Tworzenie segmentów e-commerce

Można utworzyć segmenty e-commerce, klikając kroki ścieżki i strzałki powodujące odrzucenie elementów w raportach o zachowaniu zakupowym i zachowaniu przy kasie, a także wybrać opcję przejścia w przypadku zachowania przy kasie (np. metodę płatności kartą Visa lub Mastercard).

Nazwy kroków na ścieżce w zachowaniu zakupowym są takie same dla każdego. Nazwy kroków w ścieżce zachowania przy kasie pochodzą z nazwy etykiet podanych w ustawieniach e-commerce (w sekcji Administrator > Widok).

Gdy tworzysz nowy segment, Analytics sprawdza, czy istnieje już segment o takiej samej nazwie. Jeśli znajdzie taki segment, wyświetli się ostrzeżenie, a następnie możliwość użycia istniejącego segmentu lub utworzenia nowego. Analytics sprawdza tylko nazwy, nie sprawdza konfiguracji segmentu.

Pamiętaj, że jeśli utworzysz segment i zaakceptujesz domyślną nazwę i konfigurację pięć razy, pojawi się pięć wystąpień takiego samego segmentu w Twojej liście. W ten sposób może powstać lista potencjalnie wprowadzająca w błąd oraz pojawić się ryzyko, że szybko osiągniesz limit segmentów (obecnie 1000 na konto, 100 na dany widok).

Segmenty na podstawie kroków ścieżki i porzucenie

W następującym przykładzie użyjemy raportu analizy zachowania zakupowego.

W raporcie kliknij krok Sesje z widokami produktu, aby utworzyć segment ze wszystkimi sesjami, podczas których przeglądano produkt:

Możesz wpisać inną nazwę segmentu i wybrać widoki danych, w których ma on być dostępny.

Po skonfigurowaniu wszystkich opcji kliknij Utwórz segment.

Segment zostanie ujęty w raporcie i zastąpi dowolny wcześniej wybrany segment:

Możesz też kliknąć strzałkę porzucenia w kroku na ścieżce, aby utworzyć segment we wszystkich sesjach, które obejmowały porzucenie ścieżki zakupów w tym kroku.

Segmenty na podstawie przejścia w ścieżce

W raporcie analizy zachowania przy kasie możesz utworzyć segmenty na podstawie przejścia w ścieżce.

Wystarczy kliknąć jedno z przejść, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji. Gdy wybierzesz opcję, otworzy się panel tworzenia segmentu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?