Επεξεργασία ιδιοκτησίας

Ενημερώστε το όνομα της ιδιοκτησίας, την κατηγορία κλάδου, τις λειτουργίες διαφήμισης και άλλες ρυθμίσεις.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ιδιότητας, πρέπει να έχετε άδεια επεξεργασίας. Για να επεξεργαστείτε μια ιδιότητα:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ιδιοκτησίας και επεξεργαστείτε οποιοδήποτε από τα εξής:
  • Όνομα ιδιότητας: Το όνομα για την ιδιότητα που εμφανίζεται στο Analytics.
  • Προεπιλεγμένο URL: Το προεπιλεγμένο URL για την ιδιότητα.
  • Προεπιλεγμένη αναλυτική προβολή: Η προεπιλεγμένη αναλυτική προβολή για ολοκληρωμένες υπηρεσίες (π.χ. το AdWords Express ή το Google Play) που θα χρησιμοποιείται κατά την άντληση δεδομένων από το Analytics.
  • Κατηγορία κλάδου: Η κατηγορία κλάδου που αντιστοιχεί περισσότερο στην ιδιοκτησία.
  • Σύνθετες ρυθμίσεις: Επιλέξτε αν η μη αυτόματη προσθήκη ετικετών θα παρακάμπτει την αυτόματη προσθήκη ετικετών για τιμές GCLID (ενσωματώσεις Google Ads και Search Ads 360) και τιμές DCLID (ενσωματώσεις αναφορών Campaign Manager και Display & Video 360).
  • Λειτουργίες διαφήμισης: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες διαφήμισης.
  • Λήψη δεδομένων του Google Play Developer Console: Καθορίστε εάν θέλετε να εμφανίζονται δεδομένα Google Play για τις εφαρμογές σας στο Analytics. (Μόνο ιδιότητες εφαρμογών)
  • Παρακολούθηση καμπανιών iOS: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες παρακολούθησης καμπανιών. Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένα URL, για την παρακολούθηση της απόδοσης καμπανιών εντός εφαρμογής.
  • Αναλυτικά στοιχεία στη σελίδα: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Ενισχυμένη αναγνώριση συμβολής συνδέσμου. Επιλέξτε αν θέλετε να ανοίξετε την αναφορά "Αναλυτικά στοιχεία στη σελίδα" σε ενσωματωμένη λειτουργία (μέσα από το Analytics) ή σε πλήρη λειτουργία (σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης).
  • Ρυθμίσεις Search Console: Συσχετίστε δεδομένα Search Console με το Analytics.
  • Ανάλυση χρηστών: Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, για να προσθέσετε τη μέτρηση "Χρήστες" σε τυπικές αναφορές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της μέτρησης "Χρήστες"
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;