„Analytics“ paslaugos būsena

Jei reikia atnaujinimų nutrūkus paslaugai, peržiūrėkite „Apps“ būsenos informacijos suvestinę.

„Apps“ būsenos informacijos suvestinėje rodoma kai kurių „Google“ produktų, įskaitant „Analytics“, našumo būsena. Slinkite žemyn ir peržiūrėkite lentelę, apimančią „Analytics“ būsenos informaciją. Ši informacija taikoma tiek „Analytics“ standartinei, tiek „360“ versijoms.

Taškas lentelėje nurodo paslaugos gedimą ar triktį atitinkamą datą. Spustelėkite tašką ir gausite išsamią informaciją, įskaitant įvykio laiką, aprašą ir būseną. Naudodami nuorodas Senesnis ir Naujesnis lentelės apačioje nuslinkite į kitą datą. Jei lentelėje nematote taško, vadinasi, „Analytics“ paslaugos teikimas nebuvo nutrūkęs.

Jei kyla problemų naudojantis „Analytics“ paslauga, o informacijos suvestinėje informacija nepateikiama, peržiūrėkite kitus galimus šaltinius, kurie galėjo sugadinti jūsų paslaugą vietoje, įskaitant IPT būseną.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?