Waarom Google Ads-klikken en Analytics-sessies niet overeenkomen in uw rapporten

Adverteerders die hun Google Ads- en Analytics-accounts linken, kunnen gegevens uit Google Ads en Analytics samen bekijken. Wanneer u Klikken uit Google Ads en Sessies uit Analytics naast elkaar vergelijkt, verwacht u wellicht dat de cijfers overeenkomen. Het is echter vaak niet het geval. Er zijn meerdere redenen hiervoor. We behandelen die redenen in deze reeks artikelen.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Klikken

Wanneer iemand op een Google Ads-advertentie klikt, wordt de klik onmiddellijk geregistreerd in de advertentieserverlogbestanden. Voor de meeste Google Ads-advertentietypen worden kosten aan de adverteerder in rekening gebracht wanneer de klik plaatsvindt. Er zijn bepaalde advertentie-indelingen waarvoor de klik niet altijd de factureringsgebeurtenis is, maar we behandelen de niet-standaardgevallen later.

Sessies

Voordat een sessie wordt geregistreerd, gebeuren verschillende dingen:

 

 1. Wanneer de klik plaatsvindt, wordt de browser omgeleid naar de bestemmingspagina van de adverteerder.
 2. De website van de adverteerder reageert vervolgens op dit verzoek en begint gegevens over te dragen van de webserver naar de browser van de gebruiker.
 3. Wanneer de browser de bestemmingspagina downloadt, kan er een verzoek voor meerdere bestanden tegelijk worden gedaan, waaronder JavaScript, CSS, afbeeldingen, video, audio, enzovoort. De verzoeken voor JavaScript bevatten de Analytics-trackingcode.
 4. Het JavaScript-bestand (ga.js of analytics.js) moet eerst worden gedownload en geïnterpreteerd door de browser van de gebruiker.
 5. De browser/het apparaat van de gebruiker en de beveiligingsinstellingen moeten ondersteuning bieden voor:
  • Cookies
  • JavaScript
  • Afbeeldingen
  Als een of meer van de bovenstaande zijn uitgeschakeld, kan Analytics mogelijk geen sessie registreren. Universal Analytics vertrouwt niet uitsluitend op cookies en gebruikers kunnen de client-ID verwerken op hun eigen manieren.
 6. Vervolgens stuurt de browser een afzonderlijk verzoek naar www.google-analytics.com, de Analytics-servers.
 7. Ten slotte wordt een sessie geregistreerd.

In het volgende diagram Figuur 1a. worden deze stappen geïllustreerd.

Het belangrijkste punt hier is dat het registratieproces voor een klik eenvoudig is. Bij het registreren van een sessie zijn echter vereisten en controlepunten betrokken. Het hele proces van klik naar sessie moet binnen enkele seconden plaatsvinden, maar als er op een van de controlepunten een wachttijd optreedt, kan dit de klik-naar-sessie-ratio verlagen (er worden meer klikken dan sessies geregistreerd).

Meer informatie over hoe Analytics een sessie berekent.

Problemen met klikken en sessies oplossen

Probeer deze probleemoplosser als u problemen met verschillen tussen Google Ads-klikken en Analytics-sessies wilt opsporen en oplossen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?