Diagnostické zprávy

Nástroj Diagnostika provádí v pravidelně se opakujících intervalech hodnocení vaší implementace služby Analytics. Formou oznámení vám dává nenásilně najevo, jak si máte Analytics doladit tak, abyste měli záruku nejlepších údajů, výkonu i analýzy.

Obsah tohoto článku:

Souhrn

Diagnostické zprávy se zobrazují pouze uživatelům s oprávněním k úpravám.

Diagnostika posoudí váš měřicí kód, konfiguraci účtu Analytics a vaše údaje, a podle toho pak zjišťuje, kde by se co dalo vylepšit a kde vaše implementace obsahuje důležité chyby.

Diagnostika si všímá:

  • toho, zda stránky obsahují měřicí kód a zda je stávající kód správně nakonfigurovaný,
  • odchylek v konfiguraci (například cílů, které najednou přestaly zaznamenávat konverze),
  • toho, zda se řádně zaznamenávají údaje elektronického obchodu.

Když diagnostika zjistí nějaký potencionální nebo existující problém, doporučí i jejich řešení.

Použití diagnostiky

Otevřete některý z výběrů dat. Pokud jsou k dispozici nová oznámení diagnostiky, uvidíte nad ikonou zvonku oznámení jejich počet.

 

 

Kliknutím na zvonek tato oznámení otevřete.

 

 

Součástí nového oznámení je i popis daného problému, jeho pravděpodobné řešení a tyto odkazy:

  • Zkontrolovat znovu: Problém se během příštího spuštění diagnostiky znovu zkontroluje a zjistí se, zda jste ho už opravili.
  • Je uvedena stránka služby Analytics, kde můžete problém vyřešit (například stránky pro nastavení cílů nebo konfiguraci předvoleb Google Ads).
  • Ignorovat: Problém se bude ignorovat a nebudou posílána žádná další oznámení.
  • Podrobnosti: Uvádí další informace o problému a možných řešeních.

Když kliknete na Podrobnosti, zobrazí se vám k problému podrobné informace.

Když kliknete na Další informace, otevře se vhodný školicí materiál věnující se danému problému (třeba článek Centra nápovědy nebo webu pro vývojáře Google Developers).

Pokud problém napravíte, klikněte na Zkontrolovat znovu. Diagnostika problém znovu analyzuje a určí, jestli váš přístup daný problém napravil. Pokud byl problém vyřešen, přestanou se vám oznámení posílat. Pokud problém přetrvává, diagnostika na něj při dalším posouzení implementace služby Analytics znovu upozorní.

Pokud nějaké oznámení ignorujete, toto oznámení se archivuje a diagnostika tento problém přestane kontrolovat a zobrazovat k němu varování. Existuje ale i možnost oznámení obnovit do původního stavu.

Upozornění

Aby mohla diagnostika posoudit implementaci služby Analytics, prochází vaše webové stránky jako GoogleBot. Při tom minimalizuje nárůst objemu údajů o provozu.

Řada webových stránek je nakonfigurována tak, aby rozpoznala, že GoogleBot není skutečný uživatel. Provoz generovaný GoogleBotem se ve statistikách takového webu neobjevuje.

Dále platí, že za normálních okolností GoogleBot neaktivuje falešná kliknutí na reklamy, čímž se do služby Analytics následně nepošlou falešná data požadavku na server. Pokud ale svůj reklamní provoz nejprve posíláte na třetí stranu, a teprve pak dorazí na váš web, může daná třetí strana požadavek na server zaznamenat. Technicky vyspělé třetí strany dokážou poznat, že GoogleBot není skutečný uživatel a že se nejedná o legitimní zdroj provozu. Přesměrování přes třetí strany proto statistiky obvykle nijak nezvyšuje. Diagnostika ale nemá žádné prostředky, jak vám zaručit, že tyto třetí strany budou takto technicky vyspělé, a nemůže vám kategoricky zaručit, že k žádnému zvyšování statistických údajů o provozu nedojde.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?