Tworzenie grup odbiorców remarketingowych do użycia w Display & Video 360 i zarządzanie nimi

Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Tworzenie grupy odbiorców remarketingu

Aby utworzyć grupę odbiorców remarketingu:

Grupy odbiorców można też tworzyć i udostępniać za pomocą Management API.
 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz utworzyć grupę odbiorców.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Remarketing, a następnie Odbiorcy.
 4. Kliknij + Nowi odbiorcy.
  Konfiguracja odbiorców remarketingu – krok 1: konfiguracja linku
 5. W menu Widok wybierz widok danych obejmujący użytkowników, którym chcesz wyświetlać reklamy z kampanii remarketingowej. Wszyscy użytkownicy odfiltrowani z wybranego widoku zostaną też odfiltrowani z grupy odbiorców remarketingu.
 6. W menu Udostępnianie wybierz konto reklamowe, na którym chcesz używać odbiorców remarketingu. Po zapisaniu odbiorców nie można zmienić tej opcji.
 7. Kliknij Dalej.
  Konfiguracja odbiorców remarketingu – krok 2: definiowanie odbiorców
   
 8. Określ odbiorców. Możesz:
  • Wybrać jedną z gotowych definicji:
   • Lista inteligentna: Google zarządza grupą odbiorców za Ciebie.
   • Wszyscy użytkownicy: wszyscy użytkownicy Twojej witryny.
   • Nowi użytkownicy: wszyscy użytkownicy, którzy odbyli tylko jedną sesję w Twojej witrynie.
   • Powracający użytkownicy: wszyscy użytkownicy, którzy odbyli co najmniej jedną sesję w Twojej witrynie.
   • Użytkownicy, którzy odwiedzili określoną sekcję mojej witryny/aplikacji: kliknij ikonę edytuj i wpisz URL strony lub katalogu w witrynie bądź ekranu aplikacji. W przypadku tej opcji używany jest typ dopasowania zawiera – dopasowywane są wszystkie adresy URL zawierające wpisany tu ciąg znaków.
    Jeśli masz ponad 1000 adresów URL stron/ekranów w swojej witrynie/aplikacji, wówczas Analytics wyświetla trafienia w trakcie wpisywania tekstu, ale tylko te, które znajdują wśród pierwszego 1000 adresów URL. Jeśli nie ma wśród nich żadnych trafień, Analytics nie wyświetli niczego. W takim przypadku możesz skopiować i wkleić URL z przeglądarki albo innego źródła, gdzie przechowujesz adresy URL, np. arkusza kalkulacyjnego.
   • Użytkownicy, którzy zrealizowali cel konwersji: kliknij ikonę edytuj i wybierz cel z menu. Ta opcja wymaga uprzedniego skonfigurowania celów w Analytics.
   • Użytkownicy, którzy zrealizowali transakcję: grupa skonfigurowana tak, by uwzględniać wszystkich użytkowników, którzy zrealizowali co najmniej jedną transakcję.
  • Utworzyć nową definicję odbiorców. Przeczytaj o tworzeniu nowej definicji odbiorców poniżej.
  • Zaimportować segment. Przeczytaj poniżej, jak zaimportować segment.

  Niezależnie od wybranej metody tworzenia grup odbiorców, szacunkową wielkość grupy odbiorców możesz zobaczyć w polu Użytkownicy w ostatnich 7 dniach. Ta wartość jest określana na podstawie liczby użytkowników, którzy spełniają wybrane przez Ciebie warunki w danym okresie. Jest to jedynie oszacowanie, które określa, ilu użytkowników może spełnić te kryteria w przyszłości na podstawie danych o ruchu w Twojej witrynie z ostatnich 7 dni.

  Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurujesz samodzielnie próbkowania za pomocą sampleRate (analytics.js) lub setSampleRate (ga.js) (wymuszanie pobrania próbki przed wysłaniem danych do Analytics), próbkowanie Analytics nie ma wpływu na liczbę użytkowników branych pod uwagę jako odbiorcy remarketingowi. Próbkowanie Analytics może wpływać na prognozę wielkości grupy odbiorców, ale nie na samych odbiorców.
   
 9. Wyznacz Okres członkostwa dla odbiorców. Jest to liczba dni, przez jaką użytkownikom spełniającym kryteria będą mogły być wyświetlane reklamy remarketingowe.
 10. Podaj nazwę listy odbiorców remarketingowych.
 11. Kliknij Zapisz.

 

Tworzenie nowej definicji odbiorców

Jeśli nie chcesz korzystać z zalecanych odbiorców, kliknij Utwórz nowych, aby utworzyć nową grupę odbiorców opartą na segmencie zdefiniowanym przez Ciebie. Zobacz przykłady grup odbiorców remarketingu.

Kreator listy odbiorców, bez filtrów

Po zakończeniu konfigurowania listy odbiorców kliknij Zastosuj.

 

Importowanie segmentu

Możesz zaimportować segment i na jego podstawie utworzyć grupę odbiorców. Aby zdefiniować odbiorców, kliknij Importuj segment i wybierz jeden spośród segmentów dostępnych w danej usłudze.

Opcja Importuj segment

 

Edytowanie listy odbiorców remarketingu

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij kartę Administracja i wejdź na konto i do usługi, w których chcesz edytować grupy odbiorców.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Remarketing > Odbiorcy.
 4. Na liście istniejących odbiorców kliknij nazwę grupy odbiorców, w której chcesz wprowadzić zmiany.
  Ustawienia odbiorców remarketingu – opcje edycji
 5. Kliknij Edytuj obok pozycji Konfiguracja połączenia lub Określ listę odbiorców. Możesz edytować dowolne elementy listy oprócz konta reklamowego, któremu lista jest udostępniana.

Jeśli zmienisz definicję istniejącej grupy odbiorców, nowi użytkownicy są dodawani do grupy odbiorców na podstawie nowej definicji. Istniejący użytkownicy dodani na podstawie poprzedniej definicji pozostają bez zmian przez cały okres członkostwa.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?