Δημιουργία τμημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τμήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, κάνοντας κλικ σε βήματα διοχέτευσης και βέλη εγκατάλειψης στις αναφορές "Αγοραστική συμπεριφορά" και "Συμπεριφορά ολοκλήρωσης αγοράς", καθώς και ορίζοντας μία από τις επιλογές μετάβασης στη "Συμπεριφορά ολοκλήρωσης αγοράς" (π.χ. έναν τρόπο πληρωμής, όπως Visa ή Mastercard).

Τα ονόματα των βημάτων διοχέτευσης στην "Αγοραστική συμπεριφορά" είναι ίδια για όλους. Τα ονόματα των βημάτων διοχέτευσης στη "Συμπεριφορά ολοκλήρωσης αγοράς" λαμβάνονται από τα ονόματα ετικετών που δίνετε στις Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (στην περιοχή Προβολή διαχειριστή).

Όταν δημιουργείτε ένα νέο τμήμα, το Analytics ελέγχει αν υπάρχει ήδη κάποιο τμήμα με το ίδιο όνομα. Αν υπάρχει τμήμα με το ίδιο όνομα, εμφανίζεται μια προειδοποίηση και έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον τμήμα ή να προχωρήσετε στη δημιουργία του νέου τμήματος. Το Analytics ελέγχει μόνο για ίδια ονόματα. Δεν ελέγχει τη διαμόρφωση του τμήματος.

Έχετε υπόψη ότι, αν δημιουργήσετε ένα τμήμα και αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο όνομα και τη διαμόρφωση πέντε φορές, θα έχετε πέντε διαφορετικές εμφανίσεις του ίδιου τμήματος στη λίστα σας. Εκτός από τη δημιουργία μιας λίστας που ενδεχομένως να δημιουργεί σύγχυση, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να προσεγγίσετε γρήγορα το όριο τμημάτων (αυτήν τη στιγμή, 1000 ανά λογαριασμό, 100 ανά προβολή).

Τμήματα με βάση τα βήματα διοχέτευσης και την εγκατάλειψη

Για το ακόλουθο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε την αναφορά "Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς".

Στην αναφορά, κάντε κλικ στο βήμα Περίοδοι σύνδεσης με προβολές προϊόντος, για να δημιουργήσετε ένα τμήμα για όλες τις περιόδους σύνδεσης που περιελάμβαναν προβολή ενός προϊόντος:

Αν θέλετε, καταχωρίστε διαφορετικό όνομα για το τμήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις προβολές στις οποίες θέλετε να είναι διαθέσιμο το τμήμα.

Αφού διαμορφώσετε όλες τις επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία τμήματος.

Αυτό το τμήμα εφαρμόζεται ακολούθως στην αναφορά και αντικαθιστά τυχόν τμήματα που είχαν εφαρμοστεί προηγουμένως:

Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος εγκατάλειψης από ένα βήμα διοχέτευσης, για να δημιουργήσετε ένα τμήμα με όλες τις περιόδους σύνδεσης που περιελάμβαναν εγκατάλειψη της διοχέτευσης αγοράς σε εκείνο το βήμα.

Τμήμα με βάση τις μεταβάσεις διοχέτευσης

Στην αναφορά "Ανάλυση συμπεριφοράς ολοκλήρωσης αγοράς", μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τμήματα με βάση τις μεταβάσεις διοχέτευσης.

Απλώς κάντε κλικ σε μία από τις μεταβάσεις και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Μόλις ορίσετε μια επιλογή, ανοίγει το πλαίσιο δημιουργίας τμήματος.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;