Tjenestestatus for Analytics

Gå til statusoversikten for apper hvis du ønsker oppdateringer om tjenesteavbrudd.

I statusoversikten for apper ser du ytelsesstatusen for enkelte Google-produkter, innbefattet Analytics. Rull ned for å se tabellen som inneholder statusinformasjon for Analytics. Denne informasjonen gjelder for både standard- og 360-versjoner av Analytics.

En prikk i tabellen indikerer et tjenesteavbrudd eller nedetid for den aktuelle datoen. Klikk på prikken hvis du vil se flere detaljer, inkludert klokkeslett, en beskrivelse og status for en hendelse. Bruk Eldre- og Nyere-linkene nederst i tabellen for å rulle til en annen dato. Hvis du ikke ser noen prikk i tabellen, har det ikke oppstått noe tjenesteavbrudd for Analytics.

Hvis du har et problem med Analytics-tjenesten din og det ikke vises noen informasjon i oversikten, kan du kontrollere andre mulige kilder som kan ha ført til tjenesteavbrudd lokalt, inkludert statusen for nettleverandøren din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?