Các trình duyệt được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào sau đây để truy cập Analytics:

Nhìn chung, Analytics hỗ trợ các phiên bản chính mới nhất của Chrome, Firefox, Edge và Safari (theo chu kỳ phát hành). Bạn thực sự nên sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ này.

Nếu trình duyệt của bạn không tương thích với giao diện Analytics hiện tại, bạn có thể thấy một cảnh báo trong tài khoản của mình.

Khi nâng cấp lên trình duyệt được hỗ trợ, bạn cũng có thể cần phải cập nhật tùy chọn trình duyệt để cho phép cookie và JavaScript thì mới sử dụng được tất cả các công cụ khả dụng trong Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?