Kampanie wideo w Google Ads

Monitorowanie skuteczności kampanii reklam wideo TrueView.

Ten raport umożliwia analizowanie skuteczności kampanii reklam wideo TrueView utworzonych z wykorzystaniem Google Ads dla wideo.

Tematy w tym artykule:

Informacje o danych kampanii wideo

Uzyskiwanie dokładnych danych dzięki użyciu automatycznego tagowania

Aby uzyskać dokładne dane w Analytics, użyj automatycznego tagowania w kampaniach reklam wideo TrueView. Kampanie otagowane samodzielnie (niestandardowe) nie są widoczne w raporcie Kampanie wideo. W innych raportach Google Ads w przypadku kampanii reklam wideo TrueView otagowanych samodzielnie wyświetlana jest niedokładna liczba kliknięć i brakuje danych TrueView (np. wartości procentowych Kliknięcia do witrynyFilm odtworzony w).

Różnice w danych między Analytics a Google Ads

Konwersje z kampanii reklam wideo TrueView są różnie przypisywane w Analytics i w Google Ads. Raport Kampanie wideo przypisuje konwersje na podstawie bezpośredniego kliknięcia reklam wideo TrueView typu In-Stream, natomiast Google Ads dla wideo – na podstawie obejrzanych reklam.

W raporcie Kampanie wideo może się też pojawić duża rozbieżność między kliknięciami do witryny (które nie są podstawą do naliczania przychodów) a sesjami widocznymi w innych raportach Google Ads. Reklamy wideo TrueView bardziej służą do promowania samej marki niż reklamy w wyszukiwarce, a także często przynoszą tyle samo pośrednich co bezpośrednich odwiedzin w witrynie. Dlatego zalecamy sprawdzanie też innych danych konwersji poza kliknięciami do witrynysesjami.

Dostępność danych

Analytics przypisuje cele do kampanii Google Ads dla wideo tylko w wyniku kliknięć bezpośrednich z reklam wideo TrueView In-Stream. Cele, które zostały w ten sposób przypisane do reklam wideo TrueView In-Stream, mogą być importowane przez Google Ads.

Jak korzystać z raportu

Wybierz grupę danych, która odpowiada Twoim celom reklamowym

Aby wybrać grupę danych do analizy, użyj karty Eksplorator. Poza grupami podobnych danych, np. Korzystanie z witryny, możesz też wybrać Kliknięcia do witrynyZaangażowanie.

Jeśli głównym celem Twoich kampanii TrueView jest szybkie zwiększenie ruchu w witrynie poprzez zdecydowane wezwanie do działania w reklamie wideo, może Cię zainteresować grupa danych Kliknięcia witryny. Zawiera ona dane o kosztach i przychodach, m.in. Płatne wyświetlenia, Kliknięcia do witryny oraz RPV (czyli przychody z obejrzenia).

Jeśli Twoim głównym celem jest budowanie świadomości marki, użyj grupy danych Zaangażowanie. Wskazuje ona, jak użytkownicy angażowali się w różne kampanie. Na przykład dane Film odtworzony w 100% podają procent użytkowników, którzy obejrzeli cały film.

Wybierz wymiar do analizy

Domyślnie raport wyświetla Kampanię jako Wymiar podstawowy. Zmień na Treść reklamy lub Wideo, by zobaczyć wszystkie dane dla tego wymiaru. Aby podzielić dane na kolejne kategorie, możesz też dodać wymiar dodatkowy, np. Kategoria urządzeń.

Posortuj tabelę według najważniejszych danych

Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę według danych, które są dla Ciebie najważniejsze. Jeśli np. widok domyślny to grupa danych Kliknięcia do witryny, kliknij nagłówek kolumny ROAS, by posortować dane według zwrotu z nakładów na reklamę.

Zwiększanie skuteczności

Rozważ optymalizację kampanii, grup reklam i reklam, które mają niską skuteczność realizacji celów reklamowych. Więcej informacji o optymalizowaniu kampanii wideo znajdziesz w tym artykule. Możesz się też zastanowić nad inwestowaniem większych środków w kampanie osiągające lepsze wyniki.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?