Vytvoření segmentů elektronického obchodu

Segmenty elektronického obchodu můžete vytvořit kliknutím na kroky cesty a šipky opuštění v přehledech Chování nakupujících a Chování při placení a také výběrem jedné z možností přechodu v přehledu Chování při placení (např. platební metody Visa nebo Mastercard).

Názvy kroků cesty v přehledu Chování nakupujících jsou pro všechny stejné. Názvy kroků cesty v přehledu Chování při placení jsou převzaty z názvů štítků, které jste zadali v nastaveních elektronického obchodu (v části Správce > Zobrazení).

Když vytvoříte nový segment, služba Analytics zkontroluje, zda již existuje segment se stejným názvem. Pokud segment se stejným názvem již existuje, zobrazí se upozornění a budete mít možnost použít existující segment, nebo pokračovat ve vytváření nového segmentu. Analytics kontroluje pouze shodné názvy. Nekontroluje konfiguraci segmentu.

Upozorňujeme, že pokud pětkrát vytvoříte segment a přijmete výchozí název a konfiguraci, budete váš seznam obsahovat pět různých instancí stejného segmentu. Kromě toho, že takový seznam může být matoucí, riskujete také, že dosáhnete limitu počtu segmentů (aktuálně 1000 segmentů na účet, 100 na každý výběr dat).

Segmenty založené na krocích cesty a opuštění

V následujícím příkladu použijeme přehled Analýza chování nakupujících.

V přehledu klikněte na krok Návštěvy se zhlédnutím produktů a vytvořte tak segment všech návštěv, při nichž došlo ke zhlédnutí produktu:

Pokud chcete, zadejte pro segment název, a pak vyberte výběry dat, ve kterých má být segment k dispozici.

Po nakonfigurování všech možností klikněte na položku Vytvořit segment.

Tento segment je poté použit v přehledu a nahradí dříve používaný segment:

Můžete také kliknout na šipku opuštění v kroku cesty a vytvořit tak segment pro všechny návštěvy, při nichž došlo k opuštění cesty nákupu v daném kroku.

Segmenty založené na přechodech v cestě

V přehledu Analýza chování při placení můžete také vytvořit segmenty založené na přechodech v cestě.

Stačí kliknout na jeden z přechodů a vybrat jednu z dostupných možností. Po výběru možnosti se zobrazí panel vytváření segmentu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?