Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Diagnostické správy

Diagnostika vykonáva pravidelné hodnotenia vašej implementácie služby Analytics a formou upozornení vám pripomína, ako službu Analytics vyladiť tak, aby kvalita údajov, výkonnosti a analýzy bola na najvyššej úrovni.

Obsah tohto článku:

Prehľad

Diagnostické správy môžu vidieť len používatelia s rolou redaktora.

Diagnostika hodnotí kód sledovania, konfiguráciu účtu Analytics aj vaše údaje a hľadá oblasti s priestorom na zlepšenie a kritické nedostatky vo vašej implementácii.

Diagnostika hľadá napríklad nasledujúce veci:

  • či je na vašich stránkach prítomný kód sledovania a či je správne nakonfigurovaný;
  • konfiguračné anomálie, napríklad ciele, ktoré odrazu prestali zaznamenávať konverzie;
  • či sú vaše údaje elektronického obchodu správne zaznamenávané.

Diagnostika potom pre každý potenciálny či existujúci problém navrhne riešenie.

Použitie diagnostiky

Otvorte jedno zo svojich zobrazení. Ak sú k dispozícii nové upozornenia diagnostiky, nad zvončekom upozornení uvidíte číslo.

 

 

Kliknutím na zvonček otvoríte upozornenia.

 

 

Každé nové upozornenie obsahuje popis problému, pravdepodobné riešenie a odkazy na možnosti:

  • Znova skontrolovať: Počas nasledujúceho behu diagnostika problém opätovne skontroluje a zistí, či ste ho vyriešili.
  • Stránka služby Analytics, ktorá vám pomôže problém vyriešiť (napr. Upraviť ciele alebo Konfigurovať predvoľby v službe Google Ads).
  • Ignorovať: Problém sa bude ignorovať a už o ňom neuvidíte žiadne upozornenia.
  • Podrobnosti: Prečítajte si ďalšie informácie o probléme a možných riešeniach.

Po kliknutí na tlačidlo Podrobnosti sa zobrazia podrobnejšie informácie o probléme.

Kliknutím na tlačidlo Ďalšie informácie otvoríte príslušné vzdelávacie materiály pre tento problém (napr. centrum pomoci alebo článok služby Google Developers).

Ak podniknete kroky na opravu problému, kliknite na odkaz Znova skontrolovať, aby diagnostika problém opätovne skontrolovala a zistila, či ste ho vyriešili. Ak bol problém vyriešený, nedostanete žiadne ďalšie upozornenia. Ak problém pretrváva, diagnostika vám ho pripomenie znova po ďalšom ohodnotení vašej implementácie služby Analytics.

Ak označíte, že chcete upozornenie ignorovať, upozornenie sa archivuje a diagnostika prestane problém kontrolovať a odosielať vám o ňom upozornenia. Máte však možnosť upozornenie obnoviť do pôvodného stavu.

Upozornenie

Diagnostika indexovo prehľadáva vaše webové stránky, aby mohla ohodnotiť vašu implementáciu služby Analytics, podobne ako GoogleBot. Robí tak spôsobom, ktorý minimalizuje akékoľvek znehodnotenie vašich údajov o návštevnosti.

Mnohé weby sú nakonfigurované tak, aby rozoznali, že GoogleBot nie je skutočný používateľ, a jeho návštevnosť sa nezapočítava do žiadnych štatistík webu.

GoogleBot navyše za normálnych okolností nespúšťa falošné kliknutia na reklamu a žiadne falošné údaje o prístupoch sa následne neodosielajú do služby Analytics. No ak pošlete návštevnosť reklamy pred príchodom na svoj web cez tretiu stranu, táto tretia strana môže zaznamenať prístup. Technicky pokročilejšie tretie strany rozoznajú, že GoogleBot nie je skutočným používateľom ani legitímnym zdrojom údajov o návštevnosti. Zmena cesty cez tretiu stranu teda zvyčajne neznehodnotí štatistiky. Diagnostika však nedokáže zaručiť dostatočnú technickú vyspelosť týchto tretích strán ani bezpodmienečne zaručiť, že nedôjde k znehodnoteniu štatistík návštevnosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false