Inteligentné zoznamy

Strojové učenie určuje, ktorí používatelia najpravdepodobnejšie uskutočnia konverziu v nasledujúcich reláciách.

Inteligentný zoznam predstavuje remarketingové publikum, ktoré Analytics generuje v záujme dosiahnutia maximálneho počtu konverzií. Ak nemáte žiadne skúsenosti s remarketingom, zistíte, že pomocou inteligentných zoznamov môžete rýchlo dosiahnuť pôsobivé výsledky.

Ako fungujú inteligentné zoznamy

Analytics pomocou strojového učenia na základe údajov o konverziách identifikuje používateľov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou vykonajú konverziu v nasledujúcich reláciách, a dynamicky spravuje remarketingové publikum tak, aby bolo zamerané na týchto používateľov.

Strojové učenie využíva na identifikáciu používateľov pre publikum množstvo signálov vrátane polohy, zariadenia, prehliadača, sprostredkovateľa, trvania relácie a hĺbky stránky. Tento model sa zvyčajne aktualizuje denne, aby sa do neho premietli najnovšie údaje, ku ktorým má Analytics prístup. Na základe tohto modelu sa používatelia z publika automaticky odstraňujú alebo sa do neho automaticky pridávajú.

Ak Analytics nemôže aktualizovať inteligentný zoznam na základe vašich údajov viac ako 90 dní, vráti sa späť k modelu založenému na podobných firmách.

Podmienky na vytvorenie inteligentného zoznamu

Ak váš web generuje aspoň 500 transakcií elektronického obchodu mesačne a 10 000 zobrazení stránok denne, inteligentný zoznam sa bude generovať na základe konkrétnych faktorov, ktoré majú vplyv na konverzie používateľov. Ak váš web negeneruje aspoň 500 transakcií elektronického obchodu mesačne a 10 000 zobrazení stránok denne, inteligentný zoznam sa bude generovať na základe údajov o konverziách z firiem podobných vašej, ktoré sa rozhodli zdieľať anonymné údaje o konverziách v službe Analytics.

Súvisiace zdroje

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?