סכימת BigQuery Export

השימוש בתכונה הזאת לא כפוף להסכם רמת שירות (SLA).

במאמר זה נסביר את הפורמט והסכימה של הנתונים שמיובאים אל BigQuery.

מערכי נתונים

לכל תצוגה מפורטת ב-Analytics שמופעלת לשילוב עם BigQuery יתווסף מערך נתונים עם שם המוגדר לפי המזהה של התצוגה המפורטת.

טבלאות

בתוך כל מערך נתונים מיובאת טבלה לכל יום של ייצוא. הטבלאות היומיות מוצגות בפורמט "ga_sessions_YYYYMMDD".

נתונים המתקבלים במשך היום מיובאים לפחות שלוש פעמים ביום. טבלאות של נתונים המתקבלים במשך היום יוצגו בפורמט "ga_sessions_intraday_YYYYMMDD". במהלך אותו יום, כל ייבוא של נתונים שמתקבל מחליף את הייבוא הקודם באותה טבלה.

כשהייבוא היומי מסתיים, הטבלה של הנתונים שהתקבלו ביום הקודם נמחקת. במהלך היום הנוכחי, עד לייבוא הראשון של נתונים, לא תוצג טבלה של נתונים שהתקבלו באותו יום. אם הכתיבה של טבלת נתונים שהתקבלו באותו יום נכשלת, טבלת הנתונים של היום הקודם נשמרת.

הנתונים של היום הנוכחי לא סופיים כל עוד הייבוא היומי לא הסתיים. עשויים להיות הבדלים בין הנתונים היומיים לנתונים שהתקבלו באותו יום. ההבדלים האלה נובעים מביקורים של משתמשים פעילים שחורגים מגבולות הזמן של הייבוא היומי האחרון.

שורות

כל שורה בטבלה תואמת לביקור ב-Analytics 360.

עמודות

 

העמודות בתוך הייצוא מפורטות למטה. ב-BigQuery, ייתכן שחלק מהעמודות יכללו שדות מקוננים שיש בהם הודעות.

שם השדה סוג הנתונים תיאור
clientId מחרוזת גרסה ללא גיבוב (hash) של מזהה הלקוח המשויכת לכל ביקור של אותו המשתמש.
fullVisitorId מחרוזת המזהה של הכניסה הייחודית (נקרא גם 'מזהה לקוח').
visitorId NULL השדה הזה הוצא משימוש. צריך להשתמש בשדה "fullVisitorId" במקומו.
userId מחרוזת מזהה משתמש שבוטל או שונה ונשלח ל-Analytics.
visitNumber מספר שלם מספר הביקור של המשתמש. אם זה הביקור הראשון, הערך הוא 1.
visitId מספר שלם מזהה לביקור הזה. זהו חלק מהערך השמור בדרך כלל כקובץ ה-Cookie הבא: ‎_utmb cookie‎. הערך הוא ייחודי למשתמש בלבד. כדי לקבל מזהה ייחודי לחלוטין, יש להשתמש בשילוב של fullVisitorId ו-visitId.
visitStartTime מספר שלם חותמת הזמן (מבוטאת כזמן POSIX).
date מחרוזת תאריך הפעילות באתר בפורמט YYYYMMDD.
totals רשומה הקטע הזה מכיל ערכים שנצברים לאורך הביקור.
totals.bounces מספר שלם סך כל העזיבות מהדף הראשון (לנוחיותכם). אם מדובר בביקור עם עזיבה מהדף הראשון, הערך יהיה 1. אחרת הערך יהיה null.
totals.hits מספר שלם מספר ההיטים במהלך הביקור.
totals.newVisits מספר שלם המספר הכולל של משתמשים חדשים בפעילות באתר (לנוחותכם). אם זה הביקור הראשון, הערך הוא 1. אחרת הערך הוא null.
totals.pageviews מספר שלם סך כל הצפיות בדף במהלך הביקור.
totals.screenviews מספר שלם המספר הכולל של צפיות במסך במהלך הביקור.
totals.sessionQualityDim מספר שלם אומדן שמראה עד כמה ביקור מסוים היה קרוב להסתיים בעסקה. הטווח מצוין בערכים 1 עד 100. הערך מחושב לכל ביקור. ערך קרוב ל-1 מציין שאיכות הביקור הייתה נמוכה - כלומר, רחוק מלהסתיים בעסקה. ערך קרוב ל-100 מציין איכות ביקור גבוהה - כלומר, קרוב להסתיים בעסקה. הערך 0 מציין שאיכות הביקור לא חושבה בשביל טווח הזמן הנבחר.
totals.timeOnScreen מספר שלם הזמן הכולל במסך, בשניות.
totals.timeOnSite מספר שלם הזמן הכולל של הביקור, בשניות.
totals.totalTransactionRevenue מספר שלם ההכנסה הכוללת מהעסקה, כערך המועבר ל-Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
totals.transactionRevenue מספר שלם השדה הזה הוצא משימוש. צריך להשתמש בשדה "totalTransactionRevenue" במקומו (פירוט למעלה).
totals.transactions מספר שלם המספר הכולל של פירוטי עסקאות במהלך הסשן.
totals.UniqueScreenViews מספר שלם המספר הכולל של צפיות ייחודיות במסך במהלך הביקור.
totals.visits מספר שלם מספר הביקורים (לנוחיותכם). הערך הזה לביקורים הכוללים אירועי אינטראקציה הוא "1". הערך הזה הוא null אם לא התקיימו אינטראקציות בביקור.
trafficSource רשומה קטע זה כולל מידע על מקור התנועה שממנו הגיע הביקור.
trafficSource.adContent מחרוזת תוכן המודעה של מקור התנועה. הערך יכול להיות מוגדר על ידי הפרמטר של כתובת האתר utm_content.
trafficSource.adwordsClickInfo רשומה קטע זה כולל מידע על נתוני קליקים של Google Ads, אם יש קליקים המשויכים לביקור. מערכת Analytics משתמשת במודל של קליק אחרון שאינו ישיר.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.adGroupId
מספר שלם המזהה של קבוצת המודעות ב-Google Ads.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.adNetworkType
מחרוזת סוג הרשת. משתנה זה מקבל אחד מהערכים הבאים: {"Google Search"‏, "Content",‏ "Search partners"‏, "Ad Exchange"‏, "Yahoo Japan Search"‏, "Yahoo Japan AFS"‏, "unknown"}
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.campaignId
מספר שלם מזהה הקמפיין ב-Google Ads.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.creativeId
מספר שלם מזהה המודעה ב-Google Ads.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.criteriaId
מספר שלם המזהה של קריטריון המיקוד.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.criteriaParameters
מחרוזת מחרוזת תיאור של קריטריון המיקוד.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.customerId
מספר שלם מספר הלקוח ב-Google Ads.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.gclId
מחרוזת מזהה הקליק ב-Google.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.isVideoAd
בוליאני True אם מדובר במודעת וידאו מסוג TrueView.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.page
מספר שלם מספר הדף בתוצאות החיפוש שבו הוצגה המודעה.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.slot
מחרוזת המיקום של המודעה. משתנה זה מקבל אחד מהערכים הבאים: {"RHS"‏, "Top"}
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.targetingCriteria
רשומה קריטריוני המיקוד של Google Ads לקליק. קיימים סוגים רבים של קריטריונים למיקוד, אך כל קריטריון יכול להכיל ערך אחד בלבד.
trafficSource.‎
adwordsClickInfo.targetingCriteria.
boomUserlistId
מספר שלם מזהה של רשימת רימרקטינג (אם קיימת) ב-Google Ads הנגזר מהקריטריון matching_criteria ברשומת הקליק.
trafficSource.campaign מחרוזת ערך הקמפיין. בדרך כלל מוגדר על ידי פרמטר כתובת האתר utm_campaign.
trafficSource.campaignCode מחרוזת הערך של פרמטר המעקב utm_id שמשמש למעקב ידני אחר קמפיין.
trafficSource.isTrueDirect בוליאני הערך הוא True אם מקור הביקור היה ישיר (כלומר, המשתמש הקליד את שם כתובת האתר בדפדפן או הגיע אל האתר דרך סימנייה). השדה הזה יהיה True גם אם ל-2 ביקורים עוקבים נפרדים יש את אותם פרטי קמפיין. אחרת הערך יהיה NULL.
trafficSource.keyword מחרוזת מילת המפתח של מקור התנועה, המוגדרת בדרך כלל כאשר trafficSource.medium הוא "רגיל" או "מחיר לקליק". יכול להיות מוגדר על-ידי פרמטר כתובת האתר utm_term.
trafficSource.medium מחרוזת אמצעי ההגעה לאתר של מקור התנועה. אמצעי זה עשוי להיות "אורגני", "מחיר לקליק", "הפניה" או הערך של פרמטר כתובת האתר utm_medium.
trafficSource.referralPath מחרוזת אם trafficSource.medium הוא "הפניה", אז הערך הזה מוגדר לנתיב של הגורם המפנה. (שם המארח של הגורם המפנה מופיע ב-trafficSource.source).
trafficSource.source מחרוזת המקור של מקור התנועה. זה עשוי להיות שם מנוע החיפוש, שם המארח המפנה או ערך של פרמטר כתובת האתר utm_source.
socialEngagementType מחרוזת סוג מעורבות, 'מעורב חברתית' או 'לא מעורב חברתית'.
channelGrouping מחרוזת ברירת המחדל של קבוצת הערוצים המשויכים לביקור של משתמש קצה בתצוגה מפורטת זו.
device רשומה המקטע הזה מכיל מידע על המכשירים של המשתמש.
device.browser מחרוזת הדפדפן שבו נעשה שימוש (למשל, "Chrome" או "Firefox").
device.browserSize מחרוזת גודל אזור התצוגה של דפדפנים של משתמשים. אלו הן המידות הראשוניות של אזור התצוגה בפיקסלים, כרוחב x גובה, למשל 1920x960.
device.browserVersion מחרוזת גרסת הדפדפן שבו נעשה שימוש.
device.deviceCategory מחרוזת סוג המכשיר (נייד, טאבלט, מחשב).
device.mobileDeviceInfo מחרוזת המותג, הדגם והשם השיווקי ששימשו לזיהוי המכשיר הנייד.
device.mobileDeviceMarketingName מחרוזת השם השיווקי המשמש לזיהוי המכשיר הנייד.
device.mobileDeviceModel מחרוזת הדגם של המכשיר הנייד.
device.mobileInputSelector מחרוזת בורר (למשל, מסך מגע, ג'ויסטיק, גלגל מגע, סטיילוס) שנעשה בו שימוש בנייד.
device.operatingSystem מחרוזת מערכת ההפעלה של המכשיר (למשל, "Macintosh" או "Windows").
device.operatingSystemVersion מחרוזת הגרסה של מערכת ההפעלה.
device.isMobile

השדה הזה הוצא משימוש. אפשר להשתמש בשדה device.deviceCategory במקומו.
בוליאני אם המבקר משתמש בנייד, הערך הזה מוגדר כ-true, ואם לא, כ-false.
device.mobileDeviceBranding מחרוזת שם המותג או היצרן של המכשיר.
device.flashVersion מחרוזת גרסת הפלאגין של Adobe Flash המותקנת בדפדפן.
device.javaEnabled בוליאני האם Java מופעלת או לא מופעלת בדפדפן.
device.language מחרוזת השפה שהמכשיר מוגדר להשתמש בה. מבוטאת כקוד השפה IETF.
device.screenColors מחרוזת מספר הצבעים שבהם תומכת התצוגה, מבוטא כעומק הסיביות (למשל, "8 סיביות", "24 סיביות" וכו').
device.screenResolution מחרוזת הרזולוציה של מסך המכשיר, מבוטאת בפיקסלים כרוחב x גובה (למשל, "800x600").
customDimensions רשומה המקטע הזה מכיל מאפיינים מותאמים אישית ברמת המשתמש או ברמת הפעילות באתר, אשר הוגדרו לפעילות באתר. זהו שדה חוזר ויש לו ערך לכל מאפיין שהוגדר.
customDimensions.index מספר שלם האינדקס של המאפיין המותאם אישית.
customDimensions.value מחרוזת הערך של המאפיין המותאם אישית.
geoNetwork רשומה המקטע הזה מכיל מידע גיאוגרפי על המשתמש.
geoNetwork.continent מחרוזת היבשת שממנה הגיעו הפעילויות באתר, על סמך כתובת IP.
geoNetwork.subContinent מחרוזת תת-היבשת שממנה הגיעו הביקורים באתר, על סמך כתובת ה-IP של המבקר.
geoNetwork.country מחרוזת המדינה שממנה הגיעו הביקורים באתר, על סמך כתובת ה-IP.
geoNetwork.region מחרוזת האזור שממנו הגיעו הביקורים באתר, על סמך כתובת ה-IP. בארה"ב, אזור הוא מדינה, למשל מדינת ניו יורק.
geoNetwork.metro מחרוזת אזור השוק הייעודי שממנו הגיעו הביקורים.
geoNetwork.city מחרוזת העיר שבה נמצא המשתמש, שנגזרת מכתובות ה-IP או המזהים הגיאוגרפיים שלו.
geoNetwork.cityId מחרוזת

מזהה העיר שבה נמצא המשתמש, שנגזר מכתובות ה-IP או המזהים הגיאוגרפיים שלו. מזהי הערים זהים למזהי הקריטריונים שמפורטים בכתובת https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/
protocol/v1/geoid.

geoNetwork.latitude מחרוזת קו הרוחב המשוער של העיר שבה נמצאים המשתמשים, שנגזר מכתובות ה-IP או המזהים הגיאוגרפיים שלהם. מיקומים שנמצאים צפונית מקו המשווה מצוינים בקווי רוחב חיוביים, ומיקומים מדרום לקו המשווה מצוינים בקווי רוחב שליליים.
geoNetwork.longitude מחרוזת קו האורך המשוער של העיר שבה נמצאים המשתמשים, שנגזר מכתובות ה-IP או המזהים הגיאוגרפיים שלהם. מיקומים ממזרח לקו גריניץ' מצוינים בקווי אורך חיוביים, ומיקומים ממערב לקו גריניץ' מצוינים בקווי אורך שליליים.
geoNetwork.networkDomain מחרוזת

[התמיכה בשדה הזה הופסקה]

שם הדומיין שרשום על שם ה-ISP של המשתמש, הוא נגזר משם הדומיין הרשום ככתובת ה-IP של ה-ISP.

geoNetwork.networkLocation מחרוזת

[התמיכה בשדה הזה הופסקה]

שמות ספקי השירות שבשירותיהם השתמשו כדי להגיע לנכס. לדוגמה, אם רוב המשתמשים באתר האינטרנט מגיעים דרך ספקי האינטרנט בכבלים הגדולים, הערך שלו יהיה השמות של ספקי השירות הללו.

hits רשומה שורה זו והשדות המקוננים מאוכלסים לכל סוגי האותות.
hits.dataSource מחרוזת מקור הנתונים של היט. כברירת מחדל, היטים שנשלחים מ-analytics.js מדווחים כ-"web", והיטים שנשלחים מערכות SDK לנייד מדווחים כ-"app".
hits.sourcePropertyInfo רשומה המקטע הזה מכיל מידע על נכס מקור כחלק מנכס-על.
hits.sourcePropertyInfo.‎
sourcePropertyDisplayName
מחרוזת שם התצוגה של נכס המקור בנכס-העל. תקף רק לנכסי-על.
hits.sourcePropertyInfo.‎
sourcePropertyTrackingId
מחרוזת מזהה לצורכי מעקב של נכס מקור בנכסי-על. תקף רק לנכסי-על.
hits.eCommerceAction רשומה המקטע הזה כולל את כל ההיטים של מסחר אלקטרוני שהתרחשו במהלך הביקור באתר. זהו שדה חוזר ויש לו ערך עבור כל היט שנאסף.
hits.eCommerceAction.action_type מחרוזת

סוג הפעולה. קליקים ברשימות מוצרים = 1, צפיות בפרטי מוצרים = 2, הוספת מוצרים לעגלת הקניות = 3, הסרת מוצרים מעגלת הקניות = 4, ביצוע תשלום = 5, רכישה שהושלמה = 6, החזר כספי על רכישה = 7, אפשרויות בסיום קנייה = 8, לא ידוע = 0.

לרוב המערכת מחילה את סוג הפעולה הזה על כל המוצרים בהיט, מלבד במקרה הבא: כש-hits.product.isImpression = TRUE, המוצר התואם חשיפה של מוצר שמוצגת בזמן שהפעולה על המוצר מתבצעת (למשל "מוצר בתצוגת רשימה").

דוגמה לשאילתה לחישוב מספר המוצרים בתצוגות רשימה:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName)
FROM [foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE hits.product.isImpression == TRUE

דוגמה לשאילתה לחישוב מספר המוצרים בתצוגה מפורטת:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName),
FROM
[foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE
hits.ecommerceaction.action_type = '2'
AND ( BOOLEAN(hits.product.isImpression) IS NULL OR BOOLEAN(hits.product.isImpression) == FALSE )

hits.eCommerceAction.option מחרוזת השדה הזה יאוכלס כשמצוינת אפשרות לביצוע תשלום. לדוגמה, אפשרות למשלוח כגון option = 'Fedex'‎.
hits.eCommerceAction.step מספר שלם השדה הזה יאוכלס כאשר מצוין שלב של ביצוע תשלום עם ההתאמה.
hits.exceptionInfo.exceptions מספר שלם מספר החריגים שנשלחו אל Google Analytics.
hits.exceptionInfo.fatalExceptions מספר שלם מספר החריגים שנשלחו אל Google Analytics כאשר isFatal‏ מוגדר כ-True.
hits.experiment רשומה שורה זו והשדות המקוננים יאוכלסו לכל התאמה שמכילה נתונים לניסוי.
hits.experiment.experimentId מחרוזת מזהה הניסוי.
hits.experiment.experimentVariant מחרוזת הווריאציה או השילוב של וריאציות הקיימים בהתאמה לניסוי.
hits.hitNumber מספר שלם מספר ההיט ברצף. להתאמה הראשונה בכל פעילות באתר, הערך מוגדר כ-1.
hits.hour מספר שלם השעה שבה התרחשה ההתאמה (בין 0 ל-23).
hits.isSecure בוליאני השדה הזה הוצא משימוש.
hits.isEntrance בוליאני אם זה היה ההיט הראשון של צפייה בדף או של צפייה במסך בביקור, הערך מוגדר כ-true.
hits.isExit בוליאני אם זה היה ההיט האחרון של צפייה בדף או של צפייה במסך בביקור, הערך מוגדר כ-true.
hits.isInteraction בוליאני אם ההיט היה אינטראקציה, הערך מוגדר כ-true. אם ההיט לא היה אינטראקציה (כלומר אירוע שהאינטראקציה בו מוגדרת ל-False), הערך יהיה False.
hits.latencyTracking רשומה מקטע זה מכיל מידע על אירועים ב-API של תזמון הניווט.
hits.latencyTracking.domainLookupTime מספר שלם הזמן הכולל (באלפיות שנייה) של כל הדגימות שהוקדשו לחיפוש DNS לדף זה.
hits.latencyTracking.domContentLoadedTime מספר שלם הזמן (באלפיות שנייה), כולל זמן רשת ממיקומי משתמשים לשרת האתר, שנדרש לדפדפן כדי לנתח את המסמך ולבצע סקריפטים דחויים שהוכנסו על ידי מנתח (DOMContentLoaded).
hits.latencyTracking.domInteractiveTime מספר שלם הזמן (באלפיות שנייה), כולל זמן הרשת ממיקומי משתמשים אל שרת האתר, שנדרש לדפדפן כדי לנתח את המסמך (DOMInteractive).
hits.latencyTracking.domLatencyMetricsSample מספר שלם קבוצת דגימות (או ספירה) של צפיות בדפים ששימשה לחישוב הממוצע לערכי DOM של מהירות אתר.
hits.latencyTracking.pageDownloadTime מספר שלם הזמן הכולל (באלפיות שנייה) שנדרש להורדת דף זה בכל הדגימות.
hits.latencyTracking.pageLoadSample מספר שלם קבוצת דגימות (או ספירה) של צפיות בדף ששימשה לחישוב זמן הטעינה הממוצע של דף.
hits.latencyTracking.pageLoadTime מספר שלם זמן הטעינה הכולל (באלפיות שנייה) של הדפים בקבוצת הדגימה, מרגע התחלת הצפייה בדף (למשל, קליק בקישור לדף) עד להשלמת הטעינה של דף בדפדפן.
hits.latencyTracking.redirectionTime מספר שלם הזמן הכולל (באלפיות שנייה) שהוקדש בכל הדגימות להפניה מחדש לפני הורדת הדף. אם לא בוצעה הפניה מחדש, הערך שיוצג הוא 0.
hits.latencyTracking.serverConnectionTime מספר שלם הזמן הכולל (באלפיות שנייה) שהוקדש בכל הדגימות ליצירת חיבור TCP לדף זה.
hits.latencyTracking.serverResponseTime מספר שלם הזמן הכולל (באלפיות שנייה) שנדרש לשרת האתר להגיב לבקשות משתמשים בכל הדגימות. זמן זה כולל את זמן הרשת ממיקומי משתמשים לשרת.
hits.latencyTracking.speedMetricsSample מספר שלם קבוצת הדגימה (או ספירה) של צפיות בדפים ששימשו לחישוב הממוצעים של ערכי מהירות האתר.
hits.latencyTracking.userTimingCategory מחרוזת למטרות דיווח נוח יותר, משמש לסיווג כל משתני התזמון של משתמשים בקבוצות לוגיות.
hits.latencyTracking.userTimingLabel מחרוזת שם פעולת המשאב שעקבו אחריה.
hits.latencyTracking.userTimingSample מספר שלם מספר ההתאמות שנשלחו לקטגוריית תזמון משתמש, תווית תזמון משתמש או משתנה תזמון משתמש מסוים.
hits.latencyTracking.userTimingValue מספר שלם מספר כולל של אלפיות שנייה שנספרו בתזמוני משתמש.
hits.latencyTracking.userTimingVariable מחרוזת משתנה המשמש להוספת גמישות להצגת תזמוני משתמש בדוחות.
hits.minute מספר שלם הדקה שבה התרחשה ההתאמה (בין 0 ל-59).
hits.product.isImpression בוליאני TRUE אם לפחות משתמש אחד צפה במוצר זה (כלומר, הופעה אחת לפחות) כשהוא הופיע ברשימת המוצרים.
hits.product.isClick בוליאני האם משתמשים הקליקו על מוצר זה כשהוא הופיע ברשימת המוצרים.
hits.product.customDimensions רשומה המקטע הזה יאוכלס בכל ההיטים שבהם יש בהיקף המוצרים 'מאפיינים מותאמים אישית'.
hits.product.customDimensions.index מספר שלם האינדקס 'מאפיינים מותאמים אישית' של היקף המוצרים.
hits.product.customDimensions.value מחרוזת ערך 'מאפיינים מותאמים אישית' של היקף המוצרים.
hits.product.customMetrics רשומה המקטע הזה יאוכלס לכל ההיטים שמכילים את היקף המוצרים 'ערכים מותאמים אישית'.
hits.product.customMetrics.index מספר שלם האינדקס 'מדדים מותאמים אישית' של היקף המוצרים.
hits.product.customMetrics.value מספר שלם ערך 'מדדים מותאמים אישית' של היקף המוצרים.
hits.product.productListName מחרוזת שם הרשימה שבה המוצר מוצג או שבה התרחש קליק. לדוגמה, "קידום דף הבית", "נצפו גם כן", "מומלץ עבורך", "רשימת תוצאות חיפוש" וכו'.
hits.product.productListPosition מספר שלם מיקום המוצר ברשימה שבה הוא מוצג.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpClicks
מספר שלם מספר הקליקים על מודעות AdSense שהוצגו כמילוי חוזר של Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpImpressions
מספר שלם מספר החשיפות של מודעות AdSense שהוצגו כמילוי חוזר של Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpMatchedQueries
מספר שלם מספר הבקשות למודעות שבהן התנועה הגיעה ל-AdSense כמילוי חוזר וחזר ממנו לדף קריאייטיב של מודעה.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions
מספר שלם מספר ההופעות של מודעות שמולאו באמצעות AdSense וניתן היה להתייחס למדדי מידת החשיפה שלהן (כולל מודעות שהוצגו במיקום שהמשתמש יכול היה לראות ומודעות שהוצגו במיקום שהמשתמש לא יכול היה לראות).
hits.publisheradsenseBackfillDfpPagesViewed מספר שלם מספר הצפיות בדפים של Google Analytics שבהן תועדו ב-Google Ad Manager הכנסות ב-AdSense.
hits.publisher.adsenseBackfillDfpQueries מספר שלם מספר הבקשות למודעות שהועברו מ-Google Ad Manager ל-AdSense.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpRevenueCpc
מספר שלם ההכנסה ממחיר לקליק המשויכת לקליקים שמודעות AdSense קיבלו כתוצאה מכך.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpRevenueCpm
מספר שלם ההכנסה ממחיר לאלף הופעות המשויכת להופעות של מודעות AdSense שהוצגו.
hits.publisher.‎
adsenseBackfillDfpViewableImpressions
מספר שלם מספר החשיפות של AdSense שעמדו ברף הניראות של Google Ad Manager.
hits.publisher.adxBackfillDfpClicks מספר שלם מספר הקליקים על מודעות של Google Ad Manager שהוצגו כמילוי חוזר של Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpImpressions
מספר שלם מספר החשיפות של מודעות של Google Ad Manager שהוצגו כמילוי חוזר של Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpMatchedQueries
מספר שלם מספר הבקשות להצגת מודעות שבהן התנועה הגיעה ל-Google Ad Manager כמילוי חוזר וחזרה ממנו לדף קריאייטיב של מודעה.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpMeasurableImpressions
מספר שלם מספר החשיפות של מודעות שמולאו באמצעות Google Ad Manager וניתן להתייחס למדדי הניראות שלהן (כולל מודעות שהוצגו במיקום שהמשתמש יכול היה לראות ומודעות שהוצגו במיקום שהמשתמש לא יכול היה לראות).
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpPagesViewed
מספר שלם מספר הצפיות בדפים של Google Analytics שבהן תועדו הכנסות על ידי Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpQueries
מספר שלם מספר הבקשות למודעות שהועברו מ-Google Ad Manager ל-Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpRevenueCpc
מספר שלם ההכנסה ביחס לעלות לקליק, המשויכת לקליקים על מודעות Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpRevenueCpm
מספר שלם ההכנסה ביחס לעלות לאלף חשיפות, המשויכת לחשיפות של המודעות של Google Ad Manager.
hits.publisher.‎
adxBackfillDfpViewableImpressions
מספר שלם מספר החשיפות של Google Ad Manager שעמדו ברף הניראות של Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpAdGroup מחרוזת מזהה הפריט ב-Google Ad Manager של המודעה שהוצגה.
hits.publisher.dfpAdUnits מחרוזת המזהים של יחידות המודעות של Google Ad Manager הכלולים בבקשה להצגת מודעה.
hits.publisher.dfpClicks מספר שלם מספר הפעמים שבוצעו קליקים על מודעות של Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpImpressions מספר שלם חשיפה של מודעה של Google Ad Manager מדווחת בכל פעם שמודעה בודדת מוצגת. לדוגמה, כשדף שיש בו שתי יחידות מודעות מוצג פעם אחת, מדווחות שתי חשיפות.
hits.publisher.dfpMatchedQueries מספר שלם מספר הבקשות להצגת מודעות שבהן הוחזר קריאייטיב לדף.
hits.publisher.dfpMeasurableImpressions מספר שלם מספר ההופעות של מודעות שניתן להתייחס למדדי מידת החשיפה שלהן (כולל מודעות שהוצגו במיקום שהמשתמש יכול היה לראות ומודעות שהוצגו במיקום שהמשתמש לא יכול היה לראות).
hits.publisher.dfpNetworkId מחרוזת המזהה של רשת Google Ad Manager שאליה נשלחה הבקשה להצגת מודעה.
hits.publisher.dfpPagesViewed מספר שלם מספר הצפיות בדפים של Google Analytics שבהן תועדו הכנסות על ידי Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpQueries מספר שלם מספר הבקשות להצגת מודעות שנשלחו ל-Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpc מספר שלם ההכנסה ביחס לעלות לקליק המשויכת לקליקים על מודעות, לפי הערך בשדה התעריף ב-Google Ad Manager של כל מודעה שמשתמש לחץ עליה.
hits.publisher.dfpRevenueCpm מספר שלם ההכנסה ביחס לעלות לאלף חשיפות, המשויכת לחשיפות של המודעות שהוצגו, לפי הערך בשדה התעריף ב-Google Ad Manager של כל מודעה שהוצגה.
hits.publisher.dfpViewableImpressions מספר שלם מספר החשיפות שעמדו ברף הניראות של Google Ad Manager.
hits.time מספר שלם מספר אלפיות השנייה שעבר מאז אירוע visitStartTime ועד לרישום ההתאמה הזו. להתאמה הראשונה יהיה ערך hits.time של 0
hits.transaction.transactionCoupon מחרוזת קוד השובר המשויך לעסקה.
hits.referer מחרוזת הדף המפנה, אם הפעילות באתר כוללת יעד שהושלם או עסקה. אם הדף הוא מאותו דומיין, הערך יהיה ריק.
hits.refund רשומה שורה זו והשדות המקננים יאוכלסו עבור כל התאמה שמכילה נתוני REFUND של מסחר אלקטרוני משופר.
hits.refund.localRefundAmount מספר שלם סכום ההחזר הכספי במטבע מקומי, מבוטא בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, 2.40 יוצג כ-2400000).
hits.refund.refundAmount מספר שלם סכום ההחזר הכספי, מבוטא בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, 2.40 יוצג כ-2400000).
hits.social רשומה המקטע הזה יאוכלס לכל התאמה שבה הסוג = "SOCIAL".
hits.social.hasSocialSourceReferral מחרוזת מחרוזת, עם הערך Yes או No, שמציינת אם המקור לביקורים בנכס הוא רשת חברתית.
hits.social.socialInteractionAction מחרוזת הפעולה החברתית שהועברה עם קוד המעקב ברשתות חברתיות (שיתוף, ציוץ וכדומה).
hits.social.socialInteractionNetwork מחרוזת הרשת שהועברה עם קוד המעקב אחר רשתות חברתיות (Google+‎,‏ Twitter וכו').
hits.social.socialInteractionNetworkAction מחרוזת באינטראקציות חברתיות, מייצג את הרשת החברתית שעוקבים אחריה.
hits.social.socialInteractions מספר שלם המספר הכולל של אינטראקציות חברתיות.
hits.social.socialInteractionTarget מחרוזת באינטראקציות חברתיות, זוהי כתובת ה-URL (או המשאב) שמקבל את פעולת הרשת החברתית.
hits.social.socialNetwork מחרוזת השם של הרשת החברתית. השם קשור לרשת החברתית המפנה למקורות תנועה. למשל, Google+‎‏, Blogger.
hits.social.uniqueSocialInteractions מספר שלם מספר הביקורים באתר שבמהלכם הפעולות שצוינו ברשתות החברתיות התרחשו פעם אחת לפחות. מבוסס על השילוב הייחודי של socialInteractionNetwork,‏ socialInteractionAction, ו-socialInteractionTarget.
hits.type מחרוזת

סוג היט. הוא יכול להיות: "PAGE",‏ "TRANSACTION",‏ "ITEM"‏, "EVENT",‏ "SOCIAL",‏ "APPVIEW", או "EXCEPTION".

היטים מסוג תזמון נחשבים לסוג אירוע שמתרחש בקצה העורפי של Analytics. כשמריצים שאילתה לגבי שדות הקשורים לזמן (למשל, hits.latencyTracking.pageLoadTime), יש לבחור את hits.type כאירוע אם רוצים להשתמש ב-hit.type בשאילתות.

hits.page רשומה המקטע הזה יאוכלס לכל התאמה עם הסוג = "PAGE".
hits.page.pagePath מחרוזת נתיב כתובת ה-URL של הדף.
hits.page.pagePathLevel1 מחרוזת מאפיין זה ממזג את כל נתיבי הדפים ברמה ההיררכית הראשונה ב-pagePath.
hits.page.pagePathLevel2 מחרוזת מאפיין זה ממזג את כל נתיבי הדפים ברמה ההיררכית השנייה ב-pagePath.
hits.page.pagePathLevel3 מחרוזת מאפיין זה ממזג את כל נתיבי הדפים ברמה ההיררכית השלישית ב-pagePath.
hits.page.pagePathLevel4 מחרוזת מאפיין זה ממזג את כל נתיבי הדפים לרמות היררכיות. ניתן לציין עד ארבע רמות pagePath. כל הרמות הנוספות בהיררכיית pagePath מסוכמות גם הן במאפיין זה.
hits.page.hostname מחרוזת שם המארח של כתובת האתר.
hits.page.pageTitle מחרוזת כותרת הדף.
hits.page.searchKeyword מחרוזת אם זה היה דף תוצאות חיפוש, הערך הוא מילת המפתח שהוזנה בחיפוש.
hits.product רשומה שורה זו והשדות המקננים יאוכלסו עבור כל התאמה שמכילה נתוני PRODUCT של מסחר אלקטרוני משופר.
hits.product.localProductPrice מספר שלם מחיר המוצר במטבע המקומי, מבוטא בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.product.localProductRefundAmount מספר שלם הסכום שמעובד כחלק מהחזר כספי על מוצר במטבע המקומי, מבוטא בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.product.localProductRevenue מספר שלם ההכנסה מהמוצר במטבע המקומי, מבוטאת בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.product.productBrand מחרוזת המותג המשויך למוצר.
hits.product.productPrice מספר שלם מחיר המוצר, מבוטא בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.product.productQuantity מספר שלם הכמות שנרכשה מהמוצר.
hits.product.productRefundAmount מספר שלם הסכום שמעובד כחלק מהחזר כספי על מוצר, מבוטא בתור הערך המועבר אל Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.product.productRevenue מספר שלם ההכנסה מהמוצר, מבוטאת כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.product.productSKU מחרוזת מק"ט המוצר.
hits.product.productVariant מחרוזת וריאציית המוצר.
hits.product.v2ProductCategory מחרוזת קטגוריית המוצר.
hits.product.v2ProductName מחרוזת שם מוצר.
hits.promotion רשומה שורה זו והשדות המקננים יאוכלסו עבור כל התאמה שמכילה נתוני PROMOTION של מסחר אלקטרוני משופר.
hits.promotion.promoCreative מחרוזת הטקסט או הקריאייטיב של הגרסה המשויכת לקידום המכירות.
hits.promotion.promoId מחרוזת מזהה קידום המכירות.
hits.promotion.promoName מחרוזת שם קידום המכירות.
hits.promotion.promoPosition מחרוזת מיקום קידום המכירות באתר.
hits.promotionActionInfo רשומה שורה זו והשדות המקננים יאוכלסו בכל היט שכולל נתונים על פעולת PROMOTION במסחר אלקטרוני משופר.
hits.promotionActionInfo.promoIsView בוליאני הערך יהיה True אם הפעולה שבוצעה במסחר אלקטרוני משופר היא צפייה במבצע.
hits.promotionActionInfo.promoIsClick בוליאני הערך יהיה True אם הפעולה שבוצעה במסחר אלקטרוני משופר היא קליק על מבצע.
hits.page.searchCategory מחרוזת אם זה היה דף תוצאות חיפוש, הערך הוא הקטגוריה שנבחרה.
hits.transaction רשומה המקטע הזה יאוכלס לכל היט שבו הסוג = "TRANSACTION".
hits.transaction.transactionId מחרוזת המזהה של הטרנזקציה האלקטרונית.
hits.transaction.transactionRevenue מספר שלם ההכנסה הכוללת מהעסקה, כערך המועבר ל-Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.transaction.transactionTax מספר שלם סכום המס הכולל על העסקה, מבוטא כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.transaction.transactionShipping מספר שלם עלות המשלוח הכוללת של העסקה, מבוטאת כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.transaction.affiliation מחרוזת פרטי השותף העצמאי המועברים לקוד המעקב אחר מסחר אלקטרוני.
hits.transaction.currencyCode מחרוזת קוד המטבע המקומי עבור העסקה.
hits.transaction.localTransactionRevenue מספר שלם ההכנסה הכוללת מהעסקה במטבע המקומי, מבוטאת כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.transaction.localTransactionTax מספר שלם סכום המס הכולל על העסקה במטבע המקומי, מבוטא כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6 (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.transaction.localTransactionShipping מספר שלם עלות המשלוח הכוללת של העסקה במטבע המקומי, מבוטאת כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.item רשומה המקטע הזה יאוכלס עבור כל התאמה עם הסוג = "ITEM".
hits.item.transactionId מחרוזת המזהה של הטרנזקציה האלקטרונית.
hits.item.productName מחרוזת שם המוצר.
hits.item.productCategory מחרוזת הקטגוריה של המוצר.
hits.item.productSku מחרוזת המק"ט או מזהה המוצר.
hits.item.itemQuantity מספר שלם הכמות שנמכרה מהמוצר.
hits.item.itemRevenue מספר שלם ההכנסה הכוללת מהפריט, מבוטאת כערך המועבר ל-Google Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.item.currencyCode מחרוזת קוד המטבע המקומי עבור העסקה.
hits.item.localItemRevenue מספר שלם ההכנסה הכוללת מהפריט הזה במטבע המקומי, מבוטאת כערך המועבר ל-Analytics כפול ‎10^6. (למשל, הערך 2.40 יופיע כ-2400000).
hits.contentGroup רשומה המקטע הזה מכיל מידע על קיבוץ תוכן. למידע נוסף
hits.contentGroup.contentGroupX מחרוזת קבוצת התוכן בנכס. קבוצת תוכן היא אוסף של תכנים שמספק מבנה לוגי שניתן לקבוע אותו לפי התאמה לביטוי רגולרי של מעקב-קוד או של כותרת/כתובת אתר של דף, או באמצעות כללים מוגדרים מראש. (האינדקס X יכול להיות מוגדר בין 1 ל-5).
hits.contentGroup.previousContentGroupX מחרוזת קבוצת תוכן שביקרו בה לפני ביקור בקבוצת תוכן אחרת. (האינדקס X יכול להיות מוגדר בין 1 ל-5).
hits.contentGroup.contentGroupUniqueViewsX מחרוזת מספר הצפיות הייחודיות בקבוצת תוכן. הצפיות בקבוצת תוכן בביקורים שונים נספרות כצפיות ייחודיות בקבוצת תוכן. משתמשים ב-pagePath וב-pageTitle לקביעת הייחודיות של צפייה בקבוצת תוכן (האינדקס X יכול להיות מוגדר בין 1 ל-5).
hits.contentInfo רשומה המקטע הזה יאוכלס עבור כל היט שבו הסוג = "APPVIEW".
hits.contentInfo.contentDescription מחרוזת תיאור התוכן שהוצג כפי שהועבר ל-SDK.
hits.appInfo רשומה המקטע הזה יאוכלס עבור כל היט מסוג = "APPVIEW" או "EXCEPTION".
hits.appInfo.appInstallerId מחרוזת מזהה של המתקין (למשל, חנות Google Play) שממנו האפליקציה הורדה.
hits.appInfo.appName מחרוזת שם האפליקציה.
hits.appInfo.appVersion מחרוזת גרסת האפליקציה.
hits.appInfo.appId מחרוזת מזהה האפליקציה.
hits.appInfo.screenName מחרוזת השם של המחרוזת.
hits.appInfo.landingScreenName מחרוזת מסך הנחיתה של הביקור.
hits.appInfo.exitScreenName מחרוזת מסך היציאה של הביקור.
hits.appInfo.screenDepth מחרוזת מספר הצפיות במסך לכל פעילות באתר שדווחו כמחרוזת. יכול להיות שימושי להיסטוגרמות.
hits.exceptionInfo רשומה המקטע הזה יאוכלס לכל התאמה עם הסוג = "EXCEPTION".
hits.exceptionInfo.description מחרוזת תיאור החריגה.
hits.exceptionInfo.isFatal בוליאני אם החריגה הייתה חמורה, הערך מוגדר כ-true.
hits.eventInfo רשומה המקטע הזה יאוכלס לכל התאמה עם הסוג = "EVENT".
hits.eventInfo.eventCategory מחרוזת קטגוריית האירוע.
hits.eventInfo.eventAction מחרוזת פעולת האירוע.
hits.eventInfo.eventLabel מחרוזת תווית האירוע.
hits.eventInfo.eventValue מספר שלם ערך האירוע.
hits.customVariables רשומה המקטע הזה מכיל את כל המשתנים המותאמים אישית ברמת ההיט. זהו שדה חוזר ויש לו ערך עבור כל משתנה שהוגדר.
hits.customVariables.index מספר שלם האינדקס של המשתנה המותאם אישית.
hits.customVariables.customVarName מחרוזת השם של המשתנה המותאם אישית.
hits.customVariables.customVarValue מחרוזת הערך של המשתנה המותאם אישית.
hits.customDimensions רשומה המקטע הזה מכיל את כל המאפיינים המותאמים אישית ברמת ההתאמה. זהו שדה חוזר ויש לו ערך לכל מאפיין שהוגדר.
hits.customDimensions.index מספר שלם האינדקס של המאפיין המותאם אישית.
hits.customDimensions.value מחרוזת הערך של המאפיין המותאם אישית.
hits.customMetrics רשומה המקטע הזה מכיל את כל הערכים המותאמים אישית ברמת ההתאמה. זהו שדה חוזר ויש לו ערך עבור כל ערך שהוגדר.
hits.customMetrics.index מספר שלם האינדקס של המדד המותאם אישית.
hits.customMetrics.value מספר שלם הערך של המדד המותאם אישית.

 

מקורות מידע קשורים

כדי לקבל עדכונים, תמיכה מהקהילה וטיפים לגבי תכונת Analytics 360 BigQuery Export, אפשר להצטרף לקבוצת Google ‏שנקראת ga-bigquery-developers.

כשמשווים בין נתוני Analytics לנתוני ‎Google Ads, חשוב לזכור ששיטות המדידה במוצרים האלה שונות. אפשר להיעזר במקורות הבאים כדי לקבל מידע נוסף על ההבדלים האלה:

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?