Schema van BigQuery Export

Deze functie valt niet onder een serviceovereenkomst (SLA).

In dit artikel vindt u informatie over de indeling en het schema van de gegevens die in BigQuery worden geïmporteerd.

Datasets

Voor elke Analytics-weergave die bij de integratie van BigQuery wordt ingeschakeld, wordt er een dataset toegevoegd met de weergave-ID als naam.

Tabellen

In elke dataset wordt voor elke dag waarop een export wordt uitgevoerd, een tabel toegevoegd. Dagelijkse tabellen hebben de indeling 'ga_sessions_JJJJMMDD'.

Intradaggegevens worden elke dag ongeveer drie keer geïmporteerd. Intradagtabellen hebben de indeling 'ga_sessions_intraday_JJJJMMDD'. Gedurende dezelfde dag overschrijft elke geïmporteerde set intradaggegevens de vorige set geïmporteerde gegevens in dezelfde tabel.

Als de import voor de dag is voltooid, wordt de intradagtabel van de vorige dag verwijderd. Voor de huidige dag bestaat er, tot het moment waarop de eerste intradaggegevens worden geïmporteerd, geen intradagtabel. Als het schrijven van een intradagtabel mislukt, blijft de intradagtabel van de vorige dag behouden.

Gegevens voor de huidige dag zijn pas definitief nadat de dagelijkse import is voltooid. Mogelijk ziet u verschillen tussen intradaggegevens en gegevens voor de hele dag. Dit is het gevolg van gebruikerssessies die nog actief zijn op het moment dat de laatste intradaggegevens worden geïmporteerd.

Rijen

Elke rij binnen een tabel komt overeen met een sessie in Analytics 360.

Kolommen

 

De kolommen binnen de export worden hieronder weergegeven. In BigQuery beschikken sommige kolommen wellicht over geïntegreerde velden en berichten.

Veldnaam Gegevenstype Beschrijving
clientId TEKENREEKS Niet-gehashte versie van de client-ID voor een bepaalde gebruiker die is gekoppeld aan een bepaald bezoek/bepaalde sessie.
fullVisitorId TEKENREEKS De unieke bezoekers-ID (ook bekend als de Client-ID).
visitorId NULL Dit veld is verouderd. Gebruik in plaats daarvan 'fullVisitorId'.
userId TEKENREEKS Overschreven User ID verzonden naar Analytics.
visitNumber GEHEEL GETAL Het sessienummer van deze gebruiker. Als dit de eerste sessie is, stelt u deze waarde in op 1.
visitId GEHEEL GETAL Een ID voor deze sessie. Deze ID maakt deel uit van de waarde die doorgaans wordt opgeslagen als _utmb-cookie. Deze ID is alleen uniek voor de betreffende gebruiker. Voor een volledig unieke ID gebruikt u een combinatie van fullVisitorId en visitId.
visitStartTime GEHEEL GETAL De tijdstempel (weergegeven als 'POSIX time').
date TEKENREEKS De datum van de sessie in de indeling 'JJJJMMDD'.
totals RECORD Dit gedeelte bevat de waarden die tijdens de sessie zijn verzameld.
totals.bounces GEHEEL GETAL Het totale aantal bounces (ter referentie). Als een sessie is gebounced, is de waarde 1, anders is de waarde 0.
totals.hits GEHEEL GETAL Het totale aantal hits tijdens de sessie.
totals.newVisits GEHEEL GETAL Het totale aantal nieuwe bezoekers tijdens een sessie (ter referentie). Als dit het eerste bezoek is, is deze waarde 1, anders is deze 0.
totals.pageviews GEHEEL GETAL Het totale aantal paginaweergaven tijdens de sessie.
totals.screenviews GEHEEL GETAL Het totale aantal schermweergaven tijdens de sessie.
totals.sessionQualityDim GEHEEL GETAL Een schatting van hoe dicht een bepaalde sessie bij een transactie was, op een schaal van 1 tot 100, berekend voor elke sessie. Een waarde die dicht bij 1 ligt, duidt op een lage sessiekwaliteit of ver verwijderd van een transactie. Een waarde dicht bij 100 duidt op een hoge sessiekwaliteit of erg dicht bij een transactie. Een waarde van 0 geeft aan dat de sessiekwaliteit niet berekend is voor de geselecteerde periode.
totals.timeOnScreen GEHEEL GETAL De totale tijd op het scherm in seconden.
totals.timeOnSite GEHEEL GETAL De totale duur van de sessie, in seconden.
totals.totalTransactionRevenue GEHEEL GETAL De totale transactieopbrengst, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
totals.transactionRevenue GEHEEL GETAL Dit veld is verouderd. Gebruik in plaats daarvan 'totals.totalTransactionRevenue' (zie hierboven).
totals.transactions GEHEEL GETAL Het totale aantal e-commercetransacties tijdens de sessie.
totals.UniqueScreenViews GEHEEL GETAL Het totale aantal unieke schermweergaven tijdens de sessie.
totals.visits GEHEEL GETAL Het aantal sessies (ter referentie). Deze waarde is 1 voor sessies met interactiegebeurtenissen. Als de sessie geen interactiegebeurtenissen bevat, is de waarde 0.
trafficSource RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de verkeersbron waaruit de sessie afkomstig is.
trafficSource.adContent TEKENREEKS De advertentiecontent van de verkeersbron. Kan worden ingesteld door de parameter 'utm_content URL'.
trafficSource.adwordsClickInfo RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de Google Ads-klikgegevens, indien aanwezig voor deze sessie. Analytics maakt gebruik van het model voor laatste niet-directe klik.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adGroupId
GEHEEL GETAL De Google-advertentiegroep-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adNetworkType
TEKENREEKS Netwerktype. Kan een van de volgende waarden hebben: {'Google Search', 'Content', 'Search partners', 'Ad Exchange', 'Yahoo Japan Search', 'Yahoo Japan AFS', 'unknown'}
trafficSource.
adwordsClickInfo.campaignId
GEHEEL GETAL De Google Ads-campagne-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.creativeId
GEHEEL GETAL De Google-advertentie-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaId
GEHEEL GETAL ID voor de targetingcriteria.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaParameters
TEKENREEKS Beschrijvende tekenreeks voor het targetingcriterium.
trafficSource.
adwordsClickInfo.customerId
GEHEEL GETAL De Google Ads-klant-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.gclId
TEKENREEKS Klik-ID voor Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.isVideoAd
BOOLEAANS 'True' als het een TrueView-videoadvertentie is.
trafficSource.
adwordsClickInfo.page
GEHEEL GETAL Paginanummer in de zoekresultaten waar de advertentie is vertoond.
trafficSource.
adwordsClickInfo.slot
TEKENREEKS Positie van de advertentie. Hier moet een van de volgende waarden worden opgegeven: {RHS, Top}
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria
RECORD Google Ads-targetingcriteria voor een klik. Er zijn verschillende typen targetingcriteria, maar u kunt voor elk criterium slechts één waarde hebben.
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria.
boomUserlistId
GEHEEL GETAL Remarketinglijst-ID (als die is toegekend) in Google Ads, afgeleid van matching_criteria (overeenkomende criteria) in klikrecord.
trafficSource.campaign TEKENREEKS De campagnewaarde. Deze wordt doorgaans ingesteld door de URL-parameter utm_campaign.
trafficSource.campaignCode TEKENREEKS Waarde van de trackingparameter utm_id voor het handmatig bijhouden van campagnes.
trafficSource.isTrueDirect BOOLEAANS 'True' als de bron van deze sessie Direct was (wat betekent dat de gebruiker de naam van uw website-URL in de browser heeft getypt of via een bladwijzer op uw site is terechtgekomen). Dit veld is ook 'true' als twee opeenvolgende maar afzonderlijke sessies precies dezelfde campagnegegevens hebben. Anders NULL.
trafficSource.keyword TEKENREEKS Het zoekwoord van de verkeersbron. Dit wordt meestal ingesteld als de trafficSource.medium 'organisch' of 'cpc' is. Kan worden ingesteld door de parameter 'utm_term URL'.
trafficSource.medium TEKENREEKS Het medium van de verkeersbron. Dit kan 'organisch', 'cpc', 'verwijzend' of de waarde van de parameter 'utm_medium URL' zijn.
trafficSource.referralPath TEKENREEKS Als trafficSource.medium 'referral' is, wordt deze waarde ingesteld op het pad van de verwijzer. (De hostnaam van de verwijzer vindt u in trafficSource.source.)
trafficSource.source TEKENREEKS De bron van de verkeersbron. Dit kan de naam van de zoekmachine, de verwijzende hostnaam of een waarde van de parameter 'utm_source URL' zijn.
socialEngagementType TEKENREEKS Type betrokkenheid: 'Sociaal betrokken' of 'Niet sociaal betrokken'.
channelGrouping TEKENREEKS De standaardkanaalgroepering die is gekoppeld aan de sessie van een eindgebruiker voor deze weergave.
device RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de apparaten van gebruikers.
device.browser TEKENREEKS De gebruikte browser (bijvoorbeeld Chrome of Firefox).
device.browserSize TEKENREEKS De grootte van het kijkvenster van de browsers van de gebruikers. Dit zijn de aanvankelijke afmetingen van het kijkvenster, weergegeven in pixels als breedte x hoogte, bijvoorbeeld 1920 x 960.
device.browserVersion TEKENREEKS De versie van de browser die wordt gebruikt.
device.deviceCategory TEKENREEKS Het apparaattype: desktop, tablet of mobiel.
device.mobileDeviceInfo TEKENREEKS Het merk, het model en de marketingnaam die zijn gebruikt om het mobiele apparaat te identificeren.
device.mobileDeviceMarketingName TEKENREEKS De marketingnaam die voor het mobiele apparaat is gebruikt.
device.mobileDeviceModel TEKENREEKS Het model van het mobiele apparaat.
device.mobileInputSelector TEKENREEKS De invoermethode (bijv. touchscreen, joystick, klikwiel, stylus) die op het mobiele apparaat is gebruikt.
device.operatingSystem TEKENREEKS Het besturingssysteem van het apparaat (bijvoorbeeld Macintosh of Windows).
device.operatingSystemVersion TEKENREEKS De versie van het besturingssysteem.
device.isMobile

Dit veld is verouderd. Gebruik in plaats daarvan device.deviceCategory.
BOOLEAANS Als de gebruiker een mobiel apparaat gebruikt, is deze waarde 'true', anders is deze 'false'.
device.mobileDeviceBranding TEKENREEKS Het merk of de fabrikant van het apparaat.
device.flashVersion TEKENREEKS De versie van de Adobe Flash-plug-in die in de browser is geïnstalleerd.
device.javaEnabled BOOLEAANS Geeft aan of Java wel of niet is ingeschakeld in de browser.
device.language TEKENREEKS De taal die is ingesteld in het apparaat. Deze wordt weergegeven als IETF-taalcode.
device.screenColors TEKENREEKS Het aantal kleuren dat door het scherm wordt ondersteund. Dit wordt weergegeven als de bit-diepte (bijvoorbeeld '8-bits', '24-bits', enz.).
device.screenResolution TEKENREEKS De schermresolutie van het apparaat, weergegeven in pixels als breedte x hoogte (bijvoorbeeld '800x600').
customDimensions RECORD Dit gedeelte bevat alle dimensies op gebruikersniveau en op sessieniveau die voor een sessie zijn ingesteld. Dit is een herhaald veld; het bevat een vermelding van elke dimensie die is ingesteld.
customDimensions.index GEHEEL GETAL De index van de aangepaste dimensie.
customDimensions.value TEKENREEKS De waarde van de aangepaste dimensie.
geoNetwork RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de geografische locatie van de gebruiker.
geoNetwork.continent TEKENREEKS Het continent waaruit een sessie afkomstig is, op basis van het IP-adres.
geoNetwork.subContinent TEKENREEKS Het subcontinent waaruit een sessie afkomstig is, op basis van het IP-adres van de bezoeker.
geoNetwork.country TEKENREEKS Het land waaruit een sessie afkomstig is, op basis van het IP-adres.
geoNetwork.region TEKENREEKS De regio waaruit een sessie afkomstig is, afgeleid van het IP-adres. In de Verenigde Staten is een regio een staat, zoals New York.
geoNetwork.metro TEKENREEKS De Designated Market Area (DMA) waaruit een sessie afkomstig is.
geoNetwork.city TEKENREEKS De plaats van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's.
geoNetwork.cityId TEKENREEKS

De plaats-ID van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's. De plaats-ID's zijn hetzelfde als de criteria-ID's op https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/
protocol/v1/geoid.

geoNetwork.latitude TEKENREEKS De geschatte breedtegraad van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's. Locaties ten noorden van de evenaar hebben een positieve breedtegraad en locaties ten zuiden van de evenaar hebben een negatieve breedtegraad.
geoNetwork.longitude TEKENREEKS De geschatte lengtegraad van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's. Locaties ten oosten van de nulmeridiaan hebben een positieve lengtegraad en locaties ten westen van de nulmeridiaan hebben een negatieve lengtegraad.
geoNetwork.networkDomain TEKENREEKS

[Niet meer ondersteund]

De domeinnaam van de internetprovider van de gebruiker, afgeleid van de domeinnaam die is geregistreerd voor het IP-adres van de internetprovider.

geoNetwork.networkLocation TEKENREEKS

[Niet meer ondersteund]

De namen van de serviceproviders die zijn gebruikt om de property te bereiken. Als de meeste gebruikers van de website bijvoorbeeld afkomstig zijn van de grote internetproviders, bestaat de waarde uit de namen van deze serviceproviders.

hits RECORD Deze rij en de geneste velden worden ingevuld voor elk type hit.
hits.dataSource TEKENREEKS De gegevensbron van een hit. Standaard worden hits die vanuit analytics.js verzonden zijn, gerapporteerd als 'internet' en worden hits die vanuit de mobiele SDK's verzonden zijn, gerapporteerd als 'app'.
hits.sourcePropertyInfo RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de bronproperty voor overzichtsproperty's
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyDisplayName
TEKENREEKS Weergavenaam van de bronproperty voor overzichtsproperty's. Deze geldt alleen voor overzichtsproperty's.
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyTrackingId
TEKENREEKS Tracking-ID van de bronproperty voor overzichtsproperty's. Deze geldt alleen voor overzichtsproperty's.
hits.eCommerceAction RECORD Dit gedeelte bevat alle e-commercehits die tijdens de sessie hebben plaatsgevonden. Dit is een herhaald veld; het beschikt over een vermelding van elke hit die is verzameld.
hits.eCommerceAction.action_type TEKENREEKS

Het actietype. Productlijsten doorklikken = 1, Productdetails weergeven = 2, Product(en) toevoegen aan winkelwagentje = 3, Product(en) verwijderen uit winkelwagentje = 4, Afrekenen = 5, Voltooide aankoop = 6, Terugbetaling van aankoop = 7, Betalingsopties = 8, Onbekend = 0.

Meestal is dit actietype van toepassing op alle producten in een hit, met de volgende exceptie: als hits.product.isImpression = TRUE, is het bijbehorende product een productvertoning die wordt waargenomen terwijl de productactie plaatsvindt (een 'product in lijstweergave').

Voorbeeldquery voor het berekenen van het aantal producten in lijstweergaven:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName)
FROM [foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE hits.product.isImpression == TRUE

Voorbeeldquery voor het berekenen van het aantal producten in gedetailleerde weergave:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName),
FROM
[foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE
hits.ecommerceaction.action_type = '2'
AND ( BOOLEAN(hits.product.isImpression) IS NULL OR BOOLEAN(hits.product.isImpression) == FALSE )

hits.eCommerceAction.option TEKENREEKS Dit veld wordt gevuld als er een betalingsoptie wordt opgegeven. Bijvoorbeeld: een verzendoptie als Fedex.
hits.eCommerceAction.step GEHEEL GETAL Dit veld wordt gevuld als er voor de hit een betalingsstap wordt aangegeven.
hits.exceptionInfo.exceptions GEHEEL GETAL Het aantal excepties dat naar Google Analytics is verzonden.
hits.exceptionInfo.fatalExceptions GEHEEL GETAL Het aantal excepties dat naar Google Analytics is verzonden waarbij isFatal is ingesteld op 'true'.
hits.experiment RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die gegevens voor een experiment bevat.
hits.experiment.experimentId TEKENREEKS De ID van het experiment.
hits.experiment.experimentVariant TEKENREEKS De variatie of combinatie van variaties die aanwezig is in een hit van een experiment.
hits.hitNumber GEHEEL GETAL De volgorde van het aantal hits. Voor de eerste hit van elke sessie wordt deze waarde ingesteld op 1.
hits.hour GEHEEL GETAL Het uur waarin deze hit heeft plaatsgevonden (tussen 0 en 23).
hits.isSecure BOOLEAANS Dit veld is verouderd.
hits.isEntrance BOOLEAANS Als deze hit de eerste hit voor een paginaweergave of schermweergave van een sessie was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'.
hits.isExit BOOLEAANS Als deze hit de laatste hit voor een paginaweergave of schermweergave van een sessie was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'.
hits.isInteraction BOOLEAANS Als deze hit een interactie was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'. Als deze hit geen interactie was (d.w.z. een gebeurtenis met een interactie die is ingesteld op 'false'), wordt deze waarde ingesteld op 'false'.
hits.latencyTracking RECORD Dit gedeelte bevat informatie over gebeurtenissen in de API voor navigatietiming.
hits.latencyTracking.domainLookupTime GEHEEL GETAL De totale tijd (in milliseconden) die alle voorbeelden hebben besteed aan DNS-lookup voor deze pagina.
hits.latencyTracking.domContentLoadedTime GEHEEL GETAL De tijd (in milliseconden) die de browser nodig heeft om het document te parseren en uitgestelde en door de parser ingevoegde scripts (DOMContentLoaded) uit te voeren, waaronder de netwerktijd van de locatie van gebruikers naar de server van de site.
hits.latencyTracking.domInteractiveTime GEHEEL GETAL De tijd (in milliseconden) die de browser nodig heeft om het document (DOMInteractive) te parseren.
hits.latencyTracking.domLatencyMetricsSample GEHEEL GETAL De voorbeeldset (of het voorbeeldaantal) paginaweergaven waarmee de gemiddelde DOM-statistieken voor de sitesnelheid worden berekend.
hits.latencyTracking.pageDownloadTime GEHEEL GETAL De totale tijd (in milliseconden) die nodig is om deze pagina voor alle voorbeelden te downloaden.
hits.latencyTracking.pageLoadSample GEHEEL GETAL De voorbeeldset (of het voorbeeldaantal) paginaweergaven waarmee de gemiddelde laadtijd van de pagina wordt berekend.
hits.latencyTracking.pageLoadTime GEHEEL GETAL De totale tijd (in milliseconden) voor het laden van de pagina's in de voorbeeldset, vanaf het begin van de paginaweergave (d.w.z. de klik op een paginalink) totdat de pagina volledig is geladen in de browser.
hits.latencyTracking.redirectionTime GEHEEL GETAL De totale tijd (in milliseconden) die alle voorbeelden hebben besteed aan omleidingen voordat deze pagina wordt weergegeven. Als er geen omleidingen zijn, is de waarde 0.
hits.latencyTracking.serverConnectionTime GEHEEL GETAL De totale tijd (in milliseconden) die alle voorbeelden hebben besteed aan het tot stand brengen van TCP-verbindingen met deze pagina.
hits.latencyTracking.serverResponseTime GEHEEL GETAL De totale tijd (in milliseconden) die de server van de site nodig heeft om te reageren op gebruikersverzoeken voor alle voorbeelden, waaronder de netwerktijd van de locatie van gebruikers naar de server.
hits.latencyTracking.speedMetricsSample GEHEEL GETAL De voorbeeldset (of het voorbeeldaantal) paginaweergaven waarmee de gemiddelde statistieken voor sitesnelheid worden berekend.
hits.latencyTracking.userTimingCategory TEKENREEKS Maakt rapportage eenvoudiger door alle variabelen voor gebruikerstiming in te delen in logische groepen.
hits.latencyTracking.userTimingLabel TEKENREEKS De naam van de bijgehouden bronactie.
hits.latencyTracking.userTimingSample GEHEEL GETAL Het aantal hits dat is verzonden voor een userTimingCategory, userTimingLabel of userTimingVariable.
hits.latencyTracking.userTimingValue GEHEEL GETAL Het totale aantal milliseconden voor gebruikerstiming.
hits.latencyTracking.userTimingVariable TEKENREEKS De variabele die wordt gebruikt om gebruikerstimings in de rapporten te kunnen visualiseren.
hits.minute GEHEEL GETAL De minuut waarin deze hit heeft plaatsgevonden (tussen 0 en 59).
hits.product.isImpression BOOLEAANS TRUE als ten minste één gebruiker dit product heeft bekeken (d.w.z. ten minste één vertoning) toen het in de productlijst werd weergegeven.
hits.product.isClick BOOLEAANS Of gebruikers op dit product hebben geklikt toen het in de productlijst werd weergegeven.
hits.product.customDimensions RECORD In dit gedeelte wordt elke hit met het productbereik 'Aangepaste dimensies' ingevuld.
hits.product.customDimensions.index GEHEEL GETAL De index voor het productbereik 'Aangepaste dimensies'.
hits.product.customDimensions.value TEKENREEKS De waarde van het productbereik 'Aangepaste dimensies'.
hits.product.customMetrics RECORD In dit gedeelte wordt elke hit met het productbereik 'Aangepaste statistieken' ingevuld.
hits.product.customMetrics.index GEHEEL GETAL De index voor het productbereik 'Aangepaste statistieken'.
hits.product.customMetrics.value GEHEEL GETAL De waarde van het productbereik 'Aangepaste statistieken'.
hits.product.productListName TEKENREEKS Naam van de lijst waarin het product wordt weergegeven of waarin een klik heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: 'Promotie op homepage', 'Ook bekeken', 'Aanbevolen voor u', 'Lijst met zoekresultaten', enz.
hits.product.productListPosition GEHEEL GETAL Positie van het product in de lijst waarin het wordt weergegeven.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpClicks
GEHEEL GETAL Het aantal klikken op AdSense-advertenties dat is weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpImpressions
GEHEEL GETAL Het aantal AdSense-advertentievertoningen dat is weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMatchedQueries
GEHEEL GETAL Het aantal advertentieverzoeken waarbij AdSense als aanvulling werd gedistribueerd en een advertentie vertoonde op de pagina.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions
GEHEEL GETAL Het aantal door AdSense gevulde advertentievertoningen dat door zichtbaarheidsmetingen kon worden geregistreerd (zowel zichtbare als niet-zichtbare advertenties).
hits.publisheradsenseBackfillDfpPagesViewed GEHEEL GETAL Het aantal Google Analytics-paginaweergaven waarbij Google Ad Manager AdSense-opbrengst heeft geregistreerd.
hits.publisher.adsenseBackfillDfpQueries GEHEEL GETAL Het aantal advertentieverzoeken dat Google Ad Manager heeft verzonden naar AdSense.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpc
GEHEEL GETAL De CPC-opbrengst die is gekoppeld aan de resulterende klikken op AdSense-advertenties.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpm
GEHEEL GETAL De CPM-opbrengst die is gekoppeld aan de vertoonde AdSense-advertenties.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpViewableImpressions
GEHEEL GETAL Het aantal AdSense-vertoningen dat heeft voldaan aan de zichtbaarheidsnorm van Google Ad Manager.
hits.publisher.adxBackfillDfpClicks GEHEEL GETAL Het aantal klikken op Google Ad Manager-advertenties weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adxBackfillDfpImpressions
GEHEEL GETAL Het aantal Google Ad Manager-advertentievertoningen dat is weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMatchedQueries
GEHEEL GETAL Het aantal advertentieverzoeken waarvoor Google Ad Manager als aanvulling werd gedistribueerd en een advertentie vertoonde op de pagina.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMeasurableImpressions
GEHEEL GETAL Het aantal door Google Ad Manager gevulde advertentievertoningen dat door zichtbaarheidsmetingen kan worden geregistreerd (zowel zichtbare als niet-zichtbare advertenties).
hits.publisher.
adxBackfillDfpPagesViewed
GEHEEL GETAL Het aantal Google Analytics-paginaweergaven waarvoor Google Ad Manager opbrengst registreerde.
hits.publisher.
adxBackfillDfpQueries
GEHEEL GETAL Het aantal advertentieverzoeken dat Google Ad Manager heeft verzonden naar Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpc
GEHEEL GETAL De CPC-opbrengst die is gekoppeld aan de resulterende klikken op Google Ad Manager-advertenties.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpm
GEHEEL GETAL De CPM-opbrengst die is gekoppeld aan de weergegeven Google Ad Manager-advertentievertoningen.
hits.publisher.
adxBackfillDfpViewableImpressions
GEHEEL GETAL Het aantal Google Ad Manager-vertoningen dat heeft voldaan aan de zichtbaarheidsnorm van Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpAdGroup TEKENREEKS De Google Ad Manager-regelitem-ID van de advertentie die is weergegeven.
hits.publisher.dfpAdUnits TEKENREEKS De ID's van de Google Ad Manager-advertentieblokken die aanwezig zijn in het advertentieverzoek.
hits.publisher.dfpClicks GEHEEL GETAL Het aantal keren dat op Google Ad Manager-advertenties is geklikt.
hits.publisher.dfpImpressions GEHEEL GETAL Er wordt een Google Ad Manager-advertentievertoning gerapporteerd telkens als er een afzonderlijke advertentie is weergegeven. Als een pagina met twee advertentieblokken bijvoorbeeld één keer wordt bekeken, geven we twee vertoningen weer.
hits.publisher.dfpMatchedQueries GEHEEL GETAL Het aantal advertentieverzoeken waarvoor een advertentie aan de pagina werd geleverd.
hits.publisher.dfpMeasurableImpressions GEHEEL GETAL Het aantal advertentievertoningen dat door zichtbaarheidsmetingen kan worden geregistreerd (zowel zichtbare als niet-zichtbare advertenties).
hits.publisher.dfpNetworkId TEKENREEKS De Google Ad Manager-netwerk-ID waarnaar het advertentieverzoek is verzonden.
hits.publisher.dfpPagesViewed GEHEEL GETAL Het aantal Google Analytics-paginaweergaven waarvoor Google Ad Manager opbrengst registreerde.
hits.publisher.dfpQueries GEHEEL GETAL Het aantal advertentieverzoeken dat is verzonden naar Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpc GEHEEL GETAL De CPC-opbrengst gekoppeld aan de resulterende klikken op advertenties, gebaseerd op de waarde in het tariefveld voor elke advertentie in Google Ad Manager waarop is geklikt.
hits.publisher.dfpRevenueCpm GEHEEL GETAL De CPM-opbrengst gekoppeld aan de weergegeven advertentievertoningen, gebaseerd op de waarde in het tariefveld voor elke weergegeven advertentie in Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpViewableImpressions GEHEEL GETAL Het aantal vertoningen dat heeft voldaan aan de zichtbaarheidsnorm van Google Ad Manager.
hits.time GEHEEL GETAL Het aantal milliseconden na de 'visitStartTime' toen deze hit werd geregistreerd. De eerste hit heeft een 'hits.time' van 0.
hits.transaction.transactionCoupon TEKENREEKS De couponcode die is gekoppeld aan de transactie.
hits.referer TEKENREEKS De verwijzende pagina als tijdens de sessie een doel of transactie is voltooid. Als deze pagina hetzelfde domein heeft, is deze waarde niet ingevuld.
hits.refund RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die teruggavegegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.refund.localRefundAmount GEHEEL GETAL Bedrag voor terugbetaling in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.refund.refundAmount GEHEEL GETAL Bedrag voor terugbetaling, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.social RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type SOCIAL ingevuld.
hits.social.hasSocialSourceReferral TEKENREEKS Een tekenreeks met de waarde Ja of Nee die aangeeft of sessies voor de property afkomstig zijn van een sociale bron.
hits.social.socialInteractionAction TEKENREEKS De sociale actie die door de sociale trackingcode is doorgegeven (delen, tweet enzovoort).
hits.social.socialInteractionNetwork TEKENREEKS Het netwerk dat door de sociale trackingcode is doorgegeven (Google+, Twitter enzovoort).
hits.social.socialInteractionNetworkAction TEKENREEKS Bij sociale interacties vertegenwoordigt deze waarde het sociale netwerk dat wordt bijgehouden.
hits.social.socialInteractions GEHEEL GETAL Het totale aantal sociale interacties.
hits.social.socialInteractionTarget TEKENREEKS Bij sociale interacties vertegenwoordigt deze waarde de URL (of bron) die de actie van het sociale netwerk ontvangt.
hits.social.socialNetwork TEKENREEKS De naam van het sociale netwerk. Voor verkeersbronnen is deze gekoppeld aan het verwijzende sociale netwerk, bijv. Google+, Blogger.
hits.social.uniqueSocialInteractions GEHEEL GETAL Het aantal sessies waarin de opgegeven sociale actie(s) ten minste één keer heeft/hebben plaatsgevonden. De waarde is gebaseerd op unieke combinaties van socialInteractionNetwork, socialInteractionAction en socialInteractionTarget.
hits.type TEKENREEKS

Het type hit. Een van de volgende: PAGE, TRANSACTION, ITEM, EVENT, SOCIAL, APPVIEW of EXCEPTION.

Timing-hits worden in de Analytics-backend als een gebeurtenistype beschouwd. Als u tijdgerelateerde velden opvraagt (bijvoorbeeld hits.latencyTracking.pageLoadTime), kiest u hits.type als gebeurtenis als u hit.type wilt gebruiken in uw query's.

hits.page RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type PAGE ingevuld.
hits.page.pagePath TEKENREEKS Het URL-pad van de pagina.
hits.page.pagePathLevel1 TEKENREEKS Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in het eerste hiërarchische niveau van pagePath.
hits.page.pagePathLevel2 TEKENREEKS Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in het tweede hiërarchische niveau van pagePath.
hits.page.pagePathLevel3 TEKENREEKS Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in het derde hiërarchische niveau van pagePath.
hits.page.pagePathLevel4 TEKENREEKS Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in hiërarchische niveaus. Er kunnen maximaal vier pagePath-niveaus worden opgegeven. Alle aanvullende niveaus in de pagePath-hiërarchie worden ook ondergebracht in deze dimensie.
hits.page.hostname TEKENREEKS De hostnaam van de URL.
hits.page.pageTitle TEKENREEKS De paginatitel.
hits.page.searchKeyword TEKENREEKS Als dit een pagina met zoekresultaten was, zou dit het ingevoerde zoekwoord zijn.
hits.product RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die productgegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.product.localProductPrice GEHEEL GETAL De prijs van het product in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.localProductRefundAmount GEHEEL GETAL Het bedrag dat is verwerkt als onderdeel van een terugbetaling voor een product in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.localProductRevenue GEHEEL GETAL De opbrengst van het product in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productBrand TEKENREEKS Het merk dat is gekoppeld aan het product.
hits.product.productPrice GEHEEL GETAL De prijs van het product, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics , vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productQuantity GEHEEL GETAL Het gekochte aantal van het product.
hits.product.productRefundAmount GEHEEL GETAL Het bedrag dat is verwerkt als onderdeel van een terugbetaling voor een product, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productRevenue GEHEEL GETAL De opbrengst van het product, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productSKU TEKENREEKS Product-SKU.
hits.product.productVariant TEKENREEKS Productvariant.
hits.product.v2ProductCategory TEKENREEKS Productcategorie.
hits.product.v2ProductName TEKENREEKS Productnaam.
hits.promotion RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die promotiegegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.promotion.promoCreative TEKENREEKS De tekst- of advertentievariant die is gekoppeld aan de promotie.
hits.promotion.promoId TEKENREEKS Promotie-ID.
hits.promotion.promoName TEKENREEKS De naam van de promotie.
hits.promotion.promoPosition TEKENREEKS De positie van de promotie op de site.
hits.promotionActionInfo RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die actiegegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.promotionActionInfo.promoIsView BOOLEAANS 'True' als de actie voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' een promotieweergave is.
hits.promotionActionInfo.promoIsClick BOOLEAANS 'True' als de actie voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' een promotieklik is.
hits.page.searchCategory TEKENREEKS Als het een pagina met zoekresultaten betreft, wordt hier de geselecteerde categorie weergegeven.
hits.transaction RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type TRANSACTION ingevuld.
hits.transaction.transactionId TEKENREEKS De transactie-ID van de e-commercetransactie.
hits.transaction.transactionRevenue GEHEEL GETAL De totale transactieopbrengst, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.transactionTax GEHEEL GETAL De totale transactiebelasting, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.transactionShipping GEHEEL GETAL De totale transactieverzendkosten, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.affiliation TEKENREEKS De partnerinformatie die is doorgegeven aan de trackingcode voor e-commerce.
hits.transaction.currencyCode TEKENREEKS De lokale valutacode voor de transactie.
hits.transaction.localTransactionRevenue GEHEEL GETAL De totale transactieopbrengst in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.localTransactionTax GEHEEL GETAL De totale transactiebelasting in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.localTransactionShipping GEHEEL GETAL De totale transactieverzendkosten in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.item RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type ITEM ingevuld.
hits.item.transactionId TEKENREEKS De transactie-ID van de e-commercetransactie.
hits.item.productName TEKENREEKS De naam van het product.
hits.item.productCategory TEKENREEKS De categorie van het product.
hits.item.productSku TEKENREEKS De SKU of product-ID.
hits.item.itemQuantity GEHEEL GETAL Het verkochte aantal van het product.
hits.item.itemRevenue GEHEEL GETAL De totale opbrengst van het item, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.item.currencyCode TEKENREEKS De lokale valutacode voor de transactie.
hits.item.localItemRevenue GEHEEL GETAL De totale opbrengst van dit item in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.contentGroup RECORD Dit gedeelte bevat informatie over contentgroepen. Meer informatie
hits.contentGroup.contentGroupX TEKENREEKS De contentgroep op een property. Een contentgroep bestaat uit een verzameling content die een logische structuur vormt. Deze structuur kan worden bepaald door een trackingcode of een paginatitel/URL-regexovereenkomst of door vooraf gedefinieerde regels. (Index X kan variëren van 1 tot 5.)
hits.contentGroup.previousContentGroupX TEKENREEKS De contentgroep die vóór een andere contentgroep werd bezocht. (Index X kan variëren van 1 tot 5.)
hits.contentGroup.contentGroupUniqueViewsX TEKENREEKS Het aantal unieke contentgroepweergaven. Contentgroepweergaven in verschillende sessies worden geteld als unieke contentgroepweergaven. pagePath en pageTitle worden gebruikt om te bepalen of een contentgroepweergave uniek is. (Index X kan variëren van 1 tot 5.)
hits.contentInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type APPVIEW ingevuld.
hits.contentInfo.contentDescription TEKENREEKS De beschrijving van de content die wordt weergegeven zoals doorgegeven aan de SDK.
hits.appInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type APPVIEW of EXCEPTION ingevuld.
hits.appInfo.appInstallerId TEKENREEKS De ID van het installatieprogramma (bijvoorbeeld Google Play Store) waaruit de app is gedownload.
hits.appInfo.appName TEKENREEKS De naam van de app.
hits.appInfo.appVersion TEKENREEKS De versie van de app.
hits.appInfo.appId TEKENREEKS De ID van de app.
hits.appInfo.screenName TEKENREEKS De naam van de tekenreeks.
hits.appInfo.landingScreenName TEKENREEKS Het bestemmingsscherm van de sessie.
hits.appInfo.exitScreenName TEKENREEKS Het uitstapscherm van de sessie.
hits.appInfo.screenDepth TEKENREEKS Het aantal schermweergaven per sessie, dat als een tekenreeks wordt gerapporteerd. Kan nuttig zijn voor histogrammen.
hits.exceptionInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type EXCEPTION ingevuld.
hits.exceptionInfo.description TEKENREEKS De beschrijving van de exceptie.
hits.exceptionInfo.isFatal BOOLEAANS Als de exceptie fataal was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'.
hits.eventInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type EVENT ingevuld.
hits.eventInfo.eventCategory TEKENREEKS De categorie van de gebeurtenis.
hits.eventInfo.eventAction TEKENREEKS De gebeurtenisactie.
hits.eventInfo.eventLabel TEKENREEKS Het label van de gebeurtenis.
hits.eventInfo.eventValue GEHEEL GETAL De waarde van de gebeurtenis.
hits.customVariables RECORD Dit gedeelte bevat vrije variabelen op hitniveau. Dit is een herhaald veld; het beschikt over een vermelding van elke variabele die is ingesteld.
hits.customVariables.index GEHEEL GETAL De index van de vrije variabele.
hits.customVariables.customVarName TEKENREEKS De naam van de vrije variabele.
hits.customVariables.customVarValue TEKENREEKS De waarde van de vrije variabele.
hits.customDimensions RECORD Dit gedeelte bevat aangepaste dimensies op hitniveau. Dit is een herhaald veld; het bevat een vermelding van elke dimensie die is ingesteld.
hits.customDimensions.index GEHEEL GETAL De index van de aangepaste dimensie.
hits.customDimensions.value TEKENREEKS De waarde van de aangepaste dimensie.
hits.customMetrics RECORD Dit gedeelte bevat aangepaste statistieken op hitniveau. Dit is een herhaald veld; het beschikt over een vermelding van elke statistiek die is ingesteld.
hits.customMetrics.index GEHEEL GETAL De index van de aangepaste statistiek.
hits.customMetrics.value GEHEEL GETAL De waarde van de aangepaste statistiek.

 

Gerelateerde bronnen

Voor updates, support door de community en tips voor de functie 'BigQuery Export' van Analytics 360 kunt u lid worden van de Google-groep 'ga-bigquery-developers'.

Houd er bij het vergelijken van Analytics-gegevens met Google Ads-gegevens rekening mee dat de gegevens door deze producten verschillend worden gemeten. Raadpleeg de volgende gedeelten voor meer informatie:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?