Diagnostikk-meldinger

Med Diagnostikk får du regelmessige evalueringer av Analytics-implementeringen din og varsler med påminnelser om hvordan du holder Analytics justert for å sikre optimale data, resultater og analyse.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt

Det er bare brukere med redigeringstillatelse som kan se Diagnostikk-meldinger.

Diagnostikk evaluerer sporingskoden din, konfigureringen av Analytics-kontoen din og dataene dine for å finne ut hvilke områder som kan forbedres og om det er kritiske mangler i implementeringen din.

Diagnostikk ser blant annet etter:

  • om sporingskoden er lagt inn på sidene dine, og om eksisterende kode er riktig konfigurert.
  • konfigurasjonsavvik, for eksempel mål som plutselig har sluttet å registrere konverteringer.
  • om netthandelsdataene dine blir registrert på riktig måte.

For hvert anliggende som oppdages, anbefaler Diagnostikk en løsning på potensielle eller eksisterende problemer.

Slik bruker du Diagnostikk

Åpne ett av datautvalgene dine. Hvis nye Diagnostikk-varsler er tilgjengelige, ser du et tall over varselsklokken.

 

 

Klikk på klokken for å åpne varslene.

 

 

Hvert nye varsel inneholder en beskrivelse av problemet, en sannsynlig løsning og linker til følgende:

  • Kontroller på nytt: Kontroller dette problemet på nytt under neste Diagnostikk-kjøring for å se om problemet er løst.
  • Analytics-siden der du kan løse problemet (f.eks. ved å justere mål eller konfigurere Google Ads-innstillinger).
  • Ignorer: Ignorer problemet og avslå mottak av ytterligere varsler.
  • Detaljer: Finn ut mer om problemet og mulige løsninger.

Når du klikker på Detaljer, får du mer omfattende informasjon om problemet.

Klikk på Finn ut mer for å åpne det relevante opplæringsmaterialet for dette problemet (f.eks. en artikkel i brukerstøtten eller en utviklerveiledning).

Hvis du iverksetter tiltak for å løse et problem, klikker du på Kontroller på nytt for at Diagnostikk skal undersøke problemet på nytt og finne ut om tilnærmingen din har løst problemet. Hvis problemet er blitt løst, mottar du ikke ytterligere varsler. Hvis problemet vedvarer, sender Diagnostikk deg en ny påminnelse etter neste evaluering av Analytics-implementeringen din.

Hvis du velger å ignorere et varsel, blir det arkivert, og Diagnostikk utsteder ikke ytterligere kontroller eller varsler hva angår dette problemet. Du kan imidlertid velge å gjenopprette varselet til opprinnelig tilstand.

Forbehold

Diagnostikk-funksjonen evaluerer Analytics-implementeringen din ved å gjennomsøke nettsidene dine som en GoogleBot. Dette gjøres på en måte som minimerer eventuelle kunstige økninger av trafikkdataene dine.

Mange nettsteder er konfigurert for å gjenkjenne at GoogleBot ikke er en faktisk bruker, og GoogleBot-trafikk blir derfor ikke inkludert i nettstedstatistikken.

Under vanlige omstendigheter utløser dessuten ikke GoogleBot falske annonseklikk og at falske treffdata sendes til Analytics som følge av dette. Hvis du sender annonsetrafikken din til en tredjepart før den ankommer nettstedet ditt, kan imidlertid tredjeparten registrere et treff. Teknologioppdaterte tredjeparter gjenkjenner at GoogleBot ikke er en faktisk bruker og dermed ikke en legitim generator av trafikkdata. Omdirigering via tredjeparter fører derfor vanligvis ikke til en kunstig økning av statistikken. Det er imidlertid ikke mulig for Diagnostikk-funksjonen å fastsette hvor avanserte disse tredjepartene er, og vi kan derfor ikke kategorisk garantere at det ikke vil forekomme en kunstig økning av trafikkstatistikken.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?