Μηνύματα Διαγνωστικών στοιχείων

Τα Διαγνωστικά στοιχεία πραγματοποιούν τακτικές, περιοδικές αξιολογήσεις της υλοποίησης του Analytics. Παρέχουν, με τη μορφή διακριτικών υπενθυμίσεων, ειδοποιήσεις σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του Analytics, για να διασφαλίζονται τα βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά τα δεδομένα, την απόδοση και την ανάλυση.

Σε αυτό το άρθρο:

Επισκόπηση

Μόνο οι χρήστες με άδεια επεξεργασίας μπορούν να δουν τα μηνύματα Διαγνωστικών στοιχείων.

Τα Διαγνωστικά στοιχεία αξιολογούν τον κώδικα παρακολούθησης, τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας στο Analytics και τα δεδομένα σας, προκειμένου να εντοπιστούν στην εφαρμογή σας περιοχές που μπορούν να βελτιωθούν, καθώς και κρίσιμα σφάλματα.

Τα Διαγνωστικά στοιχεία εξετάζουν:

  • αν υπάρχει κώδικας παρακολούθησης στις σελίδες σας, καθώς και αν ο υπάρχων κώδικας έχει διαμορφωθεί κατάλληλα
  • δυσλειτουργίες στη διαμόρφωση, όπως στόχους που ξαφνικά έπαψαν να καταγράφουν μετατροπές
  • κατά πόσο τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφονται σωστά

Για κάθε δυνητικό ή υπάρχον πρόβλημα που εντοπίζεται, προτείνεται μια λύση από τα Διαγνωστικά στοιχεία.

Χρήση των Διαγνωστικών στοιχείων

Ανοίξτε μία από τις αναλυτικές προβολές σας. Αν υπάρχουν νέες ειδοποιήσεις Διαγνωστικών στοιχείων, θα εμφανιστεί ένας αριθμός πάνω από το κουδούνι ειδοποιήσεων.

 

 

Για να ανοίξετε τις ειδοποιήσεις, κάντε κλικ στο κουδούνι.

 

 

Κάθε νέα ειδοποίηση περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος, μια πιθανή λύση και συνδέσμους για τα εξής στοιχεία:

  • Να γίνει ξανά έλεγχος: ελέγξτε ξανά αυτό το πρόβλημα κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας των Διαγνωστικών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιλύσατε το πρόβλημα.
  • Τη σελίδα του Analytics, στην οποία μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα (π.χ. "Προσαρμογή στόχων", "Διαμόρφωση προτιμήσεων Google Ads").
  • Παράβλεψη: παράβλεψη του προβλήματος και παράλειψη περαιτέρω ειδοποιήσεων.
  • Λεπτομέρειες: μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες, εμφανίζονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα.

Κάντε κλικ στην επιλογή Μάθετε περισσότερα, για να ανοίξετε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για αυτό το πρόβλημα (π.χ. ένα άρθρο στο Κέντρο βοήθειας ή στο Google Developers).

Αν πραγματοποιήσετε βήματα για τη λύση του προβλήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Να γίνει ξανά έλεγχος, προκειμένου τα Διαγνωστικά στοιχεία να εξετάσουν εκ νέου το πρόβλημα, για να προσδιοριστεί αν η προσέγγισή σας οδήγησε στην επίλυση του προβλήματος. Αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, δεν θα λάβετε περαιτέρω ειδοποιήσεις. Αν το πρόβλημα παραμένει, θα λάβετε εκ νέου ειδοποίηση από τα Διαγνωστικά στοιχεία, όταν ολοκληρωθεί η επόμενη αξιολόγηση της εφαρμογής σας του Analytics.

Αν παραβλέψετε μια ειδοποίηση, αυτή αρχειοθετείται και τα Διαγνωστικά στοιχεία δεν πραγματοποιούν περαιτέρω ελέγχους και δεν αποστέλλουν προειδοποιήσεις σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, έχετε την επιλογή να αποκαταστήσετε την ειδοποίηση στην αρχική κατάστασή της.

Προειδοποιήσεις

Προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή του Analytics, οι ιστοσελίδες σας ανιχνεύονται από τα Διαγνωστικά στοιχεία, με τη μορφή του GoogleBot. Η ανίχνευση πραγματοποιείται με τρόπο που ελαχιστοποιεί τυχόν διόγκωση των δεδομένων επισκεψιμότητας.

Πολλοί ιστότοποι διαμορφώνονται έτσι, ώστε το GoogleBot να αναγνωρίζεται ως μη πραγματικός χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο, η επισκεψιμότητα από το GoogleBot δεν συμπεριλαμβάνεται στα στατιστικά στοιχεία ιστότοπου.

Επιπλέον, υπό κανονικές συνθήκες το GoogleBot δεν ενεργοποιεί ψευδή κλικ σε διαφημίσεις, συνεπώς δεν αποστέλλονται ψευδή δεδομένα επίσκεψης στο Analytics. Ωστόσο, αν αποστέλλετε την επισκεψιμότητα διαφημίσεων μέσω ενός τρίτου μέρους, προτού αυτή φθάσει στον ιστότοπό σας, μπορεί να καταγραφεί επίσκεψη στο τρίτο μέρος. Τα ενημερωμένα τρίτα μέρη αναγνωρίζουν ότι το GoogleBot δεν είναι πραγματικός χρήστης και ότι δεν δημιουργεί νόμιμα δεδομένα επισκεψιμότητας, συνεπώς η δρομολόγηση μέσω τρίτων μερών συνήθως δεν επηρεάζει τα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος τα Διαγνωστικά στοιχεία να εγγυηθούν ότι τα τρίτα μέρη διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο εξειδίκευσης και δεν μπορεί να υπάρξει κατηγορηματική εγγύηση ότι τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας δεν διογκώνονται.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;