V tomto článku nájdete informácie o ukončení prevádzky služby Universal Analytics. Je veľmi dôležité, aby ste migrovali svoje nastavenia vlastníctva v službe Universal Analytics do služby Google Analytics 4, inak od 1. júla 2023 (1. júla 2024 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) začnete prichádzať o svoje údaje. Ako migrovať nastavenia

Časté otázky týkajúce sa kliknutí v službe Google Ads a relácií v službe Analytics

Než sa budete riadiť týmito otázkami a odpoveďami, prečítajte si článok Prečo sa nezhoduje počet kliknutí v službe Google Ads a relácií v službe Analytics.

Prečo mám viac relácií ako kliknutí?

Takéto správanie je normálne a naznačuje pozitívny vývoj, pokiaľ ide o interakcie na vašom webe. Keď používateľ klikne na niektorú z vašich reklám Google Ads a spustí sa automatické značkovanie, k danému používateľovi priradíme jedinečný identifikátor kliknutia (hodnotu gclid).

Ak sa používateľ neskôr na web vráti priamo (napr. zadaním webovej adresy stránok alebo webovú adresu uloží ako záložku), namiesto akýchkoľvek informácií o sprostredkovaní sa v prípade týchto dodatočných relácií v prehľadoch ako zdroj kampane zaznamená posledný známy zdroj sledovania kampane. V tomto prípade je kampaň Google Ads poslednou známou kampaňou.

Každá priamo opakovaná relácia, ktorá vznikne na základe počiatočného kliknutia v službe Google Ads, sa zobrazuje ako ďalšia relácia kampane Google Ads. Toto je v podstate príklad situácie, v prípade ktorej jedno kliknutie v službe Google Ads vedie k viacerým reláciám v službe Analytics.

Tip: Pomocou spresňujúcich segmentov môžete zobraziť porovnanie nových a opakovaných relácií kampane a uistiť sa tak, že väčší počet relácií je čiastočne spôsobený vracajúcimi sa používateľmi.

Prečo sa zobrazujú relácie pochádzajúce zo starej (pozastavenej alebo odstránenej) kampane Google Ads?

Táto situácia je podobná tej predchádzajúcej, keď vracajúci sa používatelia spôsobujú, že sa pre danú kampaň zobrazí väčší počet relácií ako kliknutí. V prípade pozastavenej kampane Google Ads sa pri používateľoch, ktorí pôvodne k webom získali prístup prostredníctvom tejto kampane a neskôr sa naň vrátili prostredníctvom priameho zdroja, tieto opakované priame relácie v prehľadoch zobrazia ako relácie pochádzajúce z danej kampane Google Ads.

V niektorých prípadoch to môže viesť k situácii, že sa vám zobrazia relácie pre kampaň, ktorá bola pozastavená alebo zrušená pred šiestimi prípadne viac mesiacmi.

Tip: Ako je uvedené vyššie, ak sa chcete uistiť, že ide o situáciu spôsobenú vracajúcimi sa používateľmi, relácie je možné segmentovať podľa nových a vracajúcich sa používateľov.

Prečo sa v službe Analytics zobrazujú nové relácie pre starú alebo pozastavenú kampaň Google Ads?

V skutočnosti existuje viac situácií, ktoré môžu spôsobiť, že sa nové relácie naďalej zobrazujú pre starú (pozastavenú alebo odstránenú) kampaň:

Situácia 1: Používateľ A klikne na reklamu a prejde na váš web. Ak je zapnuté automatické označovanie, koncová webová adresa by mohla vyzerať takto:

http://www.example.com/?gclid=TeSt123Abc

Parameter gclid parameter je parametrom automatického označovania.

Používateľ A následne túto webovú adresu (obsahujúcu parameter automatického označovania) skopíruje a uverejní ju na inom mieste, napríklad na verejnom diskusnom fóre alebo sociálnej sieti, prípadne ho emailom alebo prostredníctvom okna rozhovoru odošle iným príjemcom.

Používateľ B neskôr na tento odkaz (obsahujúci hodnotu gclid) klikne a navštívi váš web. Aj keď používateľ B dovtedy tento web nenavštívil, jeho prvá relácia sa pripíše tej istej hodnote identifikátora kliknutia (hodnota gclid), ktorá bola pripísaná pôvodnému používateľovi A. V tomto prípade sa vám zobrazia nové relácie (spôsobené akciou používateľa B) pochádzajúce zo starej kampane.

V súčasnosti pre túto situáciu nie je dostupné žiadne náhradné riešenie.

Situácia 2: Druhá situácia je podobná prvej. Predstavte si, že používateľ klikne na vašu reklamu a prejde na stránku obsahujúcu parameter gclid, napríklad http://www.example.com/?gclid=TeSt123Abc.

Používateľ stránku hneď uloží ako záložku. Webová adresa, ktorá bola uložená ako záložka, obsahuje parameter automatického označovania gclid (identifikátor kliknutia). Tento používateľ ale pravidelne vymazáva vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie vo svojom zariadení.

Ak sú súbory cookie odstránené a používateľ sa na váš web vráti prostredníctvom webovej adresy uloženej vo forme záložky, v službe Analytics sa považuje za nového používateľa (prvá návšteva používateľa). Hodnota gclid spôsobí, že sa v službe Analytics táto relácia bude považovať za novú reláciu priradenú k pôvodnej kampani Google Ads.

Rovnako ako v prípade prvej situácie v súčasnosti pre túto situáciu nie je dostupné žiadne náhradné riešenie.

Situácia 3: Ak si webovú adresu obsahujúcu parameter gclid vyberie robot alebo pavúk – prehľadávač (napríklad Googlebot), môže sa stať, že bude indexovaná. To môže mať za následok, že sa webová adresa obsahujúca parameter gclid objaví na stránkach s výsledkami vyhľadávania Google (SERP). Rýchly spôsob, ako zistiť, či je toto váš prípad, je zadať adresu webu do vyhľadávacieho poľa Google a zahrnúť v nej výraz gclid.

Zobrazenie snímky obrazovky

Ak používatelia v týchto situáciách kliknú na organický výpis, zobrazia sa ako nové relácie pochádzajúce z kampane Google Ads, ku ktorej je priradená indexovaná hodnota gclid.

Riešenie: Ak chcete zabrániť tomu, aby boli webové adresy obsahujúce parametre dopytu indexované (v tomto prípade webové adresy obsahujúce hodnotu gclid), môžete vytvoriť súbor robots.txt. Služba Search Console na zjednodušenie vylúčenia rôznych parametrov tiež ponúka nástroj na spracovanie parametrov.

Čo predstavuje parameter gclid a jeho hodnota?

Parameter automatického značkovania predstavuje zakódovanú hašovanú hodnotu, ktorá je priradená k danému kliknutiu v službe Google Ads (v podstate ide o identifikátor kliknutia). Analytics dokáže túto hodnotu identifikátora kliknutia dekódovať a pretransformovať na užitočnú informáciu.

Príklad:

  1. Kampaň
  2. Reklamná skupina
  3. Kľúčové slovo
  4. Kreatíva
  5. Vyhľadávací dopyt
  6. Typ zhody
  7. a pod.

Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o výhodách automatického označovania.

Používam manuálne značkovanie. Existuje niečo, čo sa mi oplatí vedieť?

Áno. Predovšetkým treba spomenúť, že sme sa pri tvorbe prehľadov kliknutí a relácií stretli už s veľkým množstvom problémov, ktoré sa jednoducho vyriešili vďaka využitiu automatického označovania.

Okrem toho sa treba oboznámiť s výhodami automatického značkovania. Upozorňujeme vás, že niektoré funkcie služby Google Ads sú k dispozícii, len ak používate automatické značkovanie. Zlepšenia tvorby prehľadov Google Ads prostredníctvom služby Analytics budú v budúcnosti k dispozícii iba pre používateľov využívajúcich automatické značkovanie.

Očakávame, že počty relácií budú v dôsledku manuálneho značkovania nižšie. Dôvodom je, že automatické značkovanie generuje pre každé kliknutie jedinečnú hodnotu gclid. Každá jedinečná hodnota spúšťa novú reláciu v službe Analytics.

Manuálne značkovanie pre jednotlivé kliknutia negeneruje jedinečnú webovú adresu kampane (identifikátor kliknutia). Môže preto nastať situácia, že používateľ počas 30-minútovej lehoty klikne niekoľkokrát na kreatívu, ale v službe Analytics sa zaregistruje len jedna relácia.

Získajte ďalšie informácie o spôsobe výpočtu relácií. (Prečítajte si podnadpis Automatické značkovanie v službe Google Ads.)

Prečo sa v prehľadoch služby Analytics zobrazuje hodnota (not set)?

Ak Analytics nerozpozná hodnotu automatického značkovania (gclid), relácia sa v prehľadoch zobrazí ako zdroj alebo médium: google/cpc, keďže ju Analytics bude považovať za platenú reláciu.

Všetky ostatné informácie o kampani, ako napríklad názov kampane, reklamná skupina a kľúčové slovo, sú však zoskupené v rámci kategórie (not set).

Predpokladaným dôvodom je, že účet Google Ads, z ktorého kliknutie pochádza, posiela používateľov na webové vlastníctvo sledované v zobrazení Analytics. Toto zobrazenie zatiaľ nebolo prepojené s účtom Google Ads, z ktorého kliknutie pochádza.

K zobrazeniu hodnoty (not set) môže tiež dôjsť, ak bola pôvodná forma hodnoty gclid upravená a služba Analytics ju z tohto dôvodu nerozpoznala. Častou príčinou býva zmena jej veľkosti písma na malé písmená, ktorú zas mnohokrát spôsobuje presmerovanie na vašom webe.

Hodnota (not set) sa nakoniec môže vyskytnúť aj pri použití testovacej hodnoty gclid (napr. gclid=TeSt1234Abc). Nezabúdajte, že používatelia s nerozpoznanou alebo upravenou hodnotou gclid sa môžu na váš web pravidelne vracať. Opakované relácie pochádzajúce od tých istých používateľov sa tiež môžu zobrazovať ako vracajúce sa relácie, v prípade ktorých sa zobrazí hodnota (not set).

Riaďte sa informáciami uvedeným v odpovedi na otázku „Prečo sa mi zobrazujú relácie pochádzajúce zo starej (pozastavenej alebo odstránenej) kampane Google Ads?“.

Z uvedených dôvodov sa v prípade malého percenta relácií môže v prehľadoch Google Ads zobraziť hodnota (not set), aj keď všetky ostatné nastavenia sú nakonfigurované správne.

Ak chcete identifikovať a vyriešiť súvisiace problémy, použite nástroj na riešenie problémov s hodnotou (not set).

Prečo sa mi v službe Analytics zobrazujú vstupné stránky pre platenú návštevnosť, ktoré nie sú v mojom účte Google Ads definované ako koncové webové adresy?

V prvom rade by ste mali porozumieť týmto dvom dimenziám služby Analytics:

  1. Koncová webová adresa: V službe Analytics je táto dimenzia výlučne súčasťou sekcií prehľadov týkajúcich sa služby Google Ads. Ide o koncovú webovú adresu reklamy, ktorá bola zaznamenaná pri kliknutí v službe Google Ads.
  2. Vstupná stránka: Ide o prvé zaznamenané zobrazenie stránky v prípade relácie služby Analytics.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako sa definujú relácie, prečítajte si článok Spôsob počítania relácií v službe Analytics.

V prípade prvej zaznamenanej relácie po kliknutí v službe Google Ads obsahujú tieto dimenzie často rovnakú webovú adresu1.

Predpokladajte, že používateľ príde na vstupnú stránku po kliknutí v službe Google Ads a že vstupná stránka prvej relácie je http://www.example.com/vstupna-stranka. Predpokladajte tiež, že počas tejto prvej relácie používateľ prejde späť na domovskú stránku http://www.example.com/ a webovú adresu si pridá medzi záložky.

Nasledujúci deň sa používateľ na váš web vráti prostredníctvom webovej adresy uloženej vo forme záložky, čím sa začne nová relácia. Vstupnou stránkou je www.example.com/. Keďže v službe Analytics sa ale zdroj kampane relácie pripisuje poslednej inej než priamej kampani, táto priama relácia2 sa priradí k službe Google Ads.

Dimenzia vstupnej stránky pre túto opakovanú reláciu teraz zobrazuje vstupnú stránku ako „/“ (domovská stránka). Napriek tomu, že domovská stránka nebola v službe Google Ads špecifikovaná ako koncová webová adresa, v prehľadoch Analytics sa zobrazí ako adresa vstupnej stránky.

Toto správanie môžete potvrdiť tak, že sa v prípade týchto webových adries pozriete na segment používateľov Noví vs. vracajúci sa.

Poznámka: V prípade vracajúcich sa používateľov by koncová webová adresa mala naďalej odkazovať na webovú adresu špecifikovanú v službe Google Ads. Dimenzia vstupnej stránky ale v prehľade zobrazí vstupnú stránku opakovanej relácie alebo opakovaných relácií.

1Výnimkou je, ak používate sledovaciu webovú adresu v službe Google Ads, ktorá presmeruje používateľov po kliknutí na skutočnú vstupnú stránku vášho webu. Povedzme napríklad, že v službe Google Ads používate nasledujúcu koncovú webovú adresu: www.trackingservice.com/?tracking-parameter1=abc&tracking-parameter2=1234. Táto webová adresa vás po kliknutí presmeruje na www.example.com/vstupna-stranka. V tomto prípade bude koncovou webovou adresou prvá uvedená webová adresa a vstupnou stránkou bude druhá webová adresa.

2Vo viackanálových lievikoch sa toto správanie relácie zobrazí ako priame.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256