Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Wiadomości narzędzia Diagnostyka

Narzędzie Diagnostyka regularnie sprawdza Twoją implementację Analytics i wyświetla powiadomienia podpowiadające, jak posługiwać się Analytics, aby uzyskiwać najlepsze dane, największą skuteczność i najtrafniejsze analizy.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Wiadomości narzędzia Diagnostyka widzą tylko użytkownicy mający rolę edytora.

Diagnostyka przeprowadza ocenę kodu śledzenia, konfiguracji konta Analytics i gromadzonych danych, aby wykrywać obszary możliwych usprawnień oraz krytyczne niedociągnięcia Twojej implementacji.

Narzędzie Diagnostyka sprawdza, czy:

  • kod śledzenia znajduje się na stronach i jest właściwie skonfigurowany;
  • w konfiguracji występują jakieś nieprawidłowości, np. cele, które nagle przestały odnotowywać konwersje;
  • dane e-commerce są prawidłowo rejestrowane.

W przypadku każdego wykrytego problemu obecnego lub potencjalnego Diagnostyka zaleca odpowiednie rozwiązanie.

Korzystanie z narzędzia Diagnostyka

Otwórz jeden z widoków. Jeśli są dostępne nowe powiadomienia narzędzia Diagnostyka, zobaczysz ich liczbę nad ikoną dzwonka alarmowego.

 

 

Kliknij ikonę dzwonka, by wyświetlić powiadomienia.

 

 

Każde nowe powiadomienie zawiera opis problemu i jego potencjalne rozwiązanie oraz następujące linki:

  • Sprawdź ponownie: ponownie sprawdź ten problem podczas najbliższego uruchomienia narzędzia Diagnostyka, aby przekonać się, czy został już rozwiązany.
  • Strona Analytics, na której możesz rozwiązać zgłoszony problem (np. „Dostosuj cele” lub „Skonfiguruj ustawienia Google Ads”).
  • Ignoruj: zignoruj problem i wyłącz dalsze powiadomienia o nim.
  • Szczegóły: dowiedz się więcej o problemie i jego możliwych rozwiązaniach.

Po kliknięciu Szczegóły uzyskasz bardziej wyczerpujące informacje o wykrytym problemie.

Kliknij Dowiedz się więcej, by wyświetlić odpowiednie materiały szkoleniowe związane z danym problemem (np. artykuł w Centrum pomocy lub w witrynie Google Developers).

Jeśli zajmiesz się rozwiązaniem problemu, kliknij później Sprawdź ponownie, by narzędzie Diagnostyka ponownie przeanalizowało daną kwestię i oceniło, czy udało Ci się usunąć wykryte wcześniej nieprawidłowości. Jeśli problem został rozwiązany, nie będziesz otrzymywać dalszych powiadomień. Jeśli jednak problem nie ustępuje, Diagnostyka przypomni Ci o nim po kolejnym sprawdzeniu implementacji Analytics.

Jeśli zignorujesz powiadomienie, zostanie ono zarchiwizowane, a Diagnostyka nie będzie ponawiać sprawdzania danego problemu ani powiadamiać o nim. Możesz jednak przywrócić powiadomienie do jego pierwotnego stanu.

Zastrzeżenia

Aby ocenić implementację Analytics, Diagnostyka indeksuje Twoje strony internetowe jako robot GoogleBot, starając się przy tym minimalizować zwiększanie ilości danych o ruchu.

Wiele witryn jest skonfigurowanych w taki sposób, by wykrywać, że robot GoogleBot nie jest prawdziwym użytkownikiem, i nie uwzględniać jego odwiedzin w statystykach.

Poza tym w zwykłych warunkach robot GoogleBot nie wywołuje fałszywych kliknięć reklam ani przesyłania do Analytics fałszywych danych o działaniach. Jeśli jednak przed dotarciem do Twojej witryny ruch reklamowy przechodzi przez narzędzie innej firmy, mogą one zarejestrować działanie naszego robota. Zaawansowane narzędzia innych firm wykrywają, że robot GoogleBot nie jest prawdziwym użytkownikiem, którego czynności należałoby odnotowywać. Przekierowywanie ruchu za pomocą narzędzi innych firm nie powoduje więc zwykle sztucznego podbijania statystyk. Diagnostyka nie może jednak zagwarantować odpowiedniego stopnia wyrafinowania narzędzi innych firm ani braku zawyżania danych o ruchu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false