Øktsammenslåing

Forstå hva øktsammenslåing er, og hvordan du slår funksjonen PÅ og AV.

Med øktsammenslåing kan treff som forekommer før en User ID tilordnes, knyttes til en ID.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Øktsammenslåing er en User-ID-innstilling. Med denne innstillingen kan treff som samles inn før User-ID-en blir tilordnet, knyttes til denne ID-en. Dette forutsetter imidlertid at disse treffene forekommer innenfor den samme økten der en bestemt ID-verdi blir tilordnet for første gang. Når øktsammenslåing er slått av, er det bare treff som samles inn når User-ID-en er spesifikt tilordnet, som kan tilknyttes en ID.

Slik slår du øktsammenslåing PÅ eller AV

Når du konfigurerer User-ID-funksjonen, er øktsammenslåing som standard slått PÅ. Du kan slå av denne innstillingen under konfigurasjonsprosessen, eller du kan følge fremgangsmåten nedenfor for å slå den på eller av når som helst.

Slik slår du øktsammenslåing PÅ eller AV for User ID-områder:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til det ønskede området.
 3. Klikk på User ID.
 4. Klikk på Trinn 2.
 5. Klikk på bryteren for å veksle mellom PÅ/AV.

Slik påvirkes dataene dine av øktsammenslåing

I disse eksemplene kan du se en sammenligning av hvilke økter og øktdata som kan tilknyttes en User ID når øktsammenslåing enten er PÅ eller AV.

Google Analytics kan brukes for mange ulike teknologier, og User ID-funksjonen kan implementeres på mange forskjellige måter. Nedenfor kan du imidlertid se eksempler på bruk av øktsammenslåing i situasjoner der Google Analytics blir brukt på et nettsted og User ID-en blir tilordnet ved kontopålogginger.

I illustrasjonene er hver økt vist med en firkant, og tallene indikerer ulike økter. En fylt firkant angir at en User ID er tilordnet. En User ID ble for eksempel tilordnet for hele økt tre og seks, men bare for en del av økt to og fire. De stiplede linjene indikerer hvilke økter (eller deler av en økt) som er tilknyttet en User ID.

Når øktsammenslåing er AV

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is off.
Treff fra økten der User ID-en er angitt, er IKKE tilknyttet en ID når øktsammenslåing er av.
Klikk for å se detaljer om hva som skjer i de enkelte øktene.
 • Økt 1: En bruker besøker nettstedet ditt, men vedkommende logger ikke på noen konto. User ID-en blir ikke tilordnet, og ingen treff blir tilknyttet noen ID.
 • Økt 2: Brukeren besøker nettstedet ditt og logger på en konto halvveis ut i økten. Det tilordnes en bestemt ID. Treff som ble samlet inn før ID-en ble tilordnet, tilknyttes ikke ID-en. Treff som ble samlet inn etter at ID-en ble tilordnet, blir tilknyttet ID-en.
 • Økt 3: Brukeren er pålogget hele økten. User ID-en blir tilordnet, og alle treffene fra økten tilknyttes ID-en.
 • Økt 4: Brukeren er pålogget når økten begynner, men logger av halvveis ut i økten. Alle treffene som ble samlet inn mens brukeren var pålogget, blir tilknyttet ID-en. Alle treffene som ble samlet inn etter avloggingen, tilknyttes ikke ID-en.
 • Økt 5: Brukeren er avlogget hele økten. Ingen bruker-ID blir tilordnet, og ingen treff tilknyttes noen ID.
 • Økt 6: Brukeren er pålogget hele økten. Alle treffene fra økten tilknyttes ID-en.

Når øktsammenslåing er PÅ

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is on.
Treff fra økten der User ID-en er angitt, er tilknyttet en ID når øktsammenslåing er på.
Detaljert informasjon om hva som skjer i hver økt
 • Økt 1: En bruker besøker nettstedet ditt, men vedkommende logger ikke på noen konto. User ID-en blir ikke tilordnet, og ingen treff blir tilknyttet noen ID.
 • Økt 2: Brukeren besøker nettstedet ditt og logger på en konto halvveis ut i økten. Det tilordnes en bestemt ID. Alle treffene fra denne økten tilknyttes ID-en.
 • Økt 3: Brukeren er pålogget hele økten. User ID-en blir tilordnet, og alle treffene fra økten tilknyttes ID-en.
 • Økt 4: Brukeren er pålogget når økten begynner, men logger av halvveis ut i økten. Alle treffene som ble samlet inn mens brukeren var pålogget, blir tilknyttet ID-en. Alle treffene som ble samlet inn etter avloggingen, tilknyttes ikke ID-en.
 • Økt 5: Brukeren er avlogget hele økten. Ingen User-ID blir tilordnet, og ingen treff tilknyttes ID-en.
 • Økt 6: Brukeren er pålogget hele økten. User-ID-en blir tilordnet, og alle treffene fra økten tilknyttes ID-en.
Hva tas med i en User-ID-rapporteringsvisning der øktsammenslåing er slått på?

Det er bare treff før det første treffet med User-ID i økten som tas med i User-ID-rapporteringsvisninger. Eksempel:

 • Treff 1– ingen User ID.
 • Treff 2 – ingen User ID.
 • Treff 3 – User ID angis. Dette er det første autentiserte treffet.
 • Treff 4 – ingen User ID.
 • Treff 5 – User-ID angis.

I eksempelet ovenfor blir ikke treff 4 (et ikke godkjent treff) tatt med i en User-ID-rapporteringsvisning, ettersom det ikke kommer før det første treffet med User-ID.

 • Øktsammenslåing fullføres under den daglige databehandlingen. Behandlingen starter kl. 05.00 hver dag, basert på den vestligste tidssonen som er valgt i rapporteringsvisningene tilknyttet området.
 • I User-ID-rapporteringsvisninger kan det hende du ser flere direkteøkter og direkte inntekter i løpet av samme dag ettersom øktene ikke er slått sammen ennå. Dette skyldes at henvisningsinformasjonen for kampanjen blir sendt under det første treffet i en økt der brukeren ennå ikke har logget på. Sammenslåingen med henvisningsinformasjonen skjer kl. 05.00 hver dag, basert på den vestligste tidssonen du har valgt.
Forening av økter er bare tilgjengelig for User ID-aktiverte områder. Finn ut mer om følgende:
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?