Stav služby Analytics

Pozrite si informačný panel stavu aplikácií, kde nájdete aktuálne informácie o prerušeniach poskytovania služby.

Na informačnom paneli stavu aplikácií sa zobrazuje stav výkonnosti niektorých produktov spoločnosti Google vrátane služby Analytics. Po posunutí sa nadol v zobrazení uvidíte tabuľku s informáciami o stave služby Analytics. Tieto informácie sa vzťahujú na štandardnú verziu služby Analytics aj na verziu Google Analytics 360.

Bodka v tabuľke signalizuje prerušenie poskytovania alebo výpadok služby k zodpovedajúcemu dátumu. Po kliknutí na bodku sa zobrazia podrobnosti vrátane času, popisu a stavu incidentu. Ak chcete prejsť na iný dátum, použite prepojenia Staršie a Novšie pod tabuľkou. Ak sa v tabuľke nezobrazuje žiadna bodka, nebolo zaznamenané žiadne prerušenie poskytovania služby Analytics.

Ak máte problémy so službou Analytics a informačný panel neobsahuje žiadne informácie, skontrolujte iné použiteľné zdroje, ktoré mohli narúšať poskytovanie služby lokálne, vrátane stavu poskytovateľa ISP.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?