Bài viết này trình bày về các tài sản Universal Analytics (UA). Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các tài sản UA chuẩn sẽ ngừng xử lý dữ liệu (ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với các tài sản UA 360). Hãy di chuyển sang Google Analytics 4, sau đó tham khảo mục Tài sản Google Analytics 4 trong trung tâm trợ giúp này. 

Tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads

Sau khi đã gắn thẻ các trang, tạo Đối tượng tiếp thị lại trong Analytics và liên kết thuộc tính động mới với tài khoản Google Ads của mình, bạn có thể tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads.

Trong Google Ads, thuộc tính động có thể được gọi là thông số.

 

Tài nguyên liên quan

Đọc thông tin đầy đủ về chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256