Remarketingdoelgroepen maken en beheren voor Display & Video 360

Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Een remarketingdoelgroep maken

Ga als volgt te werk om een remarketingdoelgroep te maken:

U kunt ook doelgroepen maken en delen met de Management API.
 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waarin u de doelgroep wilt maken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Remarketing en vervolgens op Doelgroepen.
 4. Klik op + Nieuwe doelgroep.
  Stap 1 voor het instellen van een remarketingdoelgroep: een link configureren
 5. Selecteer in het menu Weergave een weergave waarin de gebruikers zijn opgenomen aan wie u via uw remarketingcampagne advertenties wilt weergeven. Gebruikers die u uit de geselecteerde weergave filtert, worden ook uit de remarketingdoelgroep gefilterd.
 6. In het menu Delen selecteert u het advertentieaccount waarin u de remarketingdoelgroep wilt gebruiken. U kunt deze selectie niet meer wijzigen nadat u de remarketingdoelgroep heeft opgeslagen.
 7. Klik op Volgende stap.
  Stap 2 voor het instellen van een remarketingdoelgroep: een doelgroep definiëren
   
 8. Definieer uw doelgroep. U kunt het volgende doen:
  • Maak een keuze uit de vooraf geconfigureerde doelgroepdefinities:
   • Smart List: laat Google de doelgroep voor u beheren.
   • Alle gebruikers: Alle gebruikers op uw site.
   • Nieuwe gebruikers: Gebruikers die slechts één sessie op uw site hebben uitgevoerd.
   • Terugkerende gebruikers: Gebruikers die ten minste één sessie op uw site hebben uitgevoerd.
   • Gebruikers die een specifiek gedeelte van mijn site/app hebben bezocht: Klik op het pictogram bewerken en geef de URL op van een pagina of directory op uw site, of een scherm in uw app. Deze optie maakt gebruik van het zoektype bevat. Hieraan voldoet elke URL die de tekenreeks bevat die u hier opgeeft.
    Als uw site/app meer dan 1000 pagina/scherm-URL's heeft, geeft Google Analytics alleen overeenkomsten tijdens het typen weer wanneer deze zich onder de eerste 1000 URL's bevinden. Als er in de eerste 1000 URL's geen overeenkomsten worden gevonden, geeft Google Analytics niets weer. In dit geval kunt u de URL kopiëren en plakken vanuit een browser of vanuit een andere bron met URL's, bijvoorbeeld een spreadsheet.
   • Gebruikers die een conversiedoel hebben voltooid: Klik op het pictogram bewerken en selecteer een doel in het menu. Deze optie vereist dat u eerder Google Analytics-doelen heeft geconfigureerd.
   • Gebruikers die een transactie hebben voltooid: Hierin zijn reeds alle gebruikers opgenomen met meer dan nul transacties.
  • Maak een nieuwe doelgroepdefinitie. Lees hieronder Een nieuwe doelgroepdefinitie maken.
  • Importeer een Segment. Lees hieronder Een segment importeren.

  Ongeacht de methode die u heeft gekozen om uw doelgroep te maken, kunt u onder Gebruikers in de afgelopen zeven dagen een schatting bekijken van uw doelgroepgrootte. Deze waarde wordt bepaald door het aantal gebruikers dat aan uw voorwaarden voor die periode heeft voldaan. Dit is slechts een schatting van hoeveel toekomstige gebruikers aan uw criteria voldoen, op basis van het verkeer gedurende de afgelopen zeven dagen.

  Tenzij u de steekproef handmatig heeft geconfigureerd via sampleRate (analytics.js) of setSamplingRate (ga.js) (steekproeven worden toegepast voordat gegevens naar Analytics worden verstuurd), zijn Analytics-steekproeven niet van invloed op het aantal gebruikers dat in aanmerking komt voor uw remarketingdoelgroepen. Analytics-steekproeven kunnen van invloed zijn op de geschatte grootte van een doelgroep, maar niet op de doelgroep zelf.
   
 9. Stel de Duur van lidmaatschap in voor uw doelgroep. Dit is het aantal dagen dat aan gebruikers die aan deze voorwaarden voldoen, remarketingadvertenties kunnen worden weergegeven.
 10. Geef een naam op voor uw remarketingdoelgroep.
 11. Klik op Opslaan.

 

Een nieuwe doelgroepdefinitie maken

Als u geen aanbevolen doelgroep wilt gebruiken, klikt u op Nieuwe maken om een nieuwe doelgroep te maken op basis van een door u gedefinieerd segment. Zie Voorbeelden van remarketingdoelgroepen.

Doelgroepmaker, geen filters gedefinieerd

Wanneer u klaar bent met de configuratie van uw doelgroep, klikt u op Toepassen.

 

Een segment importeren

U kunt een segment importeren om als basis voor uw doelgroep te gebruiken. Wanneer u een doelgroep definieert, klikt u op Segment importeren en maakt u vervolgens een keuze uit de segmenten die in de huidige property beschikbaar zijn.

Optie 'Segment importeren'

 

Een remarketingdoelgroep bewerken

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Selecteer het tabblad Beheerder en navigeer naar het account en de property waarin u de doelgroep wilt bewerken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Remarketing > Doelgroepen.
 4. Klik in de lijst met bestaande doelgroepen op de naam van de doelgroep die u wilt bewerken.
  Een remarketingdoelgroep instellen, opties voor bewerken
 5. Klik op Bewerken voor Link configureren of Doelgroep definiëren. U kunt elk onderdeel van de lijst bewerken, behalve het advertentieaccount waarmee de lijst wordt gedeeld.

Als u de definitie van een bestaande doelgroep bewerkt, worden nieuwe gebruikers op basis van de nieuwe definitie toegevoegd aan die doelgroep. Bestaande gebruikers die op basis van de vorige definitie zijn toegevoegd, blijven in de doelgroep staan totdat hun lidmaatschapsduur verloopt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?