Các trình duyệt được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào sau đây để truy cập vào Analytics:

Nói chung, Analytics hỗ trợ 2 phiên bản chính mới nhất của Chrome, Firefox, Edge và Safari (trên cơ sở luân phiên). Bạn thực sự nên sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ này.

Nếu trình duyệt của bạn không tương thích với giao diện Analytics hiện tại, bạn có thể thấy một cảnh báo trong tài khoản của mình.

Khi nâng cấp lên trình duyệt được hỗ trợ, bạn cũng có thể cần phải cập nhật các tùy chọn của mình trên trình duyệt đó để cho phép cookie và JavaScript nhằm sử dụng tất cả các công cụ trong Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false
false