[UA] BigQuery Export-schema

Deze functie valt niet onder een serviceovereenkomst (SLA).

In dit artikel vindt u informatie over de indeling en het schema van de gegevens die in BigQuery worden geïmporteerd.

Datasets

Voor elke Analytics-weergave die bij de integratie van BigQuery wordt aangezet, wordt er een dataset toegevoegd met de weergave-ID als naam.

Tabellen

In elke dataset wordt voor elke dag waarop een export wordt uitgevoerd, een tabel toegevoegd. Dagelijkse tabellen hebben de indeling 'ga_sessions_JJJJMMDD'.

Intradaggegevens worden minimaal 3 keer per dag geïmporteerd. Intradagtabellen hebben de indeling 'ga_sessions_intraday_JJJJMMDD'. Gedurende dezelfde dag overschrijft elke geïmporteerde set intradaggegevens de vorige set geïmporteerde gegevens in dezelfde tabel.

Als de import voor de dag is voltooid, wordt de intradagtabel van de vorige dag verwijderd. Voor de huidige dag bestaat er, tot het moment waarop de 1e intradaggegevens worden geïmporteerd, geen intradagtabel. Als het schrijven van een intradagtabel mislukt, blijft de intradagtabel van de vorige dag behouden.

Gegevens voor de huidige dag zijn pas definitief nadat de dagelijkse import is voltooid. Mogelijk ziet u verschillen tussen intradaggegevens en gegevens voor de hele dag. Dit is het gevolg van gebruikerssessies die nog actief zijn op het moment dat de laatste intradaggegevens worden geïmporteerd.

Rijen

Elke rij binnen een tabel komt overeen met een sessie in Analytics 360.

Kolommen

 

De kolommen binnen de export worden hieronder weergegeven. In BigQuery beschikken sommige kolommen wellicht over geïntegreerde velden en berichten.

Veldnaam Gegevenstype Beschrijving
clientId STRING Niet-gehashte versie van de client-ID voor een bepaalde gebruiker die is gekoppeld aan een bepaald bezoek/bepaalde sessie.
fullVisitorId STRING De unieke bezoekers-ID.
visitorId NULL Dit veld is verouderd. Gebruik in plaats daarvan 'fullVisitorId'.
userId STRING Overschreven gebruikers-ID verzonden naar Analytics.
visitNumber INTEGER Het sessienummer van deze gebruiker. Als dit de 1e sessie is, stelt u deze waarde in op 1.
visitId INTEGER Een ID voor deze sessie. Deze ID maakt deel uit van de waarde die doorgaans wordt opgeslagen als _utmb-cookie. Deze ID is alleen uniek voor de betreffende gebruiker. Voor een volledig unieke ID gebruikt u een combinatie van fullVisitorId en visitId.
visitStartTime INTEGER De tijdstempel (weergegeven als 'POSIX time').
date STRING De datum van de sessie in de indeling 'JJJJMMDD'.
totals RECORD Dit gedeelte bevat de waarden die tijdens de sessie zijn verzameld.
totals.bounces INTEGER Het totale aantal bounces (ter referentie). Bij een bouncesessie is de waarde 1, anders is de waarde null.
totals.hits INTEGER Het totale aantal hits tijdens de sessie.
totals.newVisits INTEGER Het totale aantal nieuwe bezoekers tijdens een sessie (ter referentie). Als dit het 1e bezoek is, is deze waarde 1, anders is deze null.
totals.pageviews INTEGER Het totale aantal paginaweergaven tijdens de sessie.
totals.screenviews INTEGER Het totale aantal schermweergaven tijdens de sessie.
totals.sessionQualityDim INTEGER Een schatting van hoe dicht een bepaalde sessie bij een transactie was, op een schaal van 1 tot 100, berekend voor elke sessie. Een waarde die dicht bij 1 ligt, duidt op een lage sessiekwaliteit of ver verwijderd van een transactie. Een waarde dicht bij 100 duidt op een hoge sessiekwaliteit of erg dicht bij een transactie. Een waarde van 0 geeft aan dat de sessiekwaliteit niet berekend is voor de geselecteerde periode.
totals.timeOnScreen INTEGER De totale tijd op het scherm in seconden.
totals.timeOnSite INTEGER De totale duur van de sessie, in seconden.
totals.totalTransactionRevenue INTEGER De totale transactieopbrengst, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
totals.transactionRevenue INTEGER Dit veld is verouderd. Gebruik in plaats daarvan 'totals.totalTransactionRevenue' (zie hierboven).
totals.transactions INTEGER Het totale aantal e-commercetransacties tijdens de sessie.
totals.UniqueScreenViews INTEGER Het totale aantal unieke schermweergaven tijdens de sessie.
totals.visits INTEGER Het aantal sessies (ter referentie). Deze waarde is 1 voor sessies met interactiegebeurtenissen. Als de sessie geen interactiegebeurtenissen bevat, is de waarde null.
trafficSource RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de verkeersbron waaruit de sessie afkomstig is.
trafficSource.adContent STRING De advertentiecontent van de verkeersbron. Kan worden ingesteld door de parameter 'utm_content URL'.
trafficSource.adwordsClickInfo RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de Google Ads-klikgegevens, indien aanwezig voor deze sessie. Analytics maakt gebruik van het model voor laatste niet-directe klik.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adGroupId
INTEGER De Google-advertentiegroep-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adNetworkType
STRING Netwerktype. Kan een van de volgende waarden hebben: {"Google Search", "Content", "Search partners", "Ad Exchange", "Yahoo Japan Search", "Yahoo Japan AFS", "unknown"}
trafficSource.
adwordsClickInfo.campaignId
INTEGER De Google Ads-campagne-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.creativeId
INTEGER De Google-advertentie-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaId
INTEGER ID voor de targetingcriteria.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaParameters
STRING Beschrijvende tekenreeks voor het targetingcriterium.
trafficSource.
adwordsClickInfo.customerId
INTEGER De Google Ads-klant-ID.
trafficSource.
adwordsClickInfo.gclId
STRING Klik-ID voor Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.isVideoAd
BOOLEAANS 'True' als het een TrueView-videoadvertentie is.
trafficSource.
adwordsClickInfo.page
INTEGER Paginanummer in de zoekresultaten waar de advertentie is vertoond.
trafficSource.
adwordsClickInfo.slot
STRING Positie van de advertentie. Hier moet een van de volgende waarden worden opgegeven: {"RHS", "Top"}
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria
RECORD Google Ads-targetingcriteria voor een klik. Er zijn verschillende typen targetingcriteria, maar u kunt voor elk criterium slechts 1 waarde hebben.
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria.
boomUserlistId
INTEGER Remarketinglijst-ID (als die is toegekend) in Google Ads, afgeleid van matching_criteria (overeenkomende criteria) in klikrecord.
trafficSource.campaign STRING De campagnewaarde. Deze wordt doorgaans ingesteld door de URL-parameter utm_campaign.
trafficSource.campaignCode STRING Waarde van de trackingparameter utm_id voor het handmatig bijhouden van campagnes.
trafficSource.isTrueDirect BOOLEAANS 'True' als de bron van deze sessie Direct was (wat betekent dat de gebruiker de naam van uw website-URL in de browser heeft getypt of via een bladwijzer op uw site is terechtgekomen). Dit veld is ook 'true' als 2 opeenvolgende maar afzonderlijke sessies precies dezelfde campagnegegevens hebben. Anders NULL.
trafficSource.keyword STRING Het zoekwoord van de verkeersbron. Dit wordt meestal ingesteld als de trafficSource.medium 'organisch' of 'cpc' is. Kan worden ingesteld door de parameter 'utm_term URL'.
trafficSource.medium STRING Het medium van de verkeersbron. Dit kan 'organisch', 'cpc', 'verwijzend' of de waarde van de parameter 'utm_medium URL' zijn.
trafficSource.referralPath STRING Als trafficSource.medium 'referral' is, wordt deze waarde ingesteld op het pad van de verwijzer. (De hostnaam van de verwijzer vindt u in trafficSource.source.)
trafficSource.source STRING De bron van de verkeersbron. Dit kan de naam van de zoekmachine, de verwijzende hostnaam of een waarde van de parameter 'utm_source URL' zijn.
socialEngagementType STRING Type betrokkenheid: 'Sociaal betrokken' of 'Niet sociaal betrokken'.
channelGrouping STRING De standaardkanaalgroepering die is gekoppeld aan de sessie van een eindgebruiker voor deze weergave.
device RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de apparaten van gebruikers.
device.browser STRING De gebruikte browser (bijvoorbeeld Chrome of Firefox).
device.browserSize STRING De grootte van het kijkvenster van de browsers van de gebruikers. Dit zijn de aanvankelijke afmetingen van het kijkvenster, weergegeven in pixels als breedte x hoogte, bijvoorbeeld 1920 x 960.
device.browserVersion STRING De versie van de browser die wordt gebruikt.
device.deviceCategory STRING Het apparaattype: desktop, tablet of mobiel.
device.mobileDeviceInfo STRING Het merk, het model en de marketingnaam die zijn gebruikt om het mobiele apparaat te identificeren.
device.mobileDeviceMarketingName STRING De marketingnaam die voor het mobiele apparaat is gebruikt.
device.mobileDeviceModel STRING Het model van het mobiele apparaat.
device.mobileInputSelector STRING De invoermethode (bijv. touchscreen, joystick, klikwiel, stylus) die op het mobiele apparaat is gebruikt.
device.operatingSystem STRING Het besturingssysteem van het apparaat (bijvoorbeeld Macintosh of Windows).
device.operatingSystemVersion STRING De versie van het besturingssysteem.
device.isMobile

Dit veld is verouderd. Gebruik in plaats daarvan device.deviceCategory.
BOOLEAANS Als de gebruiker een mobiel apparaat gebruikt, is deze waarde 'true', anders is deze 'false'.
device.mobileDeviceBranding STRING Het merk of de fabrikant van het apparaat.
device.flashVersion STRING De versie van de Adobe Flash-plug-in die in de browser is geïnstalleerd.
device.javaEnabled BOOLEAANS Geeft aan of Java wel of niet is aangezet in de browser.
device.language STRING De taal die is ingesteld in het apparaat. Deze wordt weergegeven als IETF-taalcode.
device.screenColors STRING Het aantal kleuren dat door het scherm wordt ondersteund. Dit wordt weergegeven als de bit-diepte (bijvoorbeeld '8-bits', '24-bits', enz.).
device.screenResolution STRING De schermresolutie van het apparaat, weergegeven in pixels als breedte x hoogte (bijvoorbeeld '800x600').
customDimensions RECORD Dit gedeelte bevat alle dimensies op gebruikersniveau en op sessieniveau die voor een sessie zijn ingesteld. Dit is een herhaald veld; het bevat een vermelding van elke dimensie die is ingesteld.
customDimensions.index INTEGER De index van de aangepaste dimensie.
customDimensions.value STRING De waarde van de aangepaste dimensie.
geoNetwork RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de geografische locatie van de gebruiker.
geoNetwork.continent STRING Het continent waaruit een sessie afkomstig is, op basis van het IP-adres.
geoNetwork.subContinent STRING Het subcontinent waaruit een sessie afkomstig is, op basis van het IP-adres van de bezoeker.
geoNetwork.country STRING Het land waaruit een sessie afkomstig is, op basis van het IP-adres.
geoNetwork.region STRING De regio waaruit een sessie afkomstig is, afgeleid van het IP-adres. In de Verenigde Staten is een regio een staat, zoals New York.
geoNetwork.metro STRING De Designated Market Area (DMA) waaruit een sessie afkomstig is.
geoNetwork.city STRING De plaats van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's.
geoNetwork.cityId STRING

De plaats-ID van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's. De plaats-ID's zijn hetzelfde als de criteria-ID's op https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/
protocol/v1/geoid.

geoNetwork.latitude STRING De geschatte breedtegraad van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's. Locaties ten noorden van de evenaar hebben een positieve breedtegraad en locaties ten zuiden van de evenaar hebben een negatieve breedtegraad.
geoNetwork.longitude STRING De geschatte lengtegraad van gebruikers, afgeleid van hun IP-adressen of geografische ID's. Locaties ten oosten van de nulmeridiaan hebben een positieve lengtegraad en locaties ten westen van de nulmeridiaan hebben een negatieve lengtegraad.
geoNetwork.networkDomain STRING

[Niet meer ondersteund]

De domeinnaam van de internetprovider van de gebruiker, afgeleid van de domeinnaam die is geregistreerd voor het IP-adres van de internetprovider.

geoNetwork.networkLocation STRING

[Niet meer ondersteund]

De namen van de serviceproviders die zijn gebruikt om de property te bereiken. Als de meeste gebruikers van de website bijvoorbeeld afkomstig zijn van de grote internetproviders, bestaat de waarde uit de namen van deze serviceproviders.

hits RECORD Deze rij en de geneste velden worden ingevuld voor elk type hit.
hits.dataSource STRING De gegevensbron van een hit. Standaard worden hits die vanuit analytics.js verzonden zijn, gerapporteerd als 'internet' en worden hits die vanuit de mobiele SDK's verzonden zijn, gerapporteerd als 'app'.
hits.sourcePropertyInfo RECORD Dit gedeelte bevat informatie over de bronproperty voor overzichtsproperty's
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyDisplayName
STRING Weergavenaam van de bronproperty voor overzichtsproperty's. Deze geldt alleen voor overzichtsproperty's.
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyTrackingId
STRING Tracking-ID van de bronproperty voor overzichtsproperty's. Deze geldt alleen voor overzichtsproperty's.
hits.eCommerceAction RECORD Dit gedeelte bevat alle e-commercehits die tijdens de sessie hebben plaatsgevonden. Dit is een herhaald veld; het beschikt over een vermelding van elke hit die is verzameld.
hits.eCommerceAction.action_type STRING

Het actietype. Productlijsten doorklikken = 1, Productdetails weergeven = 2, Product(en) toevoegen aan winkelwagentje = 3, Product(en) verwijderen uit winkelwagentje = 4, Afrekenen = 5, Voltooide aankoop = 6, Terugbetaling van aankoop = 7, Betalingsopties = 8, Onbekend = 0.

Meestal is dit actietype van toepassing op alle producten in een hit, met de volgende exceptie: als hits.product.isImpression = TRUE, is het bijbehorende product een productvertoning die wordt waargenomen terwijl de productactie plaatsvindt (een 'product in lijstweergave').

Voorbeeldquery voor het berekenen van het aantal producten in lijstweergaven:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName)
FROM [foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE hits.product.isImpression == TRUE

Voorbeeldquery voor het berekenen van het aantal producten in gedetailleerde weergave:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName),
FROM
[foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE
hits.ecommerceaction.action_type = '2'
AND ( BOOLEAN(hits.product.isImpression) IS NULL OR BOOLEAN(hits.product.isImpression) == FALSE )

hits.eCommerceAction.option STRING Dit veld wordt gevuld als er een betalingsoptie wordt opgegeven. Bijvoorbeeld: een verzendoptie als Fedex.
hits.eCommerceAction.step INTEGER Dit veld wordt gevuld als er voor de hit een betalingsstap wordt aangegeven.
hits.exceptionInfo.exceptions INTEGER Het aantal excepties dat naar Google Analytics is verzonden.
hits.exceptionInfo.fatalExceptions INTEGER Het aantal excepties dat naar Google Analytics is verzonden waarbij isFatal is ingesteld op 'true'.
hits.experiment RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die gegevens voor een experiment bevat.
hits.experiment.experimentId STRING De ID van het experiment.
hits.experiment.experimentVariant STRING De variatie of combinatie van variaties die aanwezig is in een hit van een experiment.
hits.hitNumber INTEGER De volgorde van het aantal hits. Voor de 1e hit van elke sessie wordt deze waarde ingesteld op 1.
hits.hour INTEGER Het uur waarin deze hit heeft plaatsgevonden (tussen 0 en 23).
hits.isSecure BOOLEAANS Dit veld is verouderd.
hits.isEntrance BOOLEAANS Als deze hit de 1e hit voor een paginaweergave of schermweergave van een sessie was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'.
hits.isExit BOOLEAANS Als deze hit de laatste hit voor een paginaweergave of schermweergave van een sessie was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'.
hits.isInteraction BOOLEAANS Als deze hit een interactie was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'. Als deze hit geen interactie was (d.w.z. een gebeurtenis met een interactie die is ingesteld op 'false'), wordt deze waarde ingesteld op 'false'.
hits.latencyTracking RECORD Dit gedeelte bevat informatie over gebeurtenissen in de API voor navigatietiming.
hits.latencyTracking.domainLookupTime INTEGER De totale tijd (in milliseconden) die alle voorbeelden hebben besteed aan DNS-lookup voor deze pagina.
hits.latencyTracking.domContentLoadedTime INTEGER De tijd (in milliseconden) die de browser nodig heeft om het document te parseren en uitgestelde en door de parser ingevoegde scripts (DOMContentLoaded) uit te voeren, waaronder de netwerktijd van de locatie van gebruikers naar de server van de site.
hits.latencyTracking.domInteractiveTime INTEGER De tijd (in milliseconden) die de browser nodig heeft om het document (DOMInteractive) te parseren.
hits.latencyTracking.domLatencyMetricsSample INTEGER De voorbeeldset (of het voorbeeldaantal) paginaweergaven waarmee de gemiddelde DOM-statistieken voor de sitesnelheid worden berekend.
hits.latencyTracking.pageDownloadTime INTEGER De totale tijd (in milliseconden) die nodig is om deze pagina voor alle voorbeelden te downloaden.
hits.latencyTracking.pageLoadSample INTEGER De voorbeeldset (of het voorbeeldaantal) paginaweergaven waarmee de gemiddelde laadtijd van de pagina wordt berekend.
hits.latencyTracking.pageLoadTime INTEGER De totale tijd (in milliseconden) voor het laden van de pagina's in de voorbeeldset, vanaf het begin van de paginaweergave (d.w.z. de klik op een paginalink) totdat de pagina volledig is geladen in de browser.
hits.latencyTracking.redirectionTime INTEGER De totale tijd (in milliseconden) die alle voorbeelden hebben besteed aan omleidingen voordat deze pagina wordt weergegeven. Als er geen omleidingen zijn, is de waarde 0.
hits.latencyTracking.serverConnectionTime INTEGER De totale tijd (in milliseconden) die alle voorbeelden hebben besteed aan het tot stand brengen van TCP-verbindingen met deze pagina.
hits.latencyTracking.serverResponseTime INTEGER De totale tijd (in milliseconden) die de server van de site nodig heeft om te reageren op gebruikersverzoeken voor alle voorbeelden, waaronder de netwerktijd van de locatie van gebruikers naar de server.
hits.latencyTracking.speedMetricsSample INTEGER De voorbeeldset (of het voorbeeldaantal) paginaweergaven waarmee de gemiddelde statistieken voor sitesnelheid worden berekend.
hits.latencyTracking.userTimingCategory STRING Maakt rapportage eenvoudiger door alle variabelen voor gebruikerstiming in te delen in logische groepen.
hits.latencyTracking.userTimingLabel STRING De naam van de bijgehouden bronactie.
hits.latencyTracking.userTimingSample INTEGER Het aantal hits dat is verzonden voor een userTimingCategory, userTimingLabel of userTimingVariable.
hits.latencyTracking.userTimingValue INTEGER Het totale aantal milliseconden voor gebruikerstiming.
hits.latencyTracking.userTimingVariable STRING De variabele die wordt gebruikt om gebruikerstimings in de rapporten te kunnen visualiseren.
hits.minute INTEGER De minuut waarin deze hit heeft plaatsgevonden (tussen 0 en 59).
hits.product.isImpression BOOLEAANS TRUE als ten minste 1 gebruiker dit product heeft bekeken (d.w.z. ten minste 1 vertoning) toen het in de productlijst werd weergegeven.
hits.product.isClick BOOLEAANS Of gebruikers op dit product hebben geklikt toen het in de productlijst werd weergegeven.
hits.product.customDimensions RECORD In dit gedeelte wordt elke hit met het productbereik 'Aangepaste dimensies' ingevuld.
hits.product.customDimensions.index INTEGER De index voor het productbereik 'Aangepaste dimensies'.
hits.product.customDimensions.value STRING De waarde van het productbereik Aangepaste dimensies.
hits.product.customMetrics RECORD In dit gedeelte wordt elke hit met het productbereik 'Aangepaste statistieken' ingevuld.
hits.product.customMetrics.index INTEGER De index voor het productbereik Aangepaste statistieken.
hits.product.customMetrics.value INTEGER De waarde van het productbereik Aangepaste statistieken.
hits.product.productListName STRING Naam van de lijst waarin het product wordt weergegeven of waarin een klik heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: 'Promotie op homepage', 'Ook bekeken', 'Aanbevolen voor u', 'Lijst met zoekresultaten', enz.
hits.product.productListPosition INTEGER Positie van het product in de lijst waarin het wordt weergegeven.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpClicks
INTEGER Het aantal klikken op AdSense-advertenties dat is weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpImpressions
INTEGER Het aantal AdSense-advertentievertoningen dat is weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMatchedQueries
INTEGER Het aantal advertentieverzoeken waarbij AdSense als aanvulling werd gedistribueerd en een advertentie vertoonde op de pagina.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions
INTEGER Het aantal door AdSense gevulde advertentievertoningen dat door zichtbaarheidsmetingen kon worden geregistreerd (zowel zichtbare als niet-zichtbare advertenties).
hits.publisheradsenseBackfillDfpPagesViewed INTEGER Het aantal Google Analytics-paginaweergaven waarbij Google Ad Manager AdSense-opbrengst heeft geregistreerd.
hits.publisher.adsenseBackfillDfpQueries INTEGER Het aantal advertentieverzoeken dat Google Ad Manager heeft verzonden naar AdSense.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpc
INTEGER De CPC-opbrengst die is gekoppeld aan de resulterende klikken op AdSense-advertenties.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpm
INTEGER De CPM-opbrengst die is gekoppeld aan de vertoonde AdSense-advertenties.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpViewableImpressions
INTEGER Het aantal AdSense-vertoningen dat heeft voldaan aan de zichtbaarheidsnorm van Google Ad Manager.
hits.publisher.adxBackfillDfpClicks INTEGER Het aantal klikken op Google Ad Manager-advertenties weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adxBackfillDfpImpressions
INTEGER Het aantal Google Ad Manager-advertentievertoningen dat is weergegeven als Google Ad Manager-aanvulling.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMatchedQueries
INTEGER Het aantal advertentieverzoeken waarvoor Google Ad Manager als aanvulling werd gedistribueerd en een advertentie vertoonde op de pagina.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMeasurableImpressions
INTEGER Het aantal door Google Ad Manager gevulde advertentievertoningen dat door zichtbaarheidsmetingen kan worden geregistreerd (zowel zichtbare als niet-zichtbare advertenties).
hits.publisher.
adxBackfillDfpPagesViewed
INTEGER Het aantal Google Analytics-paginaweergaven waarvoor Google Ad Manager opbrengst registreerde.
hits.publisher.
adxBackfillDfpQueries
INTEGER Het aantal advertentieverzoeken dat Google Ad Manager heeft verzonden naar Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpc
INTEGER De CPC-opbrengst die is gekoppeld aan de resulterende klikken op Google Ad Manager-advertenties.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpm
INTEGER De CPM-opbrengst die is gekoppeld aan de weergegeven Google Ad Manager-advertentievertoningen.
hits.publisher.
adxBackfillDfpViewableImpressions
INTEGER Het aantal Google Ad Manager-vertoningen dat heeft voldaan aan de zichtbaarheidsnorm van Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpAdGroup STRING De Google Ad Manager-regelitem-ID van de advertentie die is weergegeven.
hits.publisher.dfpAdUnits STRING De ID's van de Google Ad Manager-advertentieblokken die aanwezig zijn in het advertentieverzoek.
hits.publisher.dfpClicks INTEGER Het aantal keren dat op Google Ad Manager-advertenties is geklikt.
hits.publisher.dfpImpressions INTEGER Er wordt een Google Ad Manager-advertentievertoning gerapporteerd telkens als er een afzonderlijke advertentie is weergegeven. Als een pagina met 2 advertentieblokken bijvoorbeeld 1 keer wordt bekeken, geven we 2 vertoningen weer.
hits.publisher.dfpMatchedQueries INTEGER Het aantal advertentieverzoeken waarvoor een advertentie aan de pagina werd geleverd.
hits.publisher.dfpMeasurableImpressions INTEGER Het aantal advertentievertoningen dat door zichtbaarheidsmetingen kan worden geregistreerd (zowel zichtbare als niet-zichtbare advertenties).
hits.publisher.dfpNetworkId STRING De Google Ad Manager-netwerk-ID waarnaar het advertentieverzoek is verzonden.
hits.publisher.dfpPagesViewed INTEGER Het aantal Google Analytics-paginaweergaven waarvoor Google Ad Manager opbrengst registreerde.
hits.publisher.dfpQueries INTEGER Het aantal advertentieverzoeken dat is verzonden naar Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpc INTEGER De CPC-opbrengst gekoppeld aan de resulterende klikken op advertenties, gebaseerd op de waarde in het tariefveld voor elke advertentie in Google Ad Manager waarop is geklikt.
hits.publisher.dfpRevenueCpm INTEGER De CPM-opbrengst gekoppeld aan de weergegeven advertentievertoningen, gebaseerd op de waarde in het tariefveld voor elke weergegeven advertentie in Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpViewableImpressions INTEGER Het aantal vertoningen dat heeft voldaan aan de zichtbaarheidsnorm van Google Ad Manager.
hits.time INTEGER Het aantal milliseconden na de 'visitStartTime' toen deze hit werd geregistreerd. De 1e hit heeft een 'hits.time' van 0.
hits.transaction.transactionCoupon STRING De kortingscode die is gekoppeld aan de transactie.
hits.referrer STRING De verwijzende pagina als tijdens de sessie een doel of transactie is voltooid. Als deze pagina hetzelfde domein heeft, is deze waarde niet ingevuld.
hits.refund RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die teruggavegegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.refund.localRefundAmount INTEGER Bedrag voor terugbetaling in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.refund.refundAmount INTEGER Het bedrag van de terugbetaling, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (bijv. 2,40 wordt weergegeven als 2400000).
hits.social RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type SOCIAL ingevuld.
hits.social.hasSocialSourceReferral STRING Een tekenreeks met de waarde Ja of Nee die aangeeft of sessies voor de property afkomstig zijn van een sociale bron.
hits.social.socialInteractionAction STRING De sociale actie die door de sociale trackingcode is doorgegeven (delen, tweet enzovoort).
hits.social.socialInteractionNetwork STRING Het netwerk dat door de sociale trackingcode is doorgegeven, bijv. Twitter.
hits.social.socialInteractionNetworkAction STRING Bij sociale interacties vertegenwoordigt deze waarde het sociale netwerk dat wordt bijgehouden.
hits.social.socialInteractions INTEGER Het totale aantal sociale interacties.
hits.social.socialInteractionTarget STRING Bij sociale interacties vertegenwoordigt deze waarde de URL (of bron) die de actie van het sociale netwerk ontvangt.
hits.social.socialNetwork STRING De naam van het sociale netwerk. Voor verkeersbronnen is deze gekoppeld aan het verwijzende sociale netwerk, bijv. Blogger.
hits.social.uniqueSocialInteractions INTEGER Het aantal sessies waarin de opgegeven sociale actie(s) ten minste 1 keer heeft/hebben plaatsgevonden. De waarde is gebaseerd op unieke combinaties van socialInteractionNetwork, socialInteractionAction en socialInteractionTarget.
hits.type STRING

Het type hit. Een van de volgende: PAGE, TRANSACTION, ITEM, EVENT, SOCIAL, APPVIEW of EXCEPTION.

Timing-hits worden in de Analytics-backend als een gebeurtenistype beschouwd. Als u tijdgerelateerde velden opvraagt (bijvoorbeeld hits.latencyTracking.pageLoadTime), kiest u hits.type als gebeurtenis als u hit.type wilt gebruiken in uw query's.

hits.page RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type PAGE ingevuld.
hits.page.pagePath STRING Het URL-pad van de pagina.
hits.page.pagePathLevel1 STRING Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in het 1e hiërarchische niveau van pagePath.
hits.page.pagePathLevel2 STRING Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in het 2e hiërarchische niveau van pagePath.
hits.page.pagePathLevel3 STRING Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in het 3e hiërarchische niveau van pagePath.
hits.page.pagePathLevel4 STRING Deze dimensie brengt alle paginapaden onder in hiërarchische niveaus. Er kunnen maximaal 4 pagePath-niveaus worden opgegeven. Alle aanvullende niveaus in de pagePath-hiërarchie worden ook ondergebracht in deze dimensie.
hits.page.hostname STRING De hostnaam van de URL.
hits.page.pageTitle STRING De paginatitel.
hits.page.searchKeyword STRING Als dit een pagina met zoekresultaten was, zou dit het ingevoerde zoekwoord zijn.
hits.product RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die productgegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.product.localProductPrice INTEGER De prijs van het product in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (bijv. 2,40 wordt weergegeven als 2400000).
hits.product.localProductRefundAmount INTEGER Het bedrag dat is verwerkt als onderdeel van een terugbetaling voor een product in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (bijv. 2,40 wordt weergegeven als 2400000).
hits.product.localProductRevenue INTEGER De opbrengst van het product in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productBrand STRING Het merk dat is gekoppeld aan het product.
hits.product.productPrice INTEGER De prijs van het product, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (bijv. 2,40 wordt weergegeven als 2400000).
hits.product.productQuantity INTEGER Het gekochte aantal van het product.
hits.product.productRefundAmount INTEGER Het bedrag dat is verwerkt als onderdeel van een terugbetaling voor een product, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productRevenue INTEGER De opbrengst van het product, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.product.productSKU STRING Product-SKU.
hits.product.productVariant STRING Productvariant.
hits.product.v2ProductCategory STRING Productcategorie.
hits.product.v2ProductName STRING Productnaam.
hits.promotion RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die promotiegegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.promotion.promoCreative STRING De tekst- of advertentievariant die is gekoppeld aan de promotie.
hits.promotion.promoId STRING Promotie-ID.
hits.promotion.promoName STRING De naam van de promotie.
hits.promotion.promoPosition STRING De positie van de promotie op de site.
hits.promotionActionInfo RECORD Deze rij en geneste velden worden gevuld voor elke hit die actiegegevens voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' bevat.
hits.promotionActionInfo.promoIsView BOOLEAANS 'True' als de actie voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' een promotieweergave is.
hits.promotionActionInfo.promoIsClick BOOLEAANS 'True' als de actie voor 'Geoptimaliseerde e-commerce' een promotieklik is.
hits.page.searchCategory STRING Als het een pagina met zoekresultaten betreft, wordt hier de geselecteerde categorie weergegeven.
hits.transaction RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type TRANSACTION ingevuld.
hits.transaction.transactionId STRING De transactie-ID van de e-commercetransactie.
hits.transaction.transactionRevenue INTEGER De totale transactieopbrengst, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.transactionTax INTEGER De totale transactiebelasting, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.transactionShipping INTEGER De totale transactieverzendkosten, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.affiliation STRING De partnerinformatie die is doorgegeven aan de trackingcode voor e-commerce.
hits.transaction.currencyCode STRING De lokale valutacode voor de transactie.
hits.transaction.localTransactionRevenue INTEGER De totale transactieopbrengst in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.localTransactionTax INTEGER De totale transactiebelasting in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.transaction.localTransactionShipping INTEGER De totale transactieverzendkosten in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.item RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type ITEM ingevuld.
hits.item.transactionId STRING De transactie-ID van de e-commercetransactie.
hits.item.productName STRING De naam van het product.
hits.item.productCategory STRING De categorie van het product.
hits.item.productSku STRING De SKU of product-ID.
hits.item.itemQuantity INTEGER Het verkochte aantal van het product.
hits.item.itemRevenue INTEGER De totale opbrengst van het item, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.item.currencyCode STRING De lokale valutacode voor de transactie.
hits.item.localItemRevenue INTEGER De totale opbrengst van dit item in de lokale valuta, weergegeven als de waarde die is doorgegeven aan Analytics, vermenigvuldigd met 10^6 (2,40 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2400000).
hits.contentGroup RECORD Dit gedeelte bevat informatie over contentgroepen. Meer informatie
hits.contentGroup.contentGroupX STRING De contentgroep op een property. Een contentgroep bestaat uit een verzameling content die een logische structuur vormt. Deze structuur kan worden bepaald door een trackingcode of een paginatitel/URL-regexovereenkomst of door vooraf gedefinieerde regels. (Index X kan variëren van 1 tot 5.)
hits.contentGroup.previousContentGroupX STRING De contentgroep die vóór een andere contentgroep werd bezocht. (Index X kan variëren van 1 tot 5.)
hits.contentGroup.contentGroupUniqueViewsX STRING Het aantal unieke contentgroepweergaven. Contentgroepweergaven in verschillende sessies worden geteld als unieke contentgroepweergaven. pagePath en pageTitle worden gebruikt om te bepalen of een contentgroepweergave uniek is. (Index X kan variëren van 1 tot 5.)
hits.contentInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type APPVIEW ingevuld.
hits.contentInfo.contentDescription STRING De beschrijving van de content die wordt weergegeven zoals doorgegeven aan de SDK.
hits.appInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type APPVIEW of EXCEPTION ingevuld.
hits.appInfo.appInstallerId STRING De ID van het installatieprogramma (bijvoorbeeld Google Play Store) waaruit de app is gedownload.
hits.appInfo.appName STRING De naam van de app.
hits.appInfo.appVersion STRING De versie van de app.
hits.appInfo.appId STRING De ID van de app.
hits.appInfo.screenName STRING De naam van het scherm.
hits.appInfo.landingScreenName STRING Het bestemmingsscherm van de sessie.
hits.appInfo.exitScreenName STRING Het uitstapscherm van de sessie.
hits.appInfo.screenDepth STRING Het aantal schermweergaven per sessie, dat als een tekenreeks wordt gerapporteerd. Kan nuttig zijn voor histogrammen.
hits.exceptionInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type EXCEPTION ingevuld.
hits.exceptionInfo.description STRING De beschrijving van de exceptie.
hits.exceptionInfo.isFatal BOOLEAANS Als de exceptie fataal was, wordt deze waarde ingesteld op 'true'.
hits.eventInfo RECORD In dit gedeelte wordt elke hit van het type EVENT ingevuld.
hits.eventInfo.eventCategory STRING De categorie van de gebeurtenis.
hits.eventInfo.eventAction STRING De gebeurtenisactie.
hits.eventInfo.eventLabel STRING Het label van de gebeurtenis.
hits.eventInfo.eventValue INTEGER De waarde van de gebeurtenis.
hits.customVariables RECORD Dit gedeelte bevat vrije variabelen op hitniveau. Dit is een herhaald veld; het beschikt over een vermelding van elke variabele die is ingesteld.
hits.customVariables.index INTEGER De index van de vrije variabele.
hits.customVariables.customVarName STRING De naam van de vrije variabele.
hits.customVariables.customVarValue STRING De waarde van de vrije variabele.
hits.customDimensions RECORD Dit gedeelte bevat aangepaste dimensies op hitniveau. Dit is een herhaald veld; het bevat een vermelding van elke dimensie die is ingesteld.
hits.customDimensions.index INTEGER De index van de aangepaste dimensie.
hits.customDimensions.value STRING De waarde van de aangepaste dimensie.
hits.customMetrics RECORD Dit gedeelte bevat aangepaste statistieken op hitniveau. Dit is een herhaald veld; het beschikt over een vermelding van elke statistiek die is ingesteld.
hits.customMetrics.index INTEGER De index van de aangepaste statistiek.
hits.customMetrics.value INTEGER De waarde van de aangepaste statistiek.

 

Gerelateerde bronnen

Houd er bij het vergelijken van Analytics-gegevens met Google Ads-gegevens rekening mee dat de gegevens door deze producten verschillend worden gemeten. Raadpleeg de volgende gedeelten voor meer informatie:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?