizy zachowania zakupowego.

W raporcie kliknij krok Sesje z widokami produktu, by utworzyć segment ze wszystkimi sesjami, podczas których przeglądano produkt:

Możesz wpisać inną nazwę segmentu i wybrać widoki danych, w których ma on być dostępny.

Po skonfigurowaniu wszystkich opcji kliknij Utwórz segment.

Segment zostanie uwzględniony w raporcie i zastąpi dowolny wcześniej wybrany segment:

Możesz też kliknąć strzałkę porzucenia w kroku na ścieżce, aby utworzyć segment we wszystkich sesjach, które obejmowały porzucenie ścieżki zakupów w tym kroku.

Segmenty na podstawie przejścia w ścieżce

W raporcie analizy zachowania przy kasie możesz utworzyć segmenty na podstawie przejścia w ścieżce.

Wystarczy kliknąć jedno z przejść, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji. Gdy wybierzesz opcję, otworzy się panel tworzenia segmentu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?