Tworzenie odbiorców remarketingu dynamicznego

Tworzenie grup odbiorców remarketingu dynamicznego za pomocą Analytics

Gdy zaktualizujesz tagów za pomocą wybranych atrybutów związanych z branżą, będą one dostępne w Analytics i możesz ich używać do tworzenia odbiorców remarketingu.

W Analytics możesz tworzyć grupy użytkowników będących odbiorcami remarketingu, identyfikujące użytkowników na różnych etapach ścieżki konwersji. Wprawdzie możesz wdrożyć remarketing dynamiczny, tworząc wyłącznie listę obejmującą wszystkich użytkowników, ale utworzenie bardziej precyzyjnie kierowanych list pozwala efektywniej wykorzystać reklamy i budżet. Na przykład użytkownicy, którzy dodali już produkty do koszyka, wymagają jedynie przypomnienia lub zachęty, aby dokończyć transakcję. Natomiast użytkowników, którzy tylko przeglądali Twoją ofertę, należy przekonać o zaletach tych produktów.

Wykonując procedurę analogiczną do tworzenia list remarketingowych, możesz utworzyć odbiorców remarketingu dynamicznego w oparciu o segmenty, używając nowych wymiarów pagetype:

 • Użytkownicy – ogólnie
 • Wyszukujący produkty
 • Wyświetlający produkty
 • Rezygnujący z konwersji
 • Mający zrealizowaną konwersję

Na konto Google Analytics możesz importować wstępnie skonfigurowane grupy odbiorców remarketingu, dostępne w zależności od branży.

Ponieważ w każdej branży używane są inne wartości typu strony, definicje odbiorców różnią się nieco między sobą. Jeśli np. zaimportujesz dane z branży Handel detaliczny, uzyskasz nieco innych odbiorców remarketingu niż w przypadku importu danych z branży Podróże.

Zaimportuj wstępnie skonfigurowane grupy odbiorców przeznaczone do użycia w Twojej branży

 1. Kliknij jeden z poniższych linków, aby zaimportować zestaw grup odbiorców odpowiedni dla wybranej branży:
 2. Wybierz widok Google Analytics. Dane zostaną zaimportowane do tego widoku raportowania na Twoim koncie.
 3. Wybierz konto reklamowe, na którym grupa odbiorców ma być dostępna.
 4. Kliknij Utwórz.

Po zaimportowaniu wstępnie skonfigurowanej grupy odbiorców możesz ją wyświetlić, wchodząc do: Administrator > kolumna Usługa > Remarketing > Odbiorcy. Grupa będzie też widoczna na koncie reklamowym, na którym została udostępniona.

Dalsze kroki

 1. Utwórz atrybuty remarketingu dynamicznego
 2. Utwórz kampanię remarketingu dynamicznego w Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?