Tạo đối tượng cho Tiếp thị lại động

Sử dụng Analytics để tạo đối tượng cho Tiếp thị lại động

Sau khi bạn đã cập nhật thẻ với các thuộc tính ngành dọc mà bạn muốn sử dụng, các thuộc tính đó sau đó sẽ khả dụng trong Analytics và bạn có thể sử dụng chúng để tạo Đối tượng tiếp thị lại.

Bạn có thể tạo Đối tượng tiếp thị lại dựa trên người dùng trong Analytics để nhận dạng người dùng ở các cấp khác nhau trong kênh chuyển đổi. Mặc dù bạn có thể triển khai Tiếp thị lại động bằng cách chỉ tạo một danh sách tất cả người dùng, nhưng việc tạo danh sách được nhắm mục tiêu hẹp hơn cho phép bạn tập trung vào nội dung quảng cáo và ngân sách sẽ có tác động nhiều nhất. Ví dụ: người dùng đã thêm các mặt hàng vào giỏ hàng có thể chỉ cần nhắc nhở hoặc động cơ để hoàn thành giao dịch của họ, trong khi người dùng chỉ xem các sản phẩm có thể cần được thuyết phục nhiều hơn về giá trị tổng thể của sản phẩm.

Bằng cách thực hiện theo cùng một phương pháp mà bạn sử dụng để tạo Danh sách tiếp thị lại, bạn có thể tạo Đối tượng tiếp thị lại động dựa trên phân đoạn sử dụng các thứ nguyên pagetype mới của mình:

 • Khách truy cập thông thường
 • Người tìm kiếm sản phẩm
 • Người xem sản phẩm
 • Người bỏ chuyển đổi
 • Người chuyển đổi trong quá khứ

Bạn có thể nhập Đối tượng tiếp thị lại được định cấu hình trước vào Tài khoản Google Analytics dựa trên ngành dọc của doanh nghiệp mình.

Bởi vì giá trị loại trang khác nhau đối với từng ngành dọc, nên định nghĩa đối tượng hơi khác nhau. Ví dụ: nếu bạn nhập dữ liệu từ Bán lẻ, thì bạn sẽ có Đối tượng tiếp thị lại hơi khác so với khi bạn nhập dữ liệu cho Du lịch.

Nhập đối tượng được định cấu hình trước cho ngành dọc của bạn

 1. Nhấp vào một trong các liên kết bên dưới để nhập đúng tập hợp các đối tượng cho ngành dọc mà bạn đã chọn:
 2. Chọn chế độ xem Google Analytics. Dữ liệu sẽ nhập vào chế độ xem báo cáo này trong tài khoản của bạn.
 3. Chọn tài khoản quảng cáo mà trong đó bạn muốn đối tượng có sẵn.
 4. Nhấp vào Tạo.

Sau khi bạn nhập đối tượng được định cấu hình trước, bạn có thể xem đối tượng đó trong Quản trị > Cột thuộc tính > Tiếp thị lại > Đối tượng và trong tài khoản quảng cáo nơi bạn đã chia sẻ chúng.

Các bước tiếp theo

 1. Tạo thuộc tính cho Tiếp thị lại động
 2. Tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?