Bảo vệ dữ liệu của bạn

Bài viết này tóm tắt các cách thức xử lý dữ liệu cũng như cam kết bảo vệ tính bảo mật và an toàn của dữ liệu của Google Analytics. Khách truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics (còn gọi là "người dùng") có thể tìm hiểu về các công cụ kiểm soát người dùng cuối của chúng tôi.

Bài viết này là nguồn thông tin hữu ích dành cho chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics (tức là "khách hàng"), đặc biệt nếu họ là các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Khu vực kinh tế Châu Âu (GDPR) hoặc Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California. Ngoài ra, bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Google và trang web của Google cho khách hàng và đối tác.

Thông tin cho khách truy cập trang web và ứng dụng sử dụng Google Analytics

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Tại Google, chúng tôi thấu hiểu sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi và nhận thức rất rõ trách nhiệm của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng dữ liệu và quyền riêng tư của bạn luôn được an toàn. Để thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi thu thập những thông tin nào khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chính sách và nguyên tắc về quyền riêng tư của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm cả Google Analytics.

Cookie và giá trị nhận dạng trong Google Analytics

Google Analytics chủ yếu sử dụng cookie của bên thứ nhất để báo cáo mức độ tương tác của khách truy cập (còn gọi là người dùng) trên trang web của khách hàng Google Analytics. Người dùng có thể vô hiệu hóa cookie hoặc xóa bất kỳ cookie riêng lẻ nào. Tìm hiểu thêm

Ngoài ra, Google Analytics hỗ trợ một tiện ích bổ sung không bắt buộc cho trình duyệt. Sau khi được cài đặt và bật, tiện ích bổ sung này vô hiệu hóa hoạt động đo lường của Google Analytics trên bất kỳ trang web nào mà người dùng truy cập. Xin lưu ý rằng tiện ích bổ sung này chỉ vô hiệu hóa hoạt động đo lường của Google Analytics.

Trong trường hợp một trang web hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics cho Ứng dụng hoặc SDK Google Analytics cho Firebase, Google Analytics sẽ thu thập giá trị nhận dạng của bản sao ứng dụng (số được tạo ngẫu nhiên nhằm xác định một bản cài đặt cụ thể của Ứng dụng). Bất cứ khi nào người dùng đặt lại Giá trị nhận dạng cho quảng cáo của họ (Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android và Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo trên iOS), hệ thống cũng đồng thời đặt lại giá trị nhận dạng cho bản sao ứng dụng.

Trong trường hợp các trang web hoặc ứng dụng đã triển khai Google Analytics với các sản phẩm quảng cáo khác của Google (như Google Ads), thì chúng tôi có thể thu thập các giá trị nhận dạng quảng cáo bổ sung. Người dùng có thể từ chối sử dụng tính năng này và quản lý chế độ cài đặt của họ đối với cookie này trong mục Cài đặt quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Google Analytics cũng thu thập địa chỉ Giao thức internet (IP) để cung cấp và bảo vệ sự an toàn của dịch vụ và để cho chủ sở hữu trang web biết người dùng của họ đến từ quốc gia, tiểu bang hoặc thành phố nào trên thế giới (còn được gọi là "vị trí địa lý IP"). Google Analytics cung cấp một phương thức để che dấu những IP được thu thập (chi tiết được trình bày bên dưới), nhưng xin lưu ý rằng chủ sở hữu trang web có quyền truy cập vào địa chỉ IP của người dùng ngay cả khi chủ sở hữu trang web không sử dụng Google Analytics.

Thông tin cho trang web và ứng dụng sử dụng Google Analytics

Google Analytics theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Google đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu đối với Google Analytics. Điều này được quy định trong Điều khoản xử lý dữ liệu quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng Google Analytics có hợp đồng trực tiếp với Google. Tìm hiểu thêm

Google Analytics là đơn vị xử lý dữ liệu theo GDPR vì Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu thay mặt cho các khách hàng của chúng tôi, theo hướng dẫn của họ. Khách hàng của chúng tôi là những đơn vị kiểm soát dữ liệu có toàn quyền thu thập, truy cập, giữ lại và xóa dữ liệu của họ bất cứ lúc nào. Việc Google sử dụng dữ liệu chịu sự kiểm soát của các điều khoản trong hợp đồng của Google với khách hàng sử dụng Google Analytics và bất kỳ chế độ cài đặt nào mà khách hàng bật thông qua giao diện người dùng của sản phẩm của chúng tôi.

Google Analytics theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Để giúp khách hàng của Google Analytics chuẩn bị cho CCPA, chúng tôi đã cập nhật Điều khoản xử lý dữ liệu để bao gồm phụ lục CCPA cho nhà cung cấp dịch vụ. Theo toàn bộ điều khoản của phụ lục này, Google Analytics sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình (khi tính năng chia sẻ dữ liệu với các sản phẩm và dịch vụ của Google bị tắt). Do đó, Google Analytics chỉ sử dụng những dữ liệu đã thu thập thay cho khách hàng trong Google Analytics để cung cấp các dịch vụ của Google Analytics. Khách hàng có thể làm theo hướng dẫn này để chấp nhận Điều khoản xử lý dữ liệu. Những khách hàng đã đồng ý với Điều khoản xử lý dữ liệu của chúng tôi sẽ không cần làm gì thêm để chấp nhận phụ lục CCPA cho nhà cung cấp dịch vụ. Khách hàng nên xem lại phụ lục CCPA cho nhà cung cấp dịch vụ, cũng như việc Google Analytics sử dụng dữ liệu, để đảm bảo tuân thủ điều khoản.

Để giúp khách hàng tuân thủ, Google Analytics cung cấp một bộ công cụ (xem thông tin chi tiết ở bên dưới) để giúp bạn kiểm soát cách thu thập dữ liệu và liệu dữ liệu có được dùng để cá nhân hóa quảng cáo hay không.

Nếu bạn đã liên kết Google Analytics với một sản phẩm khác, vui lòng tham khảo bài viết Thông tin tổng quan về việc liên kết Google Analytics.

Google Analytics theo LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Google đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu đối với Google Analytics. Điều này được quy định trong Điều khoản xử lý dữ liệu quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng Google Analytics có hợp đồng trực tiếp với Google. Tìm hiểu thêm

Google Analytics là đơn vị xử lý dữ liệu theo LGPD vì Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng (theo hướng dẫn của họ). Khách hàng của chúng tôi là những đơn vị kiểm soát dữ liệu có toàn quyền thu thập, truy cập, giữ lại và xóa dữ liệu của họ bất cứ lúc nào. Việc Google sử dụng dữ liệu chịu sự kiểm soát của các điều khoản trong hợp đồng của Google với khách hàng sử dụng Google Analytics và bất kỳ chế độ cài đặt nào mà khách hàng bật thông qua giao diện người dùng của sản phẩm của chúng tôi.

Chuyển dữ liệu quốc tế

Google sẽ căn cứ vào Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) khi chuyển những dữ liệu cá nhân dùng cho hoạt động quảng cáo trực tuyến và đo lường ra ngoài Châu Âu. Đối với những dịch vụ mà Google đóng vai trò là đơn vị xử lý, Điều khoản xử lý dữ liệu của Google Ads bao gồm (cần thiết cho hoạt động chuyển dữ liệu có liên quan) cả các điều khoản SCC có liên quan do Ủy ban Châu Âu ban hành (để giúp hợp pháp hóa việc chuyển dữ liệu theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)) và các điều khoản SCC của Vương quốc Anh (để giúp hợp pháp hóa việc chuyển dữ liệu theo GDPR trong luật pháp của Vương quốc Anh).

Chúng tôi cam kết có cơ sở pháp lý về việc chuyển dữ liệu tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Dữ liệu mà Google Analytics thu thập

Cookie của bên thứ nhất

Google Analytics thu thập cookie của bên thứ nhất, dữ liệu có liên quan đến thiết bị/trình duyệt, địa chỉ IP và các hoạt động trên trang web/ứng dụng để đo lường và báo cáo số liệu thống kê về mức độ tương tác của người dùng trên những trang web và/hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics. Khách hàng có thể tùy chỉnh cookie và dữ liệu mà họ đã thu thập bằng cách sử dụng các tính năng như cài đặt cookie, User-ID, Nhập dữ liệuMeasurement Protocol. Tìm hiểu thêm

Ví dụ: khách hàng Google Analytics đã bật phương pháp thu thập analytics.js hoặc gtag.js có thể kiểm soát việc họ có sử dụng cookie để lưu trữ giá trị nhận dạng khách hàng ngẫu nhiên hoặc đã gán biệt danh hay không. Nếu khách hàng quyết định đặt cookie, thì thông tin lưu trữ trong cookie nội bộ của bên thứ nhất sẽ chỉ là giá trị nhận dạng ngẫu nhiên (ví dụ: 12345.67890).

Đối với khách hàng sử dụng SDK Google Analytics cho ứng dụng, chúng tôi thu thập Giá trị nhận dạng bản sao ứng dụng (số được tạo ngẫu nhiên khi người dùng cài đặt ứng dụng lần đầu tiên).

Giá trị nhận dạng cho quảng cáo

Khi khách hàng sử dụng Các tính năng quảng cáo Google Analytics, hệ thống sẽ thu thập cookie quảng cáo của Google và sử dụng cookie đó để bật các tính năng như tính năng Tái tiếp thị trên Mạng Hiển thị của Google. Các tính năng này hoạt động theo các tùy chọn đã thiết lập trong mục Cài đặt quảng cáo của người dùng, theo Các yêu cầu về chính sách đối với Tính năng quảng cáo Google AnalyticsChính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google (chính sách này yêu cầu khách hàng phải có được sự đồng ý để sử dụng cookie trong trường hợp pháp luật yêu cầu (bao gồm cả sự đồng ý đối với quảng cáo được cá nhân hóa)). Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng cookie quảng cáo, hãy truy cập vào mục Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư trong quảng cáo của Google. Bạn có thể triển khai Google Analytics mà không gây ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu bình thường khi Các tính năng quảng cáo bị tắt cho đến khi bạn nhận được sự đồng ý (xem bài viết Các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư trong Google Analytics), cũng như ngăn hệ thống sử dụng các dữ liệu nhất định cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo (Xem mục Cá nhân hóa quảng cáo ở bên dưới).

Địa chỉ IP

Google Analytics sử dụng địa chỉ IP để lấy thông tin vị trí địa lý của khách truy cập và để bảo vệ dịch vụ cũng như bảo mật thông tin cho khách hàng của chúng tôi. Khách hàng có thể áp dụng tính năng ẩn giấu IP để Google Analytics chỉ sử dụng một phần địa chỉ IP được thu thập, thay vì toàn bộ địa chỉ. Ngoài ra, khách hàng có thể ghi đè IP theo ý muốn bằng cách sử dụng tính năng Ghi đè IP của chúng tôi.

Quy định cấm về Thông tin nhận dạng cá nhân

Hợp đồng của chúng tôi cấm khách hàng gửi Thông tin nhận dạng cá nhân đến Google Analytics. Khách hàng nên áp dụng Các phương pháp hay nhất này để đảm bảo không gửi Thông tin nhận dạng cá nhân đến Google Analytics.

Dữ liệu này được dùng để làm gì?

Google sử dụng dữ liệu của Google Analytics để cung cấp dịch vụ đo lường Google Analytics cho khách hàng. Các giá trị nhận dạng như cookie và giá trị nhận dạng bản sao ứng dụng được dùng để đo lường hoạt động tương tác của người dùng với trang web và/hoặc ứng dụng của khách hàng, trong khi địa chỉ IP được dùng để cung cấp và bảo vệ tính bảo mật của dịch vụ và cho khách hàng biết người dùng của họ đến từ nơi nào trên thế giới. Khách hàng cũng có thể chọn sử dụng những dữ liệu do Google Analytics thu thập cho mục đích quảng cáo hoặc cá nhân hóa trang web/ứng dụng, bao gồm cả mục đích cá nhân hóa quảng cáo (Xem mục Cá nhân hóa quảng cáo ở bên dưới).

Quyền truy cập vào dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu Google Analytics nếu không có sự cho phép của khách hàng (bao gồm cả sự cho phép thông qua các tùy chọn cài đặt trong giao diện người dùng của sản phẩm) hoặc sự cho phép rõ ràng theo cách khác theo các điều khoản trong thỏa thuận Google Analytics của khách hàng, ngoại trừ một số trường hợp bị hạn chế theo yêu cầu của pháp luật.

Khách hàng có thể kiểm soát quyền truy cập đối với dữ liệu trong tài khoản hoặc thuộc tính Analytics của mình bằng cách định cấu hình chế độ xem và chỉnh sửa quyền truy cập của những nhân viên hoặc người đại diện khác có thể đăng nhập vào tài khoản Analytics đó. Tìm hiểu thêm

Nhóm kỹ sư chuyên trách về bảo mật tại Google bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa bên ngoài. Trong nội bộ, chỉ có những người cần truy cập vào dữ liệu (ví dụ như nhân viên) để phục vụ công việc mới được cấp quyền truy cập. Hoạt động truy cập đó cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt bằng các biện pháp kiểm soát theo chính sách nội bộ và bằng kỹ thuật tự động như xác thực, SSL và nhật ký bảo mật.

Tóm tắt về việc liên kết sản phẩm

Trong trường hợp khách hàng liên kết tài sản Analytics với một tài khoản sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Google ("Đối tác tích hợp"), họ có thể truy cập vào và xuất một số dữ liệu nhất định trong tài sản Analytics đó sang tài khoản được liên kết. Sau khi bạn xuất dữ liệu thông qua tính năng tích hợp liên kết, dữ liệu đó phải tuân theo các điều khoản và chính sách của Đối tác tích hợp. 

Xin lưu ý rằng dữ liệu mà bạn gửi đến Đối tác tích hợp phải tuân theo các điều khoản của Đối tác tích hợp đó và Google Analytics không thể truy cập hoặc kiểm soát dữ liệu đó nữa.

Khách hàng có thể xem xét và quản lý các mục liên kết tích hợp sản phẩm của họ bất kỳ lúc nào trong giao diện người dùng tóm tắt liên kết sản phẩm Analytics.

Chia sẻ dữ liệu

Google Analytics cung cấp một số tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu cho khách hàng, thông qua đó khách hàng có thể tùy chỉnh cách hệ thống thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu Analytics (như mã JavaScript, SDK dành cho thiết bị di động và Measurement Protocol) mà Google có thể truy cập và sử dụng theo các lựa chọn ưu tiên của khách hàng. Xin lưu ý rằng các tùy chọn cài đặt này chỉ áp dụng cho dữ liệu được thu thập từ trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các thiết bị kỹ thuật số khác sử dụng Analytics. Các tùy chọn này không áp dụng với dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Analytics của khách hàng, chẳng hạn như số lượng thuộc tính và các tính năng bổ sung được định cấu hình. Bất kể tùy chọn cài đặt của khách hàng về việc chia sẻ dữ liệu là gì, chúng tôi đều có thể sử dụng dữ liệu Analytics trong chừng mực cần thiết để duy trì và bảo vệ dịch vụ Analytics. Tìm hiểu thêm

Các tùy chọn kiểm soát dữ liệu cho hoạt động lưu giữ, xóa và khả năng có thể di chuyển

Lưu giữ dữ liệu

Với các tùy chọn kiểm soát Lưu giữ dữ liệu, khách hàng có thể giới hạn hoặc kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu cấp người dùng và cấp sự kiện của họ trong máy chủ Google Analytics. Tất cả khách hàng nên xem lại tùy chọn cài đặt Lưu giữ dữ liệu của họ và đảm bảo chọn thời gian lưu giữ phù hợp.

Xóa người dùng

Khách hàng có thể xoá dữ liệu của một người dùng khỏi Google Analytics bằng cách chuyển một giá trị nhận dạng người dùng tới API Xoá người dùng Google Analytics hoặc thông qua báo cáo Trình khám phá người dùng của chúng tôi. Tuy nhiên, thao tác này không xoá dữ liệu tổng hợp được liên kết với người dùng đó, chẳng hạn như những URL trang đã truy cập. 

Quyền truy cập và khả năng có thể di chuyển dữ liệu ở cấp người dùng

Khách hàng có thể thu thập thông tin sự kiện cho mọi giá trị nhận dạng người dùng cụ thể thông qua báo cáo Trình khám phá người dùng hoặc API Hoạt động của người dùng. Các tính năng này cho phép khách hàng phân tích và xuất dữ liệu ở cấp sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng. Ngoài ra, khách hàng sử dụng Google Analytics 360 còn có thể tích hợp với BigQuery để xuất toàn bộ dữ liệu về các sự kiện có liên quan đến người dùng của họ trong một kho lưu trữ có thể truy vấn.

Cá nhân hóa quảng cáo

Khách hàng có thể chọn giới hạn việc sử dụng dữ liệu Analytics cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo, thay vì tắt tính năng thu thập tất cả dữ liệu Analytics hoặc giá trị nhận dạng quảng cáo (xem bài viết “Các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư trong Google Analytics"). Ví dụ: khách hàng có thể chọn bật Google Tín hiệu để biết rõ hơn số lượng người dùng duy nhất truy cập vào trang web của họ trên tất cả các thiết bị, nhưng hạn chế việc xuất dữ liệu đó sang một tài khoản quảng cáo đã liên kết (chẳng hạn như Google Ads) cho mục đích tiếp thị lại. Khách hàng có thể chọn tắt tính năng Cá nhân hóa quảng cáo đối với dữ liệu đã thu thập từ toàn bộ tài sản hoặc tắt tính năng đó cho các sự kiện hoặc người dùng riêng lẻ (cho ứng dụng, trang webMeasurement Protocol). Những khách hàng sử dụng Google Analytics cho Firebase hoặc thuộc tính Google Analytics 4 cũng có thể loại trừ các sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể (như "giao dịch mua" hoặc "giới tính") khỏi mục đích Cá nhân hóa quảng cáo.

Nếu khách hàng chọn loại trừ bất kỳ dữ liệu nào trong số 1) tất cả dữ liệu cấp tài sản, 2) các sự kiện riêng lẻ hoặc 3) các tên sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể khỏi tính năng cá nhân hóa quảng cáo, thì Analytics sẽ thêm một tín hiệu bổ sung (gọi là "quảng cáo không được cá nhân hóa", viết tắt là "npa") vào hệ thống Đăng lại để cho biết rằng các mạng không được sử dụng dữ liệu đó cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo. Xin lưu ý rằng cách xử lý tín hiệu "npa" của mỗi mạng là do mạng đó quyết định.

Quyền riêng tư và tính bảo mật của dữ liệu

Chứng nhận

ISO 27001

Google hiện đã có giấy chứng nhận ISO 27001 cho các hệ thống, ứng dụng, con người, công nghệ, quy trình và trung tâm dữ liệu phục vụ một số sản phẩm của Google (bao gồm cả Google Analytics). Hãy tìm hiểu thêm về việc tuân thủ ISO và tải giấy chứng nhận của chúng tôi xuống (bản PDF) hoặc tìm hiểu thêm về ISO 27001.

Bảo mật thông tin

Trong quá trình tính toán dựa trên web, tính bảo mật của cả dữ liệu và ứng dụng là rất quan trọng. Google dành nguồn lực đáng kể nhằm bảo mật việc xử lý các ứng dụng và dữ liệu để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào dữ liệu.

Dữ liệu được lưu trữ bằng định dạng mã hóa để tối ưu hóa hiệu suất, thay vì được lưu trữ trong hệ thống tệp truyền thống hoặc cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được phân tán trên một số khối vật lý và logic để hỗ trợ việc truy cập dự phòng và truy cập thuận tiện, và do đó gây khó khăn cho việc can thiệp vào dữ liệu.

Các ứng dụng Google chạy trong môi trường được phân phối, đa người dùng. Thay vì tách riêng dữ liệu của từng khách hàng vào một máy hoặc một tập hợp các máy, Google sẽ phân phối dữ liệu từ tất cả người dùng của Google (dữ liệu người tiêu dùng, doanh nghiệp và thậm chí dữ liệu riêng của Google) trong cơ sở hạ tầng chung bao gồm nhiều máy đồng nhất của Google và được đặt trong các trung tâm dữ liệu của Google.

Ngoài ra, Google Analytics đảm bảo việc truyền tải an toàn các thư viện JavaScript và dữ liệu đo lường của riêng mình. Theo mặc định, Google Analytics sử dụng giao thức Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) để hướng dẫn các trình duyệt có hỗ trợ HTTP qua SSL (HTTPS) sử dụng giao thức mã hóa cho tất cả hoạt động liên lạc giữa người dùng cuối, trang web và máy chủ của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

Bảo mật hoạt động và khôi phục trong thảm họa

Để giảm thiểu việc gián đoạn dịch vụ do lỗi phần cứng, thiên tai hoặc rủi ro khác, Google triển khai một chương trình khôi phục thảm họa toàn diện ở tất cả các trung tâm dữ liệu của mình. Chương trình này bao gồm nhiều phần để loại bỏ các điểm chịu lỗi, bao gồm cả những điều sau đây:

Sao chép lại dữ liệu Để giúp đảm bảo khả năng sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, dữ liệu Google Analytics lưu trữ trong hệ thống tệp phân phối của Google được sao chép sang các hệ thống riêng biệt trong các trung tâm dữ liệu khác nhau.

Phân phối theo địa lý của trung tâm dữ liệu Google điều hành một nhóm trung tâm dữ liệu được phân phối theo địa lý. Nhóm trung tâm này được thiết kế để duy trì tính liên tục của dịch vụ trong trường hợp có thảm họa hoặc sự cố khác ở một vùng.

Khả năng phục hồi và dự phòng cơ sở hạ tầng Các cụm máy tính của Google được thiết kế với khả năng phục hồi và dự phòng, giúp giảm thiểu các điểm chịu lỗi và tác động của các lỗi thiết bị phổ biến cũng như rủi ro môi trường.

Kế hoạch đảm bảo tính liên tục nếu xảy ra thảm họa Ngoài việc dự phòng dữ liệu và các trung tâm dữ liệu riêng lẻ theo khu vực, Google cũng có kế hoạch đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn tại trụ sở chính của Google ở Mountain View, CA. Kế hoạch này tính toán đến tình huống xảy ra thảm họa lớn (chẳng hạn như sự kiện địa chấn hoặc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng), đồng thời giả định rằng Google không thể hỗ trợ nhân sự và cung cấp dịch vụ trong tối đa 30 ngày. Google lên kế hoạch này để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng không bị gián đoạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false