Съобщения на диагностиката

Диагностиката прави редовни, периодични оценки на внедряването Ви на Google Анализ и предоставя известия за това как да поддържате инструмента в оптимално състояние, за да си гарантирате най-добрите данни, производителност и анализ.

В тази статия:

Общ преглед

Само потребителите с разрешения за редактиране могат да виждат съобщенията на диагностиката.

Диагностиката оценява проследяващия Ви код, конфигурацията на профила Ви в Google Анализ, както и Вашите данни, за да установи къде има място за подобрение и къде са налице критични пропуски във внедряването.

Диагностиката търси неща като:

  • дали проследяващия код присъства на страниците Ви и дали съществуващият код е конфигуриран правилно;
  • аномалии в конфигурацията, като цели, които са спрели внезапно записването на реализации;
  • дали данните Ви от електронната търговия се записват правилно.

За всеки установен проблем диагностиката препоръчва решение за потенциалните или съществуващи проблеми.

Използване на диагностиката

Отворете някой от изгледите на собствености. Ако са налице нови известия от функцията за диагностика, ще видите номер над камбаната за известия.

 

 

Кликнете върху камбаната, за да отворите известията.

 

 

Всяко ново известие включва описание на проблема, вероятно решение и връзки за:

  • Повторна проверка: Проверете този проблем отново през следващото изпълнение на диагностиката, за да видите дали сте разрешили проблема.
  • Страницата в Google Анализ, на която можете да решите проблема (например „Коригиране на целите“, „Конфигуриране на предпочитания за Google Ads“).
  • Игнориране: Проблемът да се игнорира и няма да виждате нови известия за него.
  • Подробности: Научете повече за проблема и възможните решения.

Когато кликнете върху Подробности, ще видите по-подробна информация за проблема.

Кликнете върху Научете повече, за да отворите на съответните образователни материали за този проблем (напр. статия в Помощния център или в ръководството на Google за програмисти).

Ако сте предприели стъпки за коригиране на проблема, кликнете върху Повторна проверка, за да бъде изследван отново от функцията за диагностика и да установите дали сте решили проблема. Ако проблемът е решен, няма да получавате допълнителни известия. Ако проблемът не е отстранен, функцията за диагностика ще Ви напомня отново след следващата оценка на внедряването Ви на Google Анализ.

Ако игнорирате известие, то се архивира и диагностиката не прави по-нататъшни проверки или предупреждения за този проблем. Въпреки това имате опцията да възстановите известието към първоначалното му състояние.

Уговорки

За да оцени внедряването Ви на Google Анализ, функцията за диагностика обхожда уеб страници като GoogleBot и го прави по начин, който свежда до минимум изкуственото завишаване на данните за трафика.

Много уебсайтове са конфигурирани така, че да разпознават, че GoogleBot не е реален потребител, затова трафикът от GoogleBot не е включен в статистическите данни на сайтовете.

В допълнение, при нормални обстоятелства, GoogleBot не предизвиква изпращането до Google Анализ на фалшиви рекламни кликвания и последващи неверни данни за посещенията. Въпреки това, ако изпратите рекламния си трафик чрез трета страна, преди да пристигне в сайта Ви, тази страна може да отчете посеще. Технично умелите трети лица разпознават, че GoogleBot не е реален потребител и не е легитимен генератор на данни за трафика, затова премаршрутиране чрез трети лица обикновено не води до изкуствено повишаване на данните за трафика. Въпреки това функцията за диагностика не може по никакъв начин да гарантира нивото на технически познания на тези трети лица, както и че няма изкуствено повишаване на статистическите данни за трафика.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?