Diagnostikmeddelanden

Verktyget Diagnostik gör regelbundna och periodiska utvärderingar av din Analytics-implementering, och skickar information om hur du finjusterar Analytics så att du får bästa möjliga data, resultat och analyser.

Innehåll i artikeln:

Översikt

Bara användare med redigeringsbehörighet kan visa diagnostikmeddelanden.

Verktyget Diagnostik utvärderar spårningskoden, konfigurationen av ditt Analytics-konto och informationen i kontot, och visar var det finns områden som kan förbättras och var det finns allvarliga brister i implementeringen.

Diagnostik kontrollerar sådant som

  • om det finns spårningskod på sidorna på din webbplats och om koden är korrekt konfigurerad
  • konfigurationsfel, till exempel att det plötsligt inte längre registreras konverteringar för mål
  • om e-handelsdata registreras på rätt sätt.

För varje potentiellt eller befintligt problem som upptäcks, visas en rekommenderad lösning.

Använda Diagnostik

Öppna en av dina vyer. När det finns nya aviseringar, visas en siffra ovanför aviseringsklockan.

 

 

Klicka på klockan när du vill läsa aviseringarna.

 

 

Varje ny avisering innehåller en beskrivning av problemet, en trolig lösning och länkar till att göra följande:

  • Kontrollera på nytt – kontrollera om problemet kvarstår vid nästa Diagnostik-körning.
  • Öppna Analytics-sidan där du kan åtgärda problemet (till exempel justera mål och konfigurera Google Ads-inställningar).
  • Ignorera – ignorera problemet och välj att inte få fler aviseringar.
  • Detaljer – läs mer om problemet och få tips på möjliga lösningar.

När du klickar på Detaljer, visas mer detaljerad information om problemet.

Klicka på Läs mer om du vill läsa mer om problemet (till exempel i hjälpcentret eller en artikel i Google Developers).

När du har korrigerat problemet, ska du klicka på Kontrollera igen så att Diagnostik körs på nytt. Om problemet är löst, visas inga fler aviseringar. Om problemet kvarstår, får du en ny påminnelse från Diagnostik vid nästa utvärdering av din Analytics-implementering.

Om du ignorerar en avisering, arkiveras det. Diagnostik gör inga ytterligare kontroller och ger inga flera varningar om problemet. Däremot kan du alltid återställa den ursprungliga aviseringen.

Anmärkningar

Diagnostik utvärderar Analytics-implementeringen genom att genomsöka dina webbsidor som GoogleBot, med minsta möjliga påverkan på trafikdata.

Många webbplatser är konfigurerade så att de känner av att GoogleBot inte är en verklig användare. GoogleBot-trafiken tas därför inte med i webbplatsstatistiken.

Under normala omständigheter ger GoogleBot inte upphov till falska annonsklick som medför att felaktig träffdata skickas till Analytics. Om du däremot skickar annonstrafiken via en tredje part innan den leds till din webbplats, kan denna tredje part registrera en träff. Vissa tredjepartstjänster känner av att GoogleBot inte är en verklig användare som inte genererar trafikdata. Normalt påverkas därför inte statistiken av omdirigeringar via tredje part. Du bör ändå vara medveten om att Diagnostik varken kan garantera hur avancerad tredjepartstjänsten är, eller ge någon generell garanti om att trafikstatistiken inte påverkas.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?