Jak mohu vyloučit provoz pro rozsah IP adres?

Filtry služby Google Analytics používají obvyklé výrazy, což umožňuje uživatelům přesnou kontrolu nad filtrovanými daty. Nicméně obvyklé výrazy se někdy zapisují obtížně, zvláště když je v nich zahrnut rozsah IP adres. Použijte tento nástroj k automatickému vygenerování správného obvyklého výrazu pro rozsah IP adres.

Pokud jsou pro vás filtry nové nebo používáte-li tento nástroj poprvé, přečtěte si téma Jak mohu vytvořit filtr?

Krok 1: Zadejte první adresu URL rozsahu.

První IP adresa: *
(např. 63.212.171.1)

Krok 2: (Nepovinné) Zadejte poslední IP adresu rozsahu. Pokud zůstane toto pole prázdné, nástroj vytvoří obvyklý výraz pro jednu IP adresu zadanou v kroku 1.

Poslední IP adresa:    
(např. 63.212.171.254)

Krok 3: Zkopírujte a vložte níže uvedené výsledky do pole IP adresa nebo Vzor filtru na stránce Vytvořit nový filtr.

-----

Tipy:

Filtry ve službě Google Analytics jsou omezeny na délku 255 znaků. Velké rozsahy IP adres mohou vygenerovat filtry delší než 255 znaků. Abyste vytvářeli filtry IP adres, které nepřekročí délku 255 znaků, dodržujte následující pravidla:

  • Omezte rozsah na dva poslední bajty.
  • Rozdělte rozsah na menší rozsahy.
  • Pokud počáteční IP adresa končí hodnotou .0 a poslední IP adresa končí hodnotou .255, obvyklý výraz bude kratší.

Chcete-li filtrovat více rozsahů (např. 192.168.1.1-25 a 10.0.0.1-14), spusťte nástroj dvakrát a zkombinujte výsledky pomocí symbolu roury ( | ):

^192\.168\.1\.([1-9]|1[0-9]|2[0-5])$|^10\.0\.0\.([1-9]|1[0-4])$

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?