Trạng thái dịch vụ Analytics

Xem thông tin cập nhật tình trạng gián đoạn dịch vụ trên Trang tổng quan về trạng thái ứng dụng.

Trang tổng quan trạng thái quảng cáo hiển thị trạng thái hoạt động của một số sản phẩm của Google, bao gồm cả Analytics. Hãy di chuyển xuống để xem bảng chứa thông tin trạng thái dành cho Analytics (thông tin này áp dụng cho cả phiên bản chuẩn và phiên bản 360).

Hiểu trang tổng quan

  • Tất cả thời gian hiển thị theo Giờ phối hợp quốc tế (UTC) 
  • Cột đầu tiên bên trái hiển thị tất cả các sản phẩm được hỗ trợ 
  • Cột cuối cùng bên phải hiển thị trạng thái dịch vụ hiện tại của từng sản phẩm
  • Các cột ngày tháng ở giữa chứa các biểu tượng cho biết trạng thái trong quá khứ vào các ngày hiển thị. Ví dụ: nếu bạn thấy biểu tượng trạng thái màu cam trong cột ngày 1 tháng 5, nghĩa là có sự gián đoạn dịch vụ vào ngày đó đối với sản phẩm trong hàng đó.

Bảng sau hiển thị thêm thông tin về các biểu tượng trạng thái:

Có sẵn Sản phẩm có sẵn đầy đủ mà không ghi nhận sự gián đoạn nào
   Thông tin dịch vụ Thông tin cập nhật thông báo sản phẩm hoặc dịch vụ
Gián đoạn dịch vụ Các tính năng chính trong sản phẩm không có sẵn hoặc bị sự cố đã biết ảnh hưởng
Ngừng dịch vụ Sản phẩm không thể truy cập được đối với tất cả người dùng
 
  • Để xem chi tiết sự cố liên quan, hãy nhấp vào biểu tượng trạng thái
  • Để xem chi tiết sự cố trong quá khứ, hãy nhấp vào “Xem thông tin trong quá khứ”
  • Để đăng ký nguồn cấp dữ liệu Atom, hãy nhấp vào “Nguồn cấp dữ liệu RSS” ở cuối trang
URL nguồn cấp dữ liệu RSS cũ sẽ tự động chuyển hướng đến các đường liên kết nguồn cấp dữ liệu Atom mới. Nếu bạn gặp lỗi trong trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS do quá trình chuyển đổi này, hãy thử đăng ký lại
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false