Opprett netthandelssegmenter

Du kan opprette netthandelssegmenter ved å klikke på trakttrinn og avbruddspiler i rapportene Handleatferd og Betalingsatferd, og også ved å velge ett av overføringsalternativene i Betalingsatferd (for eksempel en betalingsmåte som Visa eller Mastercard).

Navnene på trakttrinnene i Handleatferd er de samme for alle. Navnene på trakttrinnene i Betalingsatferd er hentet fra etikettnavnene du angir i netthandelsinnstillingene (under Administrator > Vis).

Når du oppretter et nytt segment, sjekker Analytics om det finnes et eksisterende segment med samme navn. Hvis det finnes et eksisterende segment med samme navn, får du en advarsel, og du kan velge å bruke det eksisterende segmentet eller fortsette med å opprette det nye segmentet. Analytics søker bare etter samsvarende navn, ikke segmentkonfigurasjon.

Husk at hvis du oppretter et segment og godtar standardnavnet og -konfigurasjonen fem ganger, har du fem ulike forekomster av samme segment i listen. I så fall oppretter du en potensielt forvirrende liste, og risikerer også at du raskt når grensen for antall segmenter (1000 per konto, 100 per visning).

Segmenter basert på trakttrinn og avbrudd

Vi bruker rapporten Analyse av handleatferd i eksemplet nedenfor.

Klikk på trinnet Økter med produktvisninger i rapporten for å opprette et segment for alle økter som omfattet visning av et produkt:

Angi om ønskelig et annet navn for segmentet, og velg deretter visningene der du vil at segmentet skal være tilgjengelig.

Når du har konfigurert alle alternativene, klikker du på Opprett segment.

Dette segmentet brukes deretter i rapporten, og erstatter eventuelt et tidligere segment:

Du kan også klikke på avbruddspilen fra et trakttrinn for å opprette et segment for alle økter som omfattet frafall fra handletrakten på dette trinnet.

Segmenter basert på traktoverganger

I rapporten Analyse av betalingsatferd kan du også opprette segmenter basert på traktoverganger.

Klikk på én av overgangene, og velg deretter ett av de tilgjengelige alternativene. Når du velger et alternativ, åpnes panelet for segmentopprettelse.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?