אוסף פתרונות ל-BigQuery

התכונה הזו זמינה רק ב-Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.

המאמר הזה מדגים איך לבנות שאילתות של נתוני Analytics שמיועדים לייצוא אל BigQuery. הכנו מערך נתונים לדוגמה כדי שתוכלו לתרגל את הדברים בעזרת השאילתות שמופיעות במאמר.

במאמר זה:

אופטימיזציה של שאילתות

כל שאילתה שאתה מריץ מנצלת חלק מיתרת עיבוד הנתונים החודשית שלך. אם תבחרו בשדות שמחוץ לתחום, תגדילו בכך את כמות הנתונים לעיבוד וכתוצאה מכך תתבזבז ההקצבה החודשית שלכם של עיבוד נתונים. אופטימיזציה של השאילתות מובילה לשימוש יעיל יותר בקצבת עיבוד הנתונים החודשית.

למידע נוסף על תמחור.

בחר רק את מה שנחוץ לך

בזמן יצירת שאילתה, בחר רק את השדות הרלוונטיים במשפט SELECT. אם תימנע משימוש בשדות מיותרים, תפחית את כמות הנתונים ואת פרק הזמן הדרושים לעיבוד השאילתה.

דוגמה: הימנע משימוש באופרטור התו הכללי לחיפוש

מבנה שאילתה לא-מוצלח: שימוש באופרטור התו הכללי
SELECT *‎
FROM [table name];‎

 

מבנה שאילתה מוצלח יותר: שימוש בשמות השדות כדי להימנע מעיבוד מיותר
SELECT field1, field2‎
FROM [table name];‎

שמירה במטמון

יש להימנע ככל האפשר משימוש בפונקציות כשדות. פונקציות (כגון NOW() או TODAY()) מחזירות תוצאות משתנות, דבר המונע שמירה של שאילתות במטמון ולפיכך החזרה מהירה יותר שלהן. במקום פונקציות יש להשתמש בשעות ובתאריכים ספציפיים.

נכון לעכשיו, לא ניתן להשתמש בתו כללי לחיפוש כדי להריץ שאילתות במספר טבלאות לגבי תוצאות במטמון, גם אם סימנתם את האפשרות 'שימוש בתוצאות במטמון'. אם תפעילו כמה פעמים את אותה שאילתה עם תו כללי לחיפוש, תחויבו על כל שאילתה. מידע נוסף

שימוש בטבלאות ביניים לשאילתות משנה נפוצות

אם אתה חוזר ומשתמש בשאילתה מסוימת כשאילתת משנה, תוכל לשמור את השאילתה הזו כטבלת ביניים באמצעות לחיצה על שמור כטבלה מעל לתוצאות השאילתה. לאחר מכן תוכל לציין את הטבלה הזו בקטע FROM של השאילתה, וכך להפחית גם את כמות הנתונים שיש לעבד וגם את הזמן הנדרש לעיבוד.

שימוש בטבלת ביניים
SELECT field1, field2‎
FROM [Dataset name.table name];‎

ניפוי באגים בשאילתות

מערכת BigQuery מנפה באגים בקוד שלך בזמן יצירתו. ביצוע ניפוי הבאגים מצוין בחלון הכתיבה, מתחת לשאילתה. ניפוי הבאגים זמין גם דרך ממשק ה-API באמצעות סימון dryRun.

בשאילתות חוקיות מופיע סימון ירוק, וניתן ללחוץ עליו כדי לראות את כמות הנתונים שהשאילתה מעבדת. התכונה הזו מאפשרת לך לבצע אופטימיזציה של הנתונים לפני שאתה מריץ את השאילתה, וכך להימנע מעיבוד מיותר של נתונים.

Query Debugging - Success

 

בשאילתות לא חוקיות מופיע סימון אדום, וניתן ללחוץ עליו כדי לראות מידע על השגיאה ולמצוא את השורה והעמודה שבהן השגיאה נמצאת. בדוגמה הבאה, המשפט GROUP BY ריק, והשגיאה מסומנת.

Query Debugging - Error

 

טיפים ושיטות מומלצות

שימוש במערך הנתונים לדוגמה

בדוגמאות הבאות אנחנו משתמשים במערך הנתונים לדוגמה של Google Analytics.

כדי לבצע את השאילתות על הנתונים שלכם, פשוט צריך לשנות את השמות של הפרויקט ומערך הנתונים שמופיעים בדוגמאות ולתת להם את השמות של הפרויקט ומערך הנתונים שלכם.

SQL סטנדרטי לעומת SQL מדור קודם

BigQuery תומך בשני פורמטים של SQL:

במאמר מעבר ל-SQL סטנדרטי מוסבר ההבדל בין שני הפורמטים.

SQL סטנדרטי הוא כיום פורמט ה-SQL המועדף לביצוע שאילתות על נתונים השמורים ב-BigQuery.

בהפעלת SQL סטנדרטי ניתן ללמוד איך מפעילים SQL סטנדרטי בממשק שבו אתם משתמשים ב-BigQuery: ממשק משתמש, ממשק שורת פקודה (CLI) או ממשק תכנות יישומים (API).

הדרך הקלה ביותר להתחיל היא להוסיף את ההערה "standardSQL" בחלק העליון של שאילתות בפורמט SQL סטנדרטי, כפי שמתואר בדוגמאות הבאות.

בפורמט SQL מדור קודם, נתוני Google Analytics 360 מועברים מדי יום לטבלה חדשה. כדי לשלוח שאילתות על כמה טבלאות בו-זמנית, מפרידים בין שמות הטבלאות באמצעות פסיק, משתמשים בפונקציית התו הכללי לחיפוש טבלה TABLE_DATE_RANGE או משתמשים בכמה פונקציות TABLE_DATE_RANGE שמופרדות באמצעות פסיק, כמו בדוגמאות הבאות.

ביצוע שאילתות ביותר מטבלה אחת

הדוגמאות הבאות מתארות שאילתות בפורמט SQL סטנדרטי ובפורמט מדור קודם על אותם נתונים.

3 ימים

SQL סטנדרטי
3 ימים - שימוש ב-UNION ALL
#standardSQL
WITH ga_tables AS (‎
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20160801`‎
GROUP BY date

UNION ALL

SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20160802`‎
GROUP BY date

UNION ALL

SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20160803`‎
GROUP BY date

‎)‎
SELECT
date,‎
visits,‎
pageviews,‎
transactions,‎
revenue,‎
FROM ga_tables
ORDER BY date ASC
SQL מדור קודם
3 ימים - שימוש בשמות טבלאות המופרדים בפסיקים
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM
[bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20160801],‎
[bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20160802],‎
[bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20160803]‎
GROUP BY
date
ORDER BY
date ASC

 

1,095 הימים האחרונים

SQL סטנדרטי
1,095 הימים האחרונים - שימוש ב-‏‎_TABLE_SUFFIX
#standardSQL
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
_TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1095 DAY))‎
AND
FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))‎
GROUP BY date
ORDER BY date ASC
SQL מדור קודם
1,095 הימים האחרונים - שימוש ב-TABLE_DATE_RANGE
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM
(TABLE_DATE_RANGE([bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -1095, 'DAY'), DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -1, 'DAY')))‎
GROUP BY
date
ORDER BY
date ASC

 

36 החודשים האחרונים

SQL סטנדרטי
36 החודשים האחרונים - שימוש ב-‏‎_TABLE_SUFFIX
#standardSQL
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
_TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 36 MONTH))‎
AND
FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))‎
GROUP BY date
ORDER BY date ASC
SQL מדור קודם
36 החודשים האחרונים - שימוש ב-TABLE_DATE_RANGE
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM
(TABLE_DATE_RANGE([bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -36, 'MONTH'), DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -1, 'DAY')))‎
GROUP BY
date
ORDER BY
date ASC

 

3 השנים האחרונות

SQL סטנדרטי
3 השנים האחרונות - שימוש ב-‏‎_TABLE_SUFFIX
#standardSQL
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 3 YEAR))‎
AND
FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))‎
GROUP BY date
ORDER BY date ASC
SQL מדור קודם
3 השנים האחרונות - שימוש ב-TABLE_DATE_RANGE
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM
(TABLE_DATE_RANGE([bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -3, 'YEAR'), DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -1, 'DAY')))‎
GROUP BY
date
ORDER BY
date ASC

 

טווח תאריכים מסוים

SQL סטנדרטי
טווח תאריכים ספציפי - שימוש ב-‏‎_TABLE_SUFFIX
#standardSQL
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20160801' AND '20170731'‎
GROUP BY date
ORDER BY date ASC
SQL מדור קודם
טווח תאריכים ספציפי - שימוש ב-TABLE_DATE_RANGE
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM
(TABLE_DATE_RANGE([bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2016-08-01'), TIMESTAMP('2017-07-31')))‎
GROUP BY
date
ORDER BY
date ASC

3 השנים האחרונות והנתונים מהיום (המתקבלים במשך היום)

SQL סטנדרטי
3 השנים האחרונות והנתונים מהיום (המתקבלים במשך היום) - שימוש ב-UNION ALL וב-‏‎_TABLE_SUFFIX
הערה: זו שאילתה שלא ניתן לבצע במערך הנתונים הציבורי של Google Analytics כי כרגע אין טבלה לנתונים המתקבלים במשך היום.
#standardSQL
WITH ga_tables AS ( SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 3 YEAR))‎
AND
FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))‎
GROUP BY date
UNION ALL

SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))‎
AND
FORMAT_DATE('%Y%m%d',DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 0 DAY))‎
GROUP BY date
‎)‎
SELECT
date,‎
visits,‎
pageviews,‎
transactions,‎
revenue,‎
FROM ga_tables
ORDER BY date ASC

SQL מדור קודם

3 השנים האחרונות והנתונים מהיום (המתקבלים במשך היום) - שימוש במספר רכיבי TABLE_DATE_RANGE
הערה: זו שאילתה שלא ניתן לבצע במערך הנתונים הציבורי של Google Analytics כי כרגע אין טבלה לנתונים המתקבלים במשך היום.
SELECT
date,‎
SUM(totals.visits) AS visits,‎
SUM(totals.pageviews) AS pageviews,‎
SUM(totals.transactions) AS transactions,‎
SUM(totals.transactionRevenue)/1000000 AS revenue
FROM
(TABLE_DATE_RANGE([bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -3, 'YEAR'), DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -1, 'DAY'))),‎
‎(TABLE_DATE_RANGE([bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_intraday_],‎
DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP(), -1, 'DAY'), CURRENT_TIMESTAMP()))‎
GROUP BY
date
ORDER BY
date ASC

 

 

שאילתות בסיסיות לדוגמה

בקטע הזה אנחנו מסבירים כיצד לבנות שאילתות בסיסיות באמצעות מדדים ומאפיינים מתוך נתונים לדוגמה של Google Analytics.

מהו סך ה-[metric] לכל [dimension]?

בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מהו מספר העסקאות הכולל שנוצרו בכל דפדפן של מכשיר ביולי 2017?

SQL סטנדרטי

מספר העסקאות הכולל בכל דפדפן של מכשיר ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
device.browser,‎
SUM ( totals.transactions ) AS total_transactions
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
GROUP BY
device.browser
ORDER BY
total_transactions DESC

SQL מדור קודם

מספר העסקאות הכולל בכל דפדפן של מכשיר ביולי 2017
SELECT
device.browser,‎
SUM ( totals.transactions ) AS total_transactions
FROM TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') )‎
GROUP BY
device.browser
ORDER BY
total_transactions DESC

 

 

מהו שיעור העזיבה הממוצע לכל [dimension]?

שיעור העזיבה בפועל מוגדר כאחוז הביקורים שכוללים צפייה יחידה בדף. בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מה היה שיעור העזיבה בפועל בכל מקור תנועה?

SQL סטנדרטי

שיעור העזיבה בפועל בכל מקור תנועה ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
source,‎
total_visits,‎
total_no_of_bounces,‎
‎( ( total_no_of_bounces / total_visits ) * 100 ) AS bounce_rate‎
FROM (‎
SELECT
trafficSource.source AS source,‎
COUNT ( trafficSource.source ) AS total_visits,‎
SUM ( totals.bounces ) AS total_no_of_bounces
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
GROUP BY
source )‎
ORDER BY
total_visits DESC

SQL מדור קודם

שיעור העזיבה בפועל בכל מקור תנועה ביולי 2017
SELECT
source,‎
total_visits,‎
total_no_of_bounces,‎
‎( ( total_no_of_bounces / total_visits ) * 100 ) AS bounce_rate‎
FROM (‎
SELECT
trafficSource.source AS source,‎
COUNT ( trafficSource.source ) AS total_visits,‎
SUM ( totals.bounces ) AS total_no_of_bounces
FROM
TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') )‎
GROUP BY
source )‎
ORDER BY
total_visits DESC

 

 

המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר לפי סוג הרוכשים (משתמשים שמבצעים רכישה לעומת משתמשים שאינם מבצעים רכישה)

בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מה היה המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר שהגיעו ממשתמשים שביצעו רכישה ביולי 2017?

SQL סטנדרטי

המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר שהגיעו ממשתמשים שביצעו רכישה ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
‎( SUM(total_pagesviews_per_user) / COUNT(users) ) AS avg_pageviews_per_user
FROM
SELECT
fullVisitorId AS users,‎
SUM(totals.pageviews) AS total_pagesviews_per_user
FROM`bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
AND
totals.transactions >=1‎
GROUP BY
users )‎

SQL מדור קודם

המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר שהגיעו ממשתמשים שביצעו רכישה ביולי 2017
SELECT
‎( SUM(total_pagesviews_per_user) / COUNT(users) ) AS avg_pageviews_per_user
FROM
SELECT
fullVisitorId AS users,‎
SUM(totals.pageviews) AS total_pagesviews_per_user
FROM
TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') ) WHERE
totals.transactions >=1‎
GROUP BY
users )‎

 

 

בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מה היה המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר שהגיעו ממשתמשים שלא ביצעו רכישה ביולי 2017?

SQL סטנדרטי

המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר שהגיעו ממשתמשים שלא ביצעו רכישה ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
‎( SUM(total_pagesviews_per_user) / COUNT(users) ) AS avg_pageviews_per_user
FROM (‎
SELECT
fullVisitorId AS users,‎
SUM(totals.pageviews) AS total_pagesviews_per_user
FROM`bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
AND
totals.transactions IS NULL
GROUP BY
users )‎

SQL מדור קודם

המספר הממוצע של צפיות בדפי מוצר שהגיעו ממשתמשים שלא ביצעו רכישה ביולי 2017
SELECT
‎( SUM(total_pagesviews_per_user) / COUNT(users) ) AS avg_pageviews_per_user
FROM (‎
SELECT
fullVisitorId AS users,‎
SUM(totals.pageviews) AS total_pagesviews_per_user
FROM
TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') ) WHERE
totals.transactions IS NULL
GROUP BY
users )‎

 

 

מספר העסקאות הממוצע לכל רוכש

בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מה היה מספר העסקאות הממוצע לכל משתמש שביצע רכישה ביולי 2017?

SQL סטנדרטי

מספר העסקאות הממוצע לכל משתמש שביצע רכישה ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
‎(SUM (total_transactions_per_user) / COUNT(fullVisitorId) ) AS avg_total_transactions_per_user
FROM (‎
SELECT
fullVisitorId,‎
SUM (totals.transactions) AS total_transactions_per_user
FROM
‎`bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
AND totals.transactions IS NOT NULL
GROUP BY
fullVisitorId )‎

SQL מדור קודם

מספר העסקאות הממוצע לכל משתמש שביצע רכישה ביולי 2017
SELECT
‎(SUM (total_transactions_per_user) / COUNT(fullVisitorId) ) AS avg_total_transactions_per_user
FROM (‎
SELECT
fullVisitorId,‎
SUM (totals.transactions) AS total_transactions_per_user
FROM
TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') )‎
WHERE
totals.transactions IS NOT NULL
GROUP BY
fullVisitorId )‎

 

 

ההוצאה הכספית הממוצעת לכל ביקור באתר

בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מהי ההוצאה הכספית הממוצעת לכל ביקור ביולי 2017?

SQL סטנדרטי

ההוצאה הכספית הממוצעת לכל ביקור ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
‎( SUM(total_transactionrevenue_per_user) / SUM(total_visits_per_user) ) AS
avg_revenue_by_user_per_visit
FROM (‎
SELECT
fullVisitorId,‎
SUM( totals.visits ) AS total_visits_per_user,‎
SUM( totals.transactionRevenue ) AS total_transactionrevenue_per_user
FROM
‎`bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`‎
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
AND
totals.visits > 0‎
AND totals.transactions >= 1‎
AND totals.transactionRevenue IS NOT NULL
GROUP BY
fullVisitorId )‎

SQL מדור קודם

ההוצאה הכספית הממוצעת לכל ביקור ביולי 2017
SELECT
‎( SUM(total_transactionrevenue_per_user) / SUM(total_visits_per_user) ) AS
avg_revenue_by_user_per_visit
FROM (‎
SELECT
fullVisitorId,‎
SUM( totals.visits ) AS total_visits_per_user,‎
SUM( totals.transactionRevenue ) AS total_transactionrevenue_per_user
FROM
TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') )‎
WHERE
totals.visits > 0‎
AND totals.transactions >= 1‎
AND totals.transactionRevenue IS NOT NULL
GROUP BY
fullVisitorId )‎

 

 

רצף היטים

בהמשך מוצגים סקריפטים לדוגמה של השאלה: מהו רצף הדפים שנצפו?

SQL סטנדרטי

רצף הדפים שנצפו על ידי משתמשים ביולי 2017
#standardSQL
SELECT
fullVisitorId,‎
visitId,‎
visitNumber,‎
hits.hitNumber AS hitNumber,‎
hits.page.pagePath AS pagePath
FROM
‎`bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_*`,‎
UNNEST(hits) as hits
WHERE
‎_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20170701' AND '20170731'‎
AND
hits.type="PAGE"‎
ORDER BY
fullVisitorId,‎
visitId,‎
visitNumber,‎
hitNumber

SQL מדור קודם

רצף הדפים שנצפו על ידי משתמשים ביולי 2017
SELECT
fullVisitorId,‎
visitId,‎
visitNumber,‎
hits.hitNumber AS hitNumber,‎
hits.page.pagePath AS pagePath
FROM
TABLE_DATE_RANGE( [bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_],‎
TIMESTAMP('2017-07-01'), TIMESTAMP('2017-07-31') )‎
WHERE
hits.type="PAGE"‎
ORDER BY
fullVisitorId,‎
visitId,‎
visitNumber,‎
hitNumber

בשאילתה הזו מגבילים את סוגי ההיטים ל-PAGES, כדי למנוע הצגת אינטראקציות של אירועים או עסקאות. כל שורה של הפלט מייצגת צפיה בדף, ומוצגת לפי סדר ברירת המחדל של השדות במשפט SELECT.

 

 

מאפיינים מותאמים אישית מרובים ברמת ההתאמה או הפעילות באתר

מימד מותאם אישית ברמת ההתאמה
SELECT fullVisitorId, visitId, hits.hitNumber, hits.time,‎
MAX(IF(hits.customDimensions.index=1,
‎hits.customDimensions.value,‎
‎NULL)) WITHIN hits AS customDimension1,‎
FROM [tableID.ga_sessions_20150305]‎
LIMIT 100

 

מימד מותאם אישית ברמת הביקור
SELECT fullVisitorId, visitId,‎
MAX(IF(customDimensions.index=2,‎
‎customDimensions.value,‎
‎NULL)) WITHIN RECORD AS customDimension2,‎
FROM [tableID.ga_sessions_20150305]‎
LIMIT 100

בכל שאילתה:

במשפט SELECT נבחרים השדות של הערכים והמאפיינים הרלוונטיים.

הפונקציה MAX:

 • מחזירה את המאפיין המותאם אישית כעמודה חדשה. ניתן לחזור על הפונקציה כדי להחזיר כמה מימדים מותאמים אישית כעמודות חדשות.
 • המשפטים WITHIN hits ו-WITHIN RECORD משמשים להערכת התנאי בתוך שדות חוזרים ב-BigQuery.
 • התנאי בתוך הפונקציה MAX מוערך לכל מאפיין מותאם אישית. אך אם המאפיין המותאם אישית אינו ‎index=1 (hits)‎ או ‎index=2 (sessions)‎, התנאי מחזיר NULL.
 • הפונקציה מחזירה את הערך המקסימלי, שהוא הערך של 'מאפיין מותאם אישית 1' להתאמות או 'מאפיין מותאם אישית 2' לפעילויות באתר, מאחר שכל שאר הערכים הם NULL.

שאילתות מתקדמות לדוגמה

לאחר שהסברנו איך לבנות שאילתות פשוטות, תוכל לבנות שאילתות באמצעות הפונקציות והתכונות המתקדמות הזמינות ב-BigQuery.

מוצרים שנרכשו על ידי לקוחות שרכשו את המוצר A (מסחר אלקטרוני קלאסי)

למטה מופיע סקריפט בסיסי לשאלה: אילו מוצרים אחרים נרכשו על ידי לקוחות שרכשו את המוצר A?

מוצרים שנרכשו על ידי לקוח שרכש את המוצר A (מסחר אלקטרוני קלאסי)
SELECT hits.item.productName AS other_purchased_products, COUNT(hits.item.productName) AS quantity‎
FROM [‘Dataset Name’ ]‎
WHERE fullVisitorId IN (‎
  SELECT fullVisitorId
  FROM [‘Dataset Name’ ]‎
  WHERE hits.item.productName CONTAINS 'Product Item Name A'‎
   AND totals.transactions>=1‎
  GROUP BY fullVisitorId
)‎
AND hits.item.productName IS NOT NULL‎
AND hits.item.productName !‎‎= 'Product Item Name A'‎
GROUP BY other_purchased_products‎
ORDER BY quantity DESC;‎
 1. בשורה הראשונה צריך לבחור בכל הפריטים האחרים שנרכשו על ידי משתמש, ולחשב את הכמות של כל פריט שנרכש באמצעות פונקציית הצבירה COUNT()‎‏. לאחר מכן התוצאה מוצגת בשדה quantity, כאשר הפריט המשויך מופיע בשדה המוצר כ-other_purchased_products.
 2. בשאילתת המשנה האפורה בוחרים רק במשתמשים הייחודיים (fullVisitorId) שביצעו עסקאות (totals.transactions>=1) ורכשו את המוצר A במהלך עסקה (‎WHERE hits.item.productName CONTAINS 'Product Item Name A'‎‏‎).

הכללים (משפטי WHERE ו-AND) בשאילתה ברמה העליונה (בירוק) מתעלמים מערכים ב-hits.item.productNamem שהם ריקים ומכילים את המוצר A.

הנה דוגמה לשאילתה אם לקוח רוכש את המוצר Brighton Metallic Pens - Set of 4, אילו מוצרים אחרים הוא רכש?

מוצרים שנרכשו על ידי לקוח שרכש את המוצר ‎'Brighton Metallic Pens (Set of 4)'‎‏‎ ב-24 ביוני 2013
SELECT hits.item.productName AS other_purchased_products, COUNT(hits.item.productName) AS quantity‎
FROM [GoogleStore.ga_sessions_20130624]‎‏‎
WHERE fullVisitorId IN (‎
  SELECT fullVisitorId
FROM [GoogleStore.ga_sessions_20130624]‎‏‎
WHERE hits.item.productName CONTAINS 'Brighton Metallic Pens - Set of 4'‎‏‎
   AND totals.transactions>=1‎
  GROUP BY fullVisitorId
)‎
AND hits.item.productName IS NOT NULL‎
AND hits.item.productName !‎‎='Brighton Metallic Pens - Set of 4'‎‏‎
GROUP BY other_purchased_products‎
ORDER BY quantity DESC;‎

ב-Dremel/BigQuery, השימוש ב-WHERE expr IN מפעיל JOIN עם מגבלות גודל. המגבלות מתייחסות במיוחד לצד הימני של ה-JOIN (מספר המבקרים, במקרה הזה), שצריך להיות קטן מ-8MB. ב-Dremel פעולה זו נקראת broadcast JOIN. כאשר הגודל הוא יותר מ-8MB, עליך להפעיל shuffled JOIN - ניתן לעשות זאת באמצעות התחביר JOIN EACH. לצערנו, לא ניתן לעשות זאת באמצעות IN, אבל אפשר לשכתב את אותה שאילתה באמצעות JOIN.

מוצרים שנרכשו על ידי לקוחות שרכשו את המוצר A (מסחר אלקטרוני משופר)

סקריפט זה דומה לסקריפט הבסיסי של השאילתה הקודמת אבל מיועד למסחר אלקטרוני משופר. גם בו נעשה שימוש בפונקציה TABLE_DATE_RANGE כדי לבצע שאילתה על כמה ימים.

מוצרים שנרכשים על ידי לקוח שרכש את המוצר A (מסחר אלקטרוני משופר)
SELECT hits.product.productSKU AS other_purchased_products, COUNT(hits.product.productSKU) AS quantity
FROM SELECT fullVisitorId, hits.product.productSKU, hits.eCommerceAction.action_type FROM TABLE_DATE_RANGE([73156703.ga_sessions_], TIMESTAMP('2015-07-01'), TIMESTAMP('2015-07-14')))
WHERE fullVisitorId IN (
  SELECT fullVisitorId
FROM TABLE_DATE_RANGE([73156703.ga_sessions_], ‎TIMESTAMP('2015-‎07-01'), TIMESTAMP('2015-07-14'))‎
WHERE hits.product.productSKU CONTAINS '10 15103'‎
AND hits.eCommerceAction.action_type = '6'‎
GROUP BY fullVisitorId
)‎
AND hits.product.productSKU IS NOT NULL
AND hits.product.productSKU !‎‎='10 15103'‎
AND hits.eCommerceAction.action_type = '6'‎
GROUP BY other_purchased_products‎
ORDER BY quantity DESC;‎

מספר ממוצע של אינטראקציות משתמש לפני רכישה

‎זוהי דוגמה לשאילתה של פקודת ‎JOIN() [...] ‎ON‎, שתלויה רק בנתוני Analytics.

למטה מופיע סקריפט בסיסי לשאלה: מהו המספר הממוצע של אינטראקציות משתמש לפני רכישה?

מספר אינטראקציות המשתמש לפני רכישה
SELECT one.hits.item.productSku AS ProductSku, ( sum_of_hit_number / total_hits ) AS avg_hit_number‎‏‎
FROM (‎
 SELECT hits.item.productSku, SUM(hits.hitNumber) AS sum_of_hit_number‎‏‎
 ‎FROM [‘GA Dataset Name’ ]‎‏‎
 ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
  ‎AND totals.transactions>=1‎‏‎
‎  GROUP BY hits.item.productSku
) AS ‘Alias_Name_1’‎
JOIN (‎‏‎
 SELECT hits.item.productSku, COUNT( fullVisitorId ) AS total_hits‎‏‎
 ‎FROM [‘GA Dataset Name’ ]‎‏‎
 ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
  ‎AND totals.transactions>=1‎‏‎
‎  GROUP BY hits.item.productSku
) AS ‘Alias_Name_2’‎
ON Alias_Name_1.hits.item.productSku = Alias_Name_2.hits.item.productSku;‎‏‎
 1. השורה הראשונה מבצעת את הפעולה המתמטית העיקרית של מציאת המספר הממוצע של אינטראקציות משתמש לכל מוצר, והשאילתה הזו יוצרת צירוף בין שתי שאילתות משנה בשם ‘Alias_Name_1’ ו-‘Alias_Name_2’.
 2. שאילתת המשנה ‘Alias_Name_1’ משמשת להפקת שדה המשתמש בפונקציית הצבירה SUM() כדי לסכם את כל נתוני ההתאמות שתועדו למוצר.
 3. שאילתת המשנה ‘Alias_Name_2’ מוצאת את מספר ההתאמות שביצעו המשתמשים לכל מוצר, באמצעות הפונקציה COUNT()‎‏.
 4. בשורה האחרונה מופיע השדה (hits.item.productSku) המשותף שאותו חולקים שני מערכי הנתונים שצורפו על ידי הפקודה JOIN.

הנה דוגמה לשאילתה מהו המספר הממוצע של אינטראקציות משתמש לפני רכישה, ב-10 בספטמבר 2013?

המספר הממוצע של אינטראקציות משתמש לפני רכישה, ב-10 בספטמבר 2013
SELECT one.hits.item.productSku AS ProductSku, ( sum_of_hit_number / total_hits ) AS avg_hit_number‎‏‎
FROM (‎
 SELECT hits.item.productSku, SUM(hits.hitNumber) AS sum_of_hit_number‎‏‎
 ‎FROM [GoogleStore.ga_sessions_20130728]‎‏‎
 ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
  ‎AND totals.transactions>=1‎‏‎
 GROUP BY hits.item.productSku 
) AS one
JOIN (‎‏‎
 SELECT hits.item.productSku, COUNT( fullVisitorId ) AS total_hits‎‏‎
 ‎FROM [GoogleStore.ga_sessions_20130728]‎‏‎
 ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
  ‎AND totals.transactions>=1‎‏‎
 GROUP BY hits.item.productSku
) AS two
ON one.hits.item.productSku = two.hits.item.productSku;‎‏‎

אחוז המלאי שנמכר לכל מוצר

זו דוגמה לשאילתה שלא תלויה רק בנתוני Google Analytics, אלא גם בנתונים שאינם מ-Google Analytics. שילוב שתי קבוצות הנתונים מאפשר לך להבין את התנהגות המשתמשים ברמה מפורטת יותר. אפשר לייבא נתונים שאינם מ-Google Analytics לתוך BigQuery, אבל חשוב לזכור שהפעולה הזו תשפיע על החיוב החודשי שלך בגין אחסון נתונים.

למטה מופיע סקריפט בסיסי לשאלה: מהו אחוז המלאי שנמכר לכל מוצר?

אחוז המלאי שנמכר לכל מוצר
SELECT AnalyticsImport.product_data_20130728.productId, ((( one.quantity_sold ) / ( AnalyticsImport.product_data_20130728.productstock + one.quantity_sold )) * 100 ) AS percentage_of_stock_sold‎‏‎
FROM [ ‘Imported_DataSet’ ]‎‏‎
JOIN (‎‏‎
  SELECT hits.item.productSku, SUM( hits.item.itemQuantity ) AS quantity_sold‎‏‎
  ‎FROM [‘GA Dataset’ ]‎‏‎
  ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
   ‎AND totals.transactions>=1‎‏‎
‎   GROUP BY hits.item.productSku
) AS ‘Alias_Name’‎
ON Imported_DataSet.’productId_field’ = Alias_Name.hits.item.productSku;‎‏‎
 1. השורה הראשונה מציגה שני שדות: שדה אחד שמכיל את כל מזהי המוצרים, ושדה שני שמהווה פעולה מתמטית המציגה את אחוז המלאי שנמכר לכל מזהה מוצר.
 2. מכיוון שהשאילתה הזו תלויה בשני מערכי נתונים, צריך להשתמש בפונקציה ‎JOIN() ... ‎ON‎‏. פקודה זו מצרפת את השורות משני מערכי הנתונים על סמך השדה המשותף לשניהם. במקרה זה, שתי קבוצות הנתונים הן ‏‎[ ‘Imported_DataSet’ ]‎‏ ו-‎‘Alias_Name’‎‎‏.
 3. הקבוצה ‎[ ‘Imported_DataSet’ ]‎ מכילה את הנתונים שאינם מ-Analytics. זו קבוצת הנתונים שכוללת את שדה המדד של המלאי שנותר (‎Imported DataSet.’stock_left_field’‎) ואת שדה המאפיין של מזהה המוצר (‎Imported_DataSet.’productId_field’‎).
 4. ‘Alias_Name’ הוא השם שהוקצה לנתונים שהוחזרו על ידי שאילתת המשנה האפורה. שאילתת המשנה הזו משתמשת בנתוני Analytics כדי למצוא את סך כל הפריטים שנמכרו לכל מוצר.
 5. השורה האחרונה משתמשת במשפט ON כדי להציג את השדה הנפוץ בין שני מערכי הנתונים, והיכן שני מערכי הנתונים מצורפים.

למשתנים רבים בשאילתה הזו מצורפת קידומת לשם משלהם למערך הנתונים (למשל, Imported_DataSet.’productId_field’, Alias_Name.quantity_sold). השם מיועד להבהיר באיזה שדה בחרת ולהראות לאיזה מערך נתונים הוא שייך.

דוגמה לשאילתה מהו אחוז המלאי שנמכר לכל מוצר ב-28 ביולי 2013?

אחוז המלאי שנמכר לכל מוצר ב-28 ביולי 2013
SELECT AnalyticsImport.product_data_20130728.productId, ( ( ( one.quantity_sold ) / ( AnalyticsImport.product_data_20130728.productstock + one.quantity_sold ) ) * 100 ) AS percentage_of_stock_sold
FROM AnalyticsImport.product_data_20130728
JOIN (‎‏‎
  SELECT hits.item.productSku, SUM( hits.item.itemQuantity ) AS quantity_sold‎‏‎
  FROM GoogleStore.ga_sessions_20130728
  ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
   ‎AND totals.transactions>=1‎‏‎
  GROUP BY hits.item.productSku
) AS one
ON AnalyticsImport.product_data_20130728.productId = one.hits.item.productSku
ORDER BY percentage_of_stock_sold DESC;

רווחיות של כל מוצר

בהמשך מופיע סקריפט בסיסי לשאלה: מהי הרווחיות של כל מוצר?

רווחיות של כל מוצר
SELECT Alias_Name.hits.item.productSku, ( Imported_DataSet.’product profit field’ * Alias_Name.quantity ) AS profit
FROM (‎
  ‎SELECT Alias_Name.hits.item.productSku, Imported_DataSet.’product profit field’‎‏‎
  ‎FROM [ ‘Imported Data Set’ ]‎‏‎
  ‎JOIN (‎‏‎
    SELECT hits.item.productSku, SUM( hits.item.itemQuantity ) AS quantity
    ‎FROM [ ‘GA Dataset Name’ ]‎‏‎
    ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
‎     GROUP BY hits.item.productSku
) AS ‘Alias_Name’‎
‎   ON Imported_DataSet.productId = Alias_Name.hits.item.productSku
);‎
 1. השורה הראשונה כוללת את הפעולה המתמטית לחישוב הרווח הכולל שהתקבל מכל מוצר.
 2. שאילתת המשנה האפורה מבוססת על נתונים שאינם מ-Google Analytics, שכוללים נתונים לגבי הרווח ממכירת מוצרים.
 3. שאילתת המשנה האדומה מכילה את נתוני Google Analytics, שיצורפו לנתונים שאינם מ-Google Analytics. בשאילתה הזו מחושבת כמות הפריטים שנמכרו לכל מוצר.
 4. השורה האחרונה משתמשת במשפט ON כדי לציין את השדה שמשותף לשני מערכי הנתונים. במקרה הזה, השדה הוא מזהה המוצר.

דוגמה לשאילתה מה הייתה הרווחיות של כל מוצר ב-28 ביולי 2013?

רווחיות של כל מוצר ב-28 ביולי 2013
SELECT two.hits.item.productSku, ((AnalyticsImport.product_data_20130728.productprice-AnalyticsImport.product_data_20130728.productcost)*two.quantity) AS profit
FROM (‎
  SELECT two.hits.item.productSku, AnalyticsImport.product_data_20130728.productcost, two.quantity, AnalyticsImport.product_data_20130728.productprice
  FROM AnalyticsImport.product_data_20130728
  ‎JOIN (‎‏‎
    SELECT hits.item.productSku, SUM( hits.item.itemQuantity ) AS quantity
    FROM GoogleStore.ga_sessions_20130728
    ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
    GROUP BY hits.item.productSku
) AS two
  ON AnalyticsImport.product_data_20130728.productId = ‎two.hits.item.productSku
);‎

הרווח מחושב על ידי מציאת ההפרש בין המחיר שבו נמכר המוצר לעלות הייצור שלו. המידע הזה שמור במערך הנתונים שאינם של Google Analytics.

רווחיות ריאלית של כל מוצר כולל החזרים כספיים

בהמשך מופיע סקריפט בסיסי לשאלה: מהי הרווחיות הריאלית של כל מוצר?

רווחיות ריאלית של כל מוצר
SELECT Alias_Name.hits.item.productSku, (gross_profit-total_refund_revenue) AS real_profit
FROM (‎
  SELECT Alias_Name.hits.item.productSku, ( ( Imported_DataSet.productprice - Imported_DataSet.productcost ) * Alias_Name.quantity ) AS gross_profit, ( ( Imported_DataSet.refunddeliveryprice + Imported_DataSet.productprice ) * Imported_DataSet.refundquantity ) AS total_refund_revenue
  FROM (‎

    SELECT Alias_Name.hits.item.productSku, Imported_DataSet.productcost, Alias_Name.quantity, Imported_DataSet.productprice, Imported_DataSet.refunddeliveryprice, Imported_DataSet.refundquantity
    ‎FROM [ ‘Imported DataSet Name’ ] AS 'Imported_DataSet'‎‏‎
    ‎JOIN (‎‏‎
      
SELECT hits.item.productSku, SUM( hits.item.itemQuantity ) AS quantity
      ‎FROM [‘GA Dataset Name’ ]‎‏‎
      ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
       AND totals.transactions >=1
      GROUP BY hits.item.productSku
) AS 'Alias_Name'
    ON Imported_DataSet.productId = Alias_Name.hits.item.productSku )
);‎
 1. השאילתה הזו דומה מאוד לשאילתה מהי הרווחיות של כל מוצר? ההבדלים היחידים הם בקבוצת הנתונים שאינם של Google Analytics בשאילתת המשנה האפורה, ובפעולה המתמטית של חישוב הרווח הריאלי בשורה הראשונה.
 2. בקבוצת הנתונים שאינם מ-Google Analytics מחושב גם סכום הכסף הכולל שהוצאת על החזרים כספיים (בביטוי SELECT של שאילתת המשנה האדומה).
 3. לאחר מכן, בשורה 1 מתבצעת פעולה מתמטית כדי למצוא את הרווח הריאלי, על-ידי הפחתת ההכנסה שהוצאת על החזרים כספיים מתוך הרווח הגולמי.

למידע נוסף על השאילתה, עיין בקטע רווחיות של כל מוצר.

הנה דוגמה לשאילתה מה הייתה הרווחיות הריאלית של כל מוצר ב-28 ביולי 2013?

הרווחיות הריאלית של כל מוצר ב-28 ביולי 2013
SELECT two.hits.item.productSku, (gross_profit-total_refund_revenue) AS real_profit
FROM (‎
  SELECT two.hits.item.productSku, ( ( AnalyticsImport.product_data_20130728.productprice - AnalyticsImport.product_data_20130728.productcost ) * two.quantity ) AS gross_profit, ( ( AnalyticsImport.product_data_20130728.refunddeliveryprice + AnalyticsImport.product_data_20130728.productprice ) * AnalyticsImport.product_data_20130728.refundquantity ) AS total_refund_revenue
  FROM (‎

    SELECT two.hits.item.productSku, Analytics.product_data_20130728.productcost, two.quantity, AnalyticsImport.product_data_20130728.productprice, AnalyticsImport.product_data_20130728.refunddeliveryprice, AnalyticsImport.product_data_20130728.refundquantity
    FROM AnalyticsImport.product_data_20130728
    ‎JOIN (‎‏‎

      SELECT hits.item.productSku, SUM( hits.item.itemQuantity ) AS quantity
      FROM GoogleStore.ga_sessions_20130728
      ‎WHERE hits.item.productSku IS NOT NULL‎‏‎
       AND totals.transactions >=1
      GROUP BY hits.item.productSku
) AS two
    ON AnalyticsImport.product_data_20130728.productId = ‎two.hits.item.productSku )
);‎

הרווחיות הריאלית מתייחסת לרווחיות של מוצר תוך התחשבות במוצרים שניתן להם החזר כספי. כדי לחשב את ההכנסה הכוללת מהחזרים כספיים למוצר:

סך כל ההכנסה מהחזרים כספיים על המוצר = ( מחיר המוצר + מחיר ההחזר הכספי למוצר ) * כמות המוצרים שניתן עליהם החזר כספי

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?